ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

РІШЕННЯ

Справа № 331/5006/19

Провадження № 2-др /331/12/2020

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого - судді Жукової О.Є.

за участю секретаря - Мироненко О.В.

представника позивача: ОСОБА_1

представника відповідача : ОСОБА_2

розглянувши заяву Благодійного фонду Щаслива дитина про ухвалення додаткового рішення у справі за позовом справу за позовом ОСОБА_3 до Благодійного фонду Щаслива дитина про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати та грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку ,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01 грудня 2020 року у справі 331/5006/19 в задоволенні позовних вимог ОСОБА_3 до Благодійного фонду Щаслива дитина про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати та грошової компенсації за невикористану щорічну відпусткубуло відмовлено.

В ході судового розгляду представник відповідача ОСОБА_4 заявив про намір надання заяви про відшкодування понесених витрат, а 04.12.2020 року представник відповідача адвокат А.С.Пащенко звернулася до суду із заявою, в якій просить ухвалити додаткове рішення у справі щодо судових витрат та стягнути з позивача на користь Благодійного фонду Щаслива дитина витрати на правову допомогу адвоката в сумі 10 000 гривень.

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_2 заяву підтримав, наполягав на її задоволенні.

Представник позивача проти задоволення заяви заперечував, з тих підстав, що позивач звільнений від сплати судових витрат , а надані відповідачем докази на підтвердження витрат на правову допомогу адвоката є неналежними, заздалегідь не були вручені позивачу в порушення вимог ст. 83 ЦПК України.

Суд, вислухавши вступне слово учасників справи , дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про необхідність задоволення заяви, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 270 ЦПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: стосовно певної позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення; суд, вирішивши питання про право ,не зазначив точної грошової суми, присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що треба виконати; судом не вирішено питання про судові витрати; суд не допустив негайного виконання рішення. Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення. Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів із дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Відповідно ч. 4 ст. 270 ЦПК України, у разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 141 ЦПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі відмови в позові - на позивача.

Частинами 1, 3 ст. 133 ЦПК України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно ч. 8 ст. 141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

З платіжного доручення № 67 від 17 лютого 2020 року та платіжного доручення № 201 від 12 травня 2020 року вбачається, що Благодійним фондом Щаслива дитина було сплачено 10 000,00 гривень на користь ОСОБА_4 за юридичні послуги за договором згідно рахунків № 13/02-2020 від 13.02.2020 року та № 12/05-2020 від 12.05.2020.

З договору про надання правової допомоги від 13 лютого 2020 року вбачається, що договір укладений між Благодійним фондом Щаслива дитина та адвокатом Пащенко А.С. .

Згідно ордеру про надання правової допомоги серії АР № 1010894 , адвокат Пащенко А.С. представляла інтереси відповідача у вказаній цивільній справі на підставі договору про надання правової допомоги від 13.02.2020 року.

Згідно акту -приймання передачі наданих послуг від 01 грудня 2020 року , відповідачу були надані наступні послуги: складання та направлення адвокатських запитів , складання відзиву, заперечення на відповідь на відзив, складання клопотання про доручення доказів, участь у судових засіданнях 26.02.2020 року, 12.05.2020 року, 01.12.2020 року з розгляду справи у Жовтневогому районному суді м. Запоріжжя. Вартість вказаних послуг визначена сторонами в розмірі 10 000,00 гривень.

Згідно ст.137 ЦПК України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Суд звертає увагу на наявні у матеріалах справи відзив на позов, заперечення та вважає, що доводи цього відзиву та надані адвокатом докази були оцінені та враховані при постановленні судового рішення за результатами розгляду справи.

Зазначені положення кореспондуються з європейськими стандартами, зокрема п. 14 Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно шляхів полегшення доступу до правосуддя № R (81) 7, в якому передбачено, що, за винятком особливих обставин, сторона, що виграла справу, повинна в принципі отримувати від сторони, що програла, відшкодування зборів і витрат, включаючи гонорари адвокатів, які вона обґрунтовано понесла у зв`язку з розглядом.

Враховуючи, що представником відповідача надано до суду опис робіт, виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги, сума витрат на оплату послуг адвоката в розмірі 10 000,00 гривень є співмірною з обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт, суд вважає необхідним задовольнити заяву.

На підставі викладеного, керуючись ст. 270 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Благодійного фонду Щаслива дитина про ухвалення додаткового рішення - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_3 (місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Благодійного фонду Щаслива дитина (місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Центральна, буд.3, кв. 4 , код ЄДРПОУ 35147620) судові витрати на правову допомогу у розмірі 10 000 гривень 00 копійок.

Апеляційна скарга на додаткове рішення суду подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів з дня його проголошення .

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повний текст судового рішення складений 17 грудня 2020 року.

Суддя: О.Є. Жукова

17.12.2020

Дата ухвалення рішення 17.12.2020
Оприлюднено 18.12.2020

Судовий реєстр по справі 331/5006/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 18.03.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 12.03.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Постанова від 05.03.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Постанова від 05.03.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 22.01.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 21.01.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 11.01.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 06.01.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Рішення від 17.12.2020 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Цивільне
Рішення від 17.12.2020 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Цивільне
Рішення від 03.12.2020 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Цивільне
Рішення від 01.12.2020 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Цивільне
Ухвала від 17.06.2020 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Цивільне
Ухвала від 27.11.2019 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 331/5006/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону