ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Дата документу 18.03.2021 Справа № 331/5006/19

ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Єдиний унікальний № 331/5006/19

Провадження №22-з/807/66/21

ДОДАТКОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року місто Запоріжжя

Запорізький апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

Головуючого, судді-доповідачаКухаря С.В. суддівКрилової О.В., Полякова О.З

розглянувши у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи цивільну справу за заявою Благодійного фонду Щаслива дитина про ухвалення додаткового рішення у справі за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01 грудня 2020 року у справі за позовом ОСОБА_1 до Благодійного фонду Щаслива дитина про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати та грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку,-

В С Т А Н О В И В:

Рішенням Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01 грудня 2020 року, в задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до Благодійного фонду Щаслива дитина про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати та грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку відмовлено.

Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій посилаючись на невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення судом норм матеріального та процесуального права, просив рішення суду скасувати та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Постановою Запорізького апеляційного суду від 05 березня 2021 року, апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишено без задоволення. Рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01 грудня 2020 року у цій справі залишено без змін.

10 березня 2021 року Благодійний фонд Щаслива дитина звернувся до суду з заявою про ухвалення додаткового рішення у справі.

В заяві зазначено, що Благодійний фонд Щаслива дитина скористався своїм правом на правничу допомогу, у зв`язку чим, Фондом було укладено договір з адвокатом Пащенко А.С. Витрати на правничу допомогу пов`язані з розглядом апеляційної скаргиОСОБА_1 на рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01 грудня 2020 року склали 3000,00 грн. І з огляду на те, що про очікуваний розмір судових витрат було заявлено до прийняття постанови апеляційним судом у справі, а наразі надано підтвердження понесення таких витрат є підстави для прийняття додаткової постанови у справі щодо стягнення зазначених витрат.

Відповідно до ст. 270 ЦПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: стосовно певної позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення; суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми, присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що треба виконати; судом не вирішено питання про судові витрати; суд не допустив негайного виконання рішення. Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення. Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів із дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 141 ЦПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі відмови в позові - на позивача.

Частинами 1, 3 ст. 133 ЦПК України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно ч. 8 ст. 141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Рішенням Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01 грудня 2020 року, в задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до Благодійного фонду Щаслива дитина про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати та грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку відмовлено.

Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій посилаючись на невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення судом норм матеріального та процесуального права, просив рішення суду скасувати та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

06 січня 2021 року відкрито апеляційне провадження у справі.

11 січня 2021 року справу призначено до розгляду в порядку письмового провадження, без повідомлення учасників справи та без проведення судового засідання.

20 січня 2021 року Благодійним фондом Щаслива дитина подано відзив на апеляційну скаргу, в якому зокрема зазначено, що розмір витрат на правничу допомогу пов`язаних з розглядом справи у апеляційному суді складає 3000,00 грн.

Постановою Запорізького апеляційного суду від 05 березня 2021 року, апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишено без задоволення. Рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01 грудня 2020 року у цій справі залишено без змін.

10 березня 2021 року Благодійний фонд Щаслива дитина звернувся до суду з заявою про ухвалення додаткового рішення у справі, до якої додано підтвердження понесених судових витрат на правничу допомогу.

З договору про надання правової допомоги від 18 січня 2021 року вбачається, що договір укладений між Благодійним фондом "Щаслива дитина" та адвокатом Пащенко А.С., предметом договору є надання правничої допомоги у справі за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01 грудня 2020 року у цивільній справі № 331/5006/19. Вартість послуг за цим договором складає 3000,00 грн.

Згідно акту-приймання передачі наданих послуг від 05 березня 2021 року, БФ Щаслива дитина були надані наступні послуги: вивчення матеріалів апеляційної скарги; складання відзиву на апеляційну скаргу; надання роз`яснень та юридичних консультацій. Запоріжжя. Вартість вказаних послуг визначена сторонами в розмірі 3000,00 гривень.

З платіжного доручення № 034 від 20 січня 2021 року вбачається, що Благодійним фондом "Щаслива дитина" було сплачено 3000,00 гривень на користь ОСОБА_2 за юридичні послуги за договором про надання правової (правничої) допомоги від 18.01.2021р. згідно рах. № 20/01-2021 від 20.01.2021 року.

Згідно ст.137 ЦПК України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Враховуючи надані заявником докази на підтвердження понесення витрат на правничу допомогу, колегія суддів апеляційного суду доходить до висновку про обґрунтованість та доведеність вимог щодо необхідності прийняття додаткової постанови у справі з метою вирішення питання щодо компенсації судових витрат на професійну правничу допомогу, які були понесені заявником у зв`язку із розглядом справи в суді апеляційної інстанції. Вирішуючи питання щодо розміру таких витрат колегія суддів зазначає наступне.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

Аналогічні критерії застосовує ЄСПЛ, присуджуючи судові витрат на підставі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема, у рішеннях від 12 жовтня 2006 року у справі "Двойних проти України" (пункт 80), від 10 грудня 2009 року у справі "Гімайдуліна і інших проти України" (пункти 34-36), від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України", від 26 лютого 2015 року у справі "Баришевський проти України" (пункт 95) зазначено, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим.

У рішенні ЄСПЛ від 28 листопада 2002 року у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Відповідно до статті 28 Правил адвокатської етики, затверджених звітно-виборним з`їздом адвокатів України 09 червня 2017 року, гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів професійної правничої (правової) допомоги клієнту.

Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата тощо), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

Розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом. Адвокат має право у розумних межах визначати розмір гонорару, виходячи із власних міркувань. При встановленні розміру гонорару можуть враховуватися складність справи, кваліфікація, досвід і завантаженість адвоката та інші обставини.

Враховуючи конкретні обставини справи, а саме факт розгляду апеляційної скарги в порядку письмового провадження, без повідомлення учасників справи та без проведення судового засідання; категорію справи, відповідно до якої позивач мав намір захистити свої трудові права та стягнути заробітну плату, між тим у задоволенні вимог позивача відмовлено, що відповідним чином характеризує фінансовий стан позивача; умови договору про надання правової допомоги, якими визначено загальна вартість послуг за договором, без конкретизації вартості роботи погодинно, або за конкретну послугу (складання відзиву, консультації, тощо), що позбавило суд можливості розрахувати реальні витрати на правову допомогу за підсумками розгляду справи, колегія суддів вважає, що у відповідності до вимог п. 3 ч. 1 ст. 270 ЦПК України у справі слід ухвалити додаткову постанову про розподіл судових витрат, якою частково задовольнити заяву Благодійного фонду Щаслива дитина щодо стягнення суми витрат на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 800,00 грн.

Керуючись ст. ст. 141, 270, 381-384 ЦПК України, апеляційний суд,

П О С Т А Н О В И В:

Заяву Благодійного фонду Щаслива дитина про ухвалення додаткового рішення у справі за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01 грудня 2020 року у справі за позовом ОСОБА_1 до Благодійного фонду Щаслива дитина про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати та грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку - задовольнити частково.

Прийняти у цій справі додаткову постанову про розподіл судових витрат у справі.

Стягнути з ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Благодійного фонду "Щаслива дитина" (місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Центральна, буд.3, кв. 4, код ЄДРПОУ 35147620) судові витрати на правову допомогу у розмірі 800,00 грн.

Додаткова постанова набирає законної сили з дня її прийняття, проте може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення.

Повний текст додаткової постанови складений 18 березня 2021 року.

Головуючий С. В. Кухар судді: О. В. Крилова О.З. Поляков

Дата ухвалення рішення 18.03.2021
Оприлюднено 19.03.2021

Судовий реєстр по справі 331/5006/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 18.03.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 12.03.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Постанова від 05.03.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Постанова від 05.03.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 22.01.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 21.01.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 11.01.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 06.01.2021 Запорізький апеляційний суд Цивільне
Рішення від 17.12.2020 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Цивільне
Рішення від 17.12.2020 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 331/5006/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону