Ухвала
від 17.12.2020 по справі 518/847/20
ШИРЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ширяївський районний суд Одеської області

17.12.2020 Справа №: 518/847/20 Провадження № 1-кс/518/218/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року

Слідчий судя Ширяївського районногосуду Одеськоїобласті ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12019160460000215 від 10.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший Слідчий СВ Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019160460000215 від 10.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 27 Закону України «Про вибори народних депутатів» від 17.11.2011 № 4061-VI зі змінами та доповненнями, на підставі Постанови Центральної виборчої комісії від 31.05.2019 № 919 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року» створена Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 138 (далі ОВК №138).

Окружна виборча комісія у відповідності до вимог п. 5 ст. 25 Закону України «Про вибори народних депутатів» від 17.11.2011 № 4061-УІ є юридичною особою, має печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією. Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій в межах відповідного одномандатного округу.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 27 Закону України «Про вибори народних депутатів» від 17.11.2011 № 4061-УІ окружна виборча комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.

Частиною 6 статті 36 Закону України № 4061-VI визначено, що «За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії відповідно до статті 47 цього Закону на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов`язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу».

Аналогічна норма міститься в п. 1 Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 848 зі змінами та доповненнями, згідно з якою «Голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України (загальною кількістю не більше трьох осіб) за рішенням виборчої комісії протягом періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть здійснювати свої повноваження на платній основі».

Так, згідно Постанови ЦВК № 110 від 12 липня 2012 року № 110 Про Порядок фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України - фінансове забезпечення підготовки та проведення чергових, позачергових, повторних, проміжних виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.

Витрати на підготовку та проведення виборів депутатів здійснюються окружними виборчими комісіями, які є розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, підзвітні та підконтрольні Центральній виборчій комісії. Обов`язок щодо розпорядження коштами Державного бюджету України окружною виборчою комісією покладається на голову комісії, а за його відсутності - на заступника голови.

Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів покладається на розпорядників бюджетних коштів згідно із законодавством України.

Постановою ОВК № 138 №3 від 06.06.2020 затверджено єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України для підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року по одномандатному виборчому округу № 138 на 2019 рік у сумі 9 551 223 гривень.

Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії «Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року» від року за № 1750 та Додатку 10 ОСОБА_5 включено до складу ОВК № 138, розташованої за адресою: Одеська область, Ширяївський район, смт. Ширяеве, вул. Грушевського, 104, (код ЄДРПОУ 43038781) та призначено головою цієї комісії.

В подальшому, 20.07.2019 ОСОБА_5 складено присягу члена виборчої комісії та остання ознайомлена з повноваженнями голови комісії.

Згідно ст. 25 Закону України № 4061-VI, виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів депутатів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про вибори депутатів.

Відповідно до ч. 1,8 ст. 33 Закону України № 4061-VI основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник.

Згідно ст. 36 Закону України № 4061-VI - голова виборчої комісії зобов`язана додержуватися Конституції України, Закону України «Про вибори народних депутатів» та інших законів України та актів законодавства з питань підготовки і проведення виборів.

На вищевказаних підставах ОСОБА_5 , з 19 липня 2019 року будучи головою ОВК № 138, обіймала посаду, пов`язану з виконанням адміністративно- господарських та організаційно-розпорядчих функцій та згідно ч. З ст. 18 КК України відносилась до службових осіб.

Так, 30.07.2019 використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції, ОСОБА_5 проведено засідання ОВК № 138 на якому, зокрема розглядалось питання про нарахування грошової винагороди членам дільничних комісій залученим від голови окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 138, а також щодо виплати одноразової винагороди членам та залученим працівникам окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №138. За результатами розгляду вказаних питань, комісією прийняті рішення про нарахування грошової винагороди членам дільничних виборчих комісій залученим від голови окружної виборчої комісії в розмірі 800 гривень з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 138 та про визначення одноразової грошової винагороди членам окружної виборчої комісії, та залученим працівникам в розмірі у межах загальної економії фонду оплати праці згідно додатку.

У ході вказаного засідання 30.07.2020 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на привласнення та розтрату залишку бюджетних коштів, які згідно затвердженого кошторису видатків знаходились на рахунку ОВК №138 та перебували в оперативному управлінні ОСОБА_5 .

При цьому, 30.07.2019 на засіданні комісії, питання щодо розміру грошової винагороди членам окружної виборчої комісії, та залученим працівникам згідно додатку до постанови № 32 не обговорювалось та до відома членів комісії не доводилось.

Так, відповідно до положень абз. 2 п. 15 Порядку № 122, що регулює питання нарахування та виплати одноразової грошової винагороди залученим працівникам, розмір одноразової грошової винагороди не може перевищувати розмір місячної заробітної плати члена відповідної виборчої комісії, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій".

У відповідності з додатком 1 до Постанови Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму» від 28.07.2004 № 966 зі змінами та доповненнями (далі - Постанова КМУ № 966) місячна заробітна плата членів окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України встановлена в наступних розмірах: голова комісії - 1 830,00 грн., Заступник голови комісії - 1 760,00 грн., секретар комісії - 1 710,00 грн., член комісії - 1 680,00 грн.

Однак, вимогами абз. 4 п. 1 Постанови № 966 передбачено, що «... у разі, коли місячна заробітна плата, зазначена у додатках до цієї постанови, нижча від визначеного законом розміру мінімальної заробітної плати, заробітна плата встановлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати».

Згідно, статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 січня 2019 року встановлена мінімальна заробітна плата в розмірі 4173,00 гривні.

Враховуючи положення Постанови КМУ № 966 від 28.07.2004 та Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» нарахована одноразова грошова допомога членам та працівникам ОВК №138 не могла перевищувати встановлену законом на 01 січня 2019 року мінімальну заробітну плату в розмірі 4173,00 гривень.

Так, голова ОВК № 138 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи корисний умисел спрямований на привласнення та розтрату грошових коштів виділених з Державного бюджету на забезпечення виборчого процесу, у порушення п. 4 розділу II Порядку нарахування та виплати одноразової грошової винагороди членам окружних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 12.07.2012 № 108 та п. 15 Порядку залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 19.07.2012 № 122, вчинила привласнення та розтрату коштів Державного бюджету за наступних обставин.

Реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою привласнення та розтрати залишку бюджетних коштів, використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції, ОСОБА_5 , після підписання постанови № 32 від 31.07.2019 про виплату одноразової грошової допомоги, підписала та затвердила печаткою ОВК №138 додаток № 1 до вказаної постанови, із зазначенням на власний розсуд завідомо завищених ніж передбачено чинним законодавством сум, для виплат одноразової грошової допомоги 25 особам, членам комісії та залученим працівникам, всього на загальну суму 811 163,31 грн, чим перевищила допустимий розмір виплат на суму 706 838,31 грн.

Крім того, в порушення вимог п. 3 ст. 47 Закону України №4061 -VI, п. 2 Постанови КМУ №966 та п.2 р. І Порядку №108, ОСОБА_5 підписала та завірила печаткою постанову № 30 від 31.07.2019 про виплату грошової винагороди 109 членам дільничних виборчих комісій залученим від голови окружної виборчої комісії на загальну суму 87 200 гривень.

У подальшому,31.07.2019 ОСОБА_5 надала постанову№ 32від 31.07.2019 року «Про виплату одноразової винагороди членам та залученим працівникам окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 138» та додаток № 1 до неї, до бухгалтерії ОВК № 138, а також постанову № 30 від 31.07.2019 «Про нарахування грошової винагороди членам дільничних залученим від голови окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 138» та додаток № 1 до вказаної постанови, для складання розрахунково-платіжної відомості на виплату заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам окружної виборчої комісії, залученим спеціалістам, технічним працівникам Окружної виборчої комісії № 138, а також 109 членам дільничних виборчих комісій.

Після складання бухгалтерією розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати та одноразової грошової винагороди, ОСОБА_5 маючи оформлений сертифікат щодо кваліфікованого електронного підпису, а також електронний ключ для віддаленого електронного доступу через мережу «Інтернет» здійснювати послуги онлайн-банкінгу за програмою «Приват24», у тому числі за програмою для бізнесу, 02.08.2019 перебуваючи у кабінеті бухгалтерії Окружної виборчої комісії № 138 облаштованому у приміщенні Ширяївської районної державної адміністрації, яка розташована по вул. Грушевського, 104, смт. Ширяеве Одеської області, за допомогою комп`ютерної техніки під`єднаної до мережі «Інтернет», надала усну вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_6 завантажити до банківської електронної системи акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» розрахунково-платіжні відомості щодо виплати одноразової грошової винагороди членам окружної виборчої комісії, залученим спеціалістам, технічним працівникам ОВК № 138, а також вдруге нарахованої грошової винагороди 109 членам дільничних виборчих комісії ОВК № 138, які залучені від голови окружної виборчої комісії.

Після завантаження вказаних розрахунково-платіжних відомостей до банківської електронної системи АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 , маючи оформлені у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг - акредитованого центру сертифікації ключів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» сертифікати щодо кваліфікованого електронного підпису, а також електронні ключі для віддаленого електронного доступу через мережу «Інтернет», наклали свої електронні підписи на завантажені у електронну програму АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вказані розрахунково-платіжні відомості, унаслідок чого вказані відомості потрапили до банківської системи цієї фінансової установи, де у подальшому 08.08.2019 відбувалося зарахування бюджетних коштів на рахунки осіб, яким призначалися виплати.

Після цього, ОСОБА_5 , як голова Окружної виборчої комісії № 138, маючи одноособово право першого підпису, 02.08.2019 підписала, завірила печаткою та скерувала до Управління Державної казначейської служби України у Ширяївському районі (Код ЄДРПОУ 37977060, адреса: 66800, Одеська обл., Ширяївський район, смт. Ширяєве, вул. Шклярука, 11), наступні платіжні доручення: платіжне доручення ОВК № 138 від 02.08.2019 № 22 щодо перерахування з рахунку ОВК №138 №35218077062311, відкритого в Державній казначейській службі України (МФО 43038781) на рахунок ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 ,відкритого вООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 2373306914) на ім`я заступника голови Окружної виборчої комісії № 138 ОСОБА_7 , безготівкових грошових коштів у розмірі 56 934,22 грн., з призначенням платежу «зарахування на вкладні рахунки заробітної плати за липень - серпень 2019 року». Вказані кошти 05.08.2019 у повному обсязі перераховано Управлінням ДКСУ у Ширяївському районі Одеської області за призначенням; платіжне доручення ОВК № 138 від 02.08.2019 №21 щодо перерахування з рахунку ОВК № 138 № 35218077062311, відкритого в Державній казначейській службі України (МФО 43038781) на рахунок Головного Управління ДФС в Одеській області № 37197201001531, відкритого в Казначейство України (МФО 39398646) безготівкових грошових коштів в розмірі 1 502 853,11 грн. з призначенням платежу «єдиний внесок із заробітної плати за липень - серпень 2019 року». Вказані кошти 05.08.2019 у повному обсязі перераховано Управлінням ДКСУ у Ширяївському районі Одеської області за призначенням;

Крім цього, ОСОБА_5 , як голова Окружної виборчої комісії № 138 06.08.2019 року підписала, завірила печаткою та скерувала до Управління Державної казначейської служби України у Ширяївському районі платіжне доручення ОВК №138 від 06.08.2019 №23 щодо перерахування з рахунку ОВК № 138 №35218077062311, відкритого в Державній казначейській службі України (МФО 43038781) на рахунок ОВК № 138 № НОМЕР_2 , відкритого в Южне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 43038781) безготівкових грошових коштів в розмірі 5 442 141,95 грн. з призначенням платежу «зарахування на вкладні рахунки заробітної плати за липень - серпень 2019 року». Вказані кошти 07.08.2019 року у повному обсязі перераховано Управлінням ДКСУ у Ширяївському районі Одеської області за призначенням.

При цьому, ОСОБА_8 , незаконно розтратила бюджетні кошти в сумі 629011,31 гривень, шляхом нарахування одноразової грошової винагороди та здійснення відрахувань на оплату праці у завищеному розмірі, в інтересах 14 членів комісії та 10 залучених працівників окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 138, а також незаконно привласнила у власних інтересах грошові кошти в сумі 77 827 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 незважаючи на те, що одноразова грошова винагорода членам ДВК нарахована за поданням голів ДВК, згідно їх постанов затверджених постановою Окружної виборчої комісії № 138 від 31.07.2019 № 31, як передбачено п. 2 та п. З розділу II Порядку №108, у порушення п. 2 розділу І Порядку № 108 відповідно до постанови Окружної виборчої комісії № 138 від 31.08.2019 № 30 вдруге здійснила виплату одноразової грошової винагороди 109 членам дільничних виборчих комісій ОВК № 138, у сумі 800 грн. кожному, а всього на загальну суму 87 200 гривень.

Таким чином, за вищевказаних обставин, своїми умисними діями, які виразилися у розтраті коштів в сумі 716211,31 грн., а також у привласненні в особистих інтересах коштів у сумі 77 827 грн., ОСОБА_5 завдала збитків Державному бюджету в особливо великому розмірі, на загальну суму 794 038,31 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у привласненні, розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах.

У період з 01.10.2020 по 06.10.2020 досудове розслідування у кримінальному проваджена було зупинено, з підстав передбачених п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з хворобою підозрюваної ОСОБА_5 .Постановою керівникаРоздільнянської місцевоїпрокуратури від13.11.2020року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 20.12.2020 включно.

Підозра ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, обгрунтовується показами свідків: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , висновком судової економічної експертизи висновком почеркознавчої експертизи, організаційними та бухгалтерськими документами Окружної виборчої комісії № 138 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих дій, однак, внаслідок особливої складності провадження завершити досудове розслідування до 20.12.2020 року не надається можливим, оскільки необхідно провести ще наступні слідчі (розшукові) дії: провести одночасні допити свідків; вжити заходів до накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна;виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування; виконати вимоги ст. ст. 290 - 291 КПК України.

Для проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій необхідно строк не менше двох місяців.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальні дій потребує додаткового часу, а їх значення для судового розгляду має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято остаточну кваліфікацію дій підозрюваної.

Провести вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не надалось можливим, у зв`язку зі здійсненням допитів значної кількості осіб, проведенням тимчасових доступів до речей та документів, які мають суттєве значення для даного провадження та без яких неможливе завершення досудового розслідування та інших поважних причин.

Без проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, завершення досудового розслідування та захист передбачених законом прав громадян є неможливим, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведенно згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019160460000215 від 10.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст.191 КК України.

Згідно ч.1ст.219 КПК Українистрок досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців, у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину вісімнадцять місяців.

Згідно абзацу другого п. 10 ч. 1ст.284 КК Українислідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначенийст. 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до частини 2статті 219КПК Українистрок досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1статті 295-1КПК Україниу випадках, передбаченихстаттею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, однак з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у строк передбачений законом неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно вчинити ще ряд подальших слідчих (розшукових) дій.

На переконання слідчого судді, з огляду на складність кримінального провадження, тривалості проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий судя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідуваннязадовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160460000215 від 10.09.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 20 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24

Дата ухвалення рішення17.12.2020
Оприлюднено13.02.2023

Судовий реєстр по справі —518/847/20

Ухвала від 08.04.2021

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Джулай О. Б.

Ухвала від 08.04.2021

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Джулай О. Б.

Ухвала від 17.11.2020

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Джулай О. Б.

Ухвала від 17.11.2020

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Джулай О. Б.

Ухвала від 23.12.2020

Кримінальне

Ширяївський районний суд Одеської області

Тарасенко М. С.

Ухвала від 17.12.2020

Кримінальне

Ширяївський районний суд Одеської області

Тарасенко М. С.

Ухвала від 07.12.2020

Кримінальне

Ширяївський районний суд Одеської області

Алексєєва О. В.

Ухвала від 07.12.2020

Кримінальне

Ширяївський районний суд Одеської області

Алексєєва О. В.

Ухвала від 18.11.2020

Кримінальне

Ширяївський районний суд Одеської області

Алексєєва О. В.

Ухвала від 18.11.2020

Кримінальне

Ширяївський районний суд Одеської області

Алексєєва О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні