ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

14.12.2020Справа № 910/6099/19

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРСПОРТ

(ідентифікаційний код: 30045171)

до товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО

(ідентифікаційний код 39798203)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Пилипець В.В.

Особи, які беруть участь у справі:

Ліквідатор банкрута арбітражна керуюча Каленчук О.І. в особі Рабчуна Р.О., представника за довіреністю № 27/07/2020 від 27.07.2020

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРСПОРТ" звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою вих. № 11/05 від 11.05.2019 про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО у зв`язку з неможливістю останнім погасити встановлену судовими рішеннями заборгованість на загальну суму 2 167 271,85 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва було прийнято до розгляду заяву товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРСПОРТ про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО , підготовче засідання суду призначено на 29.05.2019 о 12:20, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Міхна Назара Вікторовича (свідоцтво № 1179 від 11.07.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, встановлено арбітражному керуючому Міхну Назару Вікторовичу строк до 29.05.2019 (включно) для подачі до суду заяви про його участь у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО , зобов`язано заявника надати суду оригінали документів, копії яких приєднано до заяви вих. № 11/05 від 11.05.2019 про порушення провадження у справі про банкрутство, зобов`язано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО" надати суду належним чином засвідчені копії правоустановчих документів, відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", документи, які підтверджують фінансовий та майновий стан товариства (останній звіт по балансу з розшифровкою суми по статті "Основні засоби"), список кредиторів і дебіторів товариства.

14.05.2019 від арбітражних керуючих Комлика І.С та Гусака Ю.М. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва надійшли заяви про згоду на участь у справі про банкрутство із додатками до них.

16.05.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від арбітражного керуючого Ткачука О.В. надійшла заява про участь у справі із додатками до неї.

21.05.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від арбітражного керуючого Сиволобова М.М. надійшла заява про участь у справі із додатками до неї.

23.05.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшла заява про участь у справі із додатками до неї.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2019 було, серед іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО , визнано безспірні грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРСПОРТ до товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО у розмірі 2 167 271,85 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів, уведено процедуру розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО , призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (свідоцтво № 783 від 08.04.2013), встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Реверуку Петру Костянтиновичу у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, починаючи з дати його призначення та до моменту прийняття комітетом кредиторів відповідного рішення про встановлення оплати послуг розпорядника майна, вирішено офіційно оприлюднити оголошення про відкриття справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО у встановленому законодавством порядку, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 17.07.2019 о 12:40.

15.07.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшов для залучення до матеріалів справи реєстр вимог кредиторів ТОВ "КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО" .

Ухвалою переднього засідання від 17.07.2019 визнано конкурсним кредитором товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРСПОРТ" на суму 2 186 481,85 грн (19 210,00 грн - перша черга, 2 167 271,85 грн - четверта черга), затверджено реєстр вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО , зобов`язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 26.07.2019 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаного судом кредитора, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду), зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 04.08.2019 збори комітету кредиторів (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 12.08.2019 о 12:20, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 08.08.2019 надати суду протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів та про перехід до наступної судової процедури у справі про банкрутство (процедури санації, ліквідації, мирової угоди) або закриття провадження у справі, передбачених ст. 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 08.08.2019 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів про звернення до Господарського суду із клопотання про перехід до наступної судової процедури у справі про банкрутство.

06.08.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшло клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури та додаткові документи для залучення до матеріалів справи.

06.08.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшло для залучення до матеріалів справи клопотання про затвердження звіту про нарахування грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат.

У судовому засіданні 12.08.2019 розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Реверук П.К. доповів суду про виконану у ході розпорядження майном боржника роботу, здійснені ним заходи, надіслані запити та отримані на них відповіді. Також розпорядник майна боржника надав пояснення стосовно скликання зборів кредиторів боржника, обрання ними комітету кредиторів, схвалення комітетом кредиторів звіту розпорядника майна боржника, проведення засідання комітету кредиторів, на якому було вирішено питання про визнання недоцільності продовження строку процедури розпорядження майна боржника та прийнято рішення про визнання боржника банкрутом, перехід до ліквідаційної процедури та визначення кандидатури арбітражної керуючої Каленчук Оксани Іванівни (свідоцтво № 1736 від 05.11.2015), яка була погоджена комітетом кредиторів на засіданні 02.08.2019, для виконання повноважень ліквідатора банкрута у справі № 910/6099/19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.08.2019 було відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 18.09.2019 об 11:40, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою: учасників справи, розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. та арбітражної керуючої Каленчук Оксани Іванівни, встановлено строк учасникам справи до 16.09.2019 для подачі до суду письмових пояснень/заперечень щодо переходу до наступної судової процедури у відповідності до вимог ст.ст. 26, 27 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом .

20.08.2019 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючого Каленчук О.І. надійшла заява про згоду на участь у справі про банкрутство із відповідними додатковими документами до неї.

11.09.2019 на електрону пошту Господарського суду міста Києва, від розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових документів, підписане електронним цифровим підписом, а саме: копії листа вих. № 30-12/6471 від 06.08.2019 Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву та копія відповіді № 175986/06 від 05.08.2019 Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві.

11.09.2019 на електрону пошту Господарського суду міста Києва, від розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшло доповнення до клопотання про затвердження звіту про нарахування грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат та залучення до матеріалів справи Протоколу № 02/09/19 засідання комітету кредиторів ТОВ "КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО" від 02.09.2019, підписане електронним цифровим підписом.

17.09.2019 на електрону пошту Господарського суду міста Києва, від розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшло клопотання про розгляд справи у судовому засіданні без участі розпорядника майна боржника, підписане електронним цифровим підписом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2019 було затверджено звіт про нарахування грошової винагороди арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича за період з 29.05.2019 по 18.09.2019 за виконання повноважень розпорядника майна боржника - товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО у справі № 910/6099/19 у розмірі 30 691,74 грн. та затверджено звіт про витрати арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича за виконання повноважень розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО у справі № 910/6099/19 за період з 29.05.2019 по 12.08.2019 у розмірі 4652,00 грн.

Постановою Господарського суду міста Києва від 18.09.2019 було припинено процедуру розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО (ідентифікаційний код 39798203), припинено повноваження розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО - арбітражного керуючого Реверука П.К., визнано банкрутом ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО" (ідентифікаційний код 39798203), відкрито ліквідаційну процедуру товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО (ідентифікаційний код 39798203), призначено ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО арбітражну керуючу Каленчук Оксану Іванівну (свідоцтво № 1736 від 05.11.2015), вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, строк виконання всіх грошових зобов`язань товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО вважати таким, що настав з 18.09.2019, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 18.09.2019, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 18.09.2019, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута звітувати перед комітетом кредиторів, у строк до 18.08.2020 подати до суду звіт та ліквідаційний баланс з усіма підтверджуючими документами, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 29.01.2020 об 11:00.

З огляду на те, що 18.10.2018 Верховною Радою України було прийнято Кодекс України з процедур банкрутства, а його офіційне опублікування відбулось у газеті Голос України № 77 від 20.04.2019, суд вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до ч. 1 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться у дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом.

Отже, Кодекс України з процедур банкрутства набрав чинності 21.10.2019.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення у дію цього Кодексу визнано таким, що втратив чинність, у тому числі, Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440 із наступними змінами).

Враховуючи викладене вище, розгляд матеріалів справи за заявою товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРСПОРТ до товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО про банкрутство у подальшому здійснюється із застосуванням норм Кодексу України з процедур банкрутства.

02.12.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Каленчук О.І. надійшов поточний звіт станом на 27.11.2019.

21.12.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Каленчук О.І. надійшов поточний звіт станом на 19.12.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2020 було зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Каленчук О.І. у строк до 17.07.2020 вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

13.08.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Каленчук О.І. надійшло клопотання про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та припинення провадження у справі із додатковими документами до нього.

17.08.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Каленчук О.І. надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражної керуючої за виконання повноважень ліквідатора банкрута та витрат, понесених арбітражним керуючим у справі про банкрутство ТОВ "КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО" .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2020 судове засідання у справі № 910/6099/19 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО (ідентифікаційний код 39798203) було призначено на 19.10.2020 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, встановлено строк до 16.10.2020 (включно) учасникам справи для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо звіту, поданого ліквідатором банкрута.

Судове засідання у справі, призначене на 19.10.2020, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Омельченка Л.В. у відпустці у період з 15.10.2020 по 23.10.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2020 судове засідання у справі № 910/6099/19 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО (ідентифікаційний код 39798203) було призначено на 18.11.2020 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, встановлено строк до 16.11.2020 (включно) учасникам справи для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо звіту, поданого ліквідатором банкрута.

При цьому, судом повідомляється, що у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці, пов`язаній із його самоізоляцією у період з 09.11.2020 по 20.11.2020 включно, судове засідання, призначене на 18.11.2020, з поважних причин не відбулось.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 судове засідання у справі № 910/6099/19 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО (ідентифікаційний код 39798203) було призначено на 14.12.2020 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, встановлено строк до 11.12.2020 (включно) учасникам справи для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо звіту, поданого ліквідатором банкрута.

У судове засідання 14.12.2020 з`явився представник ліквідатора банкрута, який надав пояснення по суті справи, підтримав раніше подані звіти про нарахування та виплату основної грошової винагороди ліквідатору товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО (ідентифікаційний код 39798203) арбітражній керуючій Каленчук О.І. та звіт ліквідатора банкрута за наслідками проведення ліквідаційної процедури, просив суд їх затвердити та припинити провадження у справі із відповідними правовими наслідками.

Так, в судовому засіданні 14.12.2020 було розглянуто звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди ліквідатору товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО (ідентифікаційний код 39798203) арбітражній керуючій Каленчук О.І. у справі № 910/6099/19 за період з 18.09.2019 по 10.08.2020 у сумі 141 956,13 грн під час виконання повноважень ліквідатора банкрута та за наслідками його розгляду судом встановлено таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.

Відповідно до абз. 6 ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

Частиною 6 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що арбітражний керуючий не менше одного разу на два місяці звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на засіданнях зборів кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітету кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - перед забезпеченим кредитором. Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором. Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Відповідно до протоколу № 3 засідання комітету кредиторів ТОВ "КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО" від 10.08.2020 було схвалено дії ліквідатора банкрута та схвалено звіт арбітражної керуючої Каленчук О.І. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 18.09.2019 по 10.08.2020 у розмірі 141 956,13 грн.

При вирішенні питання про затвердження поданих ліквідатором банкрута звітів суд виходить з того, що відмова від авансування, відсутність майна у боржника або ж відсутність інших джерел для покриття витрат на виплату винагороди арбітражному керуючому можна розцінювати як примушування до безоплатної праці, що забороняється та прирівнюється до рабства в контексті ст. 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших міжнародних актів (зокрема, Конвенції 1926 року про заборону рабства, Конвенції Міжнародної організації праці про примусову чи обов`язкову працю 1930 року ратифіковану Україною 10.08.1956 року, Конвенції Міжнародної організації праці №105 про скасування примусової праці 1957 року ратифіковану Україною 05.10.2000 року), резолюції Економічної і Соціальної Ради ООН (ЕКОСОС) 1996 року тощо) та суперечить ст. 43 Конституції України.

Крім того, законодавець не ставить порядок розподілу витрат на оплату послуг ліквідатора банкрута в залежність від майнового стану кожного кредитора у справі про банкрутство, правового статусу кредитора (особа, заснована на приватній чи державній формі власності, державний орган, громадська організація тощо), від джерел фінансування того чи іншого кредитора, а також від майнових результатів арбітражного керуючого у справі про банкрутство.

Вищенаведені висновки також викладені у постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справах №916/1503/17 від 04.10.2018 та № 912/1783/16 від 01.08.2018.

Крім того, ч. 2 ст. 10 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий з моменту постановлення ухвали (постанови) про призначення його керуючим санацією або ліквідатором банкрута до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства-боржника.

Частиною 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи-банкрута.

Проаналізувавши наведені норми законодавства та встановлені обставини справи, перевіривши розрахунок ліквідатора банкрута, суд вважає правомірним затвердити звіт арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди за підсумками ліквідаційної процедури банкрута.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди ліквідатору товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТІНГ ЦЕНТР ПРО (ідентифікаційний код 39798203) арбітражній керуючій Каленчук О.І. у справі № 910/6099/19 за період з 18.09.2019 по 10.08.2020 у сумі 141 956,13 грн.

Ухвала набрала законної сили 14.12.2020, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 22.12.2020.

Суддя Л.В. Омельченко

Дата ухвалення рішення 14.12.2020
Зареєстровано 22.12.2020
Оприлюднено 23.12.2020

Судовий реєстр по справі 910/6099/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.11.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.10.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.09.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 18.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.08.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.07.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону