ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року м. Київ №640/12248/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Костенка Д.А.,

при секретарі судового засідання Вовк І.Р.,

за участю представника позивача адвоката Сінчук С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного прова-дження адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕЙДСТРЕЙ" до Державної архітектурно-будівельної інспекції України в особі Департа-менту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві про визнання протиправ-ними дій та скасування постанови від 12.03.2019 №33/19/10/26-39/1203/02/5,

в с т а н о в и в:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить:

- визнати протиправними дії головного інспектора будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю органу державного архітектурно-будівельного контролю та ринкового нагляду Департаменту ДАБІ у м. Києві Близнюка Л.Л.;

- скасувати постанову відповідача від 12.03.2019 №33/19/10/26-39/1203/02/5 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Підставою позову є порушення відповідачем п. 7, 12-14 Порядку здійснення держав-ного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №553 (далі - Порядок №553), а саме: - строк проведення перевірки перевищив 10 робочих днів; - позивача не повідомлено про проведення перевірки не пізніше ніж за 10 днів до її початку; - позбавлення позивача можливості скористатись своїм правом на захист і надання пояснень щодо відсутності порушень законодавства.

Крім цього, позивач зазначив наступні обставини: - позивачу не відомо про наявність погодження ДАБІ України про проведення Департаментом ДАБІ у м. Києві перевірки пози-вача; - на дату видачі направлення на проведення перевірки позивач не був власником нежитлового приміщення; - відповідач вийшов за межі своїх повноважень, оскільки об`єкт нерухомості занесений до переліку пам`яток архітектури міського значення, тому охорону культурної та археологічної спадщини здійснює Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідач подав відзив, в якому просить відмовити в позові, посилаючись на такі обставини: - позапланова перевірка позивача проведена на підставі колективного звернення мешканців будинку, згідно з направленням на проведення перевірки, копія якого вручена представнику позивача, та у присутності представника позивача; - термін перевірки продов-жений на 2 робочих дні; - перевіркою встановлено порушення, оформлені відповідним актом, які є підставою для накладення спірного штрафу; - за наслідкам перевірки винесено приписи про усунення порушень законодавства і про зупинення підготовчих та будівельних робіт; - складені за наслідками перевірки документи були надіслані позивачу рекомендо-ваним листом і вважаються належно врученими.

Крім цього, відповідач зазначив: - на дату видачі направлення на проведення пере-вірки позивач був власником об`єкта нерухомості; - пам`ятка культурної спадщини належить до об`єктів із значними наслідками (СС№); - державний архітектурно-будівельний контроль за дотримання законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт на об`єктах, що за класом нас-лідків (відповідальності) належать до об`єктів із значними наслідками (СС3), розташованих у межах м. Києва, відноситься до повноважень відповідача.

Позивач подав відповідь на відзив, в якій зазначив, що незаконно проведена пере-вірка не має правових наслідків, тому спірна постанова є незаконною і підлягає скасуванню. Наявність іншого направлення, виданого на період продовження перевірки, свідчить про проведення відповідачем окремого позапланового заходу, а не продовження попереднього, оскільки між датою завершення попереднього заходу (12.02.2019) та початком нового (28.02.2019) минуло 15 календарних днів та 11 робочих днів. Відповідач не надав доказів повідомлення позивача про продовження перевірки, тому складений за результатами такої перевірки акт не є допустимим доказом і не може братись судом до уваги. Перевірку проведено, акт, протокол і припис, а також розгляд справи, здійснено однією особою, чим, на думку позивача, порушено передбачений ст. 2 КАС України принцип безсторонності. Також, позивач навів свої міркування щодо причин неотримання поштової кореспонденції. Крім цього. позивач зауважив, що станом на 28.02.2019 позивач відчужив об`єкт нерухомості.

Відповідь на відзив подана з пропуском встановлено строку. Розглянувши у судовому засіданні клопотання представника позивача про поновлення процесуального строку для подання відповіді на відзив, суд дійшов висновку про поважність причин його пропуску та про прийняття відповіді на відзив з мотивів, наведених заявником.

Інших заяв по суті справи та з процесуальних питань до суду не надійшло.

Під час розгляду справи в судовому засіданні представник позивача підтримала позов, з наведених у позовній заяві підстав.

Відповідач явку свого представника до судового засідання не забезпечив, що не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши пояснення представника позивача, розглянувши матеріали справи, суд встановив наступні фактичні обставини справи і відповідні їм правовідносини.

Головним інспектором будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю органу державного архітектурно-будівельного контролю та ринкового нагляду Департаменту ДАБІ у м. Києві Близнюком Л.Л. проведено позапланову перевірку дотримання позивачем вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на об`єкті: "Приміщення підвалу №42 та приміщення першого поверху над ним на вул. Івана Франка. 27/31 (Богдана Хмельницького, 31/27) у Шевченківському районі міста Києва", оформлену актом від 28.01.2019 б/н.

Перевірка проведена на підставі колективного звернення фізичних осіб, наказу від 21.01.2019 №21 і направлення від 21.01.2019 б/н, строк дії якого з 30.01.2019 до 12.02.2019, копії яких додані відповідачем до відзиву.

Згідно з наявними у справі копією службової записки начальника відділу нагляду за діяльністю органу державного архітектурно-будівельного контролю та ринкового нагляду Департаменту ДАБІ у м. Києві Голівця Д.П. від 26.02.2019 про продовження терміну пере-вірки, копіями наказу від 27.02.2019 №80 і направлення від 27.02.2019 б/н, строк дії якого з 28.02.2019 по 01.03.2019, термін проведення перевірки продовжено на два робочих дні.

Згідно з актом від 28.02.2019 перевіркою встановлено самовільне виконання позива-чем будівельних робіт із капітального ремонту групи приміщень (підвал №42 та приміщення першого поверху №43 на вул. Івана Франка. 27/31 (Богдана Хмельницького, 31/27) у Шевченківському районі м. Києва), власником яких є позивач, без документа, який надає право на виконання будівельних робіт, а саме дозволу на виконання будівельних робіт.

За результатами перевірки головний інспектор будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю органу державного архітектурно-будівельного контролю та ринкового нагляду Департаменту ДАБІ у м. Києві Близнюк Л.Л. виніс наступні приписи від 28.02.2019:

- припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльно-сті, будівельних норм, стандартів і правил, яким від позивача вимагається у термін до 28.04.2019 усунути виявлені порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльнос-ті у відповідності до вимог законодавства;

- припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт, яким зупинено виконання будівельних робіт з 28.02.2019 до усунення допущених порушень.

Також головний інспектор будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю органу державного архітектурно-будівельного контролю та ринкового нагляду Департаменту ДАБІ у м. Києві Близнюк Л.Л. склав відносно позивача протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 28.02.2019, розгляд якого призначено на 11:00 год. 12.03.2019.

Складені за результатами перевірки матеріали надіслані позивачу листом від 28.02.2019 №10/26-65/2802/02/5, копія якого наявна у справі. Згідно з відомостями про відстеження поштових відправлень, розміщених на веб-сайті Укрпошти, поштовий лист №0113329741868 не був вручений позивачу 06.03.2019 та повернувся відправнику.

12 березня 2019р. головний інспектор будівельного нагляду відділу нагляду за діяль-ністю органу державного архітектурно-будівельного контролю та ринкового нагляду Департаменту ДАБІ у м. Києві Близнюк Л.Л. виніс постанову №33/19/10/26-39/1203/02/5 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, якою за порушення ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" наклав на позивача штраф у розмірі 1728900 грн.

Копія постанови надіслана позивачу поштовим листом №0113329901920, який згідно з довідкою пошти на поштовому конверті, копія якого наявна у справі, повернулась відповідачу без вручення позивачу у зв`язку із закінченням терміну зберігання.

Спірні правовідносини виникли у сфері містобудівної діяльності між замовником і органом державного архітектурно-будівельного контролю та стосуються правомірності вине-сення останнім оскаржуваної постанови про накладення штрафу.

Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону України від 17.02.2011 №3038-VI "Про регулювання місто-будівної діяльності" (у редакції, чинній на час прийняття оскаржуваних рішень) (далі - Закон №3038) державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів Украї-ни. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється на об`єктах будівництва у порядку проведення планових та позапланових перевірок за територіальним принципом. Позаплановою перевіркою вважається перевірка, що не передбачена планом роботи органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 41 Закону №3038 і абз. 8 п. 7 Порядку №553 (у редакції, чинній на час прийняття оскаржуваних рішень) підставою для проведення позапланової перевірки є звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб`єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Як встановлено судом, позапланова перевірка проведена на підставі колективного звернення ОСОБА_1 та інших. Згідно з наявною у справі копією даного колективного звернення, зареєстрованого ДАБІ України 15.01.2019 №40-159-кол, у ньому зазначається про проведення будівельних робіт з повним руйнуванням несучих конструкцій будинку у приміщенні підвалу №42 та приміщення першого поверху, що розміщені над ним, власником яких є позивач. Також зазначається. що будинок по вул. Івана Франка, 27/31 (Богдана Хмельницького, 31/27) є пам`яткою архітектури, охоронний №349, ьа згідно із ч. 5 ст. 32 Закону №3038 відноситься до об`єктів із значними наслідками (СС3).

Цей доказ підтверджує наявність у відповідача правової підстави, визначеної п. 6 ч. 1 ст. 41 Закону №3038 і абз. 8 п. 7 Порядку №553, для проведення позапланової перевірки об`єкта будівництва.

Доводи позивача про те, що відповідачем не повідомлено позивача про проведення перевірки не пізніше ніж за 10 днів до її початку є помилковими і відхиляються судом, оскільки суперечать п. 12 Порядку №533, на який посилається позивач.

Так, п. 12 Порядку №533 передбачено надіслання такого повідомлення у разі прове-дення планової перевірки. У справі, яка розглядається, відповідач провів позапланову перевірку, направлення повідомлення про проведення якої за 10 днів до її початку Порядок №533 не передбачає.

При цьому про проведення перевірки повідомлено представнику позивача за довіре-ністю ОСОБА_2 , що підтверджується наданими відповідачем копіями направлення на перевірку від 21.01.2019, яке містить розписку ОСОБА_2 від 11.02.2019 про отримання направлення, і довіреності позивача від 12.02.2019 на ім`я ОСОБА_2 , та спростовує доводи позивача про те, що йому не було відомо про проведення перевірки і про те, що він не міг скористатись своїм правом для надання пояснень щодо предмета перевірки.

Порядок №553 і уніфікована форма акта перевірки, затверджена чинним на той час наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-дарства України від 21.12.2016 №331, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.01.2017 за №73/29941, не передбачали вчинення підпису на с. 5 акта, де вказуються особи, що беруть участь у перевірці, тому відсутність підпису ОСОБА_2 в акті не свідчить про необізнаність позивача з проведенням перевірки.

Доводи позивача про те, що посадовою особою відповідача не здійснювався вихід на об`єкт перевірки, спростовуються наданими відповідачем до відзиву копіями фотофіксації від 11.02.2019. Як зазначено у розділі V акта, процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався засобами фототехніки.

Доводи позивача про порушення відповідачем строку проведення перевірки є помил-ковими і відхиляються судом з таких підстав.

Пунктом 7 Порядку №533 передбачалось, що строк проведення позапланової перевір-ки не може перевищувати десяти робочих днів, а у разі потреби може бути одноразово продовжений за письмовим рішенням керівника відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю чи його заступника не більше ніж на два робочих дні.

Як встановлено судом і підтверджується наявним у справі копіями наказів Департаменту ДАБІ у м. Києві від 21.01.2019 №21 і від 27.02.2019 №80 та направлень від 21.01.2019 і від 27.02.2019, первісний термін проведення перевірки із 30.01.2019 по 12.02.2019, що не перевищував 10 робочих днів, одноразово був продовжений за рішенням заступника керівника Департаменту ДАБІ у м. Києві з 28.01.2019 по 01.03.2019, що не перевищило двох робочих днів.

Отже, відповідачем не допущено порушення п. 7 Порядку №533.

Доводи позивача щодо відсутності погодження для проведення перевірки. суд відхиляє з таких підстав.

Згідно з п. 1 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 №294, ДАБІ є цент-ральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Згідно з п.п. 1, 3 Положення про Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції України у м. Києві, затвердженого наказом ДАБІ від 12.06.2017 №941, названий Департамент є структурним підрозділом апарату ДАБІ, його територіальним органом без статусу юридичної особи, основними завданнями якого є забезпечення реалізації державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду у випадках, визначених Законом №3038 у м. Києві.

Отже, відповідач є структурним підрозділом апарату ДАБІ, що дає підстави для вис-новку про те, що перевірка здійснена центральним органом виконавчої влади. У такому випадку погодження здійснення позапланової перевірки не потребується, що спростовує твердження позивача про протилежне.

Посилання позивача на те, що з 27.02.2019 він не являвся власником нежилих примі-щень №№1, 2,3 (група приміщень №43) літ. "А" у буд. 27/31 по вул. Івана Франка у м. Києві , на підтвердження чого позивач надав до суду копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27.02.2019 №157702012, суд відхиляє, оскільки даний доказ, як і факт відчуження приміщень, не спростовує проведення позивачем будівельних робіт в належний йому приміщеннях, виявлений відповідачем під час проведення перевірки, зокре-ма 11.02.2019.

Водночас, на момент виходу посадової особи відповідача на об`єкт перевірки і фіксації порушення, приміщення, в яких проводились будівельні роботи належали позивачу, що підтверджується наданими відповідачем копіями витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.09.2017 №96662660 і від 01.12.2017 №105964636 та технічних паспортів від 19.01.2018 №04/2-14/03/14-КТІ і 01-15/12/17-КТІ.

Доводи позивача про те, що відповідач вийшов за межі своїх повноважень, оскільки об`єкт нерухомості занесений до переліку пам`яток архітектури міського значення, тому охорону культурної та археологічної спадщини здійснює Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), є помилковими і відхиляються судом з таких підстав.

Сторонами визнається, що відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.07.1998 №1463, охоронного договору №349 прибутковий будинок за адресою: вул. Івана Франка, 27/31 (Богдана Хмельницького, 21/37) занесений до переліку пам`яток архітектури міського значення.

Та обставина, що охорону культурної спадщини у м. Києві здійснює Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не стосується суті спірних правовідносин, які виникли в іншій сфері, а саме у сфері архітектурно-будівельного контролю, який здійснюється відповідачем.

При цьому суд враховує заперечення відповідача, які не були спростовані позивачем, що відповідно до ч. 5 ст. 32 Закону №3038 пам`ятки культурної спадщини, визначені відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини", належать до об`єктів із значними наслідками (СС№).

Посилання позивача у відповіді на відзив на те, що акт перевірки, приписи, протокол і оспорювана постанова складені однією особою, чим порушено принцип безсторонності, закріплений у ст. 2 КАС України, суд вважає помилковими і відхиляє.

Пункт 4 ч. 2 ст. 2 КАС України визначає, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони безсторонньо (неупереджено).

Стверджуючи про небезсторонність (упередженість) відповідача, позивач не надав до суду відповідних доказів, які б підтверджували такі обставини.

Водночас, пп.пп. 2, 3 п. 11 Порядку №533 передбачено, що посадові особи органів державного архітектурно-будівельного контролю під час проведення перевірки мають право: складати протоколи про вчинення правопорушень, акти перевірок та накладати штрафи відповідно до закону; у разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень, затвердженого проекту або будівельного паспорта забудови земельної ділянки видавати обов`язкові для виконання приписи щодо: усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; зупинення підготовчих та будівельних робіт.

Отже, складення посадовою особою відповідача акта перевірки, протоколу, приписів і оспорюваної постанови не доводить порушення відповідачем вимог Закону №3038 і Порядку №533.

Розглянувши усі суттєві аргументи сторін і надані ними докази, суд дійшов висновку про необґрунтованість доводів позивача, які не свідчать про допущення відповідачем проти-правних дій і про протиправність оспорюваної постанови, тому не можуть бути підставою для задоволення позовних вимог.

Щодо суті виявленого перевіркою порушення, то таких підстав позов не містив. Разом з цим, суд дослідив правомірність накладення штрафу.

Частиною 1 ст. 34 Закону №3038 передбачено, що замовник має право виконувати будівельні роботи після видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" (п. 3).

Частиною 1 ст. 37 Закону №3038 передбачено, що право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об`єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", підключення об`єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Наявними у справі копіями акта перевірки і фотофіксації до нього підтверджується проведення позивачем будівельних робіт у належних йому приміщеннях, що позивачем спростовано не було. Необхідного для проведення таких робіт дозволу позивачем не надано до перевірки і до суду, тому порушення ч. 1 ст. 34 і ч. 1 ст. 37 Закону №3038 позивачем не спростовано.

Отже. суд дійшов висновку про правильність встановлених перевіркою обставин і обґрунтованість висновків про допущення позивачем порушень законодавства у сфері містобудівної діяльності, які є підставою для винесення оскаржуваної постанови.

Підсумовуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про необґрунтованість позову і відсутність підстав для його задоволення.

З огляду на відмову в задоволенні позову та згідно із ст. 139 КАС України витрати позивача по сплаті судового збору покладаються на нього і не підлягають стягненню з відповідача. Інші судові витрати сторонами не заявлялись, тому їх розподіл не проводиться.

Керуючись ст.ст. 2, 5, 90, 139, 241-246, 250 КАС України, суд

в и р і ш и в:

Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "РЕЙДСТРЕЙ" у задоволенні адміністративного позову повністю.

Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕЙДСТРЕЙ";

01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 27/31, код ЄДРПОУ 38865933.

Відповідач: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

в особі Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві;

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, код ЄДРПОУ 37471912.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Рішення суду може бути оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду в порядку, встановленому ст.ст. 293-297 КАС України. Апеляційна скарга подається протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя Д.А. Костенко

Дата ухвалення рішення 18.02.2020
Оприлюднено 16.01.2021

Судовий реєстр по справі 640/12248/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 29.06.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 29.06.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.06.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.05.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.03.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.03.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.03.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.03.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 18.02.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Рішення від 18.02.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 28.10.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 19.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/12248/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону