СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 2/759/10/21

ун. № 759/17848/13-ц

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Войтенко Ю.В.,

за участю секретаря Семененко В.С.,

представника позивача Дуднік М.А.,

відповідача ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання ОСОБА_1 про призначення судової економічної експертизи, подане в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства УкрСиббанк до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сі про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні суду перебуває цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства УкрСиббанк до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сі про стягнення заборгованості.

В судовому засіданні було заявлено клопотання про призначення судової економічної експертизи на вирішення якої відповідач просила поставити запитання: 1) розрахунки заборгованості надані позивачем є вірними і чи відповідають вони умовам договору про надання споживчого кредиту №11118041000 від 15.02.2007; 2) чи відповідає умовам кредитного договору та чи підтверджується документально розмір нарахованих ПАТ Укрсиббанк штрафних санкцій (пені); 3) чи відповідають платежі за комісію банку умовам кредитного договору №11118041000 від 15.02.2007? якщо ні, то зробити перерахунок заявленої суми заборгованості з врахуванням комісій (зазначені в движении по счету , виписках по рахунку та квитанціях: 11.04.2007р. - 42,07 грн; 03.05.2007р. - 15,15 грн.; 16.02.2007р. - 3432,00 грн.; 28.04.2007 - 16,77 грн.) в рахунок платежів по кредиту; 4) яка реальна процентна ставка застосована ПАТ Укрсиббанк при здійсненні нарахувань по договору про надання споживчого кредиту №11118041000 від 15.02.2007; 5) чи розраховано до стягнення грошові кошти по договору про надання споживчого кредиту №11118041000 від 15.02.2007р. виходячи із розміру процентної ставки 8,99% річних та якщо ні, то здійснити розрахунок виходячи із розміру процентної ставки 8,99% річних; 6) чи у розрахунок заборгованості включено зайво нараховані позивачем відсотки по періодах до зменшення суми основної заборгованості; 7) чи підтверджується первинними документами отримання кредиту ОСОБА_1 в сумі 44000 швейцарських франків та якщо не підтверджується - зазначити в якій валюті, в якій сумі, та в який спосіб було фактично отримано кошти за договором про надання споживчого кредиту №11118041000 від 15.02.2007р. ОСОБА_1 ; 8) якою є реальна процентна ставка (у процентах річних) за договором про надання споживчого кредиту №11118041000 від 15.02.2007 та чи відповідає реальна процентна ставка зазначеній в договорі та додатках до нього процентам за користування кредитом; 9) чи визначена загальна вартість кредиту в договорі про надання споживчого кредиту №11118041000 від 15.02.2007 та якщо загальна вартість кредиту в договорі не визначена, то визначити якою є загальна вартість кредиту за договором про надання споживчого кредиту №11118041000 від 15.02.2007. Проведення експертизи відповідач просила доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Представник позивача в судовому засіданні заперечувала проти призначення експертизи. Вказувала, що справа перебуває на розгляді в суді з 2013 року і за цей час відповідачем використовувались різні засоби для затягування розгляду справи. Вважає подане клопотання спрямоване на затягування розгляду справи, наголошувала на зловживанні відповідачем своїми правами. Щодо суті клопотання вказала, що відповідачу було надано кредит, нею не надано іншого варіанту розрахунку заборгованості за договором, відтак, відсутні сумніви в правильності розрахунків, наданих позивачем. Вказувала, що проценти за вказаним кредитом нараховувались на підставі п.п. 1.3.1 та п. 9.2 Договору. Зазначала про необхідність спеціальних знань для відповіді на питання, які було сформульовано відповідачем. Також звертала увагу на п.9.9 Договору, згідно з яким сторони погодили, що Банк самостійно веде облік і здійснює розрахунки заборгованості Позичальника. У задоволенні клопотання просила відмовити.

Відповідач ОСОБА_2 до суду не з`явилась, про розгляд справи повідомлялась належним чином, у зв`язку з чим, суд вважав за можливе розпочати засідання за її відсутності.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши матеріали справи суд дійшов таких висновків.

При прийнятті рішення, суд бере до уваги, що відповідач в судовому засіданні не заперечувала, що підписувала договір про надання споживчого кредиту №11118041000 від 15.02.2007, проте зазначала, що грошей в валюті швейцарські франки вона не отримувала, після підписання вказаного договору, між нею та банком було укладено інший кредитний договір, в валюті долари США. Також відповідач визнала, що інформація про фактичне погашення заборгованості за наданим кредитом, відображена в довідках розрахунках (том 1 а.с.208-219) відповідає дійсності. При цьому, зауважила, що нею погашалась заборгованість в доларах США, при цьому, у довідках вказана валюта у франках. Конкретних даних щодо невідповідності вказаних платежів, фактично внесеним суду не надано. Відтак, при проведенні експертизи суд вважає за можливим виходити із сум погашення заборгованості, зазначених у вказаних довідках (том 1 а.с.208-219).

При цьому, відповідач вважала, що сам по собі розрахунок заборгованості, у тому числі за кредитом, заборгованості по процентам нарахованими на підставі пунктів Договору, заборгованості по пені не відповідає умовам Договору про надання споживчого кредиту №11118041000 від 15.02.2007.

Представник позивача наголошувала, що розрахунки заборгованості за довідками відповідає дійсності, при цьому, процентна ставка до заборгованості була застосована на підставі п. 1.3.1, 9.2, 9.9 Договору про надання споживчого кредиту №11118041000 від 15.02.2007.

Окрім того, слід зазначити, що матеріалах справи наявна довідка щодо обчислення вартості розрахунку складена спеціалістом з економіки та фінансів підприємств Асавелюк О.М. (том 3, а.с.222). Не надаючи оцінку вказаному документу, у даному випадку, суд вважає, що відповідачем доведено необхідність перевірки її заперечень в частині відповідності розрахунку заборгованості умовам договору.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності;

Відповідно до ч.3, 4 ст.103 ЦПК України, при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 104 ЦПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

З огляду на те, що для встановлення заявлених обставин необхідні спеціальні знання, суд вважає за необхідне призначити по справі судову економічну (фінансово-кредитну) експертизу, поклавши на відповідача витрати, пов`язані з її проведенням, поставивши перед експертом запитання чи відповідає розрахунок заборгованості наданий позивачем до заяви про збільшення позовних вимог від 16.02.2015 (том 1, а.с.206-207), який міститься в довідках-розрахунках (в тому числі розрахунках заборгованості за кредитом, заборгованості по процентам нарахованими на підставі пунктів Договору, заборгованості по пені) (том 1 а.с.208-219) та становить зміст позовних вимог - умовам Договору про надання споживчого кредиту №11118041000 від 15.02.2007, укладеного між Акціонерним комерційним інноваційним банком УкрСиббанк та ОСОБА_1 ? Якщо не відповідає, то в якій частині?

При цьому, визначене питання включатиме питання 1, 2, 5, 6 питання, які просив винести на експертизу відповідач. Щодо питання 3 - відносно відповідності платежам за комісією банку умовам кредитного договору, слід зазначити, що позовні вимоги не містять вимоги щодо стягнення з відповідачів суми комісії, а копії квитанцій на які посилається позивач, наявні в матеріалах справи, не містять підтвердження щодо сплати грошових коштів в рахунок погашення платежів за Договором про надання споживчого кредиту №11118041000 від 15.02.2007, відтак, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині. Щодо питань 4, 8 стосовно визначення реальної процентної ставки, тобто, розміру загальних витрат за споживчим кредитом, вираженому у процентах річних від загального розміру виданого кредиту, слід зазначити про недоведеності відповідачем необхідності з`ясування вказаного питання для встановлення заявлених обставин конкретної цивільної справи, відтак, в цій частині підстави для задоволення клопотання відсутні. Щодо питання 7 - відносно підтвердження первинними документами факту отримання кредиту, слід зазначити, що відповідно до ухвали Святошинського районного суду м.Києва від 16.11.2020 було задоволено клопотання відповідача та витребувано у позивача Публічного акціонерного товариства УкрСиббанк документи первинної бухгалтерської документації щодо надання відповідачу кредиту в сумі 44000,00 швейцарських франків за договором №11118041000 від 15.02.2007. На виконання вимог ухвали, позивачем надано заяву до якої долучено роздрукований меморіальний ордер з електронної бази обліку бухгалтерських документів банку №0600977064 від 15.02.2007. Відтак, питання 7 пов`язане з надання оцінки конкретному доказу, поданому стороною, тому підстави для включення його до переліку запитань на вирішення експерту -відсутні.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст. 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Керуючись статтями 103, 104, 106, 116, 117, 252 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про призначення судової економічної експертизи, подане в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства УкрСиббанк до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сі про стягнення заборгованості- задовольнити частково.

Призначити у справі позовом Публічного акціонерного товариства УкрСиббанк до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сі про стягнення заборгованості судову економічнуекспертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення експертів поставити питання:

чи відповідає розрахунок заборгованості наданий позивачем до заяви про збільшення позовних вимог від 16.02.2015 (том 1, а.с.206-207), який міститься в довідках-розрахунках (в тому числі розрахунках заборгованості за кредитом, заборгованості по процентам нарахованими на підставі пунктів Договору, заборгованості по пені) (том 1 а.с.208-219) та становить зміст позовних вимог - умовам Договору про надання споживчого кредиту №11118041000 від 15.02.2007, укладеного між Акціонерним комерційним інноваційним банком УкрСиббанк та ОСОБА_1 ? Якщо не відповідає, то в якій частині?

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків згідно зі ст. ст.384, 385 КК України.

Витрати за проведення експертизи покласти на відповідача ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 тел.).

У розпорядження експертів надати матеріали цивільної справи № 759/17848/13-ц.

Роз`яснити сторонам, що відповідно до положення статті 109 ЦПК України, у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

До отримання висновку експертизи - провадження у справі зупинити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подання через Святошинський районний суд м. Києва апеляційної скарги протягом 15 днів з дня проголошення.

Учасник справи, якому копія ухвали суду не була вручена в день її проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом 15 днів з дня вручення йому копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційну скаргу не було подано протягом встановленого законом строку. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Повний текст ухвали складено 26.01.2021.

Суддя Ю.В. Войтенко

Дата ухвалення рішення 21.01.2021
Зареєстровано 26.01.2021
Оприлюднено 26.01.2021

Судовий реєстр по справі 759/17848/13-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 18.05.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 28.04.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 28.04.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 30.03.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 21.01.2021 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 21.01.2021 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.11.2020 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.11.2020 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 10.03.2020 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 28.02.2020 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 17.10.2019 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 15.10.2019 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 24.06.2019 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 11.02.2019 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 759/17848/13-ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону