КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2021 року м. Київ

Справа № 22-6937 Головуючий у 1-й інстанції: Войтенко Ю.В.

Унікальний № 759/17848/13-ц Доповідач - Пікуль А. А.

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ :

головуючого Пікуль А. А.

суддів Іванової І. В.

Невідомої Т. О.

за участю секретаря Осінчук Н. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу Святошинського районного суду міста Києва від 21 січня 2021 року у справі за позовом Публічного акціонерного товариства Укрсиббанк до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел. Сі про стягнення заборгованості,-

у с т а н о в и в:

У листопаді 2013 року ПАТ Укрсиббанк пред`явило в суд позов до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , третя особа: ТОВ Кредитекспрес Юкрейн Ел. Ел. Сі , про стягнення заборгованості, в якому просило ухвалити рішення про солідарне стягнення на користь ПАТ Укрсиббанк з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 суми боргу за договором про надання споживчого кредиту № 11118041000 від 15 лютого 2007 року в сумі 34 664 швейцарських франків 19 сантимів, що за курсом НБУ станом на 28 жовтня 2013 року становить 309 135 грн 53 коп., з яких: 25 665,64 швейцарських франків, що за курсом НБУ станом на 28 жовтня 2013 року становить 228 886 грн 38 коп., - заборгованість за простроченим кредитом; 7 030,67 швейцарських франків, що за курсом НБУ станом на 28 жовтня 2013 року становить 62 699 грн 57 коп., - заборгованість по простроченим процентам за користування кредитом; 1 219,37 швейцарських франків, що за курсом НБУ станом на 28 жовтня 2013 року становить 10 874 грн 35 коп., - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом; 748,51 швейцарських франків, що за курсом НБУ станом на 28 жовтня 2013 року становить 6 675 грн 23 коп., - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом; та стягнути з ОСОБА_1 і ОСОБА_2 на користь ПАТ Укрсиббанк суми сплаченого судового збору (т. 1, а.с.1-3).

У судовому засіданні районного суду 21 січня 2021 року ОСОБА_1 заявила клопотання про призначення судової економічної експертизи на вирішення якої просила поставити питання: 1) розрахунки заборгованості надані позивачем є вірними і чи відповідають вони умовам договору про надання споживчого кредиту №11118041000 від 15 лютого 2007 року?; 2) чи відповідає умовам кредитного договору та чи підтверджується документально розмір нарахованих ПАТ Укрсиббанк штрафних санкцій (пені)?; 3) чи відповідають платежі за комісію банку умовам кредитного договору № 11118041000 від 15 лютого 2007 року? якщо ні, то зробити перерахунок заявленої суми заборгованості з врахуванням комісій (зазначені в движении по счету , виписках по рахунку та квитанціях: 11 квітня 2007 року - 42 грн 07 коп; 03 травня 2007 року - 15 грн 15 коп.; 16 лютого 2007 року - 3 432 грн; 28 квітня 2007 року - 16 грн 77 коп.) в рахунок платежів по кредиту; 4) яка реальна процентна ставка застосована ПАТ Укрсиббанк при здійсненні нарахувань по договору про надання споживчого кредиту № 11118041000 від 15 лютого 2007 року?; 5) чи розраховано до стягнення грошові кошти по договору про надання споживчого кредиту № 11118041000 від 15 лютого 2007 року виходячи із розміру процентної ставки 8,99% річних та якщо ні, то здійснити розрахунок виходячи із розміру процентної ставки 8,99% річних; 6) чи у розрахунок заборгованості включено зайво нараховані позивачем відсотки по періодах до зменшення суми основної заборгованості?; 7) чи підтверджується первинними документами отримання кредиту ОСОБА_1 в сумі 44 000 швейцарських франків та якщо не підтверджується - зазначити в якій валюті, в якій сумі, та в який спосіб було фактично отримано кошти за договором про надання споживчого кредиту № 11118041000 від 15 лютого 2007 року ОСОБА_1 .?; 8) якою є реальна процентна ставка (у процентах річних) за договором про надання споживчого кредиту № 11118041000 від 15 лютого 2007 року та чи відповідає реальна процентна ставка зазначеній в договорі та додатках до нього процентам за користування кредитом?; 9) чи визначена загальна вартість кредиту в договорі про надання споживчого кредиту № 11118041000 від 15 лютого 2007 року та якщо загальна вартість кредиту в договорі не визначена, то визначити якою є загальна вартість кредиту за договором про надання споживчого кредиту № 11118041000 від 15 лютого 2007 року? Проведення експертизи просила доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (т. 4, а. с. 235- 236).

В обґрунтування вказаного клопотання вказувала, що для перевірки правильності розрахунку, наданого позивачем, для з`ясування вірності зазначених в обрахунках позивача цифр, потрібні спеціальні знання в галузі економіки. Вважала, що призначення експертизи є необхідним для обґрунтування та підтвердження зазначених в позовній заяві обставин належними і допустимими доказами.

Ухвалою Святошинського районного суду міста Києва від 21 січня 2021 року клопотання ОСОБА_1 про призначення судової економічної експертизи задоволено частково.

Суд призначив у справі судову економічну експертизу, проведення якої доручив експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення експертів поставлено питання: чи відповідає розрахунок заборгованості наданий позивачем до заяви про збільшення позовних вимог від 16 лютого 2015 (том 1, а.с.206-207), який міститься в довідках-розрахунках (в тому числі розрахунках заборгованості за кредитом, заборгованості по процентам нарахованими на підставі пунктів Договору, заборгованості по пені) (том 1 а.с.208-219) та становить зміст позовних вимог - умовам Договору про надання споживчого кредиту № 11118041000 від 15 лютого 2007, укладеного між АКІБ УкрСиббанк та ОСОБА_1 .? Якщо не відповідає, то в якій частині?

У розпорядження експертів надано матеріали цивільної справи № 759/17848/13-ц.

Роз`яснено сторонам, що відповідно до положень ст. 109 ЦПК України, у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

До отримання висновку експертизи - провадження у справі зупинено.

Не погодившись з ухвалою суду ОСОБА_1 , подала апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення норм процесуального права щодо порядку призначення експертизи, неповне з`ясування судом першої інстанції обставин справи, просила оскаржувану ухвалу скасувати і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції (т. 5, а. с. 1-5).

В порядку, передбаченому ст. 360 ЦПК України, відзиву на апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції не надходило.

В суд апеляційної інстанції представники ПАТ Укрсиббанк та ТОВ Кредитекспрес Юкрейн Ел. Ел. Сі , а також ОСОБА_2 не з`явились, про місце та час апеляційного розгляду повідомлені належним чином (т. 5, а. с. 24-26).

Суд ухвалив розглядати справу у відсутність указаних осіб, оскільки відповідно до положень ч. 2 ст. 372 ЦПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши доповідь судді Пікуль А. А., пояснення ОСОБА_1 та її представника, ОСОБА_3 , які підтримали подану апеляційну скаргу та просили суд її задовольнити, з`ясувавши обставини справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія доходить висновку про те, що апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення з таких підстав.

При вирішенні питання щодо призначення експертизи судом першої інстанції встановлені наступні обставини.

Відповідач в судовому засіданні не заперечувала, що підписувала договір про надання споживчого кредиту № 11118041000 від 15 лютого 2007 року, проте зазначала, що грошей в валюті швейцарські франки вона не отримувала, після підписання вказаного договору, між нею та банком було укладено інший кредитний договір, в валюті долари США. Також відповідач визнала, що інформація про фактичне погашення заборгованості за наданим кредитом, відображена в довідках розрахунках (том 1 а.с.208-219) відповідає дійсності. При цьому, зауважила, що нею погашалась заборгованість в доларах США, при цьому, у довідках вказана валюта у франках. Конкретних даних щодо невідповідності вказаних платежів, фактично внесеним суду не надано. Відтак, при проведенні експертизи суд вважає за можливим виходити із сум погашення заборгованості, зазначених у вказаних довідках (том 1 а.с.208-219).

При цьому, відповідач вважала, що сам по собі розрахунок заборгованості, у тому числі за кредитом, заборгованості по процентам нарахованими на підставі пунктів договору, заборгованості по пені не відповідає умовам Договору про надання споживчого кредиту № 11118041000 від 15 лютого 2007 року.

Представник позивача наголошувала, що розрахунки заборгованості за довідками відповідає дійсності, при цьому, процентна ставка до заборгованості була застосована на підставі п. 1.3.1, 9.2, 9.9 Договору про надання споживчого кредиту № 11118041000 від 15 лютого 2007 року.

У матеріалах справи наявна довідка щодо обчислення вартості розрахунку складена спеціалістом з економіки та фінансів підприємств Асавелюк О. М. (том 3, а.с.222).

Задовольняючи частково клопотання ОСОБА_1 про призначення судової економічної експертизи районний суд виходив з того, що для встановлення заявлених обставин необхідні спеціальні знання, суд вважає за необхідне призначити по справі судову економічну (фінансово-кредитну) експертизу, поклавши на відповідача витрати, пов`язані з її проведенням, поставивши перед експертом запитання чи відповідає розрахунок заборгованості наданий позивачем до заяви про збільшення позовних вимог від 16 лютого 2015 року (том 1, а.с.206-207), який міститься в довідках-розрахунках (в тому числі розрахунках заборгованості за кредитом, заборгованості по процентам нарахованими на підставі пунктів Договору, заборгованості по пені) (том 1, а.с.208-219) та становить зміст позовних вимог - умовам Договору про надання споживчого кредиту № 11118041000 від 15 лютого 2007 року, укладеного між Акціонерним комерційним інноваційним банком УкрСиббанк та ОСОБА_1 .? Якщо не відповідає, то в якій частині?

При цьому, визначене питання включатиме питання 1, 2, 5, 6 питання, які просить винести на експертизу відповідач. Щодо питання 3 - відносно відповідності платежам за комісією банку умовам кредитного договору, то позовні вимоги не містять вимоги щодо стягнення з відповідачів суми комісії, а копії квитанцій на які посилається позивач, наявні в матеріалах справи, не містять підтвердження щодо сплати грошових коштів в рахунок погашення платежів за Договором про надання споживчого кредиту № 11118041000 від 15 лютого 2007 року. Відтак суд не вбачав підстав для задоволення клопотання у цій частині. Щодо питань 4, 8 стосовно визначення реальної процентної ставки, тобто, розміру загальних витрат за споживчим кредитом, вираженому у процентах річних від загального розміру виданого кредиту, слід зазначити про недоведеності відповідачем необхідності з`ясування вказаного питання для встановлення заявлених обставин конкретної цивільної справи, відтак, в цій частині підстави для задоволення клопотання відсутні. Щодо питання 7 - відносно підтвердження первинними документами факту отримання кредиту, то ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 16 листопада 2020 року було задоволено клопотання відповідача та витребувано у позивача Публічного акціонерного товариства УкрСиббанк документи первинної бухгалтерської документації щодо надання відповідачу кредиту в сумі 44 000 швейцарських франків за договором № 11118041000 від 15 лютого 2007 року. На виконання вимог ухвали позивачем надано заяву, до якої долучено роздрукований меморіальний ордер з електронної бази обліку бухгалтерських документів банку № 0600977064 від 15 лютого 2007 року. Відтак районний суд вважав, що питання 7 пов`язане з надання оцінки конкретному доказу, поданому стороною, тому підстави для включення його до переліку запитань на вирішення експерту відсутні.

При перевірці указаних висновків районного суду у контексті доводів апеляційної скарги відповідача апеляційний суд виходить з наступного.

Виходячи з наявних у матеріалах справи та досліджених судом першої інстанції письмових доказів, обставини, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими при вирішенні питання, є доведеними.

Висновки суду щодо наявності підстав для часткового задоволення клопотання ОСОБА_1 відповідають обставинам справи.

Обставин, які б дали суду апеляційної інстанції підстави для спростування указаних висновків суду, апеляційна скарга не містить.

Доводи апеляційної скарги про те, що районним судом безпідставно відмовлено у частині запропонованих заявником питань на розгляд експерта відхиляються апеляційним судом як необґрунтовані виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. ч. 4, 5 ст. 103 ЦПК України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

У даному випадку оскаржувана ухвала містить цілком розгорнуте мотивування висновків по кожному заявленому відповідачем на розгляд експерта питанню.

Відхилення питань, запропонованих відповідачем, повністю мотивоване в оскаржуваній ухвалі.

Питання, що поставлене судом експертам, відповідає предмету доказування та п. 3.2 Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року № 53/5.

Доводи апеляційної скарги про те, що ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 25 вересня 2018 року у даній справі вже було призначено судову економічну експертизу, вказана ухвала не скасована, є діючою та обов`язковою для виконання, натомість оскаржувана ухвала постановлена без постановлення окремої ухвали по невиконанню судового рішення, відхиляються апеляційним судом з огляду на таке.

Ухвала Святошинського районного суду м. Києва від 25 вересня 2018 року про призначення у справі судової економічної експертизи була постановлена під головуванням судді Миколаєць І. Ю. (т. 4, а. с. 23-25).

Експертиза відповідно до вказаної ухвали проведена не була, матеріали справи повернулись із експертної установи з повідомленням про неможливість надання висновку № 21487/18-72 від 29 січня 2019 року (т.4, а.с.43-44).

28 лютого 2020 року за результатами розгляду заяви ОСОБА_1 про відвід судді Миколаєць І. Ю. суддею було заявлено самовідвід (т.4, а.с.144-145).

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 28 лютого 2018 року матеріали справи передано до канцелярії суду для здійснення автоматизованого розподілу іншому судді відповідно до ст. 33 ЦПК України (т. 4, а. с. 144-145).

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями вказану справу було розподілено головуючій Войтенко Ю. В. (т. 4, а. с. 144-148).

Ухвалою судді Войтенко Ю. В. від 10 березня 2020 року справа прийнята до розгляду в порядку загального позовного провадження, призначене підготовче засідання (т.4, а.с.149).

Відповідно до ч. 2 ст. 213 ЦПК України справа розглядається одним і тим самим складом суду. У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа розглядається спочатку , крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Отже ураховуючи викладені обставини, після розподілу матеріалів даної справи до головуючої судді Войтенко Ю. В., розгляд справи розпочався спочатку, а тому наявність ухвали про призначення експертизи попереднім складом суду, яка не була проведена із зазначених експертною установою причин, не може бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали.

Одночасно апеляційний суд констатує, що оскаржувана ухвала була постановлена районним судом саме за клопотанням ОСОБА_1 про призначення експертизи (т.4, а.с.235-236).

Ураховуючи викладене, апеляційний суд доходить висновку про те, що висновки суду першої інстанції відповідають обставинам справи, доводи, викладені у апеляційній скарзі, не спростовують їх, тому підстав для скасування оскаржуваної ухвали немає.

Керуючись ст. ст. 367-368, 374-375, 381-384 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.

Ухвалу Святошинського районного суду міста Києва від 21 січня 2021 року залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст постанови складений 19 травня 2021 року.

Головуючий А. А. Пікуль

Судді І. В. Іванова

Т. О. Невідома

Дата ухвалення рішення 18.05.2021
Зареєстровано 20.05.2021
Оприлюднено 20.05.2021

Судовий реєстр по справі 759/17848/13-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 18.05.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 28.04.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 28.04.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 30.03.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 21.01.2021 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 21.01.2021 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.11.2020 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.11.2020 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 10.03.2020 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 28.02.2020 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 759/17848/13-ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону