ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без руху

"12" лютого 2021 р. Справа№ 910/12805/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Зубець Л.П.

суддів: Алданової С.О.

Мартюк А.І.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Чорноморська Телерадіокомпанія

на рішення Господарського суду міста Києва

від 11.01.2021

у справі №910/12805/20 (суддя - Бойко Р.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю

Телемережі України

до Товариства з обмеженою відповідальністю

Чорноморська Телерадіокомпанія

про стягнення 337 555, 92 грн

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 у справі №910/12805/20 позов задоволено повністю.

Присуджено до стягнення з відповідача на користь позивача заборгованість у розмірі 337 555, 92 грн та судовий збір у розмірі 5 063, 34 грн.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, відповідач (Товариство з обмеженою відповідальністю Чорноморська Телерадіокомпанія ) звернувся до Північного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 у справі №910/12805/20 скасувати повністю, прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Окрім того, скаржником в тексті апеляційної скарги викладено клопотання про відстрочення сплати судового збору за подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, яке обґрунтоване відсутністю грошових коштів на рахунках відповідача у розмірі, необхідному для сплати судового збору.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.02.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Чорноморська Телерадіокомпанія передано на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуюча суддя (суддя-доповідач) - Зубець Л.П., судді: Алданова С.О., Мартюк А.І.

Дослідивши матеріали апеляційної скарги та додані до неї документи, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що подана апеляційна скарга не відповідає вимогам Глави 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України з огляду на наступне.

Перевіривши відповідність апеляційної скарги і доданих до неї документів вимогам ст. 258 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що скарга підлягає залишенню без руху, виходячи з наступного.

Статтею 258 Господарського процесуального кодексу України встановлені вимоги до форми і змісту апеляційної скарги.

Відповідно до ч. 2 ст. 258 Господарського процесуального кодексу України в апеляційній скарзі мають бути зазначені:

1) найменування суду, до якого подається скарга;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу , її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);

4) рішення або ухвала, що оскаржується;

5) у чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо);

6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;

7) клопотання особи, яка подала скаргу;

8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;

9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 258 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги додається довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень.

Відповідно до ч. 3 ст. 56 Господарського процесуального кодексу України юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

При дослідженні матеріалів апеляційної скарги №б/н від 01.02.2021 (вх. №09.1-04.1/1249/21 від 08.02.2021) Товариства з обмеженою відповідальністю Чорноморська Телерадіокомпанія , колегією суддів було встановлено, що остання підписана Президентом ТОВ Чорноморська Телерадіокомпанія , однак прізвище, ім`я та по батькові особи, яка підписала апеляційну скаргу не зазначені. Окрім того, на підписі наявна печатка Товариства з обмеженою відповідальністю Чорноморська Телерадіокомпанія .

Разом з тим, до апеляційної скарги не додано жодного документа, що посвідчує повноваження особи, яка підписала апеляційну скаргу, а матеріали справи не містять будь-яких підтверджень повноважень представника відповідача, оскільки ним до суду першої інстанції в процесі розгляду даної справи жодні документи не подавались.

Колегія суддів звертає увагу, що правильність оформлення апеляційної скарги, її змісту та форми покладається саме на скаржника. Не зазначення безпосередньо скаржником прізвища, ім`я та по батькові такої особи, якою підписано апеляційну скаргу, а також відсутність доказів на підтвердження повноважень, є обставинами, які мають суб`єктивний характер, і які в свою чергу, унеможливлюють ідентифікацію особи, якій належить відповідний підпис.

Аналогічна правова позиція викладена в ухвалі Верховного Суду від 09.06.2020 у справі №905/2235/17.

Водночас, колегія суддів зазначає, що відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 258 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги додаються, зокрема, докази сплати судового збору.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначені Законом України Про судовий збір .

Згідно положень ст. 8 Закону України Про судовий збір , враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Даною статтею передбачено право суду щодо відстрочення, розстрочення або звільнення від сплати судового збору лише позивача - фізичної особи.

При цьому, за змістом положень ст. 8 Закону відстрочення та розстрочення судом сплати судового збору, зменшення розміру судового збору або звільнення від його сплати для юридичних осіб не передбачено.

Тому відстрочення, розстрочення або звільнення від сплати судового збору може мати місце за наявності підстав, зазначених у ч. 1 ст. 8 Закону України "Про судовий збір".

Окрім того, слід зазначити, що станом на момент подання апеляційної скарги скаржника не віднесено до кола осіб, які звільнені від сплати судового збору згідно з ст. 5 Закону України "Про судовий збір".

Таким чином, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду приходить до висновку, що клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Чорноморська Телерадіокомпанія про відстрочення сплати судового збору задоволенню не підлягає.

Відповідно до п. п. 4 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України Про судовий збір розмір судового збору за подання апеляційної скарги на рішення господарського суду складає 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем за звернення до місцевого господарського суду із позовом про стягнення заборгованості в розмірі 337 555, 92 грн у відповідності до п.п. 1 п.2 ч. 2 ст. 4 Закону України Про судовий збір було сплачено судового збору у розмірі 5 063, 35 грн (337 555, 92 грн * 1,5%).

Отже, виходячи з приписів Закону України Про судовий збір , судовий збір за звернення з апеляційною скаргою має бути сплачений у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви,іншої заяви і скарги, а саме: 7595, 02 грн (5 063, 35 грн * 150%).

Колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що згідно ст. 129 Конституції України забезпечення права на апеляційний перегляд справи є однією із засад судочинства, яка застосовується з дотриманням принципу верховенства права, змагальності, рівності всіх учасників перед законом і судом, розумності строків розгляду справи.

Зазначена конституційна норма конкретизована законодавцем у статті 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Разом з тим, реалізація конституційного права на апеляційне оскарження судового рішення названим законом ставиться в залежність від положень процесуального закону .

Конституційні гарантії захисту прав та інтересів в апеляційній інстанції унормовано в главі 1 розділу ІV Господарського процесуального кодексу України, де врегульовано порядок і підстави для апеляційного оскарження судових рішень у господарському судочинстві.

Таким чином, не зазначення прізвища, ім`я та по батькові особи, яка підписала апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Чорноморська Телерадіокомпанія , а також відсутність доказів сплати судового збору свідчить про недотримання вимог Глави 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України, а саме п.п. 1, 2 ч. 3 ст. 258 Господарського процесуального кодексу України, а тому підлягає залишенню без руху, на підставі ст. ст. 174, 260 Господарського процесуального кодексу України, з метою надання стороні (скаржнику) можливості виправити вищенаведені недоліки шляхом подання у строк, визначений даною ухвалою:

- заяви за підписом особи, якою було підписано апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Чорноморська Телерадіокомпанія із обов`язковим зазначенням прізвища, ім`я та по батькові цієї особи, а також з доказами її повноважень на подання апеляційної скарги;

- доказів сплати судового збору у розмірі 7595, 02 грн.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно ч. 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Крім того, суд апеляційної інстанції роз`яснює, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 41, 174, 234, 235, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Чорноморська Телерадіокомпанія на рішення Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 у справі №910/12805/20 - залишити без руху.

2. Протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали, Товариство з обмеженою відповідальністю Чорноморська Телерадіокомпанія має право усунути недоліки, а саме: подати до Північного апеляційного господарського суду заяву за підписом особи, якою було підписано апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Чорноморська Телерадіокомпанія із обов`язковим зазначенням прізвища, ім`я та по батькові цієї особи, а також з доказами її повноважень на подання апеляційної скарги; докази сплати судового збору у розмірі 7595, 02 грн.

3. В разі невиконання вимог зазначеної ухвали суду у встановлений п. 2 строк, апеляційна скарга вважається неподаною і повертається скаржнику.

4. Копію даної ухвали надіслати учасникам у справі.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Головуючий суддя Л.П. Зубець

Судді С.О. Алданова

А.І. Мартюк

Дата ухвалення рішення 12.02.2021
Оприлюднено 15.02.2021

Судовий реєстр по справі 910/12805/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.04.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.02.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 11.01.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.09.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/12805/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону