ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

УХВАЛА

про заміну заходу забезпечення позову

"15" лютого 2021 р. м. Вінниця Cправа № 902/69/21

Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали справи

за позовом: ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , код - НОМЕР_1

до: ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2

до: ОСОБА_3 , АДРЕСА_3 , код - НОМЕР_3

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів:

ОСОБА_4 , АДРЕСА_4

ОСОБА_5 , АДРЕСА_5

Товариство з обмеженою відповідальністю "Іллінецький цукровий завод", вул. Карла Маркса, 3, м. Іллінці, Вінницька область, 22700, код - 32456622

про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу корпоративних прав та витребування частки у статутному капіталі

за участю секретаря судового засідання: Сичук І.В.

В С Т А Н О В И В :

25.01.2021 року на адресу Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява ОСОБА_1 до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про

- визнання недійсною довіреність від 18.11.2020 року, що складена від імені громадянина ОСОБА_1 на ім`я громадянина ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Маляренко Світланою Миколаївною, зареєстрована в реєстрі за № 2551;

- визнання недійсним договору купівлі-продажу корпоративних прав № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллінецький цукровий завод" від 23.11.2020 року, який укладений між громадянином ОСОБА_1 , в інтересах якого, на підставі довіреності від 18.11.2020 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Маляренко Світланою Миколаївною діяв громадянин ОСОБА_3 , та громадянином ОСОБА_2 щодо відчуження належної громадянину ОСОБА_1 частки у розмірі 36,24% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллінецький цукровий завод";

- витребування від відповідача громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ; АДРЕСА_6 ) на користь позивача - громадянина ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ; АДРЕСА_7 ) 36,24% частки у статутному капіталі ТОВ "Іллінецький цукровий завод" (код ЄДРПОУ 32456622; 22700, м. Іллінці, вул. Карла Маркса, буд. 3), вартість якої становить 16 670 000,00 грн.

27.01.2021 року на адресу суду від представника ОСОБА_1 надійшла заява про вжиття заходів забезпечення позову (б/н від 27.01.2021 року), в якій останній просить суд вжити заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на частку в статутному капіталі ТОВ "Іллінецький цукровий завод" (код ЄДРПОУ 32456622, 22700, м. Іллінці, вул. Карла Маркса, буд. 3) розміром 36,24%, вартість якої становить 16 670 000,00 грн та яка належить відповідачу громадянину ОСОБА_2 (РНОКПІІ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ).

Ухвалою суду від 28.01.2021 року задоволено заяву представника ОСОБА_1 адвоката Радіщева Володимира Олеговича про вжиття заходів забезпечення позову б/н від 27.01.2021 року (вх. №01-48/10/21) у справі № 902/69/21. Накладено арешт на частку у статутному капіталі ТОВ "Іллінецький цукровий завод" (код ЄДРПОУ 32456622, місцезнаходження: 22700, Вінницька область, м. Іллінці, вул. Карла Маркса, буд. 3) розміром 36,24%, номінальна вартість якої становить 16 670 000,00 грн та яка належить відповідачу громадянину ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_8 , код НОМЕР_2 ).

Ухвалою суду від 05.02.2021 року відкрито провадження у справі, вирішено розгляд справи здійснити за правилами загального позовного провадження, визначено дату підготовчого засідання на 25 лютого 2021 року о 12:00 год.

09.02.2021 року до суду від представника позивача надійшла заява про зміну підстав позову та залучення належного відповідача (вх.канц. №01-34/1258/21).

Заява мотивована тими обставинами, що після подачі позову до суду та вжиття судом заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на частку у статутному капіталі ТОВ "Іллінецький цукровий завод", станом на 01.02.2021 року учасником товариства замість первісного відповідача ОСОБА_2 значиться ОСОБА_7 .

12.02.2021 року на адресу суду від представника позивача надійшло клопотання про заміну заходу забезпечення позову (вх.канц. №01-48/14/21 від 12.02.2021 року), в якій останній просить суд замінити захід забезпечення позову, вжитий судом в ухвалі від 28.01.2021 року, на інший, а саме - накласти арешт на частку у статутному капіталі ТОВ "Іллінецький цукровий завод" (код СДРПОУ 32456622; 22700, м. Іллінці, вул. Карла Маркса, буд. 3) розміром 36,24% частки у статутному капіталі, вартість якої становить 16 670 000,00 грн, яка належить відповідачу - громадянину України ОСОБА_7 (РНОКПП: не відомий; АДРЕСА_9 ).

Заява про заміну заходу забезпечення позову мотивована зміною фактичних обставин. а саме зміною станом на 01.02.2021 року складу учасників товариства. зокрема замість первісного відповідача ОСОБА_2 значиться ОСОБА_7 .

Тому, представник позивача зазначає, що Ухвала суду від 28.01.2021 року про вжиття заходів забезпечення позову не може бути виконана, оскільки арештована судом частка належить іншій особі - ОСОБА_7 .

З метою розгляду клопотання про зміну заходу забезпечення позову (вх.канц. №01-48/14/21 від 12.02.2021 року), судом призначено судове засідання на 15.02.2021 року на 10:00 год.

В судовому засіданні 15.02.2021 року позивач та його представник правом участі не скористались, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлялись телефонограмою.

У судовому засіданні, розглянувши клопотання представника ОСОБА_1 про заміну заходів забезпечення позову, суд дійшов таких висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

В силу вимог ст. 143 ГПК України, за клопотанням учасника справи суд може допустити заміну одного заходу забезпечення позову іншим. Питання про заміну одного заходу забезпечення позову іншим вирішується судом в судовому засіданні не пізніше наступного дня після надходження до суду відповідного клопотання учасника справи.

Процесуальний закон не визначає підстав та умов для зміни судом заходу забезпечення позову, а також не встановлює заборон щодо обсягу та змісту змінених заходів забезпечення.

Тому, суд виходить з того, що вирішення питання про заміну заходів забезпечення позову має здійснюватись з урахуванням фактичних обставин справи, які можуть змінюватись в ході судового провадження, а також з дотриманням правил забезпечення позову.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

- розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

- забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

- наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

- імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

- запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Обґрунтовуючи подане клопотання позивач зазначає, що як вбачається з за кодом 292588961652 станом на 01.02.2021 11:50:09 серед учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллінецький цукровий завод" замість відповідача ОСОБА_2 значиться інша особа - ОСОБА_7 (країна громадянства: АДРЕСА_9 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 16 670 000,00.

На думку заявника, даний факт дає підстави вважати, що відповідач ОСОБА_2 здійснив відчуження частки у статутному капіталі ТОВ "Іллінецький цукровий завод", яка є предметом спору, на користь ОСОБА_7 , у зв`язку із чим він на даний час не являється її власником, а відтак вимога про витребування вказаної частки у нього не може бути задоволена.

В якості доказів, до матеріалів клопотання долучено Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 01.02.2021 року.

Враховуючи викладене, представник позивача вважає за необхідне замінити захід забезпечення позову, вжитий судом в ухвалі від 28.01.2021 року, на інший, а саме - накласти арешт на частку в статутному капіталі ТОВ "Іллінецький цукровий завод" (код СДРПОУ 32456622; 22700, м. Іллінці, вул. Карла Маркса, буд. 3) розміром 36,24% частки у статутному капіталі, вартість якої становить 16 670 000,00 грн, яка належить відповідачу - громадянину України ОСОБА_7 (РНОКПП: не відомий; АДРЕСА_9 ).

Згідно із ч. 2 ст. 136 ГПК України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Отже, метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача з тим, щоб як наслідок, у випадку прийняття рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, забезпечити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких останній звернувся до суду.

Суд виходить з того, що правову оцінку обґрунтованості заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на частку у статутному капіталі ТОВ "Іллінецький цукровий завод" (код ЄДРПОУ 32456622, місцезнаходження: 22700, Вінницька область, м. Іллінці, вул. Карла Маркса, буд. 3) розміром 36,24%, яка належала ОСОБА_1 надано судом при винесенні Ухвали від 28.01.2021 року, якою задоволено відповідну заяву позивача.

На даний час Ухвала суду від 28.01.2021 року набрала законної сили, не оскаржена сторонами.

Тому, позивачем доведено обставини стосовно істотного ускладнення чи унеможливлення виконання рішення суду або ефективного захисту чи поновлення порушених прав позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

На момент розгляду заяви про заміну заходу забезпечення позову підстави чинності вжитих судом заходів не змінилися, змінено лише склад осіб - учасників спірних правовідносин та фактичного володільця частки у статутному капіталі ТОВ "Іллінецький цукровий завод" розміром 36,24%, яка належала ОСОБА_1 .

При цьому, представником позивача направлено ОСОБА_7 , як відповідачу з урахуванням заяви про зміну підстав позову від 09.02.2021 року, копію позову з додатками та відповідної заяви.

Тобто, позивачем виконано вимоги ГПК України щодо направлення процесуальних документів усім учасникам справи (ст. 164), що не може обмежувати особу у можливості розгляду заяви про заміну заходу забезпечення позову.

Відповідно до частини першої статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Частиною 1 ст. 2 ГПК України встановлено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі (ч. 2 ст. 2 ГПК України).

Згідно із ч. 1 ст. 11 ГПК України суд при розгляді справи керується принципом верховенства права.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Устименко проти України" Судом констатовано, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін.

Таким чином, ключовими принципами статті 6 Конвенції є верховенство права та належне здійснення правосуддя. Ці принципи також є основоположними елементами права на справедливий суд.

Згідно із ст. 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дорани проти Ірландії" зазначено, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права.

Крім того, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Салах Шейх проти Нідерландів", ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

Згідно з практикою Європейського суду право доступу до суду включає право на виконання судового рішення без надмірних затримок (див.справу "Іммобільяре Саффі проти Італії", заява № 22774/93, ЄСПЛ 1999-V, § 66).У справі "Кайсин проти України" Європейський суд наголосив, що правосуддя було б ілюзорним, як би внутрішній правопорядок держави дозволяв невиконання остаточного й обов`язкового рішення суду стосовно однієї з сторін. У справі "Бурдов проти Росії" Європейський суд зазначив, що виконання будь-якого судового рішення є невід`ємною стадією процесу правосуддя.

Внаслідок проведених змін складу учасників товариства, що з наданих позивачем відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 01.02.2021 року мало місце в період з 28.01.2021 по 29.01.2021 року (протягом дії Ухвали суду, яка набрала законної сили 28.01.2021 року), позивач позбавлений можливості виконати ухвалу суду про вжиття заходів забезпечення та захистити свої права у одному процесі.

Внесення змін до складу учасників у період дії заходів забезпечення позову, передача частки іншій особі, створює невиправдані обмеження позивача щодо необхідності захищати свої права у інших судових процесах, поза межами одного судового розгляду.

У випадку відмови у заміні заходів забезпечення позову позивач змушений буде ініціювати нові судові провадження з метою захисту своїх прав, що суперечитиме засадам справедливого судового розгляду (позиція КГС ВС у справі №910/1040/18 від 16.08.2018 року).

Суд враховує, що заміна заходу забезпечення стосуються виключно обмеження права розпорядження належного ОСОБА_7 майна (частки у статутному капіталі ТОВ "Іллінецький цукровий завод" (код ЄДРПОУ 32456622) розміром 36,24%), що не вплине на можливість реалізації корпоративних прав учасниками товариства та здійснення господарської діяльності.

Застосований захід носить найменш обтяжливий характер, відповідає предмету заявленого позову, який також стосується витребування на користь ОСОБА_1 частки у розмірі 36,24% статного капіталу (з урахуванням заяви про зміну підстав позову від 09.02.2021 року), є тимчасовим заходом з огляду на чітко визначені ГПК України строки розгляду справ.

Тому, клопотання представника про заміну заходів забезпечення позову (вх. №01-48/14/21 від 12.02.2021 року) у справі № 902/69/21 підлягає задоволенню.

За наявності доказів та документів, котрі спростовуватимуть обґрунтовану позивачем можливість ускладнення виконання рішення суду та можливість ефективного захисту прав або інтересів позивача, ОСОБА_7 не позбавлений можливості звернутися до суду із заявою про скасування чи зміну заходів забезпечення позову на підставі ст. ст. 142, 143 ГПК України.

Згідно ч. 3 ст. 143 ГПК України, у разі заміни одного заходу забезпечення позову іншим суд може відповідно змінити заходи зустрічного забезпечення.

Суд враховує правові позиції, викладені у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.02.2019 у справі № 924/789/18, від 18.06.2019 у справі № 904/661/19, від 11.06.2019 у справі № 916/2933/18, від 14.08.2019 у справі № 910/3802/18, від 10.10.2019 у справі № 916/1572/19, згідно з якими частиною першою статті 141 ГПК України передбачено право, а не обов`язок суду вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення), а тому розгляд судом заяви про заміну забезпечення позову, яка не містить пропозиції щодо зустрічного позову, не є порушенням норм статей 139, 140, 143 ГПК України.

Відсутні також підстави для застосування зустрічного забезпечення, оскільки такі заходи не вживались судом при постановленні Ухвали Господарського суду Вінницької області від 28.01.2021 року у справі №902/69/21.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 143 ГПК України, примірник ухвали про заміну одного заходу забезпечення позову іншим невідкладно після набрання такою ухвалою законної сили надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

Оскільки, предмет зміненого заходу забезпечення позову стосується накладення арешту на частку у статному капіталі ТОВ "Іллінецький цукровий завод", то виконання цієї ухвали має здійснюватись аналогічним способом до вжиття заходів забезпечення позову та шляхом внесення державним реєстратором відповідних відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб. фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Тому, ухвалу про заміну заходів забезпечення позову у справі № 902/69/21 слід направити для негайного виконання державному реєстратору за місцезнаходженням матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Іллінецький цукровий завод".

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 18, 136, 140, 143, 144, 233, 234, 235, 242, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання представника ОСОБА_1 адвоката Радіщева Володимира Олеговича про заміну заходів забезпечення позову (вх. №01-48/14/21 від 12.02.2021 року) у справі № 902/69/21 задовольнити.

2. Допустити заміну заходу забезпечення позову, вжитого Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 28.01.2021 року у справі №902/69/21.

3. Накласти арешт на частку у статутному капіталі ТОВ "Іллінецький цукровий завод" (код ЄДРПОУ 32456622, місцезнаходження: 22700, Вінницька область, м. Іллінці, вул. Карла Маркса, буд. 3) розміром 36,24%, номінальна вартість якої становить 16 670 000,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_7 ( АДРЕСА_9 ).

4. Ухвала про заміну заходу забезпечення позову підлягає негайному виконанню в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження", та може бути пред`явлена до виконання у строк до 15.02.2024 року.

Стягувач за ухвалою: ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_10 , код НОМЕР_1 )

Боржник за ухвалою: ОСОБА_7 ( АДРЕСА_9 ).

5. Примірник ухвали, засвідчений гербовою печаткою суду, надіслати для виконання Державному реєстратору Іллінецької міської ради, копію ухвали надіслати сторонам рекомендованими листами з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також засобами електронного зв`язку: ill_m_rada@ukr.net; attorney.vinlex@gmail.com.

Ухвала набирає законної сили з моменту з моменту її підписання суддею - 15.02.2021 року.

Учасники справи, особи, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити рішення суду протягом 10 днів з дня складення повного судового рішення шляхом подачі апеляційної скарги до Північно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Вінницької області.

Ухвалу складено 15.02.2021 року.

Суддя Міліціанов Р.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу ( АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 )

3 - відповідачу 1 ( АДРЕСА_2 )

4 - відповідачу 2 ( АДРЕСА_3 )

5 - ОСОБА_7 ( АДРЕСА_13 ).

6 - третій особі - ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 )

7 - третій особі - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 )

8 - третій особі - ТОВ "Іллінецький цукровий завод" (вул. Карла Маркса, 3, м. Іллінці, Вінницька область, 22700)

9 - державному реєстратору Іллінецької міської ради Вінницької області (вул. Соборна, буд. 19, м. Іллінці, Вінницька область, 22700; вул. Європейська, 15, м. Іллінці, Вінницька область, 22700)

Дата ухвалення рішення 15.02.2021
Оприлюднено 15.02.2021

Судовий реєстр по справі 902/69/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.01.2022 Господарський суд Вінницької області Господарське
Судовий наказ від 12.01.2022 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 21.12.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 21.12.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.12.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.12.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.11.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.10.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.09.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 12.07.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 15.02.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 05.02.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 28.01.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 27.01.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 27.01.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 902/69/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону