КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

04 березня 2021 року

м. Київ

Справа № 910/4434/20

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Колос І.Б. - (головуючий), Бенедисюка І.М., Селіваненка В.П.,

розглянувши матеріали касаційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Комп Мюзік Паблішинг"

на рішення господарського суду міста Києва від 01.10.2020

та постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.01.2021

у справі № 910/4434/20

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Комп Мюзік Паблішинг"

до державної організації "Національний Академічний Духовий Оркестр України"

про стягнення 377 840,00 грн,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2021 (відповідно до відмітки на поштовому конверті) товариство з обмеженою відповідальністю "Комп Мюзік Паблішинг" (далі - ТОВ "Комп Мюзік Паблішинг") звернулося безпосередньо до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою на рішення господарського суду міста Києва від 01.10.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.01.2021 у справі № 910/4434/20.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.02.2021 для розгляду справи № 910/4434/20 визначено колегію суддів у складі: Колос І.Б. - (головуючий), Малашенкова Т.М., Бенедисюк І.М.

У зв`язку із задоволенням заяви про самовідвід судді Малашенкової Т.М. склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.03.2021, для розгляду справи № 910/4434/20 визначено колегію суддів у складі: Колос І.Б. - (головуючий), Селіваненко В.П., Бенедисюк І.М.

Дослідивши матеріали касаційної скарги ТОВ "Комп Мюзік Паблішинг" у справі № 910/4434/20, Касаційний господарський суд дійшов висновку про відмову у відкритті касаційного провадження з огляду на таке.

Стаття 129 Конституції України серед основних засад судочинства визначає забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Аналогічне положення закріплено у частині першій статті 17 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), яким передбачено, що учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Частиною сьомою статті 12 ГПК України для цілей цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 163 ГПК України у позовах про стягнення грошових коштів ціна позову визначається сумою, яка стягується, або сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за якими стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку.

Предметом позову у цій справі є стягнення у сумі 377 840,00 грн, а отже, ціна позову у цій справі не перевищує п`ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з пунктом 2 частини третьої статті 287 ГПК України не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує п`ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім випадків, якщо: а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики; б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи; в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу; г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково.

Аналіз наведених норм закону дозволяє дійти висновку про те, що особи, які беруть участь у справі, у разі, якщо не погоджуються із ухваленими судовими рішеннями у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує п`ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб після їх перегляду в апеляційному порядку, можуть скористатися правом їх оскарження у касаційному порядку лише у визначених законом випадках.

Необхідність відкриття касаційного провадження у справі з ціною позову, що не перевищує п`ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, скаржник обґрунтовує її фундаментальністю для формування єдиної правозастосовчої практики, зазначає, що особливість цієї справи полягає у тому, що вона стосується використання музичних творів без дозволу правовласника, шляхом адаптації, аранжування таких творів та їх публічного використання в рамках концертного заходу, правове регулювання є досить суперечливим, тому не завжди можливо вирішити спір між сторонами без проведення експертного дослідження. ТОВ "Комп Мюзік Паблішинг" також вказує на винятковість цієї справи для скаржника, оскільки Universal Music Publishing International Limited (далі - UMPG) є провідним світовим паблішером та представляє різножанрову музику від провідних авторів, позивач неодноразово стикається з виконанням без дозволу оркестрами та іншими музичними колективами на різноманітних концертах так званих "кавер-версій" відомих композицій, серед яких є й ті, що належать до каталогу UMPG.

Cуд зазначає, що визначені підпунктами "а"-"г" пункту 2 частини третьої статті 287 ГПК України випадки є виключенням із загального правила, й необхідність відкриття касаційного провадження у справі на підставі будь-якого з них потребує належних, фундаментальних обґрунтувань, оскільки в іншому випадку буде порушено принцип "правової визначеності". Однак мотиви касаційної скарги ТОВ "Комп Мюзік Паблішинг" щодо її винятковості для скаржника та значення для формування єдиної правозастосовчої практики не містять належних обґрунтувань, які могли б підпадати під дію підпунктів "а"-"г" пункту 2 частини третьої статті 287 ГПК України.

Таким чином, відсутні підстави для відкриття касаційного провадження у цій справі. До того ж зазначені у касаційній скарзі доводи зводяться до заперечення встановлених судами попередніх інстанцій обставин справи з одночасним тлумаченням стороною власного їх викладення, й в цілому до заперечення результату розгляду справи судом, а тому підстав для відкриття касаційного провадження у даній справі немає.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 293 ГПК України суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 23.10.1996 "Справа "Леваж Престасьон Сервіс проти Франції" (Levages Prestations Services v. France, заява №21920/93, пункт 48) вказано, що зважаючи на особливий статус суду касаційної інстанції, роль якого обмежено перевіркою правильності застосування норм закону, процесуальні процедури у такому суді можуть бути більш формальними, особливо, якщо провадження здійснюється після його розгляду судом першої інстанції, а потім судом апеляційної інстанції.

З огляду на викладене, Касаційний господарський суд дійшов висновку про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ТОВ "Комп Мюзік Паблішинг" на рішення господарського суду міста Києва від 01.10.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.01.2021 у справі № 910/4434/20, оскільки вона подана на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню.

У зв`язку з відмовою у відкритті касаційного провадження у Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду підстав для розгляду клопотання скаржника про поновлення строку на касаційне оскарження постанови немає.

Керуючись статтями 234, 287, 293 ГПК України, Касаційний господарський суд

У Х В А Л И В:

Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Комп Мюзік Паблішинг" на рішення господарського суду міста Києва від 01.10.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.01.2021 у справі № 910/4434/20.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя І. Колос

Суддя І. Бенедисюк

Суддя В. Селіваненко

Дата ухвалення рішення 04.03.2021
Оприлюднено 05.03.2021

Судовий реєстр по справі 910/4434/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.06.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.03.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 01.03.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 20.01.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.11.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 01.10.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.04.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.04.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/4434/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону