ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Номер провадження: 22-ц/813/3676/21

Номер справи місцевого суду: 521/14444/20

Головуючий у першій інстанції Гуревський В. К.

Доповідач Погорєлова С. О.

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2021 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Одеського апеляційного суду у складі:

головуючого судді: Погорєлової С.О.

суддів: Князюка О.В., Заїкіна А.П.

за участю секретаря: Томашевської К.В..

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника ОСОБА_1 у справі за позовом ОСОБА_1 до Політичної партії Миколаївці , за участю третьої особи: Міністерства юстиції України про захист авторських прав, на ухвалу Малиновського районного суду м. Одеси про забезпечення позову, постановлену під головуванням судді Гуревського В.К., 10 вересня 2020 року в м. Одеса -

встановила:

У вересні 2020 року ОСОБА_1 звернувся до Малиновськогорайонного суду м. Одеси з позовом до Політичної партії Миколаївці , за участю третьої особи: Міністерства юстиції України про захист авторських прав (а.с. 51-56).

ОСОБА_1 також звернувся до суду із заявою про забезпечення позову, в обгрунтування якої послався на те, що Державним реєстратором Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України 31 серпня 2020 року о 14.26 за реєстраційним номером 1005561070002047538 було проведено реєстрацію змін відомостей про юридичну особу шляхом зміни найменування юридичної особи - політичної партії за кодом (ЄДРПОУ) юридичної особи 38909954 на ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "МИКОЛАЇВЦІ" та внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

10 липня 2019 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України у відповідності до Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг видано громадянину України ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - Свідоцтво на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_2 (заявка m201827436 від 20.11.2018 р), яке підтверджує право інтелектуальної власності за ОСОБА_1 та надає йому виключне право на використання найменування (знаку) Партія Миколаївців до 20.11.2028 року в 5 (п`яти) класах міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг: 16, 35, 36, 38, 41.

Таким чином з 31 серпня 2020 року ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "МИКОЛАЇВЦІ" (ЄДРПОУ 38909954) порушує право власності на торговельну марку та неправомірно використовує в своєму найменовані тотожне (схоже) із зареєстрованою торговельною маркою (знаком) позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_1 з 20 листопада 2018 року.

Після перейменування політичної партії Миколаївці з 31 серпня 2020 року усі її структурні утворення в межах України мають привести свої назви у відповідність до найменування політичної партії.

За таких обставин, виникне ситуація при якій більше декількох сотень утворень (як зі статусом юридичної особи так і без) будуть найменуватися з неправомірним використанням зареєстрованого знаку, який є схожим на знак згідно Свідоцтва № НОМЕР_3 , та належить ОСОБА_1 .

Ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 10 вересня 2020 року у задоволенні заяви ОСОБА_1 про забезпечення позову відмовлено (а.с. 27-29).

В апеляційній скарзі апелянт просить ухвалу суду скасувати, та постановити нову, якою задовольнити заяву про забезпечення позову, посилаючись на порушення судом норм процесуального права (а.с. 33-40).

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи та перевіривши наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга представника ОСОБА_1 підлягає залишенню без задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 375 ЦПК України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Відмовляючи у задоволенні заяви ОСОБА_2 про забезпечення позову суд першої інстанції вихоив з того, що за поданою заявою позивач фактично ставить питання про заборону державному реєстратору, іншим особам, уповноваженим здійснювати реєстраційні дії, в тому числі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язаних з внесенням змін в найменування обласних, міських, районних організацій, первинних осередків політичної партії Миколаївці (ЄДРПОУ 38909954) та інших структурних утворень партії, передбачених статутом політичної партії Миколаївці - до рішення суду по суті справи, тобто фактично за поданою заявою просить вирішити спір по суті.

Колегія суддів погоджується з таким висновком суду першої інстанції.

Відповідно до ст. 149 ЦПК України, забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

В порядку ст. 150 ЦПК України, способами забезпечення позову є: накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб; заборона вчиняти певні дії; встановлення обов`язку вчинити певні дії; заборона іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупинення продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту; зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку; передача речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам, тощо.

Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами (ч. 3 ст.150 ЦПК України).

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів.

Забезпечення позову - це сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду в разі задоволення позову, підставою для забезпечення позову є відповідне клопотання у формі мотивованої заяви. Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулась з такою заявою, позовним вимогам. Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів (Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 22 грудня 2006 року Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову ).

Заходи забезпечення позову визначаються, виходячи із засад розумності, співмірності та враховуючи конкретні обставини справи.

Цивільний процесуальний закон не зобов`язує суд при розгляді питань про забезпечення позову перевіряти обставини, які мають значення для справи, а лише запобігає ситуації, при якій може бути утруднено чи стане неможливим виконання рішення у разі задоволення позову. Види забезпечення позову застосовуються для того, щоб гарантувати виконання можливого рішення суду, а таке рішення може бути постановлено тільки відповідно до заявлених позовних вимог. Заходи забезпечення позову повинні застосовуватись лише у разі необхідності та бути співмірними із заявленими вимогами, оскільки безпідставне забезпечення позову може привести до порушення прав і законних інтересів інших осіб.

Отже, метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_2 звертаючись до суду із позовом просив

зобов`язати Політичну партію Миколаївці (ЄДРПОУ38909954) припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №261777 від 10 липня 2019 року (m 201827436 від 20 листопада 2018 року), власником якого є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); заборонити Політичній партії Миколаївці (ЄДРПОУ38909954) використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №261777 від 10 липня 2019 року (m 201827436 від 20 листопада 2018 року), власником якого є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та схожих з ним позначень без дозволу ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в найменуванні юридичної особи (ЄДРПОУ38909954); стягнути з Політичній партії Миколаївці (ЄДРПОУ38909954) понесені судові витрати.

Звертаючись до Малиновського районного суду м. Одеси з заявою про забезпечення позову, представник ОСОБА_1 у просив суд, заборонити державним реєстраторам, іншим особам, уповноваденим здійснювати реєстраційні дії, в тому ислі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, повязаних з внесенням змін в найменування окремих структурних утворень Політичної партії Миколаївці (ЄДРПОУ 38909954) - обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень партії, передбачених статутом політичної партії Миколаївці .

Позовна заява та заява про забезпечення позову, обґрунтовані тим, що Державним реєстратором Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України 31 серпня 2020 року 0 14:26 за реєстраційним номером 1005561070002047538 було проведено реєстрацію змін відомостей про юридичну особу шляхом зміни найменування юридичної особи - політичної партії за кодом (ЄДРПОУ) юридичної особи 38909954 на ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "МИКОЛАЇВЦІ" та внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проте, органом реєстрації не враховано, що 10 липня 2019 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України у відповідності до Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг видано громадянину України ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - Свідоцтво на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_2 (заявка m201827436 від 20.11.2018 р), яке підтверджує право інтелектуальної власності за ОСОБА_1 та надає йому виключне право на використання найменування (знаку) Партія Миколаївців до 20.11.2008 року в 5 (пяти) класах міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг: 16, 35, 36, 38, 41.

Відповідно до ч. 10 ст. 150 ЦПК України не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Отже, заявлені позивачем заходи забезпечення позову, за змістом є тотожними із заявленими позовними вимогами, а тому суд першої інстанції обґрунтовано відмовив у їх задоволенні.

Крім того, вжиття судом першої інстанції заходів забезпечення позову у спосіб вказаний позивачем, призведе до фактичного вирішення спору без розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а відповідно дост.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод таке конституційне право повинно бути забезпечене судовими процедурами, які повинні бути справедливими.

Докази та обставини, на які посилається заявник в апеляційній скарзі, були предметом дослідження судом першої інстанції та додаткового правового аналізу не потребують, оскільки при їх дослідженні та встановлені судом дотримані норми матеріального і процесуального права.

Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) вказав, що пункт перший статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматися як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними, залежно від характеру рішення.

При зазначених обставинах, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції повно й всебічно дослідив та надав оцінку обставинам по справі, правильно визначив юридичну природу спірних правовідносин і закон, що їх регулює. Ухвалу Малиновського районного суду м. Одеси від 10 вересня 2020 року постановлено з додержанням норм матеріального та процесуального права, підстави для її скасування відсутні.

Керуючись ст. ст. 374, 375, 381, 382, 383, 384, 390 ЦПК України, колегія суддів, -

постановила:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Ухвалу Малиновського районного суду м. Одеси від 10 вересня 2020 року про забезпечення позову - залишити без змін.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття, та може бути оскаржена в касаційному порядку за правилами ст. 389 ЦПК України.

Повний текст судового рішення складений 15 березня 2021 року.

Головуючий С.О. Погорєлова

Судді О.В. Князюк

А.П. Заїкін

Дата ухвалення рішення 02.03.2021
Зареєстровано 16.03.2021
Оприлюднено 16.03.2021

Судовий реєстр по справі 521/14444/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 12.07.2021 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 11.05.2021 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Постанова від 02.03.2021 Одеський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 10.12.2020 Одеський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 10.12.2020 Одеський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 23.10.2020 Одеський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 17.09.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 10.09.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 07.09.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 07.09.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону