МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

РІШЕННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

І м е н е м У к р а ї н и

12 липня 2021 року

м. Одеса

Справа № 521/14444/20

Провадження № 2/521/931/21

Малиновський районний суд міста Одеси в складі:

головуючого - судді Гуревського В.К.

за секретаря - Тішкіна Р.Г.,

Учасники справи:

Позивач - ОСОБА_1 .

Представник - ОСОБА_2 .

Відповідач - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "МИКОЛАЇВЦІ"

Представник - Каланжов В.М.

Третя особа - Міністерство юстиції України

Представник - Пуйда Є.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Політичної партії Миколаївці , за участю третьої особи: Міністерства юстиції України, про захист авторських прав,

в с т а н о в и в :

До Малиновського районного суду м. Одеси звернувся з позовом ОСОБА_1 до Політичної партії Миколаївці , за участю третьої особи: Міністерства юстиції України, за яким просив суд:

- зобов`язати Політичну партію Миколаївці (ЄДРПОУ 38909954) припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 липня 2019 року (m 201827436 від 20 листопада 2018 року), власником якого є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- заборонити Політичній партії Миколаївці (ЄДРПО У38909954) використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 липня 2019 року (m 201827436 від 20 листопада 2018 року), власником якого є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та схожих з ним позначень без дозволу ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в найменуванні юридичної особи ( НОМЕР_3 );

- стягнути з Політичній партії Миколаївці (ЄДРПО У38909954) понесені судові витрати.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що 01 вересня 2020 року Позивачем за допомогою моніторингу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було виявлено, що 31 серпня 2020 року о 14.26 за реєстраційним номером 1005561070002047538 було проведено реєстрацію змін відомостей про юридичну особу шляхом зміни найменування юридичної особи - політичної партії за кодом (ЄДРПОУ) юридичної особи 38909954 на ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "МИКОЛАЇВЦІ" . Використання торговельних марок за міжнародними рестораціями №№ 261777 від 20 листопада 2018 року, а також комерційного найменування Партія Миколаївців без згоди на те власника даних об`єктів прав інтелектуальної вартості є неправомірним. Свідоцтво на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_1 від 10 липня 2019 року (заявка m 201827436 від 20 листопада 2018 року), яке видане ОСОБА_1 , яке видано відповідно до Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , надає виключне право на використання Партія Миколаївців до 20 листопада 2028 року 5 (п`яти) класах міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг: 16, 35, 36, 38, 41. З урахуванням положень Закону України Про політичні партії в Україні та діяльності Політичної партії Миколаївці є тотожність з визначенням класів, для прикладу: клас 41 влаштування і проведення з`їздів , влаштування і проведення конференцій , культурні, освітні , організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних) тощо, клас 35 веб-індексування , забезпечування інформацією за допомогою веб-сайтів тощо. Тому, позивач вимушений звернутися з цим позовом за захистом своїх законних прав та інтересів.

Представник відповідача заперечував проти задоволення позову, посилаючись на такі обставини.

З позовної заяви вбачається розмивання позивачем меж різних правовідносин: у сфері знаків для товарів і послуг та у сфері діяльності політичних партій. Очевидна спроба об`єднати, шляхом невірного застосування та тлумачення норм права, врегульоване ЗУ Про охорону прав на знак для товарів і послуг набуття і здійснення права на торгівельні марки, та врегульований ЗУ Про політичні партії в Україні порядок діяльності політичних партій.

Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об`єднання громадян-прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах (стаття 2 ЗУ Про політичні партії в Україні ). Із цитованої дефініції вбачається, що політична партія не є господарським товариством та не створюється з метою отримання прибутку.

Торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (абзац 4 частини 1 статті 1 ЗУ Про охорону прав на знак для товарів і послуг ). Більш ширше, термін торговельна марка наведений в положеннях статті 492 ЦК України, так це будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що Виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Із системного та логічного аналізу наведених дефініцій можливо дійти висновку, що торгівельна марка слугує виключно для вирізнення товарів або послуг посеред інших, для чого торгівельна марка і використовується.

Чинне законодавство містить 35 визначень терміну товар та лише 9 - послуга .

Аналіз законодавчих дефініцій приводить до очевидного висновку про те, що категорії товар та послуга відносяться до правовідносин, пов`язаних із створенням позитивного економічного результату - до сфери господарської діяльності. Політична партія за своєю правовою природою відноситься до сфери народного волевиявлення та ніяким чином не пов`язана із створенням та реалізацією товарів чи наданням послуг. Така ж сама ситуація із категорією комерційне найменування : політична партія, не будучи суб`єктом господарювання, використовує не комерційне найменування, а найменування політичної партії, що регулюється не положеннями глави 43 ЦК України, а статтею 9 ЗУ Про політичні партії в Україні .

Способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом (частино 1 статті 426 ЦК України). Твердження про те, що сфера використання торгівельних марок є виключно господарська діяльність, викладене у ЗУ Про охорону прав на знак для товарів і послуг . Так, положеннями частини 4 статті 16 зазначеного нормативного акту закріплено, що визнається використанням торговельної марки: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення): застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Враховуючи логіку законодавця у пунктах 1 та 2, цитованих вище, положення пункту 3 також слід розуміти, як застосування торгівельної марки в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет з метою виконання дій викладених у пунктах 1 та 2 - в господарській діяльності.

Із наведеного слідує цілком логічне заключення: використання в найменуванні політичної партії символів та позначень МИКОЛАЇВЦІ не є використанням торгівельної марки ПАРТІЯ МИКОЛАЇВЦІВ , в розумінні положень частини 4 статті 16 ЗУ Про охорону прав на знак для товарів і послуг .

Положення статті 9 ЗУ Про політичні партії в Україні , що є спеціальним нормативним документом для діяльності Відповідача, містять вимоги до найменування та символіки політичної партії. Серед зазначених положень відсутня заборона використання торгівельних марок у найменуваннях, і це є логічним, оскільки метою політичної партії не є створення та реалізація товарів чи надання послуг.

Резюмуючи усе вищевикладене, вважали, що позивачем не доведено використання відповідачем торгівельної марки ПАРТІЯ МІКОЛАЇВЦІВ , а від так позовна заява від 02.09.2020 року є безпідставною, а отже і такою, що не підлягає задоволенню.

Представник третьої особи надав до суду пояснення, за якими вважали залучення в якості третьої МЮУ є безпідставним з огляду на наступне.

Треті особи - це особи, які беруть участь у справі, вступають або залучаються до розпочатого процесу, мають певну зацікавленість у результаті справи, оскільки рішення може вплинути на їх права і обов`язки

Ані у позовній заяві, ані у відзиві сторонами справи не вказано, яким чином участь МЮУ у справі впливає на їх права, обов`язки чи свободи.

Більш того, позивачем у позовній заяві не вказано, з якою метою було залучено Міністерство юстиції України та яким чином винесене рішення по справі може вплинути на права чи обов`язки МЮУ.

Щодо безпосереднього предмету спору по суті повідомлено, що відповідно до підпункту 83 13 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (далі - Положення про МЮУ) основними завданнями Мін`юсту є здійснення відповідно до закону державну реєстрацію політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об`єднань, всеукраїнських об`єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань; реєстрацію статуту територіальної громади м. Києва; реєстрацію статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб`єктів інформаційної діяльності.

Відповідно до підпункту 83 15 пункту 4 Положення про МЮУ Міністерство юстиції України здійснює контроль за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, вживає визначених законом заходів у разі порушення політичними партіями Конституції та законів України, звертається до суду з позовом та бере участь у справі про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної парти або про заборону політичної партії; звертається до суду з позовом та бере участь у справі про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законом, зокрема через територіальні органи Мін`юсту.

Предметом спору у даній справі є зобов`язання відповідача припинити порушення прав Інтелектуальної власності на знак товарів і послуг, власником якого є позивач та заборона відповідачу використовувати знак для товарів та послуг, власником якого є позивач та схожих з ним позначень без дозволу позивача в найменуванні юридичної особи.

Тобто, аналізом прохальної частини позовної заяви встановлено, що предметом спору не є анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або заборона політичної партії, що підтверджує безпідставність залучення у якості третьої особи МЮУ.

Позивачем допущено надмірне цитування нормативно-правових актів та дані цитування, на думку третьої особи, не містять в собі корисного навантаження, достатнього для визначення основної думки МЮУ. В порушення статті 175 ЦПЖ України позивачем в позовній заяві зміст позовних вимог, спосіб захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, на думку третьої особи відсутні.

Представник позивача надав заяву про слухання справи за його відсутністю, наполягав на своїх вимогах.

Представник відповідача та третьої особи на розгляд справи по суті не з`явилися.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з таких підстав.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 31 серпня 2020 року о 14.26 за реєстраційним номером 1005561070002047538 було проведено реєстрацію змін відомостей про юридичну особу шляхом зміни найменування юридичної особи - політичної партії за кодом (ЄДРПОУ) юридичної особи 38909954 на ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "МИКОЛАЇВЦІ" .

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 02.07.201р. №228, а саме згідно п.83-13 положення - Міністерство юстиції здійснює відповідно до закону державну реєстрацію політичних партій (в тому числі внесення змін).

Свідоцтво на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_1 від 10.07.2019 р. (заявка m201827436 від 20.11.2018р), яке видане ОСОБА_1 , яке видано відповідно до Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , надає виключне право на використання Партія Миколаївців до 20.11.2028р. 5 (п`яти) класах міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг: 16, 35, 36, 38, 41.

З урахуванням положень Закону України Про політичні партії в Україні та діяльності Політичної партії Миколаївці є тотожність з визначенням класів, для прикладу: клас 41 влаштування і проведення з`їздів , влаштування і проведення конференцій , культурні, освітні , організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних) тощо, клас 35 веб-індексування , забезпечування інформацією за допомогою веб-сайтів тощо.

Відповідно до Висновку судового експерта Ткачук Т.М. № G-002-ТТМ/20 від 14 вересня 2020 року дослідження смислових (семантичних) ознак позначення Миколаївці , що застосовується у найменуванні політичної партії (65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, будинок 120/2, код ЄДРПОУ 38909954), керівником якої є ОСОБА_4 , та знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 показало, що порівнювані об`єкти є схожими за смисловими (семантичними) ознаками.

За результатами проведеного аналізу встановлено наступне:

1)послуги 35 та 41 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , включають в себе послуги, що надаються з використанням позначення МИКОЛАЇВЦІ , що застосовується у найменуванні політичної партії (65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, будинок 120/2, код ЄДРПОУ 38909954), керівником якої є ОСОБА_4 ;

2)порівнювані об`єкти, а саме: позначення МИКОЛАЇВЦІ , що застосовується у найменуванні політичної партії ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ 38909954), керівником якої є ОСОБА_4 , та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожими за фонетичними, графічними та семантичними ознаками;

3)між порівнюваними об`єктами є відмінності, які в цілому не впливають на розрізняльну здатність.

Враховуючи вищевикладене та те, що позначення вважаються схожими настільки, що їх можна сплутати, якщо вони асоціюються між собою в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (4), можна зробити висновок, що позначення МИКОЛАЇВЦІ , що застосовується у найменуванні політичної партії (65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, будинок 120/2, код ЄДРПОУ 38909954), керівником якої є ОСОБА_4 , є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2019 р.

Експертом зроблено такий висновок: Позначення МИКОЛАЇВЦІ , що застосовується у найменуванні політичної партії (65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, будинок 120/2, код ЄДРПОУ 38909954), керівником якої є ОСОБА_4 , є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2019 р.

Частинами першою, другою статті 432 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 ЦК України. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 41 Конституції України гарантовано, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Статтею 22 Конституції України визначено, що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

За приписами статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Конституцією України в статті 54 закріплено, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв`язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

За змістом приписів ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

Частиною першою статті 16 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знаку в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Відповідно до ст. 37 Закону України Про міжнародне приватне право до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК України).

Згідно ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знаку може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знаку та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знаку та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знаку визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знаку, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знаку.

Частинами 2, 3 ст. 426 ЦК України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно ст. 20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , будь- яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно приписів ч. ч. 1, 2 ст. 489 ЦК України, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

При цьому, згідно вимог ч. 1 ст. 490 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відтак, використання торговельних марок за міжнародними рестораціями № 261777 від 20.11.2018 р., а також комерційного найменування Партія Миколаївців без згоди на те власника даних об`єктів прав інтелектуальної вартості є неправомірним.

Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Оскільки позовні вимоги задоволені, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача судовий збір в розмірі 1681,60 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 268 ЦПК України датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено - повне чи скорочене). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Керуючись ст. ст. 13, 141, 263, 264, 265, 268, 272, 354, 355 ЦПК України, СУД -

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1 до Політичної партії Миколаївці , за участю третьої особи: Міністерства юстиції України, про захист авторських прав - задовольнити.

Зобов`язати Політичну партію Миколаївці (ЄДРПОУ 38909954) припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2019 р. (m 201827436 від 20.11.2018 р.), власником якого є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Заборонити Політичній партії Миколаївці (ЄДРПОУ 38909954) використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2019 р. (m 201827436 від 20.11.2018 р.), власником якого є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та схожих з ним позначень без дозволу ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в найменуванні юридичної особи (ЄДРПОУ 38909954).

Стягнути з Політичній партії Миколаївці (ЄДРПОУ 38909954) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) витрати по сплаті судового збору в розмірі 1681,60 грн.

Рішення може бути оскаржене шляхом подання апеляційному суду через суд першої інстанції апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутніми у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом тридцяти днів з дня вручення копії рішення.

Повний текст рішення суду складений 12 липня 2020 року.

СУДДЯ: В. К. Гуревський

Дата ухвалення рішення 12.07.2021
Зареєстровано 13.07.2021
Оприлюднено 13.07.2021

Судовий реєстр по справі 521/14444/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 12.07.2021 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 11.05.2021 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Постанова від 02.03.2021 Одеський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 10.12.2020 Одеський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 10.12.2020 Одеський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 23.10.2020 Одеський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 17.09.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 10.09.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 07.09.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 07.09.2020 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону