Ухвала
від 18.03.2021 по справі 910/6880/18 (910/4236/21)
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

18.03.2021Справа № 910/6880/18 (910/4236/21)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Січ Енерго (ідентифікаційний

код: 35536019)

до Товариства з обмеженою відповідальністю Олекса-Буд

(ідентифікаційний код: 33227248)

про стягнення 75 666,00 грн.

у межах справи № 910/6880/18

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Січ Енерго (ідентифікаційний код: 35536019) пробанкрутство Суддя Омельченко Л.В.

Без виклику (повідомлення) учасників

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Січ Енерго (ідентифікаційний код: 35536019) звернулось до Господарського суду міста Києва суду із заявою про стягнення 75 666,00 грн дебіторської заборгованості із Товариства з обмеженою відповідальністю Олекса-Буд (ідентифікаційний код: 33227248) у межах справи № 910/6880/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Січ Енерго (ідентифікаційний: 35536019) про банкрутство.

Позовні вимоги позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю Січ Енерго обґрунтовуються наступним.

Відповідно до додатку від 04.12.2017 № 1 до договору № 20 від 04.12.2017 ТОВ Олекса-Буд повинно було поставити ТОВ Січ Енерго обладнання (Товар) на умовах DDP, Україна, ПС-330кВ Кременчук (с. Кияшки, вул. Полтавська 2Б) ДП НЕК Укренерго на протязі 16-ти тижнів після отримання авансового платежу в розмірі 50% вартості обладнання до 30.04.2018 року та 50% вартості обладнання протягом 5-ти календарних днів з моменту отримання повідомлення від Продавця про готовність до відвантаження з заводу виробника за Правилами Інкотермс в редакції 2010.

12.01.2018 ТОВ Січ Енерго було здійснено передплату за придбання обладнання за Договором № 20 від 04.12.2017 у розмірі 460000,00 грн згідно платіжного доручення № 5142 від 12.01.2018 в сумі 252 940,00 грн та платіжного доручення № 5143 від 12.011.2018 в сумі 207 060,00 грн.

У зазначений термін поставки у строк до 30.04.18 ТОВ Олекса-Буд зобов`язання не виконало, обладнання за Договором не поставило, про причини затримки поставки не повідомило.

Постановою Господарського суду м. Києва від 15.07.2019 у справі № 910/6880/18 ТОВ Січ Енерго (ідентифікаційний код: 35536019) було визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Пшеничного С.М.

19.07.2019 ТОВ Січ Енерго було направлено ТОВ Олекса-Буд лист-вимогу № 02- 05/44 від 19.07.2019 з повідомленням про припинення договірних відносин у зв`язку з банкрутством та вимогою повернути попередню оплату у розмірі 460 000,00 грн.

ТОВ Олекса-Буд листом № 0808/19-1 від 08.08.2019 у відповідь на претензію повідомило, що не заперечує у поверненні суми попередньої оплати за мінусом суми ПДВ в розмірі - 76 666,67грн.

25.09.2020 ліквідатором за № 02-05/92 було направлено лист вимогу про сплату залишку боргу попередньої оплати в розмірі - 180 000,00 грн.

Станом на 15.03.2021 ТОВ Олекса-Буд повернуло суму попередньої оплати в розмірі -384 334,00 грн.

Ліквідатором банкрута 02.02.2021 за № 02-03/101 було направлено лист-вимогу ТОВ Олекса- Буд про повернення залишку боргу попередньої оплати в сумі - 75 666,00 грн та роз`яснення органів ДПІ про коригування суми ПДВ у звітності постачальника, проте відповіді на вказаний лист ТОВ Січ Енерго отримано не було.

У зв`язку з викладеним вище, Товариство з обмеженою відповідальністю Січ Енерго звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Олекса-Буд про стягнення 75 666, 00 грн попередньої оплати.

На підтвердження позовних вимог Товариством з обмеженою відповідальністю Січ Енерго до позовної заяви було додано: копію договору поставки № 20 від 04.12.17; копію Додатку № 1 від 04.12.2017 до договору № 20 від 04.12.2017; копію платіжного доручення № 5142 від 12.01.18 в сумі - 252940,00 грн та № 5143 від 12.011.2018 в сумі - 207 060,00 грн; копію листа від 19.07.19 № 02-05/44; копію листа № 0808/19-1 від 08.08.2019; копію претензії № 02-05/92 від 25.09.20; копію листа № 02-03/101 від 02.02.2021; Інформаційну довідку з ЄДР; орієнтовний розрахунок судових витрат; докази сплати судового збору; докази направлення позовної заяви з додатками відповідачу.

За приписами ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Пунктом 4 частини 2 статті 176 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються, зокрема, за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа.

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні (частина 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України).

Частиною 1 статті 247 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України малозначними справами є, зокрема, справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Оскільки у справі ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у силу частини 1 статті 247 Господарського процесуального кодексу України ця справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Згідно з частиною 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

З огляду на те, що предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та враховуючи, що характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі свідчать про її незначну складність, а відтак для повного та всебічного встановлення обставин справи відсутня необхідність у проведенні судового засідання з повідомленням (викликом) сторін, тому з метою економії процесуального часу учасників справи та виконання завдань господарського судочинства, визначених у статті 2 Господарського процесуального кодексу України, в тому числі щодо забезпечення своєчасного вирішення судом спору, суд на підставі частини 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України вирішує розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Враховуючи викладене вище, керуючись Кодексом України з процедур банкрута та статтями 12, 176, 234, 235, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 910/4236/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Січ Енерго (ідентифікаційний код: 35536019) до Товариства з обмеженою відповідальністю Олекса-Буд (ідентифікаційний код: 33227248) про стягнення 75 666, 00 грн дебіторської заборгованості у межах справи № 910/6880/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Січ Енерго (ідентифікаційний: 35536019) про банкрутство.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

3. Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до частини 7 статті 252 Господарського процесуального кодексу України клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач може подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

4. Встановити відповідачу строк - п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання до суду відзиву на позовну заяву, оформленого відповідно до вимог статті 165 Господарського процесуального кодексу України, а також всіх доказів, що підтверджують заперечення проти позову; забезпечити надіслання (надання) позивачу копії відзиву та доданих до нього документів одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

5. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України. При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3, 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

6. Встановити позивачу строк - протягом 5-ти днів з дня отримання відзиву на позов (якщо такий буде поданий) - для подання суду: відповіді на відзив на позов в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України, а також доказів направлення відповіді на відзив відповідачу.

7. Встановити позивачу строк - 5-ть днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подачі до суду доказів здійснення відповідачем повернення попередньої оплати за договором № 20 від 04.12.2017 у розмірі 384 334,00 грн.

8. Встановити відповідачу строк - протягом 5-ти днів з дня отримання відповіді на відзив для подачі до суду (якщо такі будуть): заперечень на відповідь на відзив та доказів направлення заперечень на відповідь на відзив позивачу.

9. Звернути увагу сторін на положення статей 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

10. Попередити сторін, що відповідно до частини 2 статті 118 Господарського процесуального кодексу України заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

11. Звернути увагу сторін на те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог частини 4 статті 91 Господарського процесуального кодексу України та пункту 5. 27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003).

12. Попередити сторін, що при невиконанні процесуальних обов`язків, зокрема ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторону, до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України.

13. Згідно з положеннями статті 235 Господарського процесуального кодексу України ця ухвала набирає законної сили негайно після її підписання і не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

14. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://ki.arbitr.gov.ua.

Суддя Л.В. Омельченко

Дата ухвалення рішення18.03.2021
Оприлюднено19.03.2021
Номер документу95605582
СудочинствоГосподарське
Сутьстягнення 75 666,00 грн. у межах справи № 910/6880/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Січ Енерго (ідентифікаційний код: 35536019) пробанкрутство

Судовий реєстр по справі —910/6880/18 (910/4236/21)

Ухвала від 25.11.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Омельченко Л.В.

Ухвала від 03.11.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Жуков С.В.

Постанова від 07.09.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Грек Б.М.

Ухвала від 16.08.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Грек Б.М.

Рішення від 12.07.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Омельченко Л.В.

Ухвала від 18.03.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Омельченко Л.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні