КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

17 березня 2021 року

Київ

справа №520/1079/2020

адміністративне провадження №К/9901/7180/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду :

судді-доповідача - Усенко Є.А.,

суддів: Гімона М.М., Гусака М.Б.,

розглянув матеріали касаційної скарги Головного управління ДПС у Харківській області (далі - ГУ ДПС) на рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05.08.2020 та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 23.11.2020 у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ГРОУТ до Головного управління ДПС у Харківській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

У С Т А Н О В И В:

26.02.2021 ГУ ДПС подало до Верховного Суду касаційну скаргу на вище зазначені судові рішення.

За змістом статті 332 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС) відкриття касаційного провадження обумовлено, зокрема, відповідністю касаційної скарги вимогам цього Кодексу щодо форми і змісту касаційної скарги.

Касаційна скарга підлягає залишенню без руху як така, що подана з порушенням пункту 4 частини другої та частини четвертої статті 330 КАС: у касаційній скарзі не зазначено підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 328 цього Кодексу підстави (підстав); судовий збір сплачено не в повному обсязі.

ГУ ДПС у касаційній скарзі підставою касаційного оскарження вказує пункт 1 частини четвертої статті 328 КАС, згідно з яким підставою касаційного оскарження судових рішень, зазначених у частині першій цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку.

На обґрунтування зазначеної підстави касаційного оскарження ГУ ДПС вказує, що суди першої та апеляційної інстанцій неправильно застосували норми частин першої та другої статті 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні без врахування висновку Верховного Суду в постанові від 05.01.2021 у справі № 810/1476/16.

Також відповідач зазначає, що суди попередніх інстанцій прийняли до уваги первинні документи, які формально складені на підтвердження господарських операцій з контрагентами позивача, не зважаючи на обставини, що свідчать про нереальність таких господарських операцій, наводячи у касаційній скарзі перелік таких обставин.

Такі доводи касаційної скарги знаходяться у площині підстав касаційного оскарження, передбачених пунктом 4 частини четвертої статті 328 та частиною другою статті 353 КАС, які однак, ГУ ДПС не вказані.

ГУ ДПС слід мати на увазі, що цими нормами встановлена вимога щодо зазначення у касаційній скарзі, зокрема, які докази суд апеляційної інстанції не взяв до уваги; та/або в задоволенні якого обґрунтованого клопотання щодо витребування (дослідження) доказів відмовив; та/або які обставини, що мають істотне значення, суд встановив на підставі недопустимих доказів ( пункти 1, 3, 4 частини другої статті 353 КАС).

Враховуючи викладене, ГУ ДПС слід уточнити підстави касаційного оскарження судових рішень у цій справі.

Відповідно до частини четвертої статті 330 КАС до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору, а також копії касаційної скарги відповідно до кількості учасників справи.

Підпунктом 3 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" від 08.07.2011 №3674-VI (далі - Закон України №3674-VI) (у редакції, чинній на час подання касаційної скарги) визначено, що за подання до адміністративного суду касаційної скарги на рішення суду ставка судового збору становить 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, але не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру судових рішень позивач з адміністративним позовом звернувся до суду у січні 2020 року.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України №3674-VI (у редакції, чинній на час подання позову) судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" прожитковий мінімум на 01.01.2020 встановлено у розмірі 2102,00 грн., а на 01.01.2021 - 2270,00 грн.

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України №3674-VI (у редакції, чинній на час подання позову) за подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру, який подано суб`єктом владних повноважень, юридичною особою, ставка судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За змістом оскаржуваних судових рішень позовна заява містить 2 вимоги майнового характеру на загальну суму 6 169 616,00 грн. та 1 вимогу немайнового характеру (визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення рішення від 21.12.2019 № 00000740517 про зменшення від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду).

Правильність сплати судового збору особою, яка звернулася до суду, перевіряється судом на кожній стадії судового процесу безвідносно до того, чи правильно був сплачений судовий збір на попередніх стадіях.

Судовий збір за подання адміністративного позову у цій справі складає 23 122,00 грн.

Таким чином, ставка судового збору за подання касаційної скарги на судові рішення у цій адміністративній справі становить 45 400,00 грн. (не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

До касаційної скарги додано платіжне доручення від 28.12.2020 № 11248 про сплату судового збору у розмірі 42 040,00 грн.

Тобто, позивачу слід доплатити судовий збір у розмірі 3 360,00 грн.

Згідно з частиною другою статті 332 КАС до касаційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 330 цього Кодексу, застосовуються положення статті 169 цього Кодексу, частиною другою якої передбачено залишення позовної заяви без руху із зазначенням її недоліків, способу та строку для їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Зважаючи на викладене, касаційна скарга ГУ ДПС залишається без руху із наданням десятиденного строку з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху, протягом якого скаржник має право надати/надіслати суду касаційної інстанції: уточнену касаційну скаргу та документ про сплату (доплату) судового збору.

Керуючись пунктом 4 частини другої статті, частиною четвертою статті 330, частинами другою, третьою статті 332 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд

У Х В А Л И В:

Касаційну скаргу Головного управління ДПС у Харківській області на рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05.08.2020 та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 23.11.2020 залишити без руху.

Встановити для усунення зазначених в ухвалі недоліків десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і оскарженню не підлягає.

...........................

...........................

...........................

Є.А. Усенко

М.М. Гімон

М.Б. Гусак ,

Судді Верховного Суду

Дата ухвалення рішення 17.03.2021
Зареєстровано 19.03.2021
Оприлюднено 19.03.2021

Судовий реєстр по справі 520/1079/2020

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.11.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 23.09.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 03.08.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 16.06.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 16.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 17.03.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 19.01.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 23.11.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 23.11.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.10.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.10.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 05.08.2020 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 05.08.2020 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.05.2020 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.04.2020 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 520/1079/2020

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону