ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

Іменем України

09 березня 2021 року м. Чернігівсправа № 927/815/20 Господарський суд Чернігівської області у складі:

судді Ноувен М.П.,

за участі секретаря судового засідання: Одинець І.М.,

розглянувши у порядку загального позовного провадження справу № 927/815/20

за первісним позовом:

Приватного акціонерного товариства «ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ» ,

вул. Горького, 28А, м. Олешки, Херсонська область, 73100;

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «АШЕР» ,

вул. Громадська, 47, м. Чернігів, 14037;

про стягнення 242 520,17 грн

за зустрічним позовом:

Товариства з обмеженою відповідністю «АШЕР» ,

вул. Громадська, 47, м. Чернігів, 14037;

до: Приватного акціонерного товариства «Південна винокурня» ,

вул. Горького, буд. 28-А, м. Олешки, Олешківського району, Херсонської області, 75100;

про припинення зобов`язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог;

за участю:

представника позивача: не з`явився,

представника відповідача: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

Приватним акціонерним товариством Південна винокурня подано позов до товариства з обмеженою відповідальністю АШЕР про стягнення 242 520,17 грн заборгованості, у тому числі: 230 017,84 грн боргу, 12 502,33 грн пені.

16.11.2020 до Господарського суду Чернігівської області надійшла зустрічна позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю АШЕР до приватного акціонерного товариства ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ про визнання припиненими зобов`язання, що виникли з договору поставки (дистрибуції) від 29.01.2020 №8, укладеного між ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" та ТОВ "АШЕР" , шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог з 12.11.2020 на загальну суму 35 494,70 грн.

Дії суду щодо розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 23.09.2020 у складі судді Книш Н.Ю. позовну заяву ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" прийнято судом до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження, розгляд справи по суті призначено на 19.10.2020, встановлено сторонам строки для подання відзиву на позов, відповіді на відзив.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Господарського суду Чернігівської області № 02-01/98/20 від 30.09.2020 у зв`язку зі звільненням судді ОСОБА_1 згідно з рішенням Вищої ради правосуддя від 29.09.2020, було призначено повторний авторозподіл справи № 927/815/20.

Автоматизованою системою документообігу Господарського суду Чернігівської області для розгляду справи призначено суддю Ноувен М.П.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 05.10.2020 справу № 927/815/20 прийнято суддею Ноувен М.П. до свого провадження, розгляд справи по суті призначено на 19.10.2020.

У судовому засіданні 19.10.2020 суд протокольно постановив ухвалу про відкладення розгляду справи до 16.11.2020.

У судовому засіданні 16.11.2020 суд оголосив перерву до 01.12.2020.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 23.11.2020 прийнято до розгляду зустрічний позов товариства з обмеженою відповідальністю АШЕР до приватного акціонерного товариства ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ про припинення зобов`язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог до спільного розгляду з первісним позовом, вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом у справі № 927/815/20, розгляд справи № 927/815/20 ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 01.12.2020, встановлено сторонам строки для подання відзиву на позов, відповіді на відзив.

У підготовчому засіданні 01.12.2020 суд протокольно постановив ухвалу про відкладення розгляду справи до 15.12.2020.

У підготовчому засіданні 15.12.2020 суд протокольно постановив ухвалу про відкладення розгляду справи до 12.01.2021.

У підготовчому засіданні 12.01.2021 суд протокольно постановив ухвалу про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів - до 22.02.2021, закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 02.02.2021.

Судове засідання, призначене на 02.02.2021 не відбулося у зв`язку з перебуванням судді у відпустці, про що сторони були повідомлені листом № 927/815/20/221/21 від 02.02.2021.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 03.02.2021 судове засідання з розгляду справи по суті призначено на 11.02.2021 на 11 год.50 хв.

У судовому засіданні 11.02.2021 суд протокольно постановив ухвалу про відкладення судового засідання до 09.03.2021.

Сторони належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, що підтверджується повідомленнями про вручення рекомендованої кореспонденції.

У зв`язку з неявкою представників сторін у судове засідання, призначене на 09.03.2021, судом у нарадчій кімнаті підписано вступну та резолютивну частини рішення на підставі ст. 240 ГПК України.

Позиції учасників справи.

В обґрунтування позовних вимог ПрАТ Південна винокурня посилається на неналежне виконання ТОВ АШЕР своїх зобов`язань за договором поставки (дистрибуції) № 8 від 29.01.2020.

У відзиві на позов ТОВ "АШЕР" зазначає про те, що останній не погоджується із наявністю у нього заборгованості в сумі 230 017,84 грн, оскільки із отриманого за накладними товару його частину, а саме товар на загальну суму 45 276,48 грн було повернуто ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" , зобов`язання з оплати товару на загальну суму 35 494,70 грн припинено шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Суд прийняв відзив до розгляду та долучив до матеріалів справи.

14.12.2020 від ПрАТ Південна винокурня надійшла відповідь на відзив.

Суд не приймає до розгляду відповідь на відзив, оскільки остання подана з пропуском встановленого судом строку.

Так, відзив на позов ПрАТ Південна винокурня отримало 01.12.2020, отже, строк подання відповіді на відзив - до 07.12.2020.

ПрАТ Південна винокурня клопотання про поновлення пропущеного строку для подання відповіді на відзив не заявляло.

В обґрунтування позовних вимог ТОВ АШЕР обґрунтовує тим, що зобов`язання ПрАТ Південна винокурня перед ТОВ АШЕР за договором про надання послуг від 01.02.2020 та зобов`язання ТОВ АШЕР перед ПрАТ Південна винокурня за договором поставки (дистрибуції) від 29.01.2020 № 8 полягають в обов`язку сплатити грошові кошти, а, отже, є однорідними і зобов`язання в сумі 35 494,70 грн припиняються шляхом зарахування зустрічних вимог.

У відзиві на зустрічну позовну заяву ПрАТ Південна винокурня зазначає, що заборгованість в сумі 35 494,70 грн дійсно має місце, але ця заборгованість виникла внаслідок невиконання ТОВ АШЕР своїх зобов`язань за договором поставки № 8 від 29.01.2020.

Крім того, ПрАТ Південна винокурня зазначає, що належних доказів повернення товару на суму 45 276,48 грн ТОВ АШЕР не надав.

Відзив на зустрічну позовну заяву прийнято судом до розгляду та долучено до матеріалів справи.

09.03.2021 представником ТОВ АШЕР подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з неможливістю явки представника.

Пунктом 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини (рішення у справах «ФПК «ГРОСС» проти України» , «Лагун проти України» , «Буряк проти України» , «ТОВ «Гержик проти України» ) суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту, з урахуванням основних засад (принципів) господарського судочинства, встановлених ст. 2 ГПК України.

З огляду на практику Європейського суду з прав людини, розумність тривалості судового розгляду має визначатися з огляду на обставини справи та наступні критерії: складність справи, поведінка заявника та компетентних органів, а також важливість предмета позову для заявника у справі (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фрідлендер проти Франції» , «Смірнова проти України» ).

З урахуванням положень ч.2 ст. 195 ГПК України, а також те, що сторонами подані всі заяви, клопотання та заперечення з приводу предмету спору, крім того, явка сторін у судове засідання не визнавалась судом обов`язковою, клопотання представника ТОВ АШЕР задоволенню не підлягає.

Будь-яких інших заяв, клопотань або заперечень від сторін не надходило.

Перелік обставин, які є предметом доказування. Перелік доказів.

по первісному позову:

Враховуючи предмет і підстави позову, до обставин, які є предметом доказування у справі належать: наявність правових підстав для виникнення грошових зобов`язань у ТОВ "АШЕР" перед ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" по суті спору, наявність факту прострочення зобов`язань Відповідачем, доведеність суми боргу.

ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" на підтвердження своїх вимог надано копії:

- договору поставки (дистрибуції) № 8 від 29.01.2020,

- товарно-транспортних накладних,

- видаткових накладних,

- виписок по рахунку,

- претензії.

ТОВ "АШЕР" на підтвердження своїх заперечень надано копії:

-товарно-транспортних накладних.

по зустрічному позову:

Враховуючи предмет і підстави позову, до обставин, які є предметом доказування у справі належать: наявність правових підстав для припинення зобов`язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

ТОВ "АШЕР" на підтвердження своїх вимог надано копії:

- договору про надання послуг від 01.02.2020 та додаткової угоди від 01.02.2020,

- актів здачі-прийняття робіт (надання послуг),

-рахунків-фактур.

ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" на підтвердження своїх заперечень надано:

-відзив на позов.

Обставини справи встановлені судом. Оцінка аргументів та нормативно - правове обґрунтування.

По первісному позову:

29.01.2020 між ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" (далі - Постачальник) та товариством з обмеженою відповідальністю АШЕР (далі - Дистриб`ютор) укладено договір поставки (дистрибуції) № 8 (далі - Договір № 8).

За умовами Договору № 8:

п. 1.1. - Постачальник передає у власність Дистриб`ютору, а Дистриб`ютор купує і приймає на себе обов`язки маркетингу і продажу від свого імені продукції, що іменується в подальшому - Товар на умовах цього Договору;

п. 1.2. - вартість і асортимент Товару, що поставляється оговорюється сторонами у видаткових накладних;

п.5.1. - точне найменування Товару, що поставляється і його кількість визначаються виходячи з отриманої заявки, і вказується в накладних на відпуск товару Дистриб`ютору;

п. 5.2. - ціна Товару вказується в накладних і включає в себе вартість самого Товару і вартість його упаковки;

п. 5.5. - дистриб`ютор здійснює оплату поставленого товару протягом 45 (сорока п`яти) календарних днів з моменту отримання рахунку;

п. 6.3.1. - (у редакції Протоколу розбіжностей від 29.01.2020) у разі прострочення Дистриб`ютором оплати партії товару, Дистриб`ютор зобов`язаний сплатити пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочки, розрахованої за кожен день прострочення платежу та нарахованої на суму заборгованості;

п. 9.1. - дійсний Договір набуває чинності з моменту його підписання повноваженими представниками сторін і діє до 31.12.2021.

Відповідно до видаткових накладних № РНК-000041 від 03.02.2020 на суму 109101,36 грн, №РНК-000067 від 13.02.2020 на суму 56 495,40 грн, № РНК-000087 від 04.03.2020 на суму 53 962,08 грн, № РНК - 000155 від 10.04.2020 на суму 54 459,00 грн та товарно- транспортних накладних № РНК-0000041 від 03.02.2020, № РНК-000067 від 13.02.2020, № РНК-000087 від 04.03.2020, № РНК-000155 від 10.04.2020 Постачальником поставлено, а Дистриб`ютором прийнято Товар на загальну суму 274 017,84 грн.

Дистриб`ютор частково оплатив вартість Товару на загальну суму 44 000 грн, що підтверджується банківськими виписками (а.с.19-28), а саме: 13.05.2020 Дистриб`ютор сплатив 5 000 грн, 18.05.2020 - 3 000 грн, 22.05.2020 - 5 000 грн, 03.06.2020 - 5 000 грн, 09.06.2020 - 5 000 грн, 24.06.2020 - 5 000 грн, 03.07.2020 - 5 000 грн, 09.07.2020 - 5 000 грн, 24.07.2020 - 3 000 грн, 11.08.2020 - 3 000 грн.

28.07.2020 ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" звернулось до ТОВ "АШЕР" з претензією за №189 з вимогою про сплату заборгованості.

ТОВ "АШЕР" отримало претензію 04.08.2020, про що свідчить відмітка на претензії.

На момент звернення ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" до суду сума заборгованості за отриманий Товар становить 230 017,84 грн.

За прострочення виконання грошового зобов`язання позивачем нараховано та пред`явлено до стягнення 12 502,33 грн пені за період прострочення виконання грошового зобов`язання з 20.03.2020 по 01.09.2020.

Позивач звернувся до суду за захистом свого порушеного права у зв`язку з порушенням умов договору відповідачем.

Договір є підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (статті 11, 626 ЦК України), які мають виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до договору (стаття 526 ЦК України), а одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається (стаття 525 ЦК України).

За своєю юридичною природою, укладений між сторонами договір є договором поставки.

Відповідно до ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Частина 1 статті 612 ЦК України передбачає, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Матеріалами справи встановлено, що ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" на підставі видаткових накладних РНК-000041 від 03.02.2020, № РНК-000067 від 13.02.2020, № РНК-000087 від 04.03.2020, №РНК - 000155 від 10.04.2020 та товарно-транспортних накладних № РНК-0000041 від 03.02.2020, № РНК-000067 від 13.02.2020, № РНК-000087 від 04.03.2020, № РНК-000155 від 10.04.2020 поставило ТОВ "АШЕР" Товар на загальну суму 274 017,84 грн.

Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні підписані уповноваженими представниками та скріплені печатками підприємств, зауваження та заперечення відсутні.

З урахуванням умов Договору строк оплати по накладним становить:

за накладною РНК-000041 від 03.02.2020 - до 19.03.2020,

за накладною РНК-000067 від 12.02.2020 - до 30.03.2020,

за накладною № РНК-000087 від 04.03.2020 - до 20.04.2020,

за накладною № РНК-000155 від 10.04.2020 - до 25.05.2020.

ТОВ "АШЕР" частково оплатило за отриманий Товар в сумі 44 000 грн.

За таких обставин, заборгованість ТОВ "АШЕР" становить 230 017 грн.

В свою чергу, ТОВ "АШЕР" у відзиві на позов посилається на те, що відповідно до товарно-транспортної накладної № АП/вп-000082 від 29.07.2020 на суму 19 282,02 грн, № АШ/вп-000083 від 30.07.2020 на суму 25 994,46 грн останнім було повернуто Товар ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" на загальну суму 21 876,48 грн.

Стосовно посилання ТОВ "АШЕР" щодо повернення Товару на суму 21 876,48 грн суд зазначає наступне.

Суд звертає увагу, що належних доказів повернення товару ТОВ "АШЕР" не надав.

Так, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Суд зазначає, що визначальною ознакою господарської операції є те, що внаслідок її здійснення має відбутися реальний рух активів, отже, судам у розгляді справи належить досліджувати, окрім обставин оформлення первинних документів, наявність або відсутність реального руху такого товару (обставини здійснення перевезення товару, поставленого за спірною видатковою накладною, обставини зберігання та використання цього товару у господарській діяльності покупця тощо).

У разі дефектів первинних документів та невизнання стороною факту постачання спірного товару, сторони не позбавлені можливості доводити постачання товару іншими доказами, які будуть переконливо свідчити про фактичні обставини здійснення постачання товару.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 04.11.2019 у справі № 905/49/15, від 29.11.2019 у справі № 914/2267/18.

Так, надані відповідачем товарно-транспортні накладні від 29.07.2020 № АШ/вп-000082, від 30.07.2020 № АШ/вп-000083 не можуть вважатись належними та допустимими доказами повернення ТОВ АШЕР товару ПрАТ Південна винокурня в розумінні ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні з огляду на наступне.

Первинні документи мають містити, зокрема, дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Як убачається зі змісту товарно-транспортних накладних від 29.07.2020, від 30.07.2020 останні не містять будь-яких підписів, печаток або інших відміток про прийняття товару уповноваженими представниками ПрАТ Південна винокурня .

Так, ТОВ АШЕР не надало доказів, що водії Рубець та Турчин є уповноваженими ПрАТ Південна винокурня особами на отримання товару.

Товарно-транспортна накладна № АШ/вп-000083 від 30.07.2020 в графі прийняв водій- експедитор не містить підпису особи, яка прийняла товар.

Отже, встановлені недоліки в оформлені зазначених видаткових накладних не можуть вважатись неістотними, оскільки перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції від ПрАТ Південна винокурня .

Будь-яких додаткових доказів на підтвердження факту повернення Товару ТОВ "АШЕР" не надав.

Крім того, суд звертає увагу на те, що відповідно до умов Договору, зокрема п. 2.14., 5.4., Дистриб`ютор ТОВ "АШЕР" ) зобов`язаний проводити звірку взаємних розрахунків за Договором. Акти звірки взаємних розрахунків направляються факсом або поштою. У разі безпідставної відмови, в тому числі мовчазної бездіяльності Дистриб`ютора від підписання Акта протягом 10-ти робочих днів з моменту надання документів, спрямованих Постачальником на адресу Дистриб`ютора, Акти вважаються підписаними з обох сторін.

Матеріали справи містять акт звірки розрахунків за період з 01.01.2020 по 25.08.2020, відповідно до якого ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" відображено операції по продажу Товару та частковій оплаті. Відомості щодо повернення Товару за накладними №АП/вп-000082 від 29.07.2020 на суму 19 282,02 грн, № АШ/вп-000083 від 30.07.2020 на суму 25 994,46 грн даний акт не містить.

Акт звірки розрахунків направлявся рекомендованим листом № 7510101502396 на адресу ТОВ "АШЕР" .

ТОВ "АШЕР" не надано доказів, які б свідчили про проведення зустрічної звірки між сторонами та не надано доказів направлення відповідного акта звірки розрахунків на адресу ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" з відображенням операції по поверненню Товару Постачальнику.

Крім того, матеріали справи містять претензію № 189 від 28.07.2020, відповідно до якої ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" зазначає про наявність заборгованості в сумі 233 017,84 грн.

ТОВ "АШЕР" відповіді на претензію не надав.

Отже, до суду не було надано належних доказів повернення Товару на суму 45 276,48 грн.

За таких обставин такі аргументи ТОВ "АШЕР" не можна визнати достатніми для звільнення останнього від оплати заборгованості за поставлений товар.

Щодо посилань ТОВ "АШЕР" про припинення частини зобов`язань на суму 35 494,70 грн шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог суд зазначає наступне.

11.11.2020 ТОВ "АШЕР" надіслало на адресу ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" заяву від 11.11.2020 № 93 про зарахування зустрічних однорідних вимог, у якій, керуючись ст. 601 ЦК України заявило про зарахування з 12.11.2020 зустрічних однорідних вимог на суму 35494,70 грн. в наслідок чого зобов`язання ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" перед ТОВ "АШЕР" по оплаті послуг зі стимулювання збуту продукції Замовника в місцях продажу, наданих за договором про надання послуг від 01.02.2020 на загальну суму 35 494,70 грн в т.ч. ПДВ - 20% - припиняються повністю, а зобов`язання ТОВ "АШЕР" перед ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" по оплаті товару, поставленого за договором поставки (дистрибуції) від 29.01.2020 № 8- припиняються частково на суму 35 494,70 грн, в т.ч. ПДВ - 20%, та становить 149 246,66 грн.

Так, між Приватним акціонерним товариством Південна винокурня (далі - Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю АШЕР (далі - Виконавець) укладено Договір про надання послуг від 01.02.2020 (далі - Договір від 01.02.2020).

Відповідно до умов договору від 01.02.2020 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання надати Замовнику маркетингові послуги в торгових точках Виконавця за напрямками, погодженими Сторонами в цьому Договорі, а Замовник зобов`язується своєчасно прийняти такі послуги та оплатити їх відповідно до умов Договору (п. 1.1. Договору від 01.02.2020).

Предметом надання послуг є товар, який Замовник поставляє Виконавцю згідно договору поставки (дистрибуції) від 29.01.2020 №8 (п. 1.3. Договору від 01.02.2020).

Строк надання послуг з 01.01.2020 по 31.12.2020 (п. 1.5. Договору від 01.02.2020).

Відповідно до п. 4.4. Договору від 01.02.2020 Виконавець зобов`язаний не пізніше 10 числа кожного місяця надати Замовнику заповнений, підписаний та скріплений своєю печаткою акт здачі-прийняття наданих маркетингових послуг за попередній місяць та належним чином оформлену на ці послуги податкову накладну.

Замовник зобов`язаний оплачувати надані послуги до 15 числа місяця, наступного за тим, в якому надавалися послуги на підставі підписаного сторонами Акта виконаних робіт, виставленого рахунку-фактури та складеної Виконавцем на ці послуги податкової накладної (п 5.2. Договору від 01.02.2020).

Сторони можуть провести залік зустрічних однорідних вимог у відповідності до діючого законодавства (п. 5.4. Договору від 01.02.2020).

Договір набуває юридичної сили з моменту його підписання і діє по 31 грудня 2020 року (п. 9.1. Договору від 01.02.2020).

Відповідно до актів здачі прийняття робіт № 1 від 31.03.2020 на суму 14 016,14 грн, № 2 від 30.04.2020 на суму 12704,21 грн. № 3 від 31.05.2020 на суму 8 774,35 грн Виконавець виконав, а Замовник прийняв роботи на загальну суму 35 497,70 грн.

На виконання умов Договору від 01.02.2020 ТОВ "АШЕР" надавало ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" рахунки - фактури № АШ/оф-0000000038 від 31.03.2020 на суму 14 016,14 грн, № АШ/оф-0000000032 від 30.04.2020 на суму 12 704,21 грн, № АШ/оф-0000000068 від 31.05.2020 на суму 8 744,35 грн та податкові накладні № 325 від 31.03.2020, № 352 від 30.04.2020, № 78 від 31.05.2020.

З урахуванням умов Договору від 01.02.2020 строк оплати послуг становить:

за актом № 1 від 31.03.2020 - до 15.04.2020,

за актом № 2 від 30.04.2020 - до 15.05.2020,

за актом № 3 від 31.05.2020 - до 15.06.2020.

ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" вартість наданих послуг не оплатило.

У відзиві на зустрічну позовну заяву ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" не заперечило проти наявності боргу в сумі 35 494,70 грн.

Листом № 93 від 11.11.2020 ТОВ "АШЕР" звернулось до ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" з заявою про зарахування зустрічних однорідних вимог.

ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" відповіді на заяву не надало, заперечення проти зарахування зустрічних однорідних вимог матеріали справи не містять.

Згідно з частиною третьою статті 203 Господарського кодексу України (далі - ГК України) господарське зобов`язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування. Для зарахування достатньо заяви однієї сторони.

Аналогічні положення закріплені також у статті 601 ЦК України, відповідно до якої зобов`язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.

Відповідно до частини п`ятої статті 202 ЦК України до правовідносин, які виникли з односторонніх правочинів, застосовуються загальні положення про зобов`язання та про договори, якщо це не суперечить актам цивільного законодавства або суті одностороннього правочину.

Керуючись положеннями статей 202 та 601 ЦК України судом встановлено, що спірна заява відповідача про зарахування зустрічних однорідних вимог, надіслана відповідачем позивачу, за своєю правовою природою є одностороннім правочином, направленим на припинення взаємних грошових зобов`язань сторін у справі.

Отже, зарахування зустрічних однорідних вимог є способом припинення одночасно двох зобов`язань: в одному - одна сторона є кредитором, а інша - боржником, а в другому - навпаки (боржник у першому зобов`язанні - є кредитором у другому). Також можливе часткове зарахування, коли одне зобов`язання (менше за розміром) зараховується повністю, а інше (більше за розміром) - лише в частині, що дорівнює розміру першого зобов`язання. У такому випадку зобов`язання в частині, що залишилася, може припинятися будь-якими іншими способами.

Вимоги, які підлягають зарахуванню, мають відповідати таким умовам (стаття 601 ЦК України):

- бути зустрічними (кредитор за одним зобов`язанням є боржником за іншим, а боржник за першим зобов`язанням є кредитором за другим);

- бути однорідними (зараховуватися можуть вимоги про передачу речей одного роду, наприклад, грошей). При цьому правило про однорідність вимог поширюється на їх правову природу, але не стосується підстави виникнення таких вимог. Отже допускається зарахування однорідних вимог, які випливають з різних підстав (різних договорів тощо);

- строк виконання таких вимог має бути таким, що настав, не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги.

Умова щодо безспірності вимог, які зараховуються, а саме: відсутність спору щодо змісту, умов виконання та розміру зобов`язань, не передбачена чинним законодавством, зокрема статтею 203 ГК України, статтею 601 ЦК України, але випливає із тлумачення змісту визначених законом вимог і застосовується судами відповідно до усталеної правової позиції, викладеної у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 22.08.2018 у справі № 910/21652/17, від 11.09.2018 у справі № 910/21648/17, від 11.10.2018 у справі № 910/23246/17, від 15.08.2019 у справі № 910/21683/17, від 11.09.2019 у справі № 910/21566/17, від 25.09.2019 у справі № 910/21645/17, від 01.10.2019 у справі № 910/12968/17, від 05.11.2019 у справі № 914/2326/18.

Поняття безспірності заборгованості та правила її визначення закріплені також у законодавстві про нотаріат та у законодавстві про банкрутство, але ці норми є спеціальними і за загальним правилом не підлягають застосуванню при визначенні заборгованості як безспірної при здійсненні правочину із зарахування зустрічних однорідних вимог.

Безспірність вимог, які зараховуються, а саме: відсутність між сторонами спору щодо змісту, умов виконання та розміру зобов`язань, є важливою умовою для зарахування вимог. Умова безспірності стосується саме вимог, які зараховуються, а не заяви про зарахування, яка є одностороннім правочином і не потребує згоди іншої сторони, якщо інше не встановлено законом або договором.

Висновки, викладені у постанові Верховного Суду від 22.01.2021 у справі № 910/1116/19.

Враховуючи вищевикладене, суд приймає доводи ТОВ "АШЕР" щодо наявності зустрічного зобов`язання в сумі 35 494,70 грн, яке виникло у зв`язку з невиконанням ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" умов Договору від 01.02.2020 за період з березня по травень 2020 року, а відтак суд дійшов висновку, що сума основної заборгованості за первісним позовом становить 194 523,14 грн.

Щодо вимог ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" про стягнення 12 502,33 грн пені.

Відповідно до частини 2 ст. 614 ЦК України відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання. Відповідно до частин 3 та 4 ст. 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

За перерахунком суду пред`явлена до стягнення сума пені, нараховані ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" за невиконання умов Договору, яка підтверджені матеріалами справи, підлягає задоволенню у розмірі 7 147,54 грн за період з 20.03.2020 по 01.09.2020 (з урахуванням часткових оплат та настання строку оплати та періоду прострочення виконання зобов`язання за кожний період).

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, позовні вимоги приватного акціонерного товариства ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ до товариства з обмеженою відповідальністю АШЕР підлягають частковому задоволенню і з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 194 523,14 грн боргу та 7 147,54 грн пені.

В частині вимог по стягненню 35 494,70 грн боргу провадження підлягає закриттю за відсутності предмету спору.

В частині стягнення 5354,79 грн пені позов задоволенню не підлягає.

Щодо зустрічного позову.

Статтею 15 ЦК України передбачено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до частини 1 статті 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Реалізуючи передбачене статтею 55 Конституції України, статтею 4 ГПК України право на судовий захист, звертаючись до суду, особа вказує в позові власне суб`єктивне уявлення про порушене право чи охоронюваний інтерес та спосіб його захисту.

Об`єктом захисту є порушене, невизнане або оспорюване право чи законний інтерес. При оспорюванні або невизнанні права виникає невизначеність у праві, викликана поведінкою іншої особи.

Позовом у процесуальному сенсі є вимога позивача до відповідача, спрямована через суд, про захист порушеного або оспорюваного суб`єктивного права та охоронюваного законом інтересу, яке здійснюється у визначеній законом процесуальній формі.

Основними елементами, що визначають сутність будь-якого позову (індивідуалізуючі ознаки позову) являються предмет і підстава.

Під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Вона опосередковується спірними правовідносинами - суб`єктивним правом і обов`язком відповідача.

Підставами заявленого позову є обставини, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги. Такі обставини складають юридичні факти, які тягнуть за собою певні правові наслідки. Фактична підстава позову - це юридичні факти, на яких ґрунтуються позовні вимоги позивача до відповідача. Правова підстава позову - це посилання в позовній заяві на закони та інші нормативно-правові акти, на яких ґрунтується позовна вимога позивача.

Позивач звертаючись до суду з позовом самостійно визначає у позовній заяві, яке його право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. У свою чергу, суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах.

Оцінка предмету заявленого позову, а відтак наявності підстав для захисту порушеного права позивача про яке ним зазначається в позовній заяві здійснюється судом на розгляд якого передано спір крізь призму оцінки спірних правовідносин та обставин (юридичних фактів), якими позивач обґрунтовує заявлені вимоги (аналогічні висновки викладено у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19.09.2019 у справі № 924/831/17).

Відповідно до норм процесуального законодавства зустрічний позов приймається до розгляду з первісним позовом.

Предметом зустрічного позову є визнання припиненими зобов`язання, що виникли з договору поставки (дистрибуції) від 29.01.2020 № 8, укладеного між Приватним акціонерним товариством Південна винокурня та товариством з обмеженою відповідальністю АШЕР шляхом зарахування однорідних вимог з 12.11.2020 на загальну суму 35 494,70 грн на підставі заяви про зарахування зустрічних однорідних вимог від 11.11.2020 № 93.

Вимоги обґрунтовані тим, що зобов`язання ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" перед ТОВ "АШЕР" за договором про надання послуг від 01.02.2020 та зобов`язання ТОВ "АШЕР" перед ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" за договором поставки (дистрибуції) від 29.01.2020 № 8 полягають в обов`язку сплатити грошові кошти, а отже, є однорідними і зобов`язання припиняються шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Господарський суд закриває провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмета спору, зокрема у випадку припинення існування предмета спору (наприклад, сплата суми боргу, знищення спірного майна, скасування оспорюваного акта державного чи іншого органу тощо), якщо між сторонами у зв`язку з цим не залишилося неврегульованих питань. Закриття провадження у справі на підставі ст. 231 ГПК України можливе також у разі, коли предмет спору існував на момент виникнення останнього та припинив існування в процесі розгляду справи.

Під час розгляду справи № 927/815/20 за первісним позовом приватного акціонерного товариства ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ до товариства з обмеженою відповідальністю АШЕР судом було досліджено питання зарахування зустрічних однорідних вимог, встановлено факт зарахування зустрічних однорідних вимог на підставі листа Відповідача від 11.11.2020 № 93 на суму 35 494,70 грн. та як наслідок зменшено заборгованість по Договору № 8 від 29.01.2020 на вказану суму.

Отже, суд вважає, що провадження у справі за зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю АШЕР до приватного акціонерного товариства ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ про визнання припиненими зобов`язання, що виникли з договору поставки (дистрибуції) від 29.01.2020 № 8, укладеного між Приватним акціонерним товариством Південна винокурня та товариством з обмеженою відповідальністю АШЕР шляхом зарахування однорідних вимог з 12.11.2020 на загальну суму 35 494,70 грн підлягає закриттю за відсутністю предмета спору.

Розподіл судових витрат.

по первісному позову.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 237 ГПК України при ухваленні рішення суд вирішує питання, зокрема, про розподіл між сторонами судових витрат.

Статтею 129 ГПК України передбачено, що судовий збір покладається: у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

За таких обставин, з ТОВ АШЕР підлягає стягненню на користь ПрАТ Південна винокурня судовий збір в сумі 3 025,06 грн.

В решті 612,74 грн судовий збір покладається на ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" .

по зустрічному позову.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору у разі закриття провадження у справі повертається ухвалою суду за клопотанням особи, яка його сплатила.

Враховуючи те, що ТОВ АШЕР клопотання про повернення судового збору не заявлено, питання повернення судового збору при ухваленні даного судового рішення судом не вирішується.

Керуючись ст.129,130, 236-239, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

По первісному позову:

1. Позовні вимоги приватного акціонерного товариства ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ , код 00413558 до товариства з обмеженою відповідальністю АШЕР , код 14236924 про стягнення 242 520,17 грн задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю АШЕР , вул. Громадська, 47, м. Чернігів, 14037, код 14236924 на користь приватного акціонерного товариства ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ , вул. Горького, 28, м. Олешки, Херсонська обл., 73100, код 00413558 194 523,14 грн боргу, 7 147,54 грн пені, 3 025,06 грн судового збору.

3. Провадження у справі в частині стягнення 35 494,70 грн боргу закрити за відсутності предмету спору.

4. В решті вимог по стягненню 5 354,79 грн пені в позові відмовити.

5. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

По зустрічному позову:

Провадження у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю АШЕР , код 14236924 до Приватного акціонерного товариства Південна винокурня , код 00413558 про визнання припиненими зобов`язання закрити за відсутності предмета спору.

Рішення набирає законної сили у строки, встановлені ст.241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду у строки визначені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено та підписано 19.03.2021.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя М.П. Ноувен

Дата ухвалення рішення 09.03.2021
Зареєстровано 19.03.2021
Оприлюднено 19.03.2021

Судовий реєстр по справі 927/815/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.04.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 09.03.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 12.02.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 03.02.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 12.01.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 16.12.2020 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 02.12.2020 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 23.11.2020 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 16.11.2020 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 20.10.2020 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 05.10.2020 Господарський суд Чернігівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону