ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Господарський суд

Житомирської області

___________________________________________________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

Від "25" березня 2021 р. м. Житомир Справа № 4/18-Б

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Тридента Агро"

До боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій"

про визнання банкрутом

Суддя Гнисюк С.Д.

Представники учасників провадження у справі про банкрутство в засідання суду 25.03.2021 не з`явились.

В провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа №4/18-Б про визнання банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" (с. Піщів Новоград-Волинського району).

09.10.2018 до Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, надійшов остаточний звіт ліквідатора Чичви О.С. №02-13/004 від 09.10.2018.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 09.10.2018 звіт прийнято до розгляду.

26.11.2019 на адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, від арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшов звіт №02-13/065 від 25.11.2019 про нарахування та виплату грошової винагороди ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" (з додатками), у якому просить суд, зокрема, стягнути грошову винагороду з кредиторів.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 26.11.2019 прийнято до розгляду звіт арбітражного керуючого Чичви О.С. №02-13/065 від 25.11.2019 про нарахування та виплату грошової винагороди за виконання ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій".

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 16.02.2021 відкладено розгляд звіту арбітражного керуючого Чичви О.С. №02-13/065 від 25.11.2019, в частині стягнення грошової винагороди з кредиторів; призначено судове засідання для розгляду на 25.03.2021.

25.03.2021 на адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, від арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшло клопотання № 02-13/096 від 24.03.2021 в якому зазначив про те, що ліквідатором здійснено усі належні заходи та подано усі необхідні документи. Повідомляє, що не має змоги прибути у судове засідання через зайнятість та карантинних обмежень.

В засіданні суду 25.03.2021 розглядався звіт арбітражного керуючого Чичви О.С. №02-13/065 від 25.11.2019, в частині стягнення грошової винагороди з кредиторів.

Суд дослідив в засіданні суду звіт арбітражного керуючого Чичви О.С. №02-13/065 від 25.11.2019, в частині стягнення грошової винагороди з кредиторів.

Дослідивши звіт, письмові пояснення та матеріали справи, суд встановив.

Постановою Господарського суду Житомирської області від 28.07.2015, зокрема, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Чичву О.С.

Згідно звіту (уточненого) №02-13/093 від 15.02.2021 арбітражний керуючий Чичва О.С. просить суд стягнути на його користь :

- з Новоград-Волинської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області - 30995,48 грн;

- з Дочірнього підприємства "Фаворит-Отп" Акціонерного товариства закритого типу "Фаворит" - 1514,99грн;

- з Дочірнього підприємства "Фаворит-Транс" Приватного акціонерного товариства "Фаворит Компані" - 19973,07грн;

- з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит-Агро" - 107596,62грн;

- з Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" - 6840,76грн;

- з Публічного акціонерного товариства "Акціонерний промислово-інвестиційний банк" - 28686,65грн;

- з Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк" - 191075,51грн;

- з Публічного акціонерного товариства "УКРСИББАНК" - 507,83грн.

Згідно письмових пояснень від 15.01.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко-Тайс" зазначає, зокрема, про те, що згідно доданих ліквідатором звітів про проведену роботу, зокрема за останній рік, належних, повних, своєчасних та об`єктивних дій, заходів ліквідатор не вчинив, що є порушенням норм законодавства України. Подані щомісячні звіти ліквідатора в більшості є ідентичними та подібними одне одному, та такими, що не відображають повноту та об`єктивність здійснених ліквідаційних заходів. Вказує перелік заходів, які не були здійснені ліквідатором в ході ліквідаційної процедури. Тому просить врахувати той факт, що в силу існування незавершеної ліквідаційної процедури, існування ліквідаційної процедури, належних та допустимих доказів відсутності майна, активів у боржника, розподіл та покладення на кредиторів витрат ліквідатора є передчасним та неправомірним.

Дочірнє підприємство "Фаворит ОПТ "АТЗТ "Фаворит" у своєму листі від 20.01.2020 не заперечує проти стягнення з кредиторів грошової винагороди арбітражного керуючого Чичви О.С. Вважає, що він належним чином виконував свої повноваження.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФАВОРИТ-ТРАНС" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАВОРИТ КОМПАНІ" у своєму погодженні від 20.01.2020 не заперечує проти стягнення з кредиторів грошової винагороди.

Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ПриватБанк" у своїх поясненнях від 23.01.2020 зазначає про те, що оплата грошової винагороди та відшкодування витрат можлива тільки за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, а не за рахунок кредиторів.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фаворит-Агро" у своєму погодженні від 22.01.2020 не заперечує проти стягнення з кредиторів грошової винагороди.

Арбітражний керуючий Чичва О.С. згідно відзиву № 02-13/080 від 28.02.2020, надав суду пояснення по доводам Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко -Тайс". Зазначає про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко -Тайс" затягує провадження та зловживає своїми процесуальними правами кредитора. Даний кредитор на протязі всієї ліквідаційної процедури не приймав в ній активної участі, не приймав участі ні в зборах кредиторів, ні в зборах комітету кредиторів, ні в судових засіданнях. Будь-яких зауважень щодо роботи ліквідатора чи ходу ліквідаційної процедури не надавав. Просить суд не приймати до уваги інформацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко -Тайс" з огляду на її невідповідність обставинам справи про банкрутство.

Станом на дату розгляду клопотання щодо стягнення з кредиторів грошової винагороди ліквідатором надано до суду ряд додаткових доказів та пояснень.

Судом встановлено, що доказів наявності майна у банкрута, матеріали справи не містять.

Заперечення кредитора не є підставою для не розгляду питання стягнення грошової винагороди.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.12 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс), арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, зокрема, отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 30 Кодексу, арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.

Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

Додаткова грошова винагорода арбітражного керуючого визначається в розмірі:5 відсотків вартості стягнутого на користь боржника майна, яке на день відкриття провадження у справі перебувало у третіх осіб; 3 відсотки суми погашених вимог кредиторів.

Додаткова винагорода не сплачується арбітражному керуючому у разі, якщо вимоги забезпеченого кредитора погашаються у зв`язку з продажем такому кредитору майна, що забезпечує його вимоги. Право вимоги додаткової грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого з дня фактичного надходження до боржника стягнутого на його користь майна, яке на день відкриття провадження у справі перебувало у третіх осіб, або з дня фактичного надходження коштів на рахунок боржника, які спрямовуються на погашення вимог кредиторів.

Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Порядок формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Господарський суд за заявою кредитора має право зменшити розмір грошової винагороди арбітражного керуючого, у разі, якщо середньомісячна заробітна плата керівника боржника є надмірно високою порівняно з мінімальним розміром заробітної плати.

Арбітражний керуючий не менше одного разу на два місяці звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на засіданнях зборів кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітету кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - перед забезпеченим кредитором.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Господарського суду Житомирської області від 16.02.2021, затверджено арбітражному керуючому Чичві О.С. звіт №02-13/065 від 25.11.2019 (з урахуванням звіту (уточнений) №02-13/093 від 15.02.2021) в частині нарахування та виплати грошової винагороди за виконання ним повноважень ліквідатора у справі №4/18-Б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій", за період з 28.07.2015 по 09.10.2018 року на суму 383 144,51грн.

Ухвала набрала законної сили та не була оскаржена.

Отже, наразі суд розглядає питання стягнення з кредиторів визнаної судом фіксованої суми грошової винагороди Чичви О.С. за виконання ним повноважень ліквідатора.

Згідно з частинами 1, 4, 7 ст. 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Відповідно до приписів Кодексу, оплата послуг арбітражного керуючого здійснюється у зв`язку з виконанням ним своїх повноважень у справі про банкрутство та виплачується у розмірі, затвердженому господарським судом, який здійснює провадження у такій справі.

Чинне законодавство України не передбачає звільнення зобов`язаної сторони від виконання своїх обов`язків щодо оплати послуг арбітражних керуючих, як і не встановлює залежності від майнового стану кредитора у справі про банкрутство, правового статусу кредитора (особа заснована на приватній чи державній формі власності, державний орган, громадська організація тощо) та від джерел фінансування того чи іншого кредитора (чи є бюджетною установою чи іншим суб`єктом господарювання) для відшкодування оплати послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Не виявлення ліквідатором боржника в процедурі ліквідації майна боржника, чи інших його активів та грошових коштів, жодним чином не впливає на оплату його послуг.

Оплата послуг арбітражного керуючого здійснюється не виключно за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, оскільки норми Закону про банкрутство визначають декілька джерел для здійснення оплати цих послуг, в тому числі і за рахунок коштів кредиторів.

У випадку, коли оплата послуг арбітражного керуючого здійснюється не за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, чи коштів одержаних у результаті виробничої діяльності боржника, така оплата повинна здійснюватися за рахунок коштів кредиторів, виходячи з принципу пропорційності їх грошовим вимогам.

Крім того, законодавець не ставить порядок розподілу витрат на оплату послуг ліквідатора в залежність від майнового стану кожного кредитора у справі про банкрутство, правового статусу кредитора, від джерел фінансування того, чи іншого кредитора, а також від майнових результатів арбітражного керуючого у справі про банкрутство.

Встановивши факт невиконання кредиторами у добровільному порядку обов`язку щодо оплати послуг арбітражного керуючого, господарський суд приймає рішення про примусове стягнення з таких кредиторів відповідних грошових сум шляхом винесення ухвали та видачі судового наказу.

Дана правова позиція викладена у постановах Верховного Суду Касаційного господарського суду від 01.08.2018 у справі № 912/1783/16 та від 04.10.2018 у справі № 916/1503/17.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

У даному випадку ліквідатором встановлено відсутність майна боржника (згідно поданого на затвердження до суду звіту, ліквідаційного балансу та доказів), а тому така оплата повинна здійснюватись за рахунок коштів кредиторів, виходячи з принципу пропорційності їх грошових вимог.

Доказів наявності зареєстрованого за банкрутом майна суду не надано.

Крім того слід зазначити про те, що матеріали справи не містять доказів оскарження дій чи бездіяльності арбітражного керуючого та прийняття за результатами розгляду такої скарги відповідного судового рішення.

На даний час провадження у справі №4/18-Б триває, але ліквідатором вже подано суду на затвердження остаточний звіт, тому виходячи з наявних доказів суд дослідив, що майно у банкрута відсутнє.

Факт відсутності майна судом також встановлено в ухвалі Господарського суду Житомирської області від 21.02.2019 у даній справі.

Щодо розрахунку пропорційності, суд зазначає про наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Господарського суду Житомирської області від 31.03.2015, зокрема, затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" із включеними до нього наступними вимогами конкурсних кредиторів:

1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Тридента-Агро" на суму 2575933,26 грн, які включити до четвертої черги реєстру вимог кредиторів та 642,00 грн, які включити до першої черги реєстру вимог кредиторів;

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Приватцентр-Агро" на суму 569 443, 46 грн, які включити до четвертої черги реєстру вимог кредиторів та 321, 00 грн, які включити до першої черги реєстру вимог кредиторів;

3) Новоград-Волинської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області на суму 734 041, 19 грн, які включити до третьої черги реєстру вимог кредиторів;

4) Дочірнього підприємства "Фаворит-Опт" АТЗТ "Фаворит" на суму 130 993, 07 грн, які включити до четвертої черги реєстру вимог кредиторів та 321, 00 грн, які включити до першої черги реєстру вимог кредиторів;

5) Дочірнього підприємства "Фаворит-Транс" Приватного акціонерного товариства "Фаворит Компані" на суму 19 652, 07 грн, які включити до четвертої черги реєстру вимог кредиторів та 321, 00 грн, які включити до першої черги реєстру вимог кредиторів;

6) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит-Агро" на суму 6580606,72 грн, які включити до четвертої черги вимог кредиторів та 642,00 грн, які включити до першої черги реєстру вимог кредиторів;

7) Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" на суму 586900, 2 грн, які включити до четвертої черги реєстру вимог кредиторів та 321,00 грн, які включити до першої черги реєстру вимог кредиторів ТОВ "Корецький Аграрій";

8) Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк" (м. Київ) в особі Філії "Відділення ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" в м. Житомир" на суму 321, 00 грн, які віднести до першої черги реєстру вимог кредиторів;

9) Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк" у сумі 125,00 грн, які включити до першої черги реєстру вимог кредиторів.

Включено в реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" окремим рядком вимоги забезпечені заставою, що підлягають задоволенню в першу чергу наступних кредиторів:

- Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк" у сумі 7142437,83 грн;

- Публічного акціонерного товариства "УКРСИББАНК" в особі Житомирського управління АТ "УКРСИББАНК" на суду 21397,27 грн;

- Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк" (м. Київ) в особі Філії "Відділення ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" в м. Житомир" на суму 876117,82 грн.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 24.02.2016, зокрема, визнано вимоги Публічного акціонерного товариства "УКРСИББАНК" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" на суму 22504,95 грн (підлягають включенню в реєстр кредиторів окремо та підлягають задоволенню позачергово за рахунок продажу предмету забезпечення).

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 16.05.2016, зокрема, визнано вимоги публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" до ТОВ "Корецький аграрій" на суму 1595090,42 грн, з яких: 1480582,18 грн підлягають включенню в реєстр кредиторів окремо та задоволенню позачергово за рахунок продажу предмету забезпечення; 114508,24 грн підлягають включенню до четвертої черги задоволення вимог кредиторів ТОВ "Корецький аграрій". Судовий збір у розмірі 2436,00 грн підлягає включенню до першої черги задоволення вимог кредиторів боржника; визнано вимоги публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" до ТОВ "Корецький аграрій" на суму 9416729,25 грн, які підлягають включенню до четвертої черги задоволення вимог кредиторів ТОВ "Корецький аграрій". Судовий збір у розмірі 2436,00 грн підлягає включенню до першої черги задоволення вимог кредиторів боржника.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 14.06.2016, зокрема, визнано вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит-Агро" до ТОВ "Корецький аграрій" на суму 2634331,57 грн, які підлягають включенню до четвертої черги задоволення вимог кредиторів ТОВ "Корецький аграрій". Судовий збір у розмірі 2436,00 грн підлягає включенню до першої черги задоволення вимог кредиторів боржника.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 09.10.2018 змінено найменування кредитора - Публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" на - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК".

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 26.11.2019, замінено кредитора Новоград-Волинську об`єднану державну податкову інспекцію Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області на правонаступника - Головне управління Державної фіскальної служби у Житомирській області.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 28.04.2020 замінено кредитора - Головне управління Державної фіскальної служби у Житомирській області на правонаступника - Головне управління Державної податкової служби у Житомирській області.

Також слід зазначити, що Чичва О.С. у своєму клопотанні просить стягнути грошову винагороду, у тому числі, з кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Приватцентр-Агро".

Судом встановлено, що Діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю "Приватцентр-Агро" припинена (дата запису 15.06.2016; номер запису 10731170021021615; стан суб`єкта - припинено), а отже дане підприємство статус кредитора у даній справі втратило.

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 24.03.2021, Товариство з обмеженою відповідальністю "Тридента-Агро" на даний час знаходиться в стані припинення за судовим рішенням від 01.07.2014, №28/29-б-43/212-2012 (Господарський суд міста Києва) про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Як вбачається Єдиного державного реєстру судових рішень, провадження у справі №28/29-б-43/212-2012, станом на дату судового засідання, триває.

Отже, станом на 25.03.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Тридента-Агро" з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не виключене, а отже статус кредитора у даній справі не втратило. Тому перебування Товариства з обмеженою відповідальністю "Тридента-Агро" у процедурі банкрутства наразі на рішення суду щодо оплати послуг ліквідатора саме у даній справі не впливає.

З огляду на зазначене, суд дійшов до висновку, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Тридента-Агро" статусу кредитора у даній справі не втратив, а тому підлягає включенню до розрахунку пропорційності сум з урахуванням його вимог.

Суд здійснив перерахунок щодо визначення сум, які підлягають стягненню по кожному кредитору окремо по принципу пропорційності до грошових вимог.

З огляду на встановлене, суд приходить до висновку про правомірність заявлення арбітражним керуючим Чичвою О.С. до стягнення на свою користь грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора, а доводи та заперечення кредитора, такими, що суперечать нормам чинного законодавства України.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

У справі "Трофимчук проти України" Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

Враховуючи викладене, суд дійшов до висновку клопотання арбітражного керуючого Чичви О.С. №02-13/065 від 25.11.2019, в частині стягнення грошової винагороди з кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" за принципом пропорційності грошовим вимогам кредиторів - задовольнити.

Керуючись статтями 30, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 232-234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Житомирської області, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого Чичви О.С. №02-13/065 від 25.11.2019, в частині стягнення грошової винагороди з кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" за принципом пропорційності грошовим вимогам кредиторів - задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Тридента-Агро" (03038, м. Київ, вул. Ямська, 28-А; код ЄДРПОУ 25591321) на користь арбітражного керуючого Чичви Олега Сергійовича (свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №448 від 19.03.2013; місце проживання: 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова,12/40; поштова адреса: пр. Д. Яворницького, 12, оф. 16, м. Дніпро, Україна, 49005; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) грошову винагороду за виконання ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" у сумі 31588,35 грн. (тридцять одна тисяча п`ятсот вісімдесят вісім грн. 35 коп.).

Видати наказ.

3. Стягнути з Дочірнього підприємства "Фаворит-Опт" АТЗТ "Фаворит (10024, м. Житомир, вул. Вітрука, 6; код ЄДРПОУ 20419787) на користь арбітражного керуючого Чичви Олега Сергійовича (свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №448 від 19.03.2013; місце проживання: 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова,12/40; поштова адреса: пр. Д. Яворницького, 12, оф. 16, м. Дніпро, Україна, 49005; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) грошову винагороду за виконання ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" у сумі 1543,97 грн. (одна тисяча п`ятсот сорок три грн. 97 коп.).

Видати наказ.

4. Стягнути з Дочірнього підприємства "Фаворит-Транс" Приватного акціонерного товариства "Фаворит Компані" (10025, м. Житомир, вул. Вітрука, 6; код ЄДРПОУ 31600195) на користь арбітражного керуючого Чичви Олега Сергійовича (свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №448 від 19.03.2013; місце проживання: 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова,12/40; поштова адреса: пр. Д. Яворницького, 12, оф. 16, м. Дніпро, Україна, 49005; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) грошову винагороду за виконання ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" у сумі 234,84 грн. (двісті тридцять чотири грн. 84 коп.).

Видати наказ.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит-Агро" (34700, Рівненська область, м. Корець, вул. Київська, 8; код ЄДРПОУ 33852673) на користь арбітражного керуючого Чичви Олега Сергійовича (свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №448 від 19.03.2013; місце проживання: 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова,12/40; поштова адреса: пр. Д. Яворницького, 12, оф. 16, м. Дніпро, Україна, 49005; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) грошову винагороду за виконання ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" у сумі 109654,69 грн. (сто дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят чотири грн. 69 коп.).

Видати наказ.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" (03187, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 38, офіс 23; код ЄДРПОУ 38039872) на користь арбітражного керуючого Чичви Олега Сергійовича (свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №448 від 19.03.2013; місце проживання: 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова,12/40; поштова адреса: пр. Д. Яворницького, 12, оф. 16, м. Дніпро, Україна, 49005; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) грошову винагороду за виконання ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" у сумі 6971,61 грн. (шість тисяч дев`ятсот сімдесят одна грн. 61 коп.).

Видати наказ.

7. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк" (м. Київ) в особі Філії "Відділення ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" в м. Житомир" (10014, м. Житомир, Бульвар Новий, 5; код ЄДРПОУ 00039002) на користь арбітражного керуючого Чичви Олега Сергійовича (свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №448 від 19.03.2013; місце проживання: 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова,12/40; поштова адреса: пр. Д. Яворницького, 12, оф. 16, м. Дніпро, Україна, 49005; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) грошову винагороду за виконання ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" у сумі 29235,36 грн. (двадцять дев`ять тисяч двісті тридцять п`ять грн. 36 коп.).

Видати наказ.

8. Стягнути з Акціонерного товариства комерційний банк ПриватБанк (10012, м. Житомир, вул. Перемоги, 99; код ЄДРПОУ 14360570) на користь арбітражного керуючого Чичви Олега Сергійовича (свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №448 від 19.03.2013; місце проживання: 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова,12/40; поштова адреса: пр. Д. Яворницького, 12, оф. 16, м. Дніпро, Україна, 49005; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) грошову винагороду за виконання ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" у сумі 194730,35 грн. (сто дев`яносто чотири тисячі сімсот тридцять грн. 35 коп.).

Видати наказ.

9. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "УКРСИББАНК" (м. Житомир, вул. Київська, 5-04070, м.Київ, вул. Андріївська, 7; код ЄДРПОУ 09807750) на користь арбітражного керуючого Чичви Олега Сергійовича (свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №448 від 19.03.2013; місце проживання: 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова,12/40; поштова адреса: пр. Д. Яворницького, 12, оф. 16, м. Дніпро, Україна, 49005; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) грошову винагороду за виконання ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" у сумі 517,54 грн. (п`ятсот сімнадцять грн. 54 коп.).

Видати наказ.

10. Стягнути з Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області (10003, м.Житомир, вул. Юрка Тютюнника,7; код ЄДРПОУ43142501) на користь арбітражного керуючого Чичви Олега Сергійовича (свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №448 від 19.03.2013; місце проживання: 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова,12/40; поштова адреса: пр. Д. Яворницького, 12, оф. 16, м. Дніпро, Україна, 49005; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) грошову винагороду за виконання ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" у сумі 8667,79 грн. (вісім тисяч шістсот шістдесят сім грн. 79 коп.).

Видати наказ.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та підлягає оскарженню.

Порядок та строки апеляційного оскарження визначені статтями 254-257 та підпунктом 17.5 підпункту 17 пункту 1 перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Дата складання повного тексу ухвали: 30.03.2021.

Суддя Гнисюк С.Д.

Дата ухвалення рішення 25.03.2021
Зареєстровано 31.03.2021
Оприлюднено 01.04.2021

Судовий реєстр по справі 4/18-б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.05.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 27.04.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 22.04.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 21.04.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.03.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.03.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.03.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 16.02.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 16.02.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 08.12.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 12.11.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.10.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону