ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 29/56/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про затвердження звітів ліквідатора, ліквідаційного балансу та

закриття провадження у справі

06.04.2021 Справа № 25/187

м.Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Кричмаржевського В.А.

за участю секретаря судового засідання - Авраменко К.О.

розглянувши матеріали справи № 25/187

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізька міська енергетична компанія", код в ЄДР-23880647 (69059 м.Запоріжжя вул.Парамонова, 15-А)

Кредитори :

1/ Комунальне підприємство "Водоканал", м.Запоріжжя, код в ЄДР-03327121 (69002 м.Запоріжжя вул.Святого Миколая, 61, е-mail: info.vodokanal@zp.gov.ua)

2/ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАССВЕТ", м. Запоріжжя код в ЄДР-13626540 (69059 м.Запоріжжя вул.Пармонова, 15-А, е-mail: bvv@rassvet.com.ua)

3/ Акціонерне товариство "Запоріжгаз", м.Запоріжжя, код в ЄДР-03345716 (69035 м.Запоріжжя вул.Заводська 7, е-mail: office@zpgas.com.ua)

4/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІТТЛ-БРОК", м.Запоріжжя, код в ЄДР-30850542 (припинено)

5/ Дочірня компанія "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", м.Київ, код в ЄДР-31301827 (04116 м.Київ вул.Шолуденка, 1, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 )

6/ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО", м.Запоріжжя, код в ЄДР-00130926 (69035 м.Запоріжжя вул.Сталеварів, 14, kanc@zoe.com.ua)

7/ Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, м.Запоріжжя, код в ЄДР-25223480 (69105 м.Запоріжжя просп. Соборний, 206 (юридична), 69037 м.Запоріжжя вул. Незалежної України, 60Б (фактична), е-mail: reception.dkvp@zp.gov.ua)

8/ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ", код в ЄДР 30019801 (01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/1) е-mail: forletter@utg.ua )

9/ Запорізьке державне підприємство "Радіоприлад", м.Запоріжжя, код в ЄДР-14313317 (69600 м.Запоріжжя пр.Соборний, 3, е-mail: Radioprylad@ukroboronprom.com)

10/ Запорізьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, м.Запоріжжя, код в ЄДР-20508338 (69095 м.Запоріжжя вул.Гоголя, 147, е-mail: zaporizhia@ispf.gov.ua )

11/ Концерн "Міські теплові мережі", м.Запоріжжя, код в ЄДР-32121458 (69091 м.Запоріжжя бул.Гвардійський,137, е-mail: info@teploseti.zp.ua)

12/ Головне управління Державної податкової служби у Запорізькій області, м.Запоріжжя, код в ЄДР ВП -44118663 (69107 м.Запоріжжя пр.Соборний, 166, е-mail: zp.official@tax.gov.ua )

13/ Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (69057 м.Запоріжжя просп. Соборний, 158-б, код в ЄДР-20490012, е-mail: avt@zp.pfu.gov.ua , ord@zp.pfu.gov.ua)

Боржник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ", код в ЄДР-23880647 (69059 м.Запоріжжя вул.Парамонова, 15-А)

ліквідатор - арбітражний керуючий Коршун В.В.

В судовому засіданні присутні ліквідатор Коршун В.В. та представники:

- кредитора-1 - Разуваєва К.М.

- кредитора-6 - Краснокутська Д.О.

- кредитора-11- Бахшиєв В.О.

- кредитора-12 - Скитиба Н.І.

- кредитора-13 - Нудьга А.В.

Установив:

Згідно з постановою Господарського суду Запорізької області від 07.09.2016р. (суддя Дьоміна А.В.) у справі № 25/187 визнано банкрутом ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ", код в ЄДР-23880647, м.Запоріжжя, відкрито ліквідаційну процедуру, арбітражного керуючого Коршуна В.В. призначено ліквідатором банкрута.

На офіційному веб-сайті судової влади в мережі Інтернет 28.09.2016р. оприлюднено повідомлення № 35877 про визнання ТОВ "Запорізька міська енергетична компанія" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Згідно з ухвалою суду від 19.03.2021 для заслуховування звітів ліквідатора, розгляду ліквідаційного балансу, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, призначене судове засідання на 06.04.2021р. о 09-30 год.

Відповідно до ухвали суду від 19.03.2021 здійснено процесуальне правонаступництво шляхом заміни кредитора - Головного управління ДПС у Запорізькій області з кодом в ЄДР-43143945 його правонаступником - Головним управлінням ДПС у Запорізькій області з кодом в ЄДР-ВП 44118663.

Кредитори повідомлені про час та дату судового засідання шляхом надсилання копії ухвали на відомі суду електронні адреси.

Від ГУ ПФУ в Запорізькій області, ДК "Газ України", Концерну "Міські теплові мережі", ГУ ДПС у Запорізькій області надійшли довідки про заборгованість.

Кредитори 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 не забезпечили явку представників в судове засідання, про час та дату судового засідання були повідомлені належним чином.

З огляду на обмеженість розгляду справи визначеними законом процесуальними строками, відсутність перешкод та достатність матеріалів справи для розгляду, прийняття відповідного рішення, судове засідання відбулося за відсутності представників вищезгаданих кредиторів, згідно зі статтею 202 ГПК України.

В судовому засіданні 06.04.2021 ліквідатор доповів про проведену роботу в ліквідаційній процедурі, просить затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, а також затвердити звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, ТОВ "Запорізька міська енергетична компанія" ліквідувати, провадження у справі закрити.

За підсумками судового засідання господарським судом у нарадчій кімнаті прийнято судове рішення. Постановлено вступну та резолютивну частини ухвали, яку оголошено після виходу з нарадчої кімнати. Повідомлено про строк виготовлення повного тексту ухвали - протягом п`яти днів.

Розглянувши звіти ліквідатора та заслухавши його пояснення та думку присутніх представників кредиторів, дослідивши подані документи, проаналізувавши Кодекс України з процедур банкрутства, господарський суд вважає наявними підстави для затвердження звітів ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута з огляду на наступне.

Відповідно до ч.3 статті 60 Кодексу України з процедур банкрутства (далі-КУзПБ) у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає скарги на дії (бездіяльність) ліквідатора та здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Статтею 61 КУзПБ передбачено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Статтею 62 КУзПБ передбачено, що усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси. Майно, визначене родовими ознаками, що належить банкруту на праві володіння або користування, включається до складу ліквідаційної маси.

Виходячи з приписів статті 63 КУзПБ, після проведення інвентаризації та отримання згоди на продаж майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута на аукціоні.

Отже, ліквідатор в ліквідаційній процедурі вживає заходів щодо виявлення майна (активів) банкрута та формування ліквідаційної маси, організовує продаж майна та вчиняє інші дії відповідно до Кодексу з процедур банкрутства.

Згідно з ч. 1 статті 65 КУзПБ після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо); реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.

Про час і місце судового засідання, в якому мають розглядатися звіт і ліквідаційний баланс, господарський суд повідомляє ліквідатора та кредиторів.

Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Отже, законодавством передбачено певну сукупність дій, яку необхідно ліквідатору вчинити в ході ліквідаційної процедури, та перелік додатків до звіту ліквідатора, які подаються суду разом із зазначеним звітом та є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, яке проводиться за участю кредиторів; подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених ним дій в ході ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 2 статті 65 Кодексу якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Разом з тим, якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна (ч. 3 статті 65 КУзПБ).

За результатами ліквідаційної процедури ліквідатором складено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Запорізька міська енергетична компанія", до якого включені:

- 1/ Комунальне підприємство "Водоканал", м.Запоріжжя, код в ЄДР-03327121 (69002 м.Запоріжжя вул.Святого Миколая, 61) з вимогами до боржника в розмірі - 22.669.182,26 грн. з четвертою чергою задоволення, з яких - 511.884,19 грн. погашені.

- 2/ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАССВЕТ", м.Запоріжжя, код в ЄДР-13626540 (69059 м.Запоріжжя вул.Пармонова, 15-А), з вимогами до боржника в розмірі - 206.646,52 грн., з яких - 203.890,52 грн. з четвертою чергою задоволення та 2.756 грн. - першою чергою задоволення. Вимоги кредитора погашені частково - на суму 7.359,97 грн.

- 3/ Акціонерне товариство "Запоріжгаз", м. Запоріжжя, код в ЄДР-03345716 (69035 м. Запоріжжя вул.Заводська, 7), з вимогами в розмірі - 5.363.321,09грн. з четвертою чергою задоволення, з яких погашено -121.107,12 грн.

- 4/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІТТЛ-БРОК", м.Запоріжжя, код в ЄДР-30850542, з вимогами до боржника в розмірі - 11.646,26 грн. з четвертою чергою задоволення

- 5/ Дочірня компанія "Газ України" НАК "Нафтогаз України", м.Київ, код в ЄДР-31301827 (04116 м.Київ вул.Шолуденка, 1) з вимогами в розмірі - 3.355.575,48 грн. з четвертою чергою задоволення, з яких - 75.770,98 грн. погашено.

- 6/ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО", м. Запоріжжя, код в ЄДР-00130926 (69035 м.Запоріжжя вул.Сталеварів, 14), з вимогами в розмірі - 1.273.197,46 грн., з яких - 1.167.202,36 грн. з четвертою чергою задоволення та 105.995,10грн. з шостою чергою задоволення. Вимоги погашені частково - на суму 26.356,15 грн.

- 7/ Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, м.Запоріжжя, код в ЄДР-25223480 (69105 м.Запоріжжя просп. Соборний, 206 (юридична), 69037 м.Запоріжжя вул. Незалежної України, 60Б (фактична) з вимогами в розмірі - 2.145.080,18 грн. з четвертою чергою задоволення, з яких погашено - 48.437,24 грн.

- 8/ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ", код в ЄДР-30019801 (змінено найменування кредитора, до зміни - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ" в особі філії УМГ "Харківтрансгаз") (01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/1) з вимогами до боржника в розмірі - 547.180,02 грн., з яких - 125 грн. з першою чергою задоволення та 547.055,02 грн. - з четвертою чергою. Вимоги кредитора погашені на суму - 12.477,84 грн.

- 9/ Запорізьке державне підприємство "Радіоприлад", м.Запоріжжя, код в ЄДР-14313317 (69600 м. Запоріжжя пр.Соборний, 3), з вимогами в розмірі -464.148,66 грн. з четвертою чергою задоволення, з яких - 10.480,76 грн. погашено кредитору.

- 10/ Запорізьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, м.Запоріжжя, код в ЄДР-20508338 (69095 м.Запоріжжя вул.Гоголя, 147) з вимогами до боржника в розмірі - 25.826 грн., з яких - 2756 грн. з першою чергою задоволення та 23.080грн. - з другою чергою. Вимоги кредитора погашені в повному обсязі.

- 11/ Концерн "Міські теплові мережі", м.Запоріжжя, код в ЄДР-32121458 (69091 м.Запоріжжя бул.Гвардійський,137), з вимогами в розмірі - 65.054,58грн. з яких - 2.756 грн. з першої черги задоволення та 62.298,58 грн. - з четвертою чергою. Вимоги погашені частково в розмірі - 4.162,74 грн.

- 12/ Головне управління Державної податкової служби у Запорізькій області, м.Запоріжжя, код в ЄДР ВП-44118663 (69107 м.Запоріжжя пр.Соборний, 166), з вимогами до боржника в розмірі - 6.238,88 грн., з яких - 3.842 грн. з першою чергою задоволення та 2.396,88 грн. - з третьою чергою. Вимоги погашені в повному обсязі.

- 13/ Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (69057 м.Запоріжжя просп. Соборний, 158-б, код в ЄДР-20490012), з вимогами до боржника в розмірі - 29.408,68 грн. з шостою чергою задоволення, як такі що були заявлені ліквідатору та визнані ним відповідно до приписів ч.4 статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності божника або визнання його банкрутом" (який діяв на час звернення до ліквідатора).

За рахунок отриманих коштів від реалізації ліквідаційної маси та коштів стягнутої дебіторської заборгованості в повному обсязі погашені вимоги першої, другої та третьої черг, а також частково вимоги четвертої черги задоволення, всього на суму - 850.111,88 грн.

В ході проведення ліквідаційної процедури ліквідатором здійснено інвентаризацію активів боржника, направлені відповідні запити та заяви до підприємств, установ і організацій, які є адміністраторами відповідних реєстрів та інформації. В результаті виявлено нерухоме майно (будівлі та споруди) об`єкти комунальної інфраструктури (балансоутримувач), рухоме майно (індивідуальне визначене майно), дебіторська заборгованість (право вимоги) до юридичної особи Концерну "Міські теплові мережі" (код в ЄДР-36257228) на загальну суму - 1.663.652,25 грн., дебіторська заборгованість (право вимоги) до фізичних осіб з оплати послуг теплопостачання, що виникла у 2003-2005 р.р. га загальну суму - 34.615,69 грн.

Запорізькою міською радою 29.08.2018 р. прийнято рішення № 31 "Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя об`єктів комунальної інфраструктури від ТОВ "Запорізька міська енергетична компанія" та подальше їх використання", відповідний акт приймання-передачі затверджений 06.11.2018 р.

На виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 02.03.2018 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України було розміщено оголошення з продажу майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу, з початковою вартістю на суму-36.119.551,93 грн.

Приймаючи до уваги тричі безрезультатно проведені торги з продажу майна банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу вартістю визначеної сукупністю визнаних у встановленому цим Законом порядку вимог кредиторів, ліквідатором проведено засідання комітету кредиторів з розгляду питання щодо умов та порядку реалізації майна банкрута, за результатами якого кредиторами прийнято рішення про поділ ліквідаційної маси на частини з метою її реалізації окремими лотами та забезпечення його відчуження за найвищою ціною, встановлені умови та порядок реалізації, що оформлено відповідним протоколом № 17 від 26.06.2018р. Вказаним протоколом сформовано 7 (сім) окремих лотів, що підлягають продажу, до яких не увійшла прострочена дебіторська заборгованість банкрута, доручено ліквідатору вжити заходів щодо стягнення її в примусовому порядку.

Ліквідатором проведено оцінки майнових активів (майно та майнові права) банкрута, що підлягає реалізації із залученням суб`єкту оціночної діяльності ТОВ "Укрспецекспертиза".

За результатами другого повторного аукціону 17.10.2018 майно банкрута (7 окремих лотів) реалізовані. Загальна сума, отримана від реалізації майна боржника, становить - 43916,20 грн.

Також на виконання вимог Закону та рішення комітету кредиторів ліквідатором проведено належну роботу по стягненню дебіторської заборгованості.

Рішенням комітету кредиторів, оформленим протоколом № 29 від 20.01.2021, відповідні дії ліквідатора щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості на користь боржника, схвалені та визнані достатніми.

Отримані кошти від реалізації майна боржника у розмірі - 39524,58 грн. та з урахуванням вхідного залишку грошових коштів на банківському рахунку на суму - 23950,03 грн., погашення заборгованості з орендної плати та оплати послуг з розміщення обладнання на загальну суму - 177422,93 грн. та стягнутої в межах виконавчого провадження простроченої дебіторської заборгованості на загальну суму-1338961,60 грн., а всього - 1586973,90 грн., розподілені ліквідатором в порядку черговості, передбаченої статтею 64 Кодексу України з процедур банкрутства, у тому числі виплачена основна винагорода арбітражного керуючого, додаткова винагорода арбітражного керуючого, погашені витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство, сплачено комісії та РКО банківської установи.

Відсутність у банкрута іншого майна, крім виявлених та реалізованих активів, підтверджується відповідними довідками органів реєстрації речових прав на майно, які долучені до матеріалів справи, та ліквідаційним балансом банкрута, доданим до звіту.

Згідно з відповідями органів реєстрації за банкрутом не зареєстровано ані рухомого (автотранспортних засобів, сільгосптехніки, тощо), ані нерухомого майна (земельних ділянок, приміщень, будівель), грошові кошти на розрахункових рахунках відсутні.

Державна частка у статутному фонді ТОВ "Запорізька міська енергетична компанія" відсутня.

Згідно з даними, що містяться в ЄДР, боржник не значиться засновником інших суб`єктів господарювання, у своєму складі не має філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств.

Відсутність зареєстрованих за банкрутом плавзасобів підтверджена даними, представленими Державною службою України з безпеки на транспорті за вих. 8924/02/15-16 від 25.11.2016.

Відповідно до довідки Головного управління Держпраці у Запорізькій області вих. № 08/02.6-21/109 від 04.01.2019 за боржником не зареєстровані технологічні транспортні засоби.

Згідно з даними Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради №1058/02-03 від 16.05.2019 за ТОВ "Запорізька міська енергетична компанія" договори оренди землі не значаться.

Відповідно до інформації, наданій Управліннями Держгеокадастру у м.Енергодарі Запорізької області, Бердянському, Токмацькому, Вільнянському, Якимівському, Приазовському, Василівському, Мелітопольському районах Запорізької області, за банкрутом не зареєстроване право власності на земельні ділянки на території вказаних районів Запорізької області.

Автотранспортних засобів за банкрутом також не зареєстровано, що підтверджено довідкою Регіонального сервісного центу МВС в Запорізькій області № 31/8-3225 від 02.11.2016.

Довідкою ГУ Держспоживслужби в Запорізькій області № 06-11-16/250 від 15.01.20192 підтверджена відсутність зареєстрованої за боржником спеціалізованої техніки.

Відповідно до довідки Департаменту льотної придатності за вих.№12.1.2.19-11430 від 14.11.2016 за банкрутом не зареєстровані повітряні судна.

Державне космічне агентство України довідкою №2180/10-К3.3/17 підтвердило відсутність зареєстрованих за ТОВ "Запорізька міська енергетична компанія" унікальних об`єктів космічної діяльності та космічної техніки.

За даними довідки ПАТ "Українська залізниця" №Ц-2/4-23/3908-17 від 06.10.2017 за банкрутом не зареєстровані вантажні вагони, товариство відсутнє в довіднику, в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви зазначеного товариства.

За банкрутом не зареєстровані сховища та протирадіаційні укриття, що підтверджено довідкою Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької міської ради № 0934/04-07 від 16.11.2016.

Відповідно до інформації Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області від 03.05.2017 в реєстрі виданих ліцензій відсутня інформація щодо наявності у ТОВ "Запорізька міська енергетична компанія" ліцензії на провадження господарської діяльності, пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури.

Згідно з довідкою Управління Державної виконавчої служби ГТУЮ у Запорізькій області від 01.09.2017 на виконанні відсутні відкриті виконавчі провадження з примусового виконання виконавчих документів про стягнення коштів на користь боржника.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №09/01/24694 від 23.11.2016 банкрут - ТОВ "Запорізька міська енергетична компанія" відсутнє серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше).

Згідно з даними, розміщеними на офіційному веб-порталі Державної служби інтелектуальної власності, за боржником відсутні відомості в реєстрах патентів України на винаходи, на корисні моделі, на промислові зразки, топографій інтегральних мікросхем, назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих КЗПТ, представників у справах інтелектуальної власності, організацій колективного управління, виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, договорів, які стосуються права автора на твір.

Також довідкою Фонду державного майна України №11-20-06156 від 09.11.2016 підтверджена відсутність відомостей щодо перебування на балансі банкрута державного майна.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості щодо боржника в реєстрах відсутні.

Довідкою АТ "Метабанк" від 26.02.2021 підтверджено закриття рахунків банкрута.

Звіт ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури та матеріали на підтвердження її проведення розглянуті на засіданні комітету кредиторів, дії ліквідатора схвалені, будь-яких зауважень до роботи ліквідатора не надійшло, на підтвердження суду представлено протокол №30 від 25.02.2021.

Кредитор ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" при вирішенні питання про схвалення звіту ліквідатора голосував "проти". Позицію обґрунтовано відсутністю в Кодексі України з процедур банкрутства серед компетенцій, наданих комітету кредиторів, питання про "схвалення" звіту ліквідатора.

В судовому засідання представник позицію підтримала, проте зазначила, що до роботи ліквідатора в цілому зауважень немає, вважає достатніми вжиті заходи, щодо затвердження звітів судом заперечень немає.

Присутні в засіданні представники кредиторів також підтримали клопотання ліквідатора про затвердження звіту та закриття провадження у справі.

Матеріали справи свідчать про відсутність майна (майнових прав) у банкрута, за рахунок яких можливо здійснити задоволення вимог кредиторів в повному обсязі.

Як зазначено вище та підтверджено матеріалами справи, за банкрутом не зареєстровано жодних майнових активів, грошові кошти на розрахункових рахунках відсутні.

Всі здійснені ліквідатором запити, отримані відповіді та інші документи, що стосуються ліквідаційної процедури, досліджені судом та приєднані до матеріалів справи.

За підсумками ліквідаційної процедури вбачається, що ліквідатором вчинені належні дії по виявленню активів та пасивів боржника, внаслідок вжитих ліквідатором заходів доведена неможливість відновлення платоспроможності боржника та необхідність його ліквідації. Вказані висновки про встановлені обставини відповідають дійсності та підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні та долученими до справи.

Поданий ліквідатором ліквідаційний баланс засвідчує відсутність у банкрута майна.

Враховуючи викладене, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута підлягає затвердженню.

Крім того, суд розглядає звіт арбітражного керуючого Коршуна В.В. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого в процедурі ліквідації.

Відповідно до постанови Господарського суду Запорізької області від 07.09.2016 ліквідатором ТОВ "Запорізька міська енергетична компанія " було призначено арбітражного керуючого Коршуна В.В. та встановлено йому грошову винагороду у розмірі двох мінімальних заробітних плат, які діють на момент виплати, щомісячно, починаючи з дня призначення. Оплату послуг та відшкодування витрат арбітражному керуючому у зв`язку з виконанням ним своїх обов`язків ухвалено здійснювати за рахунок коштів боржника.

Під час провадження у справі 21 жовтня 2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

В пункті 2 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ визначено, що з дня введення в дію цього Кодексу втрачає чинність Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

З огляду на викладені норми при вирішенні питання про встановлення грошової винагороди ліквідатору судом застосовані положення Кодексу України з процедур банкрутства та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" для відповідних періодів.

Згідно з ухвалою суду від 23.12.2019 арбітражному керуючому Коршуну В.В. встановлено основну грошову винагороду за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Запорізька міська енергетична компанія", починаючи з 21 жовтня 2019р. - 3 (три) розміри мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання повноважень, та додаткову грошову винагороду в розмірі 5 (п`яти) відсотків вартості стягнутого на користь боржника майна, яке на день відкриття провадження у справі перебувало у третіх осіб, та 3 (три) відсотки суми погашених вимог кредиторів.

Відповідно до представленого ліквідатором звіту основна грошова винагорода ліквідатора склала - 496419,14 грн., виходячи з встановленого розміру мінімальної заробітної плати у відповідні періоди та постанови суду від 07.09.2016, додаткова грошова винагорода - 66948,08 грн. (5%) та 25.503,036 грн. ( 3%), витрати - 147991,44 грн.

Ліквідатор щомісяця звітував перед комітетом кредиторів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат в ліквідаційній процедурі. На підтвердження в матеріли справи представлено протоколи засідань комітету кредиторів, відповідно до яких звіти ліквідатора схвалені.

Звіт ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури був предметом розгляду на засіданні комітету кредиторів від 25.02.2021, протокол № 30.

Всі звіти ліквідатора протягом ліквідаційної процедури були прийняті до відома без зауважень. За час ліквідаційної процедури до роботи ліквідатора зауважень з боку кредиторів не було, скарг на його дії не було.

Суд вважає обґрунтованим звіт арбітражного керуючого Коршуна В.В. про нарахування, виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування витрат, та таким, що підлягає затвердженню.

Поданими розрахунком арбітражний керуючий підтвердив правильність нарахування основної та додаткової грошової винагороди відповідно до визначеного судом розміру та ставок мінімальної заробітної плати у відповідні періоди.

Понесені витрати підтверджені платіжними документами, представленим до матеріалів звіту, як-то квитанціями, платіжними дорученнями, рахунками, фіскальними чеками, договорами, актами тощо.

Враховуючи викладене, суд затверджує звіт арбітражного керуючого Коршуна В.В. про нарахування і виплату основної та додаткової грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 07.09.2016 по 25.02.2021 на загальну суму - 736862,02 грн.

Пунктом 5 ч. 1 статті 90 КУзПБ передбачено, що господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У випадках, передбачених пунктами 4-6 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню (ч. 4 статті 90 КУзПБ).

Таким чином, оскільки за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не виявлено майна, за рахунок якого можливе погашення кредиторських вимог повному обсязі, господарська діяльність припинена, його необхідно ліквідувати, а провадження у справі закрити.

Крім того, суд вважає необхідним зазначити про таке.

Відповідно до заяви АТ "УКРТРАНСГАЗ" від 31.03.2020 відбулась зміна назви ПАТ "Укртрансгаз" на АТ "УКРТРАНСГАЗ" та внесені відповідні зміни до статуту товариства. В зв`язку з зазначеним АТ "УКРТРАНСГАЗ" просить змінити назву кредитора у даній справі з Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" в особі структурного підрозділу - Запорізького лінійного управління магістральних газопроводів УМГ "Харківтрансгаз" на АТ "УКРТРАНСГАЗ", код в ЄДР-30019801.

Таким чином, кредитором у справі слід вважати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ".

На підставі викладеного та керуючись статтями 2, 9, 30, 60, 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 3, 12, 232-235, 254-256, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -

Ухвалив :

Затвердити звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Банкрута - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ", код в ЄДР-23880647 (69059 м.Запоріжжя вул.Парамонова, 15-А), ліквідувати.

Провадження у справі закрити.

Вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважати погашеними.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення - 06.04.2021 та може бути оскаржена в апеляційному суді в порядку і строк, визначені законом.

Копію ухвали надіслати : кредиторам (на електронні адреси), ліквідатору (на електронну адресу), Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Суддя В .А . Кричмаржевський

Повний текст ухвали складено 12.04.2021.

Дата ухвалення рішення 06.04.2021
Зареєстровано 12.04.2021
Оприлюднено 13.04.2021

Судовий реєстр по справі 25/187

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.04.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 19.03.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 09.03.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 05.10.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 14.08.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 01.07.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.04.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.03.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.02.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону