ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Господарський суд Рівненської області

вул. Набережна, 26-А, м. Рівне, 33013

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2021 р. м. Рівне Справа № 918/1165/20

Господарський суд Рівненської області у складі головуючого судді Пашкевич І.О., за участі секретаря судового засідання Ткачук І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-Кальвіс" про стягнення витрат на професійну правничу допомогу адвоката у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-Кальвіс" (45008, Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 110 а, код ЄДРПОУ 34214554)

до Товариства з обмеженою відповідальністю-фірма "ВМВ Септем-Т" (33028, м. Рівне, вул. Степана Бандери, будинок 20, офіс 36, код ЄДРПОУ 25319814)

про стягнення заборгованості в сумі 389 210,14 грн

в судовому засіданні приймала участь представник відповідача - Грицай Інна Олександрівна.

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Волинь-Кальвіс" звернулося до Господарського суду Рівненської області із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю-фірма "ВМВ Септем-Т" про стягнення заборгованості у загальній сумі 389 210,14 грн, яка виникла у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань згідно укладеного між сторонами Договору купівлі-продажу №10 від 01.02.2019, з яких: 342 833,00 грн основного боргу, 13 713,32 грн інфляційних втрат, 19 448,32 грн пені та 13 215,50 грн 3% річних.

Рішенням Господарського суду Рівненської області від 17.03.2021 позов задоволено частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю-фірма "ВМВ Септем-Т" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-Кальвіс" основний борг у сумі 342 833 грн 00 коп., інфляційні втрати в розмірі 13 713 грн 32 коп., пеню у сумі 19 448 грн 32 коп., 3% річних у сумі 13 188 грн 95 коп. та 5 837 (п`ять тисяч вісімсот тридцять сім) грн 35 коп. судового збору. У задоволенні позову в частині стягнення 26 грн 55 коп. 3% річних відмовлено.

22 березня 2021 року на адресу суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-Кальвіс" про ухвалення додаткового рішення про стягнення витрат на професійну правничу допомогу в сумі 13 000,00 грн.

Відповідно до ч.2 ст.221 Господарського процесуального кодексу України для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Ухвалою суду від 23.03.2021 розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-Кальвіс" про ухвалення додаткового рішення призначено до розгляду у судовому засіданні на 06.04.2021.

Відповідно до ч. ст. 244 господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: 1) стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення; 2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми, присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що потрібно виконати; 3) судом не вирішено питання про судові витрати .

У судове засідання з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-Кальвіс" про ухвалення додаткового рішення з`явився представник відповідача, який просив зменшити розмір витрат на правову допомогу до 3 000,00 грн, оскільки заявлена позивачем сума є завищеною.

Розглянувши у судовому засіданні 06.04.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-Кальвіс" про ухвалення додаткового рішення суд виходив з такого.

Відповідно до частин 1, 3 статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до статті 124 ГПК України разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

Позивачем у позовній заяві наведено попередній орієнтовний розрахунок судових витрат, які останній поніс і очікує понести у зв`язку з розглядом справи, який складається з судового збору та витрат на професійну правничу допомогу в сумі 13 000,00 грн.

За частиною 8 статті 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Відповідно до статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

17 березня 2021 року судом у даній справі прийнято рішення, а 22.03.2021 позивач звернувся з заявою про компенсацію витрат на професійну правничу допомогу адвоката з подачею відповідних доказів, тобто у строк визначений частиною 8 статті 129 ГПК.

До вказаної заяви, адвокатом Адвокатського об`єднання "ПАВЛЕНКО І ПАРТНЕРИ" Гуриним В.А., яким надавалась правнича допомога позивачу у даній справі, додано копії договору б/№ від 01.12.2020 про надання правової допомоги (а.с.221-224), акту прийому-передачі наданих послуг від 18.03.2021 (а.с.225), рахунку №05 від 18.03.2021 (а.с. 226), платіжного доручення №3842 від 18.03.2021 (а.с. 227), виписки з рахунку (а.с. 228), свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №182 від 16.03.1998 (а.с. 229) та довідку про місце роботи адвоката (а.с. 230). Крім того, в матеріалах справи наявний оригінал ордеру Серія ВС № 1057384 від 01.02.2021 на ім`я адвоката Гурина В.А. про надання правової допомоги позивачу (а.с. 54).

Так, з матеріалів справи вбачається, що 01.12.2020 між Адвокатським об`єднанням "ПАВЛЕНКО І ПАРТНЕРИ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Волинь-Кальвіс" було укладено Договір про надання правової допомоги (далі Договір).

Згідно п.1.1. Договору, сторони домовились, що Адвокатське об`єднання зобов`язується забезпечити надання правової допомоги Клієнту, а саме, захист прав Клієнта в межах судового спору за позовом Клієнта до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВМВ Септем-Т" про стягнення грошових коштів, на умовах і в порядку, що визначені Договором, а Клієнт зобов`язується оплатити надання такої правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання Договору.

Відповідно до п. 1.2. Договору Адвокатське об`єднання зобов`язується представляти інтереси Клієнта і надавати йому, у справі передбаченій у п. 1.1. Договору, наступні види правової (правничої) допомоги: написання проекту позовної заяви, підготовка інших заяв по суті справи від імені Клієнта; підготовка та складення процесуальних заяв (клопотань, заяв, заперечень) пов`язаних з розглядом справи в суді; вивчення необхідної судової практики; представництво Клієнта безпосередньо в судових засіданнях по справі у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій; отримання від імені Клієнта судових рішень; збір та подання доказів, подання адвокатських запитів, консультування Клієнта та інше.

У п. 3.2. Договору визначено, що за надання правової допомоги, передбаченої предметом цього Договору, Клієнт виплачує Адвокатському об`єднанню гонорар, розмір якого визначається відповідно до акту прийому-передачі наданої правової допомоги, що підписується обома Сторонами. Для визначення розміру гонорару Сторони використовують наступний спосіб: погодинна оплата згідно з тарифікацією часу, що витрачений адвокатами Адвокатського об`єднання для надання Клієнту правової допомоги, передбаченої предметом цього Договору, з розрахунку 1 000 гривень за 1 (одну) годину роботи адвокату, не включаючи суму податку на додану вартість (ПДВ).

18 березня 2021 року було складено Акт прийому прийому-передачі наданих за Договором послуг, відповідно до якого сторони засвідчили, що Адвокатським об`єднанням "ПАВЛЕНКО І ПАРТНЕРИ" надано, а Товариством з обмеженою відповідальністю "Волинь-Кальвіс" прийнято правничі послуги вартістю 13 000 грн (без врахування ПДВ).

18 березня 2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Волинь-Кальвіс" здійснило оплату наданих правничих послуг згідно виставленого рахунку № 5 від 18.03.2021.

06 квітня 2021 року на електронну адресу суду від відповідача надійшло клопотання про зменшення розміру витрат на правову допомогу, у якому останній зазначив, що вартість витрат на правову допомогу є завищеною та неспівмірною із заявленою сумою позовних вимог. Вказує, що: процесуальні документи (позовна заява, заява про забезпечення позову, відповідь на відзив на позовну заяву) підписані не представником позивача адвокатом Гуриним В.А., а директором позивача; акт приймання-передачі не містить детального опису виконаних адвокатом робіт; погодинний розрахунок наведений представником не відповідає дійсності, оскільки участь адвоката у 4 засіданнях тривала менше 6 годин, що підтверджується протоколами судових засідань. Відповідач наполягає на тому, що даний спір є не складним, не вимагав значного обсягу юридичної і технічної роботи.

За наведених підстав, відповідач просив суд, зменшити розмір витрат позивача на професійну допомогу, які підлягають розподілу між сторонами до 3 000,00 грн.

Суд, стосовно наведених вище тверджень відповідача зазначає наступне.

У пункті 3.2. Договору визначено, що за надання правової допомоги, передбаченої предметом цього Договору, Клієнт виплачує Адвокатському об`єднанню гонорар, розмір якого визначається відповідно до акту прийому-передачі наданої правової допомоги, що підписується обома Сторонами. Для визначення розміру гонорару Сторони використовують наступний спосіб: погодинна оплата згідно з тарифікацією часу, що витрачений адвокатами Адвокатського об`єднання для надання Клієнту правової допомоги, передбаченої предметом цього Договору, з розрахунку 1 000 гривень за 1 (одну) годину роботи адвокату, не включаючи суму податку на додану вартість (ПДВ).

Згідно акту прийому-передачі наданих послуг до договору від 01.12.2020 про надання правової допомоги сторони визначили, що були надані наступні адвокатські послуги:

1) правнича допомога по підготовці проекту позову, відповіді на відзив, написання заяви та клопотань до Господарського суду Рівненської області у справі № 918/1165/20 - 7 годин, що становить до оплати 7 000,00 грн;

2) участь адвоката Адвокатського об`єднання у 4 (чотирьох) судових засіданнях 09.02.2021 р., 23.02.2021 р., 02.03.2021 р., 17.03.2021 р. - 6 годин, що становить до оплати 6 000,00 грн.

Отже, адвокатом наведено у акті приймання-передачі детальний опис виконаних ним робіт.

Профільний Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначає адвокатську діяльність через здійснення правової допомоги, а також визначає її види, серед яких ключове місце посідає представництво інтересів клієнта в судах.

Комплексне тлумачення ст. 42 та 126 ГПК України дають підстави для висновку, що таке представництво не обмежується участю в судовому засіданні та включає роботу адвоката поза його межами, в тому числі ознайомлення з матеріалами справи, збір та подання доказів і процесуальних документів, консультації клієнта.

В цій площині підлягає вирішенню питання, чи включається до складу витрат на надання правової допомоги час, витрачений адвокатом на виконання технічних завдань в інтересах клієнта, а також час "очікування", витрачений адвокатом з причин, що від нього не залежать.

Суд критично оцінює доводи відповідача про те, що загальна тривалість судових засідань у справі № 918/1165/20 (09.02.2021, 23.02.2021, 02.03.2021, 17.03.2021) очевидно є меншою за 6 годин, що підтверджується протоколами судових засідань, оскільки на переконання суду участь у судовому засіданні не обмежується часом ведення протоколу судового засідання. Так, з протоколів судових засідань 09.02.2021, 23.02.2021 та 02.03.2021 вбачається, що вони тривали менше однієї години кожне, а судове засідання 17.03.2021 тривало 2 год 15 хв. Однак, з акту прийому-передачі наданих послуг вбачається, що адвокатом оцінено не тривалість судового засідання, а час витрачений ним на забезпечення участі адвоката у 4 судових засіданнях, що не є тотожними поняттями. На переконання суду доцільно також враховувати в даному випадку час очікування, витрачений адвокатом з незалежних від нього причин, підготовку та подачу клопотань про участь учасника в судовому засіданні в режимі ВКЗ, тощо. Поряд з цим, з матеріалів справи вбачається, що неодноразове відкладення розгляду справи та відповідно витрачання адвокатом часу на участь у наступних судових засіданнях зумовлено саме усними та письмовими клопотаннями відповідача про таке відкладення.

Доводи відповідача про те, що процесуальні документи (позовна заява, заява про забезпечення позову, відповідь на відзив на позовну заяву) підписані не представником позивача адвокатом Гуриним В.А., а директором позивача не спростовують факту надання адвокатських послуг адвокатом Гуриним В.А., що підтверджується наданими до справи доказами, описаними вище.

Отже, враховуючи вищевказане, суд дійшов висновку, що визначена позивачем сума витрат на професійну правничу допомогу не є завищеною та відповідає критеріям розумності їхньому розміру.

Таким чином, оскільки позивач заявив про розмір витрат на професійну правничу допомогу до прийняття рішення у даній справі, а відповідач не спростував їх неспівмірність, дослідивши подані докази та опис виконаних робіт, суд зазначає, що розмір витрат заявлений позивачем на оплату послуг адвоката співмірний зі складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг), часом витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг), обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт та ціною позову.

Разом з тим, відповідно до частини 4 статті 129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються, зокрема, у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про винесення додаткового рішення та стягнення з відповідача на користь позивача витрат на професійну правничу допомогу в сумі 12 999,11 грн. у зв`язку із частковим задоволенням позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 123, 126, 129, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-Кальвіс" про стягнення витрат на професійну правничу допомогу адвоката в сумі 13 000,00 грн задоволити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю-фірма "ВМВ Септем-Т" (33028, м. Рівне, вул. Степана Бандери, будинок 20, офіс 36, код ЄДРПОУ 25319814) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-Кальвіс" (45008, Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 110 а, код ЄДРПОУ 34214554) 12 999 (дванадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять) грн 11 коп. витрат на професійну правничу допомогу адвоката.

3. Наказ видати після набрання додатковим рішенням законної сили.

4. У решті вимоги про стягнення витрат на професійну правничу допомогу адвоката в сумі 0,89 грн відмовити.

Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Додаткове рішення Господарського суду Рівненської області може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Північно-Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки встановлені ст.ст. 254, 256 - 259 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст додаткового рішення складено та підписано суддею 12.04.2021.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://rv.arbitr.gov.ua

Суддя І.О. Пашкевич

Дата ухвалення рішення 06.04.2021
Зареєстровано 13.04.2021
Оприлюднено 14.04.2021

Судовий реєстр по справі 918/1165/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 30.06.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 22.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 17.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 17.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.05.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.05.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.05.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.04.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 13.04.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 06.04.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 06.04.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 23.03.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 17.03.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 17.03.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 15.03.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 24.02.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 18.02.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 09.02.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 09.02.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 918/1165/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону