Ухвала
від 27.04.2021 по справі 160/8214/20
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

27 квітня 2021 року

м. Київ

справа № 160/8214/20

провадження № К/9901/13851/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Смоковича М. І.,

суддів: Данилевич Н. А., Шевцової Н. В.,

перевіривши касаційну скаргу Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19 жовтня 2020 року та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 17 березня 2021 року у справі за позовом громадянина Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахірії Абдулгасем Басем Аб. Сасе до Новокодацького районного відділу у місті Дніпрі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області про визнання незаконним рішення та зобов`язання вчинити певні дії,

в с т а н о в и в :

14 квітня 2021 року зазначену скаргу подано засобами поштового зв`язку.

19 квітня 2021 року скарга надійшла до суду касаційної інстанції.

Відповідно до частини першої статті 334 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України) за відсутності підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі.

Дослідивши касаційну скаргу на предмет відповідності вимогам процесуального закону, перевіривши аргументи касаційної скарги і вивчивши зміст ухвалених у цій справі судових рішень, Верховний Суд виходить із такого.

На підставі частини п`ятої статті 4 Закону України Про доступ до судових рішень Верховний Суд проаналізував ухвалені у цій справі судові рішення й установив, що позивач, звернувшись до суду з цим позовом, заявив такі вимоги:

- визнати незаконним і скасувати рішення Новокодацького районного відділу у місті Дніпрі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області від 18 січня 2020 року №1216-1 щодо відмови у наданні дозволу на імміграцію громадянину Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахірії Абдулгасем Басем Аб. Сасе;

- зобов`язати Новокодацький районний відділ у місті Дніпрі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області повторно розглянути заяву громадянина Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахірії Абдулгасем Басем Аб. Сасе про надання дозволу на імміграцію відповідно до вимог Закону України Про імміграцію та надати обґрунтоване рішення, з урахуванням правової позиції, викладеної в цьому рішенні.

В обґрунтування позовної заяви позивач зазначив, що 14 лютого 2019 року позивач звернувся до відповідача із заявою про надання дозволу на імміграцію в Україну та надав усі передбачені Законом України Про імміграцію документи, проте відповідач рішенням від 18 січня 2020 року протиправно відмовив у наданні дозволу на імміграцію в Україну. У зв`язку з чим, позивач звернувся до суду з даною позовною заявою.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд рішенням від 19 жовтня 2020 року, залишеним без змін постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 17 березня 2021 року, адміністративний позов задоволено.

Визнано незаконним та скасовано рішення Новокодацького районного відділу у місті Дніпрі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області від 18 січня 2020 року №1216-1 про відмову у наданні дозволу на імміграцію в Україну громадянину Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахірії Абдулгасем Басем Аб. Сасе; зобов`язано Новокодацький районний відділ у місті Дніпрі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області повторно розглянути заяву громадянина Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахірії Абдулгасем Басем Аб. Сасе від 14 лютого 2019 року про надання дозволу на імміграцію в Україну, з урахуванням висновків суду.

Не погоджуючись із такими судовими рішеннями, відповідач оскаржив їх у касаційному порядку.

У відкритті касаційного провадження необхідно відмовити з таких підстав.

Пункт 8 частини другої статті 129 Конституції України серед основних засад судочинства закріплює забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Наведеним конституційним положенням кореспондує стаття 14 Закону України Про судоустрій і статус суддів .

Згідно з частиною першою статті 328 КАС України учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, а також постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково у випадках, визначених цим Кодексом.

Водночас пунктом 2 частини п`ятої цієї ж норми процесуального закону обумовлено, що не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження (крім справ, які відповідно до цього Кодексу розглядаються за правилами загального позовного провадження), крім випадків, якщо:

а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;

б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;

в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;

г) суд першої інстанції відніс справу до категорії справ незначної складності помилково.

Своєю чергою, за змістом пункту 11 частини шостої статті 12 КАС України для цілей цього Кодексу справами незначної складності є справи щодо перебування іноземців або осіб без громадянства на території України.

Отже, предметом касаційного оскарження є позовні вимоги, які вищенаведеними приписами процесуального закону віднесені до категорії незначної складності.

Аналіз аргументів касаційної скарги у сукупності з відображеними в судових рішеннях судів першої та апеляційної інстанцій обставинами справи не дають підстав для висновку про наявність у даному випадку обставин, наведених у підпунктах а - в пункту 2 частини п`ятої статті 328 КАС України. Передбачених підпунктом г пункту 2 частини п`ятої статті 328 КАС України обставин Верховний Суд також не встановив.

На підставі викладеного Верховний Суд зазначає, що вичерпний перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені до касаційного суду, жодним чином не є обмеженням доступу до правосуддя чи перепоною в отриманні судового захисту, оскільки встановлення законодавцем розумних обмежень у праві на звернення до касаційного суду не суперечить практиці Європейського суду з прав людини та викликане виключно особливим статусом Верховного Суду, розгляд скарг яким покликаний забезпечувати формування єдиної правозастосовчої практики, а не можливість перегляду будь-яких судових рішень.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 333 КАС України суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню.

За наведеного правового врегулювання та обставин справи підстави для відкриття касаційного провадження відсутні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 328, 333 КАС України, Верховний Суд

у х в а л и в :

Відмовити у відкритті касаційного провадження за скаргою Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19 жовтня 2020 року та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 17 березня 2021 року у справі за позовом громадянина Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахірії Абдулгасем Басем Аб. Сасе до Новокодацького районного відділу у місті Дніпрі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області про визнання незаконним рішення та зобов`язання вчинити певні дії.

Копію цієї ухвали разом із касаційною скаргою та доданими до неї матеріалами направити особі, яка її подала.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями, є остаточною та не може бути оскаржена.

Суддя-доповідач М. І. Смокович

Судді Н. А. Данилевич

Н. В. Шевцова

СудКасаційний адміністративний суд Верховного Суду
Дата ухвалення рішення27.04.2021
Оприлюднено28.04.2021
Номер документу96544205
СудочинствоАдміністративне

Судовий реєстр по справі —160/8214/20

Ухвала від 27.04.2021

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Смокович М.І.

Постанова від 17.03.2021

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Круговий О.О.

Ухвала від 08.02.2021

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Круговий О.О.

Ухвала від 02.02.2021

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Круговий О.О.

Ухвала від 19.01.2021

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Круговий О.О.

Рішення від 19.10.2020

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Горбалінський Володимир Володимирович

Ухвала від 18.08.2020

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Горбалінський Володимир Володимирович

Ухвала від 20.07.2020

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Горбалінський Володимир Володимирович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні