ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

27.04.2021 Справа № 363/4788/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді Лукач О.П.,

за участю секретаря Сергієнко А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Вишгороді у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників провадження цивільну справу за позовною заявою акціонерного товариства БАНК КРЕДИТ ДНІПРО до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (далі АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" ) звернувся до суду із позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитними договорами, зазначивши, що між АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та ОСОБА_2 укладено договір про встановлення кредитного ліміту № 26208000433405 від 15 липня 2019 року. Відповідно до Кредитного договору, банк встановлює Позичальнику кредитний ліміт а Позичальник зобов`язується прийняти, належним чином використати та повернути кредит та плату за користування кредитом. Сума виданого кредиту - 49900,00 гривень. Кінцева дата погашення кредиту - 15 липня 2020 року. У порушення умов кредитного договору, позичальник свої зобов`язання належним чином не виконав. внаслідок чого у Відповідача перед Позивачем виникла заборгованість за Кредитним договором, яка станом на 17 листопада 2020 року становить 80691,53 гривні, яка складається з: сума несплаченої частки кредиту - 49214; сума несплачених відсотків - 30877,53 грн.; сума несплачених комісій - 600 грн.

Крім цього, позивач зазначає, що між АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір № 22036000135968 від 11 липня 2019 року, відповідно до якого Банк встановлює Позичальнику кредитний ліміт, а позичальник зобов`язується прийняти, належним чином використати та повернути кредит та плату за користування кредитом. Згідно кредитного договору сума виданого кредиту - 74400, 00 гривень, дата повернення кредиту -

11 липня 2024 року, дата наступного строкового платежу - 11 грудня 2020 року, сума наступного строкового платежу - 116823, 21 грн. У порушення умов кредитного договору, позичальник свої зобов`язання належним чином не виконав, внаслідок чого у Відповідача перед Позивачем виникла заборгованість за Кредитним договором, яка станом на 17 листопада 2020 року становить 116823,21 грн., з яких: залишок простроченого кредиту - 74400,00 грн.; залишок прострочених відсотків - 1503,21 грн.; залишок простроченої коміс - 40920,00 грн.

Позивач, посилаючись на положення статей 625, 629, 1049, 1050 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) просить стягнути з відповідача загальну сума заборгованості за кредитними договорами - 197514, 74 гривень, а також судові витрати.

Згідно правил частини шостої статті 19 ЦПК України зазначений спір є малозначним, а тому відповідно до вимог статті 274 ЦПК України справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження.

Ухвалою Вишгородського районного суду Київської області від 1 лютого 2021 року по справі відкрито провадження за правилами спрощеного позовного провадження, з повідомленням учасників справи.

Представник позивача у судові засідання, призначені на 3, 29 березня та 27 квітня

2021 року не з`явився. 3 березня 2021 року на адресу Вишгородського районного суду, засобами поштового зв`язку, від представника позивача надійшла заява, у якій він просить розглянути справу без його участі, позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Відповідач у призначені судові засідання також не з`явився. Про дату, час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, шляхом надсилання за місцем реєстрації копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви з додатками та судових повісток про виклик до суду, проте, відповідно до конвертів, які містяться у матеріалах справи, судова кореспонденція адресатом не було отримано із зазначенням причин невручення: адресат відсутній за вказаною адресою ; адресат відсутній .

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 128 ЦПК України днем вручення судової повістки є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Враховуючи що місце фактичного проживання відповідача встановити не є можливим, а також положення частини одинадцятої статі 128 ЦПК України, відповідач був викликаний шляхом розміщення оголошення про виклик його до суду на 27 квітня 2021 року. Таким чином, суд ужив усіх можливих заходів для повідомлення відповідача про судовий розгляд справи.

Оскільки сторони у судове засідання не з`явилися, на підставі частини другої статті 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов висновку про часткове задоволення позову з таких підстав.

Відповідно до статті 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за звернення особи, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим кодексом випадках. У статті 12 ЦПК України зазначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості ( стаття 627 ЦК України).

За своєю правовою природою договір є правочином. Водночас, договір є й основною підставою виникнення цивільних прав та обов`язків ( стаття 11 ЦК України).

Судом встановлено, що 11 липня 2019 року між АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та ОСОБА_1 укладено Кредитний договір № 22036000135968 від 11 липня 2019 року (далі - Кредитний договір 1/Договір 1) своїм підписом повністю та безумовно прийняв пропозицію банку щодо Універсального договору банківського обслуговування клієнтів - фізичних осіб АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" із змінами та доповненнями, затвердженому відповідним Рішенням Правління Банку та розміщений на сайті www.creditdnepr.com.ua (далі - УДБО), на умовах визначених в УДБО та підтвердив факт ознайомлення з Тарифами банку та умовами УДБО.

Згідно з пунктом 1.1 договору, банк надає клієнту грошові кошти (кредит) у тимчасове платне користування на споживчі потреби, а клієнт зобов`язується повернути наданий кредит, сплатити проценти за користування кредитом та комісії, що передбачені цим договором, а також здійснити всі інші платежі за кредитом у встановлених договором розмірах і строках та виконати свої зобов`язання за даним договором у повному обсязі.

Відповідно до пункту 1.2 укладеного договору, сума кредиту складає 74400,00 грн., строк кредитування складає 60 місяців з кінцевою датою повернення кредиту до 11 липня

2024 року. Умовами кредитного договору визначено щомісячну комісію за обслуговування кредиту: з 11.07.2019 по 10.11.2020 - 5% від суми кредиту, з 11.11.2020 по 10.02.2022 - 4% від суми кредиту, з 11.02.2022 по 10.05.2023 - 3% від суми кредиту, з 11.05.2023 по 11.07.2024 - 1,95% від суми кредиту; процентна ставка на строкову заборгованість - 0,001%, на прострочену заборгованість - 56% річних.

Кредит надається шляхом зарахування суми Кредиту на поточний рахунок Клієнтів: НОМЕР_1 , відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" . Датою видачі Кредиту вважається день зарахування суми Кредиту на Рахунок Клієнта. Якщо Банк не надав Кредит протягом семи Операційних днів, цей Договір вважається не укладеним (пункт 1.4. Договору).

Пунктом 1.5 Договору передбачено, що клієнт в порядку договірного списання на підставі статті 1071 ЦК України та статті 26 Закону України Про платіжні системи та перекази коштів в Україні доручає Банку в день видачі кредиту здійснити перерахування з рахунку клієнта в користь страховика ПрАТ СК УНІКА ЖИТТЯ суму страхового платежу у розмірі 14400,00 грн. за весь період страхування, згідно договору страхування № ВР-22036000135968 від 11 липня 2019 року.

Згідно пункту 6.12.3.2. УДБО, якщо умовами надання Банківської послуги передбачено укладання договору страхування життя Клієнта, сума страхового платежу згідно з укладеним Клієнтом Договором страхування, сплачується за рахунок суми наданого Кредиту, перераховується на Рахунок (поточний) Клієнта, зазначений у Кредитному договорі, та сума страхового платежу за дорученням Клієнта в порядку договірного списання, перераховується у безготівковій формі на рахунок Страхової компанії, що зазначений в договорі страхування.

Відповідно до пункту 6.12.3. УДБО, кредит за банківською послугою Кредит готівкою надається на споживчі потреби та на сплату Комісії за надання Кредиту (далі - Сума одноразової комісії), що сплачується за рахунок наданого Кредиту (у випадку, якщо Клієнт обрав спосіб оплати такої комісії за рахунок Кредиту) або на сплату страхового платежу згідно з Договором страхування, якщо це передбачено умовами надання Банківської послуги.

Пунктом 6.12.4. УДБО визначено порядок нарахування процентів за користування кредитом. Так, нарахування процентів здійснюється кожного місяця: в останній операційний день місяця та у дату обов`язкового платежу. У разі повного дострокового погашення заборгованості за Кредитом, нарахування процентів здійснюється у дату повного дострокового погашення заборгованості за Кредитним договором. При розрахунку процентів за користування Кредитом використовується метод факт/факт , при якому до розрахунку приймається фактична кількість днів у місяці та році та фактична заборгованість перед Банком. При розрахунку процентів не враховуються перший день та враховується останній день користування Кредитом. У випадку, коли день надання Кредиту співпадає з днем його повного погашення, цей Кредит при нарахуванні процентів враховується, як Кредит строком на один день простроченої заборгованості за Кредитним договором. Сума нарахованих процентів на суму простроченої заборгованості за Кредитом сплачується додатково до суми наступного обов`язкового платежу.

Після підписання Кредитного договору відповідач взяв на себе зобов`язання повернути отриманий кредит та сплатити плату за кредит (комісії, проценти), а також штрафні санкції

(у випадку наявності) та відшкодувати шкоду на умовах та в порядку, визначених цим Кредитним договором, УДБО, Тарифами Банку.

Однак, відповідач не дотримується умов Кредитного договору 1, а саме не здійснює повернення отриманих кредитних коштів та відсотків за користування кредитом у терміни та на умовах, визначених цим Договором 1.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, станом на 17 листопада 2020 року відповідач має заборгованість за кредитним договором № 22036000135968 від 11 липня

2019 року в сумі 116823, 21 грн., яка складається з: сума несплаченої частки кредиту - 74400,00 грн.; сума несплачених відсотків - 1503,21 грн.; сума несплачених комісій - 40920,00 грн.

Також, між АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та ОСОБА_1 укладено Договір

№ 26208000433405 від 15 липня 2019 року (далі - Кредитний договір 2/Договір 2), про встановлення кредитного ліміту, відповідно до пункт 1.2.1 якого, банк встановив ліміт кредитної лінії у сумі 49900 грн.

Відповідно до пункту 6.11.1. УДБО, кредити у вигляді кредитної лінії надається на відкличній основі, на строк, у розмірі та на рахунок, які визначені у Кредитному договорі.

Згідно умов Кредитного договору, банк здійснює кредитне обслуговування рахунку Клієнта № НОМЕР_2 , відкритого в Банку, операції за яким здійснюються з використанням електронного платіжного засобу (далі - Кредитна картка), шляхом встановлення ліміту Кредитної лінії у вигляді відкличної відновлювальної ліній без забезпечення з метою проведення платежів за товари та послуги понад суми власних коштів Клієнта на рахунку.

Пунктами 1.2.1 та 1.2.2 Кредитного Договору 2 визначено умови кредитного обслуговування, ліміт кредитної лінії на дату укладення договору становить - 49900, 00 (сорок дев`ять тисяч дев`ятсот) грн., та протягом дії Договору може буде змінений Банком в порядку визначеному в УДБО, при цьому максимальний ліміт Кредитної лінії не може перевищувати 1 000 000,00 грн. Строк дії Кредитного ліміту - 12 місяців з дати встановлення Кредитного ліміту.

Відповідно до пункту 1.2.3 Договору 2, процентна ставка за користування Кредитом є фіксованою та складає: на строкову заборгованість за кредитом 48 % річних; на прострочену заборгованість 56 % річних.

Пунктом 6.11.8. УДБО визначено, що Кредит вважається використаним з дати відображення на Рахунку суми операції, що була здійснена (повністю або частково) за рахунок ліміту Кредитної лінії.

Відповідно до пункту 6.11.9. УДБО банк нараховує проценти за користування Кредитом не рідше одного разу на місяць у валюті кредиту на суму використаного кредиту, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році, при цьому враховується перший і не враховується останній день користування кредитом. Базою для нарахування процентів є щоденна заборгованість за кредитом на кінець операційного дня.

Згідно пункту 6.11.10. УДБО у разі використання кредиту за кредитним договором, на підставі якого встановлено ліміт кредитної лінії, клієнт зобов`язаний щомісячно здійснювати оплату процентів, нарахованих за користування кредитом у попередньому календарному місяці, комісії, нарахованої наприкінці попереднього календарного місяця (у разі наявності), частини заборгованості за кредитом та іншої заборгованості за кредитним договором, далі - обов`язковий платіж, розмір та порядок погашення кого визначений в кредитному договорі та УДБО.

Відповідно до пункту 6.11.15. УДБО у випадку порушення клієнтом встановлених термінів/строків погашення заборгованості за кредитним договором банк має право нараховувати проценти на суму заборгованості за кредитом за ставкою встановленою для простроченої заборгованості за кредитом (якщо це передбачено кредитним договором) з дати виникнення до дати повного погашення простроченої заборгованості за кредитним договором.

Як убачається з розрахунку заборгованості за кредитним договором № 26208000433405 від 15 липня 2019 року, станом на 17 листопада 2020 року, відповідач має заборгованість у сумі 80691, 53 грн., яка складається з: сума несплаченої частки кредиту - 49214; сума несплачених відсотків - 30877,53 грн.; сума несплачених комісій - 600 грн.

Таким чином, загальна сума заборгованості відповідача за неналежне виконання умов кредитних договорів від 11 та 15 липня 2019 року становить - 197514, 74 гривень.

Відповідно до частин першої, другої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За змістом статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 627 ЦК України передбачено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства (частина перша статті 628 ЦК України).

Частиною першою статті 638 ЦК України встановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Таким чином, у порушення умов кредитних договорів, а також статей 509, 526, 1054 ЦК України, відповідач зобов`язання за вказаним договором не виконав, хоча статтею 629 ЦК України визначено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно статей 526, 527, 530 ЦК України зобов`язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Відповідно до статті 1054 ЦК України за кредитним договором кредитодавець зобов`язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Згідно із частиною першою статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором (частина перша статті 1049 ЦК України).

Відповідно до частини другої статті 1050 ЦК України якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 ЦК України.

Таким чином, у разі укладення кредитного договору проценти за користування позиченими коштами та неустойка поділяються на встановлені законом (розмір та підстави стягнення яких визначаються актами законодавства) та договірні (розмір та підстави стягнення яких визначаються сторонами в самому договорі).

У частинах першій, третій статті 509 ЦК України вказано, що зобов`язанням є правовідношенням, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (у тому числі сплатити гроші), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Враховуючи вищевказане, вимоги позивача щодо стягнення заборгованості за кредитним договором №22036000135968 від 11 липня 2019 року в частині несплаченої частки кредиту в розмірі 74400,00 грн. та сумі несплачених відсотків у розмірі 1503,21 грн., а також вимоги за кредитним договором № 26208000433405 від 15 липня 2019 року в частині стягнення несплаченої частки кредиту у розмірі 49214,00 грн. та несплаченої суми відсотків у розмірі 30877,53 грн. суд вважає обґрунтованими та такими, що відповідають нормам діючого законодавства.

Щодо стягнення з відповідача на користь позивача комісії за користування кредитними коштами відповідно до Кредитного договору № 22036000135968 від 11 липня 2019 року у розмірі 40920,00 грн. та відповідно до Кредитного договору № 26208000433405 від 15 липня 2019 року у розмірі 600,00 грн., суд вважає за необхідне зазначити наступне.

У відповідності до пункту 3.6 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затвердженим постановою НБУ від 10.05.2007, № 168, Банки не мають права встановлювати платежі, які споживач має сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на власну користь (ведення справи, договору, облік заборгованості споживача тощо), або за дії, які споживач здійснює на користь банку (прийняття платежу від споживача тощо) або що їх вчиняє банк або споживач з метою встановлення, зміни або припинення правовідносин (укладення кредитного договору, унесення до нього змін, прийняття повідомлення споживача про відкликання згоди на укладення кредитного договору тощо) .

За положеннями статті 11 Закону України Про захист прав споживачів в редакції, чинній на момент укладення оспорюваного кредитного договору, перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов`язаний повідомити споживача у письмовій формі перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов`язаний повідомити споживача у письмовій формі про: 1) особу та місцезнаходження кредитодавця; 2) кредитні умови, зокрема: а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений; б) форми його забезпечення; в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов`язаннями споживача; г) тип відсоткової ставки; ґ) суму, на яку кредит може бути виданий; д) орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат, пов`язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на страхування, юридичне оформлення тощо); е) строк, на який кредит може бути одержаний; є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги; ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови; з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється; и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію; і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

В свою чергу за вимогами статті 18 Закону України Про захист прав споживачів передбачено, що продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими.

У зв`язку із вищезазначеним, суд приходить до висновку, що комісія за управління кредитом не є послугою в розумінні Закону України Про захист прав споживачів , тому така умова споживчого кредиту є нікчемною та не потребує додаткового визнання її недійсною.

Така позиція суду узгоджується з висновком Верховного Суду, викладеним у постанові від 20.12.2018 року у справі № 761/12391/16-ц, який відповідно до статті 263 ЦПК України враховується судом при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин.

Враховуючи аналіз вищенаведених норм закону вимоги позивача щодо стягнення з відповідача комісії за користування кредитними коштами відповідно до Кредитного договору № 22036000135968 від 11 липня 2019 року у розмірі 40920 грн. та відповідно до Кредитного договору № 26208000433405 від 15 липня 2019 року у розмірі 600,00 грн. суд вважає необгрунтованими та такими, що не підлягають до задоволення.

Згідно статті 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно вимог статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до статті 77 ЦПК України предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Даючи оцінку встановленим обставинам та доказам в їх сукупності, суд дійшов висновку, про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості за кредитними договорами у розмірі 155994, 74 гривень.

Згідно частини першої статті 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

Позивачем при подачі позову до суду сплачено судовий збір в розмірі 2962 грн. 74 коп. Оскільки позовні вимоги задоволено частково, а тому стягненню з відповідача пропорційно частці задоволених вимог підлягає 2 339,92 грн.

Керуючись статтями 526, 527, 530, 610, 612, 629, 1048-1050, 1054 ЦК України, статями 12, 13, 76, 77, 81, 141, 223, 263-265, 354 ЦПК України,

УХВАЛИВ:

позов Акціонерного товариства Кредит Дніпро до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , на користь Акціонерного товариства Кредит Дніпро (код ЄДРПОУ 14352406, місце знаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32) заборгованість за кредитними договорами у розмірі 155994 (сто п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто чотири) гривні 74 копійки.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , на користь Акціонерного товариства Кредит Дніпро (код ЄДРПОУ 14352406, місце знаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32) судовий збір у сумі 2339 (дві тисячі триста тридцять дев`ять) гривень 92 копійки.

У задоволені решти позовних вимог відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Позивач: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 14352406, місце знаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32).

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , адреса реєстрації:

АДРЕСА_1 .

Суддя О.П. Лукач

Дата ухвалення рішення 27.04.2021
Зареєстровано 06.05.2021
Оприлюднено 06.05.2021

Судовий реєстр по справі 363/4788/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 27.04.2021 Вишгородський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 01.02.2021 Вишгородський районний суд Київської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону