ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 35/5/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

15.06.2021 Справа № 908/392/15-г

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Топчій О.А.,

за участю секретаря судового засідання Сиротенко В.К.,

розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» про заміну боржника у виконавчому провадженні у справі № 908/1396/15-г

за позовом Публічного акціонерного товариства Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча2 (87504, Донецька область, м.Маріуполь, вул. Левченка, 1)

до відповідача Державного підприємства Донецька залізниця (83062, м.Донецьк, вул. Артема, 68)

про стягнення 11729,73 грн

Заінтересовані особи:

1. Слов`янський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) (84122, Донецька область, м. Словянськ, вул. Глєкова, 2)

2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" , ідентифікаційний код юридичної особи 40075815 (03150, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, 5)

За участю представників учасників справи:

Уповноважені представники учасників справи в судове засідання не з`явились.

УСТАНОВИВ:

02.06.2021 до суду від Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» надійшла заява про заміну боржника у виконавчому провадженні з виконання наказу суду у справі № 908/392/15-г.

Згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 02.06.2021 заяву передано для розгляду суддіТопчій О.А.

Ухвалою суду від 04.06.2021 заяву Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» прийнято до розгляду, судове засідання призначено на 15.06.2021.

У судове засідання 15.06.2021 представники сторін та заінтересовані особи не з`явились. Про дату та час судового засідання належним чином повідомлені шляхом направлення ухвали суду. Фіксування судового процесу не проводилось.

Відповідно до п. 9 ч. 1 розділу ХІ «Перехідних положень» Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017) справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, заяву слід розглядати за правилами Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017) Господарським судом Запорізької області.

За приписами ст. 334 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши заяву про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 908/392/15-г та докази подані в її обґрунтування, суд дійшов висновку про її задоволення.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 10.03.2015 у справі №908/392/15-г позов задоволено, стягнуто з Державного підприємства «Донецька залізниця» (83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68, код ЄДРПОУ 01074957) на користь Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (87504, м. Маріуполь, вул. Левченко,1, код ЄДРПОУ 00191129) відшкодування збитків у розмірі 11729 (одинадцять тисяч сімсот двадцять дев`ять) грн. 73 коп. та 1827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп. судового збору.

06.04.2015 на виконання рішення Господарського суду Запорізької області видано відповідний наказ.

З матеріалів справи вбачається, що наказ перебуває на виконання у виконавчому органі.

24.05.2021 від Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (з урахуванням зміни найменування стягувача) надійшла заява про заміну боржника у виконавчому провадженні з виконання наказу суду у справі №908/392/15-г. Обґрунтовуючи подану заяву зазначає, що юридична особа - Державне підприємство «Донецька залізниця» , що є боржником у справі № 908/392/15-г та у виконавчому провадженні № 51376929, яке ведеться Слов`янським міськрайонним ВДВС ГТУ юстиції у Донецькій області, перебуває в стані припинення. За приписами Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» , Акціонерне товариство «Українська залізниця» є правонаступником Державного підприємства «Донецька залізниця» .

08.06.2021 на адресу суду від АТ «Українська залізниця» надійшов відзив на заяву про заміну сторони виконавчого провадження, в якому АТ «Українська залізниця» заперечує проти задоволення заяви ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» . В обґрунтування своєї позиції АТ «Українська залізниця» посилається на наступне.

Статтею 2 Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» Українська залізниця утворюється як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття. З аналізу норм ст. ст. 104, 107 ЦК України, ст.ст. 4, 18, 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» моментом переходу прав до правонаступника юридичної особи слід вважати дату внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Отже, до внесення до Реєстру запису про припинення юридичної особи її цивільна правоздатність не припиняється. При цьому, до правонаступника (у разі припинення шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) переходять усі права та обов`язки припиненої юридичної особи лише з моменту внесення такого запису. На теперішній час в Реєстрі є інформація про те, що ДП «Донецька залізниця» перебуває у стані припинення, однак запису про припинення у Реєстрі немає. Також, АТ «Українська залізниця» звертає увагу суду, що крім матеріального правонаступництва законодавцем окремо виділяється процесуальне правонаступництво. Так, відповідно до статті 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. З наведеної норми вбачається, що перехід процесуальних прав юридичної особи до правонаступника також пов`язується з її припиненням шляхом реорганізації. ДП «Донецька залізниця» знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції (м. Донецьк), залишається юридичною особою, свої зобов`язання та документи на їх підтвердження до АТ «Укрзалізниця» не передавало, веде претензійну роботу і розрахунки, бере участь в судових процесах (про що є відкрита інформація в Єдиному реєстрі судових рішень), а тому продовжує самостійно нести відповідальність за зобов`язаннями. 17.02.2017 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розташоване на території проведення антитерористичної операції» , відповідно до змісту якого до проведення відповідно до законодавства інвентаризації і оцінки майна підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на території проведення антитерористичної операції та затвердження передавального акту цього майна АТ «Укрзалізниця» як правонаступнику прав і обов`язків зазначених підприємств, встановлено мораторій на звернення стягнення на активи АТ «Укрзалізниця» за зобов`язаннями таких підприємств, в тому числі і за зобов`язаннями ДП «Донецька залізниця» . відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі встановлення мораторію на звернення стягнення на активи боржника за зобов`язаннями підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. АТ «Укрзалізниця» - це підприємство державного сектору економіки, яке відноситься до переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а проведення неправомірних виконавчих дій по відношенню до Товариства може призвести до нанесення збитків в особливо великих розмірах, що може мати негативний вплив на функціонування всієї залізничної галузі України.За таких обставин, АТ «Українська залізниця» вважає, що у суду відсутні законні підстава для здійснення заміни сторони боржника у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу Господарського суду Запорізької області від 06.04.2015 № 908/392/15-г, а саме - ДП «Донецька залізниця» на його правонаступника - АТ «Українська залізниця» .

З матеріалів справи вбачається, що наказ у справі № 908/392/15-г, виданий 06.04.2015 перебуває на виконанні у виконавчому органі.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань стосовно юридичної особи - Державне підприємство «Донецька залізниця» , код ЄДРПОУ: 01074957, до Єдиного державного реєстру внесено 25.11.2014 запис щодо перебування вказаної юридичної особи в стані припинення за рішенням засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» , якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

За приписами частин першої, п`ятої статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється у результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Частиною першою статті 56 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкт господарювання (господарська організація) може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства. Як випливає із зазначених норм, правовий інститут реорганізації регулює відносини, одночасно пов`язані із припиненням тих юридичних осіб, що існують, та створенням нових господарських організацій - правонаступників. При реорганізації юридичної особи відбувається універсальне правонаступництво. При універсальному правонаступництві все майно особи як сукупність прав та обов`язків, які їй належать, переходить до правонаступника чи правонаступників. При реорганізації у формі злиття немає значення, чи вказано в передавальному акті про правонаступництво щодо певного майна, прав чи обов`язків, оскільки правонаступник лише один, що унеможливлює виникнення будь-яких спорів щодо переходу майна, прав чи обов`язків.

Положеннями статті 107 Цивільного кодексу України закріплено порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та визначено, що після закінчення строку для пред`явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу). Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом. Порушення положень частин другої та третьої цієї статті є підставою для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб - правонаступників.

Правові, економічні та організаційні особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100 відсотків акцій якого належать державі (далі - Товариство), управління і розпорядження його майном, визначено Законом України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування".

Відповідно до частини шостої статті 2 Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" товариство є правонаступником усіх прав і обов`язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту.

Згідно з частиною дев`ятою статті 2 Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" одночасно з прийняттям рішення про утворення Товариства Кабінет Міністрів України формує комісію з утворення Товариства, до складу якої входять представники Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, Державної адміністрації залізничного транспорту України, Фонду державного майна України, центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, профспілок, що діють у галузі.

Комісія у чотиримісячний строк з дня затвердження її складу подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, для затвердження у місячний строк зведений передавальний акт, зведений акт оцінки майна залізничного транспорту загального користування, а також проект статуту товариства для подання Кабінетові Міністрів України. Зведені передавальний акт та акт оцінки складаються на основі узагальнених даних передавальних актів та актів оцінки, складених стосовно цілісного майнового комплексу кожного підприємства залізничного транспорту.

Розмір статутного капіталу товариства визначається під час його утворення згідно із зведеним актом оцінки майна залізничного транспорту загального користування.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 №200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" утворено Публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття, згідно з додатком 1.

Державну реєстрацію АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" здійснено 21.10.2015, згідно з його Статутом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 №735, АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" є правонаступником усіх прав і обов`язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту (серед яких ДП "Донецька залізниця"). Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

Положеннями статей 104, 107 Цивільного кодексу України не визначений момент переходу прав та обов`язків від юридичної особи, яка припиняється у зв`язку з реорганізацією. Такий момент не може пов`язуватися з внесенням запису до державного реєстру про припинення реорганізованої юридичної особи. Зазначене кореспондується з висновками Верховного Суду, викладеними у постановах від 14.09.2020 у справі №296/443/16-ц та від 04.11.2020 у справі №922/817/18.

Подібного за змістом висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду у постанові від 30.06.2020 у справі №264/5957/17, вказавши про те, що інформація, яка відображена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо правонаступника юридичної особи (відомості, передбачені у пунктах 29 і 30 частини другої, пунктах 14 і 15 частини третьої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"), не охоплює всіх випадків правонаступництва прав і обов`язків юридичної особи, зокрема у випадку заміни сторони у зобов`язанні, що відбулася до припинення юридичної особи шляхом її реорганізації чи ліквідації

Законом України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" передбачено, що оприлюднення затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку підприємств залізничного транспорту, на базі яких утворюється товариство, є офіційним повідомлення для кредиторів про припинення таких суб`єктів господарювання (частина сьома статті 2 цього Закону).

Зазначеною нормою та частиною восьмою статті 2 цього Закону законодавець встановив для кредиторів юридичних осіб, які припиняються шляхом злиття, інші гарантії захисту їх законних прав та інтересів, аніж встановлені статтями 105 і 107 Цивільного кодексу України. Такий підхід зумовлений унікальним статусом АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" для економіки України як монополіста на ринку перевезень залізничним транспортом, будь-які процеси реорганізації якого не повинні перешкоджати роботі цього підприємства, зокрема перевезенням вантажів та пасажирів. Права кредиторів можуть вважатися належним чином захищеними закріпленням в частині шостій статті 2 Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" положень про правонаступництво АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" щодо усіх прав і обов`язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту.

Враховуючи, що відповідно до частини шостої статті 2 Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" є правонаступником усіх прав і обов`язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту, правонаступництво не пов`язується з державною реєстрацією припинення підприємства залізничного транспорту, датою виникнення універсального правонаступництва АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" щодо підприємств залізничної галузі, які припиняються шляхом злиття, слід вважати дату його державної реєстрації - 21.10.2015.

Тобто, АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" є правонаступником ДП "Донецька залізниця" з дати державної реєстрації АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (21.10.2015).

Саме такий висновок наведено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 16.06.2020 у справі № 910/5953/17. В пункті 64 постанови Великої Палати Верховного Суду від 16.06.2020 у справі № 910/5953/17 зазначено, що АТ «Укрзалізниця» є правонаступником ДП «Донецька залізниця» з дати державної реєстрації АТ «Укрзалізниця» - 21.10.2015.

Зазначений висновок викладений і у постанові КГС ВС від 28.12.2020 у справі № 908/5205/14.

Частиною шостою статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", яка кореспондується з частиною четвертою статті 236 Господарського процесуального кодексу України, встановлено, що висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Частинами 1 і 2 ст. 334 ГПК України передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Статтею 129-1 Конституції України визначено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Наведена норма Основного Закону кореспондується зі статтею 326 Господарського процесуального кодексу України за приписами якої судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012 № 18-рп/2012).

Невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (пункт 3 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 25.04.2012 № 11-рп/2012).

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) право на суд, захищене статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), було б ілюзорним, якби національна правова система Високої Договірної Сторони дозволяла, щоб остаточне, обов`язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду будь-якій зі сторін.

Враховуючи вищезазначене, наведені положення законодавства, суд дійшов висновку про обґрунтованість заяви Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» про заміну сторони - боржника виконавчого провадження з примусового виконання наказу від 06.04.2015 у справі № 908/392/15-г, а саме Державне підприємство «Донецька залізниця» його правонаступником - Акціонерним товариством «Українська залізниця» .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 52, 234, 235, 334 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» про заміну боржника у виконавчому провадженні у справі № 908/392/15-г задовольнити.

Замінити боржника з Державного підприємства «Донецька залізниця» (83000, Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, буд 68, ідентифікаційний код юридичної особи 01074957) на його правонаступника - Акціонерне товариство «Українська залізниця» (03150, м. Київ, Печерський район, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5, ідентифікаційний код юридичної особи 40075815) у виконавчому провадженні №51376929 з примусового виконання наказу у справі № 908/392/15-г, виданого 06.04.2015 Господарським судом Запорізької області.

Повний текст ухвали складено та підписано 16.06.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Запорізької області в порядку статей 254-256 ГПК України.

Суддя О.А. Топчій

Дата ухвалення рішення 15.06.2021
Зареєстровано 16.06.2021
Оприлюднено 17.06.2021

Судовий реєстр по справі 908/392/15-г

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 04.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 25.01.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Рішення від 10.03.2015 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону