ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"14" червня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/1961/18

Господарський суд Одеської області у складі судді Літвінов С.В., розглянувши заяву Теплодарської міської ради Одеської області про видачу дублікату наказу господарського суду Одеської області від 19.02.2019р. по справі № 916/1961/18 за позовом Теплодарської міської ради Одеської області; (вул. Піонерна, 7, Теплодар, Одеська область, 65490) до відповідача: Приватне акціонерне товариство "Одесаенергобудтранс" (вул. Комунальна, 1, місто Теплодар, Одеська область, 65490) про стягнення 745022,84 грн.;

Представники сторін:

від заявника (позивача): Юзішина Г.В.- довіреність;

від відповідача: Багно Л.Ф.- довіреність.

ВСТАНОВИВ: Теплодарська міська рада Одеської області звернулась до господарського суду Одеської області з позовом до Приватне акціонерне товариство "Одесаенергобудтранс", в якому просить господарський суд: про стягнення 745022,84 грн., з яких 652574,75грн. - індекс інфляції та 92448,09грн. - 3% річних.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 16.01.2019 р. по справі № 916/1961/18 позов Теплодарська міська рада Одеської області задоволено у повному обсязі.

19.02.2019р. на виконання вищевказаного рішення видано відповідний наказ.

Ухвалою суду від 21.10.2019р. заяву Теплодарської міської ради Одеської області про відстрочення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 задоволено. Відстрочено виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 на строк до 01 жовтня 2020р.

24.05.2021р. за вх.суду №2-674/21 Теплодарська міська рада Одеської області звернулася до суду із заявою про видачу дублікату наказу господарського суду Одеської області від 19.02.2019р.

26.05.2021р. за вх.суду №12244/21 Приватне акціонерне товариство "Одесаенергобудтранс" подало до суду письмові пояснення у яких заперечує проти заяви позивача.

Ухвалою суду від 26.05.2021р. розгляд заяви Теплодарської міської ради Одеської області про видачу дублікату наказу господарського суду Одеської області від 19.02.2019р. по справі № 916/1961/18 призначено на "02" червня 2021 р. о 11:30

Ухвалою суду від 02.06.2021р. продовжено строк розгляду заяви Теплодарської міської ради Одеської області про видачу дублікату наказу господарського суду Одеської області від 19.02.2019р. у справі № 916/1961/18 на 10 днів та призначено розгляд заяви на "14" червня 2021 р. о 11:30

08.06.2021р. за вх.суду №15543/21 Теплодарська міська рада Одеської області звернулась до суду із клопотанням про залучення доказів.

В обґрунтування заяви заявник зазначає, що накази № 916/1961/18 були втрачені.

Розглянувши заяву Теплодарської міської ради Одеської області про видачу дублікату наказу господарського суду Одеської області від 19.02.2019р. у справі №916/1961/18 та проаналізувавши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов наступного висновку .

Згідно з частиною другою статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави; невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом.

Господарський суд, застосовуючи практику Європейського суду з прав людини, який, зокрема, в рішенні у справі "Шмалько проти України" від 20 липня 2004 року (пункт 43), зазначає, що право на виконання судового рішення є складовою права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, для цілей якої виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина судового розгляду.

Таким чином, право на судовий захист є конституційною гарантією прав і свобод людини і громадянина, а обов`язкове виконання судових рішень - складовою права на справедливий судовий захист.

При цьому неможливість для заявника домогтися виконання судового рішення, винесеного на його чи її користь, становить втручання у право на мирне володіння майном, що викладене у першому реченні пункту першого ст. 1 Протоколу № 1 (п. 53 рішення ЄСПЛ у справі "Войтенко проти України" від 29.06.2004 року № 18966/02).

Відповідно до п.19.4 Розділу ХІ ,,Перехідні положення» ГПК України у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу стягувачу дубліката виконавчого документа справляється судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ухвала про видачу чи відмову у видачі дубліката виконавчого документа може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку.

Частиною 1 ст.12 чинного Закону України ,,Про виконавче провадження» встановлено, що виконавчі документи можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох місяців. Строки пред`явлення виконавчого документа до виконання перериваються у раз, зокрема пред`явлення виконавчого документа до виконання

Враховуючи викладене, та те, що наказ, про видачу дубліката, якого подано заяву Теплодарської міської ради Одеської області, дійсно втрачено, господарський суд задовольняє заяву про видачу дубліката наказа Господарського суду Одеської області від 19.02.2019р. у справі №916/1961/18

Керуючись п.19.4 Розділу ХІ ,,Перехідні положення» , ст.ст.234, 235 ГПК України, суд,

УХВАЛИВ

1. Заяву Теплодарської міської ради Одеської області про видачу дубліката наказа Господарського суду Одеської області від 19.02.2019р. у справі №916/1961/18 - задовольнити.

2. Видати Теплодарської міської ради Одеської області дублікат наказу на виконання рішення Господарського суду Одеської області від 19.02.2019р. у справі №916/1961/18 про стягнення з Приватного акціонерного товариства "Одесаенергобудтранс" (вул. Комунальна, 1, місто Теплодар, Одеська область, 65490, код 04872300) на користь Теплодарської міської ради Одеської області (вул. Піонерна, 7, Теплодар, Одеська область, 65490, код ЄДРПОУ 04527038) індекс інфляції в розмірі 652574,75грн. (шістсот п`ятдесят дві тисячі п`ятсот сімдесят чотири грн. 75 коп.) та 3% річних в розмірі 92448,09грн. (дев`яносто дві тисячі чотириста сорок вісім грн. 09 коп.) та 11175,34грн. (одинадцять тисяч сто сімдесят п`ять грн. 34 коп.) судового збору.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили в порядку ст.235 ГПК України та може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її підписання.

Повний текст ухвали складено та підписано 18.06.2021р.

Суддя С.В. Літвінов

Дата ухвалення рішення 14.06.2021
Оприлюднено 22.06.2021

Судовий реєстр по справі 916/1961/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.08.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.08.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 09.08.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 26.07.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.07.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.07.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.07.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.06.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.06.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.06.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.05.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 05.03.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.02.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.02.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 16.01.2019 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/1961/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону