ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_____________________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2021 року м. ОдесаСправа № 916/1961/18 Колегія суддів Південно-західного апеляційного господарського суду у складі:

Головуючого судді : Ярош А.І.,

суддів Діброви Г.І., Принцевської Н.М.,

секретар судового засідання Молодов В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Одесенергобудтранс"

на ухвалу господарського суду Одеської області від 14.06.2021 року про видачу дублікату наказу у справі № 916/1961/18

за позовом Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області

до Приватного акціонерного товариства "Одесенергобудтранс"

про стягнення 745022,84 грн.,

від учасників процесу : не з`явились,

ВСТАНОВИЛА:

Теплодарська міська рада Одеської області звернулась до господарського суду Одеської області з позовом до Приватного акціонерного товариства "Одесаенергобудтранс", в якому просила господарський суд: про стягнення 745022,84 грн., з яких 652574,75грн. - індекс інфляції та 92448,09грн. - 3% річних.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 16.01.2019 р. по справі №916/1961/18 позов Теплодарська міська рада Одеської області задоволено у повному обсязі.

19.02.2019р. на виконання вищевказаного рішення видано відповідний наказ.

Ухвалою суду від 21.10.2019р. заяву Теплодарської міської ради Одеської області про відстрочення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 задоволено. Відстрочено виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 на строк до 01 жовтня 2020р.

24.05.2021р. Теплодарська міська рада Одеської області звернулась до суду із заявою про видачу дублікату наказу господарського суду Одеської області від 19.02.2019р.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 14.06.2021 року у справі № 916/1961/18 (суддя Літвінов С.В.) заяву Теплодарської міської ради Одеської області про видачу дубліката наказа Господарського суду Одеської області від 19.02.2019р. у справі №916/1961/18 - задоволено.

Видано Теплодарської міської ради Одеської області дублікат наказу на виконання рішення Господарського суду Одеської області від 19.02.2019р. у справі №916/1961/18 про стягнення з Приватного акціонерного товариства "Одесаенергобудтранс" (вул. Комунальна, 1, місто Теплодар, Одеська область, 65490, код 04872300) на користь Теплодарської міської ради Одеської області (вул. Піонерна, 7, Теплодар, Одеська область, 65490, код ЄДРПОУ 04527038) індекс інфляції в розмірі 652574,75грн. (шістсот п`ятдесят дві тисячі п`ятсот сімдесят чотири грн. 75 коп.) та 3% річних в розмірі 92448,09грн. (дев`яносто дві тисячі чотириста сорок вісім грн. 09 коп.) та 11175,34грн. (одинадцять тисяч сто сімдесят п`ять грн. 34 коп.) судового збору.

При винесенні ухвали суд першої інстанції врахував, що наказ, про видачу дубліката, якого подано заяву Теплодарської міської ради Одеської області, дійсно втрачено.

Приватне акціонерне товариство "Одесенергобудтранс" з вказаною ухвалою не погодилось та звернулось до Південно-західного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати ухвалу Господарського суду Одеської області від 14 червня 2021 року по справі № 916/1961/18 про видачу дублікату наказу Господарського суду Одеської області від 19.02.2019 року, ухвалити рішення, яким відмовити у задоволенні видачі дублікату наказу Господарського суду Одеської області від 19.02.2019 року. Розгляд апеляційної скарги про видачу дубліката проводити за участю представника ПРАТ ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС .

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу, апелянт вважає ухвалу господарського суду Одеської області від 14.06.2021 року по справі № 916/1961/18 такою, що підлягає скасуванню у зв`язку з порушенням судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права.

Апелянт зазначає, що в тексті заяві Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області про видачу дублікату судового наказу від 19.02.2019 року позивач взагалі не доказував межу строку для пред`явлення до виконання, чим порушив вимоги ст. 74 ГПК України. Суд першої інстанції самостійно досліджував строки пред`явлення до виконання.

Звертає увагу Суду, що у резолютивній частині оскаржуваної ухвали вказано, що рішення Господарського суду Одеської області по справі № 916/1961/18 датовано 19.02.2019 року, але це не відповідає дійсній даті (16.01.2019) винесення вищезгаданого рішення наявній у матеріалах справи та у загальному доступі у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відповідно до Статуту ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" та до відкритих даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців апелянт на дату звернення з апеляційною скаргою має повну назву ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС", а скорочену - ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" на відміну від назви юридичної особи у виданому дублікаті судового наказу - Відкрите акціонерне товариство "Одесаенергобудтранс". ???? Додатково повідомляє Суду, що ПРАТ Одесенергобудтранс є правонаступником ВАТ Одесенергобудтранс .

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про інформацію" документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі. П. 13 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мінюсту України 18.06.2015 № 1000/5 встановлено, що особливим видом копії документа є дублікат - повторно оформлений службовий документ для використання замість втраченого чи пошкодженого оригіналу (диплома, свідоцтва, трудової книжки тощо), що має таку саму юридичну силу.

Дублікат виготовляється на такому самому бланку, що й оригінал, та містить інформацію, аналогічну інформації в оригіналі. На ньому проставляються відбиток печатки установи і підписи посадових осіб, які мають право підпису цих документів на момент оформлення дубліката. На дублікаті проставляється у правому верхньому куті відмітка Дублікат . Тобто, дублікат відтворює точні данні, які існували в оригіналі.

На думку апелянта, видача дубліката судового наказу зі зміненою назвою юридичної особи апелянта на дійсну не може мати місце взагалі при розгляді заяви про видачу дублікату виконавчого документа.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 12.07.2021 року відкрито апеляційне провадження по справі №916/1961/18 за апеляційною скаргою Приватного акціонерного товариства "Одесенергобудтранс" на ухвалу господарського суду Одеської області від 14.06.2021 року. Призначено розгляд справи на 26 липня 2021 року о 14-30 год.

Відповідно до приписів ст. ст. 267, 268 Господарського процесуального кодексу України, судовою колегією встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу, пояснень, клопотань, заяв, а також заперечень щодо заявлених клопотань.

26.07.2021 року до суду надійшов відзив на апеляційну скаргу від Теплодарської міської ради, в якому остання підтримує висновки суду першої інстанції та просить залишити ухвалу суду першої інстанції без змін.

В судове засідання 26.07.2021 року не з`явились представники сторін, учасники судового процесу належним чином повідомлялись про розгляд справи, шляхом направлення ухвали суду від 12.07.2021 на електронні адреси учасників справи у зв`язку з тимчасовим припиненням відправки поштових відправлень Південно-західним апеляційним господарським судом. Сторони підтвердили отримання ухвали суду.

Згідно із нормами ч. 12 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до положень п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема "Іззетов проти України", "Пискал проти України", "Майстер проти України", "Субот проти України", "Крюков проти України", "Крат проти України", "Сокор проти України", "Кобченко проти України", "Шульга проти України", "Лагун проти України", "Буряк проти України", "ТОВ "ФПК "ГРОСС" проти України", "Гержик проти України" суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Вказане узгоджується з рішенням Європейського суду з прав людини від 08 листопада 2005 року у справі «Смірнов проти України» , відповідно до якого в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції.

Оскільки судом апеляційної інстанції створено всі необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, вжито заходи для належного повідомлення сторін про час та місце розгляду справи, враховуючи, що участь в засіданні суду є правом, а не обов`язком сторін, явка учасників судового процесу ухвалою суду не визнана обов`язковою, колегія суддів вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Одесенергобудтранс" на ухвалу господарського суду Одеської області від 14.06.2021 року за відсутності представників сторін.

Дослідивши матеріали оскарження ухвали та доводи апеляційної скарги, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Південно-західного апеляційного господарського суду доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 271 Господарського процесуального кодексу України апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Як вбачається із матеріалів оскарження ухвали, Теплодарська міська рада Одеської області звернулась до господарського суду Одеської області з позовом до Приватного акціонерного товариства "Одесаенергобудтранс", в якому просила господарський суд: про стягнення 745022,84 грн., з яких 652574,75грн. - індекс інфляції та 92448,09грн. - 3% річних.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 16.01.2019 р. по справі №916/1961/18 позов Теплодарська міська рада Одеської області задоволено у повному обсязі.

19.02.2019р. на виконання вищевказаного рішення видано відповідний наказ.

Ухвалою суду від 21.10.2019р. заяву Теплодарської міської ради Одеської області про відстрочення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 задоволено. Відстрочено виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019р. по справі №916/1961/18 на строк до 01 жовтня 2020р.

24.05.2021р. Теплодарська міська рада Одеської області звернулась до суду із заявою про видачу дублікату наказу господарського суду Одеської області від 19.02.2019р.

В обґрунтування заяви стягувач посилається на те, що 03.11.2020 року Теплодарською міською радою було подано заяву про примусове виконання рішення до Біляївського міськрайонного відділу ДВС з оригіналом наказу суду від 19.02.2019 року.

06.05.2021 року начальник юридичного відділу виконавчого комітету ознайомлювалась з виконавчим провадженням по даній справі і було виявлено, що 03.12.2020 року постановою Біляївського міськрайонного відділу ДВС повернуто виконавчий документ - наказ від 19.02.2019 року на адресу Теплодарської міської ради.

Перепровіривши інформацію у відділі діловодства, контролю, організаційної та кадрової роботи виконкому Теплодарської міськради, встановлено, що зазначені документи на адресу Теплодарської міської ради не надходили, тобто вони втрачені.

Для виявлення причини втрати оригіналів документів попередньо було проведено внутрішнє розслідування, за результатами якого встановлена втрата оригіналу наказу.

11.05.2021 керуючою справами виконкому Теплодарської міськради, начальником та головним спеціалістом відділу діловодства, контролю, організаційної та кадрової роботи було складено акт про втрату оригіналу наказу Господарського суду Одеської області від 19.02.2019р. по справі №916/1961/18.

Відповідно до листа Біляївського відділу ДВС в Одеському районі Одеської області від 19.05.2021 року №14348/30, повідомлено міського голову Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області, що 03.12.2020 року, керуючись п.1 ст.37 ЗУ Про виконавче провадження , виконавчі провадження з примусового виконання наказу №916/224/14 від 05.11.2014 та №916/1961/18 від 19.02.2019 року завершені, копії постанов про повернення виконавчого документа стягувачу, разом із виконавчими документами 08.12.2020 року за вих.№29608/30 та №29602/30 направлено на адресу Теплодарської міської ради рекомендованою кореспонденцією. (а.с.69 м.о.у.)

Листом Біляївського відділу ДВС в Одеському районі Одеської області від 04.06.2021 №15872/30 повідомлено копії трек-номеру, рекомендованого листа, квитанції та реєстру відправки рекомендованої кореспонденції.

Відповідно до Акту про втрати оригіналів наказів Господарського суду Одеської області від 19.02.2019 року по справі №916/1961/18 та від 05.11.2014 по справі №916/224/14, складеного керуючою справами виконкому, начальником та головним спеціалістом відділу діловодства, контролю, організаційної та кадрової роботи Теплодарської міськради, встановлено, що при пересиланні поштою вказані документи було втрачено та в виконавчому комітеті Теплодарської міськради та в Теплодарській міськраді зазначених документів немає. (а.с.36 м.о.у.)

Статтею 129-1 Конституції України встановлено, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Відповідно до частини першої статті 327 Господарського процесуального кодексу України виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Згідно зі статтею 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Пунктом 19.4 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви.

Господарський процесуальний кодекс України не надає права відмовити у задоволенні заяви про видачу дубліката наказу з мотивів її необґрунтованості та не зобов`язує стягувача наводити причини втрати наказу. За встановлення факту невиконання судового рішення, видача дубліката наказу не порушує прав боржника та не покладає на нього додаткових зобов`язань, оскільки дублікат наказу має повністю відтворювати втрачений наказ, у тому числі, містити й дату його видачі. Натомість відсутність наказу у стягувача унеможливлює виконання рішення суду та порушує його права.

За приписами пункту 1 статті 6 Конвенції кожен має право на справедливий розгляд його справи судом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру .

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини, право на суд, захищене статтею 6 Конвенції, було б ілюзорним, якби національна правова система Високої Договірної Сторони дозволяла, щоб остаточне, обов`язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду будь-якій зі сторін. Було б незрозуміло, якби стаття 6 детально описувала процесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі, а саме: справедливий, публічний і швидкий розгляд, - і водночас не передбачала виконання судових рішень. Якщо тлумачити статтю 6 як таку, що стосується виключно доступу до судового органу та судового провадження, то це могло б призводити до ситуацій, що суперечать принципу верховенства права, який договірні держави зобов`язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію. Для цілей статті 6 виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина судового розгляду (див. рішення від 19.03.1997 зі справи Горнсбі проти Греції (Hornsby v. Greece); рішення від 20.07.2004 зі справи Шмалько проти України ).

Як зазначено вище, на виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019 р. по справі №916/1961/18, 19.02.2019р. судом видано відповідний наказ.

Відповідно до ст.12 ЗУ Про виконавче провадження в редакції станом на 19.02.2019 року, виконавчі документи можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

Строки, зазначені в частині першій цієї статті, встановлюються для виконання рішення з наступного дня після набрання ним законної сили чи закінчення строку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а якщо рішення підлягає негайному виконанню - з наступного дня після його прийняття.

Строки пред`явлення виконавчого документа до виконання перериваються у разі:

1) пред`явлення виконавчого документа до виконання;

2) надання судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, відстрочки або розстрочки виконання рішення.

Доводи апелянта про вихід суду за межі вимог, самостійно досліджуючи строки пред`явлення наказу до виконання, судовою колегією відхиляються, оскільки відповідно до приписів п.19.4 розділу ХІ Перехідні положення ГПК України, обов`язковою умовою видачі дубліката наказу є звернення до суду із такою заявою в межах встановленого законом строку для пред`явлення його до виконання або його поновлення за рішенням суду.

Супровідним листом господарського суду Одеської області від 21.07.2021 року до Південно-західного апеляційного господарського суду надійшла ухвала Господарського суду Одеської області від 21.07.2021 року про виправлення описки.

Вказаною ухвалою виправлено описку в ухвалі господарського суду Одеської області від 14.06.2021 року у справі № 916/1961/18, у пункті 2 резолютивної частини ухвали суду від 14.06.2021 року та викладено його в наступній редакції:

Видати Теплодарській міській раді Одеської області дублікат наказу від 19.02.2019 року на виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019р. у справі №916/1961/18 про стягнення з Приватного акціонерного товариства "Одесаенергобудтранс" (вул. Комунальна, 1, місто Теплодар, Одеська область, 65490, код 04872300) на користь Теплодарської міської ради Одеської області (вул. Піонерна, 7, Теплодар, Одеська область, 65490, код ЄДРПОУ 04527038) індекс інфляції в розмірі 652574,75грн. (шістсот п`ятдесят дві тисячі п`ятсот сімдесят чотири грн. 75 коп.) та 3% річних в розмірі 92448,09грн. (дев`яносто дві тисячі чотириста сорок вісім грн. 09 коп.) та 11175,34грн. (одинадцять тисяч сто сімдесят п`ять грн. 34 коп.) судового збору.

З огляду на таке, судом відхиляються доводи апелянта про невірну дату рішення в ухвалі.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції про наявність підстав для видачі дублікату наказу від 19.02.2019 на виконання рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019 року у справі №916/1961/18.

Доводи скаржника про невірно зазначену в ухвалі назву юридичної особи боржника ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" судовою колегією відхиляються, оскільки як вбачається з рішення Господарського суду Одеської області від 16.01.2019 р., позов пред`явлено та задоволено до Приватного акціонерного товариства "Одесенергобудтранс", ухвалу суду від 14.06.2021 року про видачу дублікату наказу винесено також стосовно Приватного акціонерного товариства "Одесенергобудтранс". Дублікат наказу від 19.02.2019 видано також стосовно боржника Приватного акціонерного товариства "Одесенергобудтранс".

Наведеним спростовуються доводи апелянта про невірне зазначення судом назви юридичної особи у виданому дублікаті судового наказу - Відкрите акціонерне товариство "Одесаенергобудтранс".

Згідно ст. 276 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив його з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів Південно-західного апеляційного господарського суду, вважає апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Одесенергобудтранс" такою, що не підлягає задоволенню, а ухвалу господарського суду Одеської області від 14.06.2021 року про видачу дублікату наказу у справі № 916/1961/18 - такою, що відповідає обставинам справи та вимогам закону і достатніх правових підстав для її скасування не вбачається.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору за апеляційний перегляд судового рішення покладаються на скаржника.

Керуючись ст. 269, 270, 275, 276, 281-284, 329, п.19.4 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, судова колегія

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Одесенергобудтранс" залишити без задоволення.

Ухвалу господарського суду Одеської області від 14.06.2021 року у справі № 916/1961/18 залишити без змін.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду в порядку та строки, передбачені ст.ст.287-288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено 29.07.2021 року

Головуючий суддя А.І. Ярош

Суддя Г.І. Діброва

Суддя Н.М. Принцевська

Дата ухвалення рішення 26.07.2021
Оприлюднено 02.08.2021

Судовий реєстр по справі 916/1961/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.08.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.08.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 09.08.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 26.07.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.07.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.07.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.07.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.06.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.06.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.06.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.05.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 05.03.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/1961/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону