ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2021 року м. Київ № 640/7440/21

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Вєкуа Н.Г., при секретарі судового засідання Васильєвій Ю.В., за участі: представника позивача - Шутова В.В., представника відповідача - Михальчук Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна по виготовленню цінних паперів

до Антимонопольного комітету України

третя особа Приватне акціонерне товариство Страхова компанія Крона

про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії, -

На підставі ч. 1 ст. 250 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 15 червня 2020 року проголошено скорочене (вступна та резолютивна частини) судове рішення. Виготовлення рішення у повному обсязі відкладено, про що повідомлено осіб, які брали участь у розгляді справи, з урахуванням вимог ч. 3 ст. 243 названого Кодексу. Під час проголошення скороченого (вступної та резолютивної частин) судового рішення сторонам роз`яснено зміст судового рішення, порядок і строк його оскарження, а також порядок отримання повного тексту рішення.

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду м. Києва звернулось Державне підприємство Поліграфічний комбінат Україна по виготовленню цінних паперів (Ідентифікаційний код 16286441, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44) з позовом до Антимонопольного комітету України (Ідентифікаційний код 00032767 вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035) про визнання протиправним та скасування рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 18.02.2021 № 3008-р/пк-пз.

Позовні вимоги мотивовано тим, що Законом України Про публічні закупівлі визначено право замовника на власний розсуд включити в тендерну документацію один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до ст. 16 Закону, тобто про: 1) наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; 2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); 4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю. Враховуючи зазначене, позивачем були сформовані певні вимоги до показників фінансової звітності учасників процедури закупівлі, які повинні підтверджувати спроможність учасника за рахунок власних коштів здійснювати стабільні виплати страхових платежів за договором. Так, позивач наголошує, що коло потенційних учасників Закупівлі є досить широким, а тому, встановлення такого кваліфікаційного критерію, як підтвердження фінансової спроможності учасника жодним чином не обмежує коло потенційних фінансово стабільних та надійних учасників прийняти участь у Закупівлі. Таким чином, викладені Позивачем у тендерній документації вимоги не є дискримінаційними по відношенню до будь-якого потенційного учасника, не обмежують конкуренцію, а лише визначають ті критерії учасників, які гарантують фінансову спроможність учасника належним чином виконувати зобов`язання по сплаті страхових виплат за договором добровільного медичного страхування працівників. Окрім того, позивачем наголошено, що розглядаючи скаргу та приймаючи відповідне рішення орган оскарження зобов`язаний обґрунтувати своє рішення та вказати чіткі підстави для прийняття саме такого рішення, натомість, у рішенні Відповідача від 18.02.2021 № 3008-р/пк-пз лише констатовано факт, без надання йому належної аргументації.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.03.2021 відкрито загальне позовне провадження у справі та призначено підготовче судове засідання у справі.

Відповідач надав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що у разі встановлення кваліфікаційного критерію фінансової спроможності замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота) у разі поділу предмета закупівлі на частини). Так, відповідач зазначає, що Колегія антимонопольного комітету встановила, що Замовник не обґрунтував необхідність встановлення у Документації наведеної вище вимоги, при цьому, на переконання відповідача, дії Замовника в частині встановлення в Документації вимог до показників фінансової звітності учасників процедури закупівлі порушують вимоги ч. 4 ст. 5 та частини 4 ст. 22 Закону України Про публічні закупівлі , якими передбачена недискримінація учасників, а також права та законні інтереси скаржника - ПАТ Страхова компанія КРОНА , пов`язані з його участю в процедурі закупівлі та принципи недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, передбачені ч. 1 ст. 5 Закону України Про публічні закупівлі .

Позивач надав суду відповідь на відзив, в якій зазначив, що твердження відповідача відносно того, що позивач встановив критерії фінансової спроможності у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі не відповідає дійсності, оскільки очікувана вартість предмета закупівлі становить 4 462 500, 00 грн. Також, позивач підкреслив, що фінансові показники потенційних учасників повинні підтверджувати спроможність учасника за рахунок власних коштів здійснювати стабільні виплати страхових платежів за договором, що обумовлено об`єктивним підтвердженням надійності, стабільності та фінансові спроможності учасників.

Протокольною ухвалою суду від 02.06.2021 закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті.

В судовому засіданні 15 червня 2021 року представник позивача позовні вимоги підтримав та просив суд задовольнити позов у повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні 15 червня 2021 року проти позовних вимог заперечував та просив відмовити в їх задоволенні.

У судовому засіданні 15 червня 2021 року на підставі частини третьої статті 243 Кодексу адміністративного судочинства України проголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Заслухавши пояснення, доводи та заперечення осіб, які беруть участь у справі, дослідивши подані суду письмові докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, суд встановив наступне.

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Позивача від 26.01.2021 (Протокол №32) Державним підприємством Поліграфічний комбінат Україна по виготовленню цінних паперів розпочато процедуру закупівлі Добровільне медичне страхування працівників , код Національного класифікатора України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 66510000-8 - Страхові послуги , за процедурою відкриті торги (далі -Закупівля). Оголошення про проведення Закупівлі (відкритих торгів № UA-2021-01-26-004779-Ь) та тендерну документацію на Закупівлю, оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (www.prozorro.gov.ua).

05.02.2021 до Антимонопольного комітету України звернулося Приватне акціонерне товариство Страхова компанія Крона зі скаргою щодо порушення Позивачем порядку проведення процедури закупівлі.

18.02.2021 Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель за результатами розгляду скарги ПрАТ Страхова компанія Крона , прийнято рішення № 3008-р/пк-пз (копія додається), яким Позивача зобов`язано внести зміни до тендерної документації за процедурою закупівлі - ДК 021:2015: 66510000-8 - Страхові послуги , надалі - Закупівля, оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2021-01-26-004779-b, з метою усунення порушень, зазначених у мотивувальній частині рішення.

Позивач не погоджуючись із рішенням відповідача від 18.02.2021 №3008-р/пк-пз, вважаючи його безпідставним, необґрунтованим, протиправним та таким, що підлягає скасуванню, звернувся до суду з даним позовом.

Надаючи правову оцінку обставинам справи, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Закон України "Про публічні закупівлі" установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Законом України "Про публічні закупівлі" визначено, що тендер (торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).

Тендерна документація - документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 22 Закону України Про публічні закупівлі , тендерна документація безоплатно оприлюднюється замовником разом з оголошенням про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель для загального доступу шляхом заповнення полів в електронній системі закупівель. Тендерна документація не є об`єктом авторського права та/або суміжних прав.

У тендерній документації зазначаються такі відомості:

1) інструкція з підготовки тендерних пропозицій;

2) один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 цього Закону, підстави, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність підставам, встановленим статтею 17 цього Закону, у разі якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації", та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Для об`єднання учасників замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим статтею 17 цього Закону;

3) інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону;

4) інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби);

5) кількість товару та місце його поставки;

6) місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги;

7) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

8) проект договору про закупівлю з обов`язковим зазначенням порядку змін його умов;

9) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції, у разі якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції стосовно частини предмета закупівлі (лота). Замовник може передбачити можливість укладення одного договору про закупівлю з одним і тим самим учасником у разі визначення його переможцем за кількома лотами;

10) перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію.

У разі застосування критерію оцінки вартість життєвого циклу, методика оцінки тендерних пропозицій повинна містити опис усіх складових вартісних елементів та перелік документів і інформації, які повинні надати учасники для підтвердження вартості складових елементів життєвого циклу. Замовник у разі необхідності дисконтування витрат життєвого циклу майбутніх періодів може використовувати поточну облікову ставку Національного банку України. Вартість життєвого циклу може рахуватися як сума всіх витрат життєвого циклу або сума всіх витрат життєвого циклу, поділена на розрахункову одиницю експлуатації предмета закупівлі;

11) строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними, але не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій;

12) валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції;

13) мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції;

14) кінцевий строк подання тендерних пропозицій;

15) розмір та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати);

16) розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає таке забезпечення надати);

17) прізвище, ім`я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв`язок з учасниками;

18) вимога про зазначення учасником у тендерній пропозиції інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю - у разі закупівлі робіт або послуг;

19) опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов`язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

Тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Тендерна документація може містити правила зазначення в договорі про закупівлю грошового еквівалента в національній чи іноземній валюті за офіційним курсом, установленим Національним банком України станом на дату проведення електронного аукціону.

Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Частинами 1-3 статті 16 Закону України Про публічні закупівлі передбачено, що Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:

1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

У разі встановлення кваліфікаційного критерію фінансової спроможності замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівель на частини).

З аналізу наведених вище положень Закону України Про публічні закупівлі вбачається, що замовник наділений правом самостійно визначати у тендерній документації один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі, які, в свою чергу, подають документальну підтверджену інформацію про їх відповідність встановленим кваліфікаційним критеріям, при цьому, одним з таких критеріїв може бути наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Водночас, Законом України "Про публічні закупівлі" також передбачений механізм та порядок оскарження процедур закупівлі.

Відповідно до цього Закону суб`єктом оскарження в органі оскарження - фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.

Органом оскарження в сфері державних закупівель є Антимонопольний комітет України.

Частиною 4 ст. 7 Законом України "Про публічні закупівлі" визначено, що Антимонопольний комітет України здійснює контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 вказаного Закону, Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов`язаних з участю у процедурах закупівлі, утворює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії (колегій) ухвалюються від імені Антимонопольного комітету України.

Порядок діяльності постійно діючої адміністративної колегії (колегій) встановлюється відповідно до Закону України "Про Антимонопольний комітет України", якщо інше не встановлено цим Законом.

Так, ст. 12 1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" визначено, що постійно діючі адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються Антимонопольним комітетом України з числа державних уповноважених Антимонопольного комітету України у складі трьох осіб..

Розпорядження та рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх на їх засіданнях членів.

Рішення адміністративної колегії Антимонопольного комітету України приймається від імені Антимонопольного комітету України.

Як зазначено вище, порядок оскарження процедур закупівлі визначений Законом України "Про публічні закупівлі", зокрема, ст. 18 вказаного Закону передбачено, що скарга до органу оскарження подається суб`єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель.

За подання скарги до органу оскарження справляється плата через електронну систему закупівель в день подання скарги, після чого скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка, яка разом зі скаргою автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівель.

Відповідно до частини п`ятої ст. 18 зазначеного Закону, скарга повинна містити таку інформацію:

1) найменування замовника рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

2) ім`я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб`єкта оскарження;

3) підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати;

4) обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;

5) вимоги суб`єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються документи та матеріали (за наявності) в електронній формі (у тому числі у вигляді pdf-формату файла), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.

Відразу після внесення до реєстру скарг скарга з супровідними документами та її реєстраційна картка автоматично надсилаються органу оскарження та замовнику.

Аналіз наведених норм законодавства свідчить, що до суб`єкта оскарження може звернутись особа з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.

Відповідно до ч. 8 ст. 18 Закону України "Про публічні закупівлі" скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій.

Згідно з ч. 18 ст. 18 Закону України "Про публічні закупівлі" за результатами розгляду скарги орган оскарження має право прийняти рішення: 1) про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про процедури закупівлі, передбаченої цим Законом); 2) про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов`язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз`яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.

Таким чином, аналізуючи вказані норми, суд зазначає, що передбачений законом механізм оскарження процедури закупівлі - є способом захисту прав та інтересів учасників процедури закупівлі.

Аналізуючи посилання позивача про те, що рішення відповідача є необґрунтованим та підлягає скасуванню, суд звертає увагу на наступне.

Як свідчать матеріали справи, Позивач підготував тендерну документацію на Закупівлю Добровільне медичне страхування працівників; код ДК 021:2015-66510000-8- Страхові послуги , очікуваною вартістю предмета закупівлі - 4 462 500, 00 грн. (номер процедури закупівлі в електронній системі: UA-2021-01-26-004779-b), яку затвердив рішенням Тендерного комітету Позивача від 26.01.2021 №32.

Так, в пункті 4 Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю розділу 1 Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності учасика кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону України Про публічні закупівлі Додатку 1 до Тендерної документації Замовник встановив вимогу про надання учасником копії балансу (звіту про фінансовий стан) за 6 місяців 2020 року (на 30 червня 2020) (Форма №1), який повинен містити такі показники:

- Активи учасника (страховика) (баланс) (рядок під кодом 1300): більше 400 000 тис. грн.

- Гарантійний фонд (сума показників рядків під кодом 1405, 1415 та 1420): більше 170 000 тис. грн.

- Страхові резерви (рядок під кодом 1530): більше 400 000 тис. грн.

Водночас, ПрАТ СК КРОНА подаючи скаргу до Антимонопольного комітету, зазначило, що встановлюючи вимоги про відповідність фінансових показників учасника конкретним значенням, які не передбачені діючим законодавством, замовник порушив законодавство про публічні закупівлі, оскільки вказані вимоги є дискримінаційними, такими, що створюють не рівні умови для участі в даній процедурі закупівлі. Вищевказані вимоги Замовника обмежують можливість участі та перемоги у даній закупівлі суб`єкта оскарження - ПрАТ СК КРОНА , діяльність якого відповідає вимогам чинного законодавства у сфері страхування в Україні.

Відповідач, приймаючи оскаржуване рішення за результатами розгляду скарги ПрАТ СК КРОНА дійшов висновку, що замовник не обґрунтував необхідність встановлення у Документації вимог щодо фінансової спроможності учасників закупівлі та зазначив про дискримінаційний характер таких вимог.

Разом з тим, належного обґрунтування оскаржуваного рішення відповідачем у мотивувальній частині такого не наведено.

Надаючи оцінку оскаржуваному рішенню, суд погоджується з доводами позивача відносно того, що замовник наділений правом самостійно визначати у тендерній документації один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі, які, в свою чергу, подають документальну підтверджену інформацію про їх відповідність встановленим кваліфікаційним критеріям.

При цьому, як зазначено судом вище, відповідно до приписів ст. 16 Закону України Про публічні закупівлі , замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв: 1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; 2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); 4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Так, керуючись положенням п. 4 ч. 2 ст. 16, позивачем було установлено кваліфікаційний критерії до учасників процедури закупівлі, а саме щодо підтвердження фінансової спроможності для виконання робіт/завдань, які є предметом закупівлі.

Під час судового розгляду справи позивачем було зазначено, що коло потенційних учасників Закупівлі є досить широким, а тому, встановлення такого кваліфікаційного критерію, як підтвердження фінансової спроможності учасника жодним чином не обмежує коло потенційних фінансово стабільних та надійних учасників прийняти участь у Закупівлі.

Зазначені обставини відповідачем під час судового розгляду справи спростовані не були.

На переконання суду, вимоги до показників фінансової звітності учасників процедури закупівлі відповідають приписам статті 16 Закону України Про публічні закупівлі , а критерії фінансової спроможності встановлені позивачем, не перевищують очікуваної вартості предмета закупівлі, яка становить 4 462 500, 00 00 грн.

Оцінивши умови тендерної документації позивача на Закупівлю Добровільне медичне страхування працівників; код ДК 021:2015-66510000-8- Страхові послуги , суд дійшов висновку, що встановлені в тендерній документації критерії не є дискримінаційними, вони не спрямовані на обмеження якогось певного учасника процедури закупівлі або групи учасників та не надають переваги жодному з них, зворотного відповідачем під час судового розгляду справи не доведено. Натомість, показники фінансової звітності учасників є об`єктивним відображенням фінансової стабільності та спроможності учасника на виконання робіт/послуг, які є предметом закупівлі.

Аналізуючи наведене, суд погоджується з доводами позивача відносно того, що оскільки законодавством, а саме ст. 16 Закону України Про публічні закупівлі передбачено право замовника самостійно визначати у тендерній документації один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі, то критерії фінансової спроможності до учасників закупівлі не можуть вважатись дискримінаційними умовами.

Таким чином, наведене у сукупності дає підстави стверджувати про те, що тендерна документація Державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна по виготовленню цінних паперів відповідала вимогам Закону України Про публічні закупівлі , а висновки відповідача, зазначені в оскаржуваному рішенні від 18.02.2021 № 3008-р/пк-пз не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду справи, до того ж, враховуючи приписи ч. 19 т. 18 Закону України Про публічні закупівлі щодо наявності підстав для прийняття такого рішення та його обґрунтованості, суд зазначає, що відповідачем не було дотримано зазначених приписів законодавства, а оскаржуване рішення є безпідставним, невмотивованим, та таким, що підлягає скасуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Беручи до уваги вищенаведене в сукупності, повно та всебічно проаналізувавши матеріали справи та надані сторонами докази, а також усні та письмові доводи представників сторін стосовно заявлених позовних вимог, суд дійшов до висновку наявність правових підстав для задоволення позовних вимог у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись статтями 77-78, 139, 143, 243-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Адміністративний позов Державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна по виготовленню цінних паперів (Ідентифікаційний код 16286441, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44) - задовольнити повністю.

2. Визнати протиправним та скасувати рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 18.02.2021 № 3008-р/пк-пз.

3. Стягнути на користь Державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна по виготовленню цінних паперів (Ідентифікаційний код 16286441, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44) понесені ним витрати по сплаті судового збору в розмірі 2 270, 00 грн. (дві тисячі двісті сімдесят гривень) за рахунок бюджетних асигнувань Антимонопольного комітету України (Ідентифікаційний код 00032767 вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035).

Рішення набирає законної сили в порядку передбаченому ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства та може бути оскаржене в апеляційному порядку повністю або частково за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295-297 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

Повний текст рішення виготовлено та підписано 05 липня 2021 року.

Суддя Н.Г. Вєкуа

Дата ухвалення рішення 15.06.2021
Оприлюднено 07.07.2021

Судовий реєстр по справі 640/7440/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 28.12.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 27.12.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 04.01.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 19.10.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 19.10.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.09.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.09.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 15.06.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 24.03.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/7440/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону