ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

Справа № 758/8785/21

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі

головуючого судді - Якимець О. І.,

присяжних: Мазуренко С.А., Тютюнник І.В.,

за участю секретаря судового засідання - Гайдай К. В.,

учасники справи:

-заявник Комунальне некомерційне підприємство Клінічна лікарня ПСИХІАТРІЯ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - представник / лікар Нестеренко Д.В. з`явився в режимі відеоконференції,

-особа відносно якої вирішується питання надання психіатричної допомоги у примусовому порядку - ОСОБА_1 з`явилася в режимі відеоконференції,

-заінтересована особа/законний представник (мати) - ОСОБА_2 з`явилась,

-прокурор - Пилипенко А.В. з`явився,

розглянувши в порядку окремого провадження в режимі відеоконференції у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу за заявою Комунального некомерційного підприємства Клінічна лікарня Психіатрія виконавчого органу Київської міської ради, зацікавлена особа - мати ОСОБА_2 , про госпіталізацію ОСОБА_1 у Комунальне некомерційне підприємство Клінічна лікарня Психіатрія у примусовому порядку для лікування,

в с т а н о в и в:

Комунальне некомерційне підприємство Клінічна лікарня Психіатрія (далі - КНП КЛ Психіатрія ) звернулось до Подільського районного суду м. Києва з заявою про госпіталізацію ОСОБА_1 у КНП Клінічна лікарня Психіатрія у примусовому порядку для лікування відповідно до ст. 14 Закону України Про психіатричну допомогу .

Заява обґрунтована тим, що 24.06.2021 о 15.00 год ЕШМД №7 до КНП Клінічна лікарня Психіатрія була доставлена ОСОБА_1 , 1984 року народження, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , приватний будинок, та госпіталізована за невідкладеним медичними показами до відділення № 1. Підставою для госпіталізації стало те, що ОСОБА_1 за своїм психічним станом становить небезпеку для власного життя та здоров`я, для оточуючих, так як знаходилася в гострому психотичному стані (пацієнтка була збудженою, кричала, викидала та ламала речі вдома, була агресивною, кидалася на батьків, та нанесла собі рану правого передпліччя), за своїм психічним станом пацієнтка на даний час не може надати усвідомлену згоду на обстеження та лікування у закладі із надання психіатричної допомоги. 25.06.2021 пацієнтка була оглянута комісією лікарні, яка дійшла висновку про те, що пацієнтка ОСОБА_1 страждає на тяжкий психічний розлад у вигляді: параноїчний синдром із кататонічними включеннями. На думку комісії лікарів, пацієнтка ОСОБА_1 потребує примусової госпіталізації у заклад із надання психіатричної допомоги на підставі ст. 14 Закону України Про психіатричну допомогу .

Представник заявника КНП КЛ Психіатрія , лікар-психіатр Нестеренко Д.В. у судовому засіданні заяву підтримав з мотивів, викладених у ній, підтвердив, що пацієнтка становить небезпеку для себе та оточуючих.

У судовому засіданні ОСОБА_1 заперечила проти заяви, повідомила, що вона не вважає себе хворою, не потребує лікування, у закладі психіатричної допомоги її тримають силою.

У судовому засіданні ОСОБА_2 пояснила, що є матір`ю ОСОБА_1 , заяву підтримала, наполягає на лікуванні дочки у стаціонарних умовах. Повідомила, що її дочка тривалий час виявляє ознаки психічного захворювання, періодами поводить себе дуже агресивно, кидається на неї вдома, її поведінка буває неконтрольованою.

У судовому засіданні прокурор підтримала заяву Комунального некомерційного підприємства Клінічна лікарня Психіатрія виконавчого органу Київської міської ради про госпіталізацію ОСОБА_1 у Комунальне некомерційне підприємство Клінічна лікарня Психіатрія у примусовому порядку для лікування.

Суд, оглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників справи, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Статтею 49 Конституції України передбачено, що кожен має право на охорону здоров`я, медичну допомогу та медичне страхування.

Відповідно до частини шостої статті 284 Цивільного кодексу України надання фізичній особі психіатричної допомоги здійснюється відповідно до закону.

Законодавство України про психіатричну допомогу базується на Конституції України, Законі України Про основи законодавства України про охорону здоров`я , Законі України Про психіатричну допомогу та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

Як зазначено у ст. 4 Закону України Про психіатричну допомогу психіатрична допомога надається на основі принципів законності, гуманності, додержання прав людини і громадянина, добровільності та відповідно до сучасного рівня наукових знань, необхідності й достатності заходів лікування з мінімальними соціально - правовими обмеженнями.

Цей Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення громадян психіатричною допомогою виходячи із пріоритету прав і свобод людини і громадянина, встановлює обов`язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організації надання психіатричної допомоги та правового і соціального захисту, навчання осіб, які страждають на психічні розлади, регламентує права та обов`язки фахівців, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, здійсненні соціального захисту та навчання осіб, які страждають на психічні розлади.

Відповідно до частини першої статті 339 Цивільного процесуального кодексу України за умов, визначених Законом України Про психіатричну допомогу , заява представника закладу з надання психіатричної допомоги про госпіталізацію особи до закладу з надання психіатричної допомоги у примусовому порядку та заява про продовження такої госпіталізації подаються до суду за місцезнаходженням зазначеного закладу.

Згідно з частинами першою, другою статті 340 Цивільного процесуального кодексу України у заяві про проведення психіатричного огляду фізичної особи у примусовому порядку, про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку та її продовження, про госпіталізацію до психіатричного закладу у примусовому порядку та продовження такої госпіталізації повинні бути зазначені підстави для надання психіатричної допомоги у примусовому порядку, встановлені законом.

До заяви про психіатричний огляд або надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку додається висновок лікаря-психіатра, а про продовження примусової амбулаторної психіатричної допомоги,

Відповідно до вимог ст. 14 Закону України Про психіатричну допомогу особа, яка страждає на психічний розлад, може бути госпіталізована до закладу з надання психіатричної допомоги без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника, якщо її обстеження або лікування можливі лише в стаціонарних умовах, та при встановленні в особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність.

Відповідно до рапорту поліцейського Солом`янського УП ГУНП у м. Києві 24.06.2021 надійшло повідомлення про виклик за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_2 , яка повідомила про неадекватну поведінку її дочки, кидалася на маму, ламала речі в будинку.

Згідно супровідного листка № 720266 від 24.06.2021 Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва ОСОБА_1 при виклику карети швидкої медичної допомоги була збуджена, агресивна, попередній діагноз - параноїдний синдром, доставлена у Клінічну лікарню Психіатрія .

Згідно Довідки № 2953 травмпункту Київської міської клінічної лікарні № 6 ОСОБА_1 має діагноз: різано-рвана рана правого передпліччя.

Згідно запису лікаря приймального відділення Клінічної лікарні Психіатрія за словами супроводжуючої особи (матері ОСОБА_2 ) пацієнт надходить через суїцидальну спробу, психічний стан пацієнтки: не відповідає на запитання, критика відсутня, мислення прискорене, збуджена, голосно викрикує, називає лікарів бандитами.

Пацієнтка ОСОБА_1 письмової згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію до психіатричного закладу 24.06.2021 - не надала.

Згідно висновку комісії лікарів - психіатрів КНП КЛ Психіатрія від 25.06.2021 вбачається, що пацієнтка ОСОБА_1 за психічним станом доступна вкрай малопродуктивному вербальному контакту; кричить, збуджена, негативістична, імпульсивна, настрій нестійкий, критика до свого стану відсутня, в поведінці невпорядкована, інструкції медперсоналу не виконує; у зв`язку з наявністю тяжкого психічного розладу усвідомленої згоди на лікування не може надати, попередній діагноз - параноїчний синдром із кататонічними включеннями, за висновком комісії лікарів - потребує примусової госпіталізації у психіатричний стаціонар.

Згідно Довідки КНП КЛ Психіатрія від 25.06.2021 24.06.2021 о 15.00 год на недобровільних засадах було госпіталізовано гр. ОСОБА_1 , яка за своїм психічним станом представляє небезпеку для власного життя та здоров`я та небезпеку для оточуючих.

Оцінивши докази у справі за внутрішнім переконанням, суд зазначає, що наявні достатні та переконливі підстави вважати, що ОСОБА_1 страждає на психічний розлад, який нею заперечується, внаслідок чого остання відмовляється приймати лікування та не надає згоду на госпіталізацію. Матеріали справи підтверджують необхідність її госпіталізацію у психіатричному закладі з метою лікування у стаціонарних умовах, оскільки вона виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню загрозу для неї, підтвердженням чого є завдання собі тілесних ушкоджень, та для оточуючих, зокрема, для батьків пацієнтки, з якими вона проживає спільно у приватному будинку.

Враховуючи наведене, суд приходить до переконання щодо наявності підстав, передбачених ст. 14 Закону України Про психіатричну допомогу , п. е ч. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, для примусової госпіталізації ОСОБА_1 до КНП КЛ Психіатрія .

Згідно з частинами 1 та 2 статті 342 Цивільного процесуального кодексу України залежно від встановлених обставин суд ухвалює рішення про задоволення заяви або про відмову в її задоволенні, яке підлягає негайному виконанню. Оскарження рішення не зупиняє його виконання. Рішення про задоволення заяви лікаря-психіатра, представника закладу з надання психіатричної допомоги є підставою для надання відповідної психіатричної допомоги у примусовому порядку.

Керуючись статтями 339-342 Цивільного процесуального кодексу України, суд,-

у х в а л и в:

заяву Комунального некомерційного підприємства Клінічна лікарня Психіатрія виконавчого органу Київської міської ради, зацікавлена особа - мати ОСОБА_2 , про госпіталізацію ОСОБА_1 у КНП Клінічна лікарня Психіатрія у примусовому порядку для лікування - задовольнити.

Госпіталізувати в примусовому порядку ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання - АДРЕСА_1 ) до психіатричного Комунального некомерційного підприємства Клінічна лікарня Психіатрія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Судові витрати, пов`язані з розглядом справи, віднести на рахунок держави.

Рішення суду допустити до негайного виконання. Оскарження рішення суду не зупиняє його виконання.

Рішення може бути оскаржене безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення. Строк апеляційного оскарження може бути поновлено у відповідності до ч.2 ст.354 Цивільного процесуального кодексу України.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або про прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Учасники справи:

заявник: Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня "Психіатрія" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), місцезнаходження - місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок № 103, код ЄДРПОУ 01994072;

заінтересована особа: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання - АДРЕСА_1 , серія та номер паспорта НОМЕР_1 .

Повний текст судового рішення виготовлено та підписано 07 липня 2021 року.

Суддя О. І. Якимець

Присяжні С. А. Мазуренко

І. В. Тютюнник

Дата ухвалення рішення 30.06.2021
Зареєстровано 07.07.2021
Оприлюднено 08.07.2021

Судовий реєстр по справі 758/8785/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 30.06.2021 Подільський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 30.06.2021 Подільський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 30.06.2021 Подільський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону