БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 357/1399/20

Провадження 2-др/357/121/21

Категорія

Д О Д А Т К О В Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2021 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючий суддя - Цукуров В. П. ,

секретар судового засідання - Чайка О.В., ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква Київської області заяву представника відповідача ОСОБА_1 - адвоката Кузьменко С.В. про ухвалення додаткового рішення по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до Білоцерківської міської ради Київської області, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , Громадської організації Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій про визнання договору оренди земельної ділянки поновленим, визнання незаконним та скасування рішення, скасування реєстрації права власності, -

В С Т А Н О В И В :

21.05.2021 року рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області у задоволенні позову ОСОБА_2 до Білоцерківської міської ради Київської області, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ГО Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій про визнання договору оренди земельної ділянки поновленим, визнання незаконним та скасування рішення, скасування реєстрації права власності - відмовлено.

Як убачається із відмітки поштового відділення на конверті, 26.05.2021 року - тобто у встановлений законом процесуальний строк, представник відповідача ОСОБА_1 подала суду заяву про ухвалення додаткового рішення у даній цивільній справі. Посилаючись на приписи ст.ст.133, 134, 137, 141 ЦПК України представник просить суд стягнути з ОСОБА_2 на користь відповідача ОСОБА_1 30000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

Статтею 246 ЦПК України передбачено, якщо сторона з поважних причин не може подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат до закінчення судових дебатів у справі, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 270 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 270 ЦПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

15.07.2021 року засобами електронного зв`язку представником позивача адвокатом Збіглей І.В. на адресу суду було направлено заперечення на заяву про ухвалення додаткового рішення по даній справі, у яких той вказану заяву просив залишити без розгляду. Представник позивача у своїх запереченнях послався на те, що заяву про ухвалення додаткового рішення подано з пропуском встановленого ч.8 ст.141 ЦПК п`ятиденного строку (т.3 а.с. 25, 26-27).

20.07.2021 року на адресу суду надійшли ті ж самі заперечення на заяву про ухвалення додаткового рішення по даній справі, але направлені представником позивача засобами поштового зв`язку (т.3 а.с. 32, 33, 34).

20.07.2021 року через канцелярію суду представником відповідача ОСОБА_1 -адвокатом Кузьменко С.М. були подані письмові пояснення, в яких та зазначила, що заяву про ухвалення додаткового рішення просить задовольнити в повному обсязі. Також звернула увагу суду на те, що клопотання від представника позивача про зменшення розміру витрат на правничу допомогу суду не надходило, а є лише заява про залишення заяви про ухвалення додаткового рішення без розгляду. Просила розгляд справи провести за відсутності відповідача та її представника (т.3 а.с.35-36).

21.07.2021 року в судове засідання сторони та їхні представники не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належними чином, що підтверджується відповідними поштовими повідомленнями.

Судом було задоволено заяву представника позивача про проведення судового засідання в режими відеоконференції. Втім, у призначений судом час та протягом 40 хвилин, той на відеозв`язок не вийшов. Зазначені ним у запереченнях на заяву про ухвалення додаткового рішення мобільний телефон та тел/факс були відключені. На телефонний дзвінок секретаря судового засідання позивачу ОСОБА_2 та повідомила, що причини невиходу її представника на зв`язок їй не відомі, вона також не може йому додзвонитися. Зазначені обставини підтверджуються відповідним актом (т.3 а.с.37).

У судове засідання 21.07.2021 року також не з`явилася і позивач, яка була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду заяви (т.2 а.с. 228).

При цьому суд враховує, що відповідно до ч. 3 ст.13 ЦПК України учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Згідно з приписами ч.5 ст.212 ЦПК України ризики технічної неможливості участі в відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Відповідно до ч.4 ст.270 ЦПК України у разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Таким чином, неприбуття у судове засідання 21.07.2021 року учасників даної справи не перешкоджає розгляду заяви про ухвалення додаткового рішення.

Розглядаючи дану заяву суд враховує також наступні приписи законодавства України.

Статтею 59 Конституції України визначено, що кожен має право на професійну правничу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.15 ЦПК України учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво у суді як вид правничої допомоги здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків встановлених законом.

За змістом ч.1 п.1 ч.3 ст.133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ч.1-4 ст.137 ЦПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку її до розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом справи.

Порядок розподілу судових витрат між сторонами визначений ст. 141 ЦПК України, у відповідності до ч.ч.1, 2 якої судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються:

1) у разі задоволення позову - на відповідача;

2) у разі відмови в позові - на позивача;

3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до вимог ч.8 ст.141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

21.05.2021 року під час судових дебатів представник відповідача ОСОБА_1 -адвокат Пишна С.Ю. заявила про те, що в зв`язку з розглядом даної справи відповідач поніс витрати на правничу допомогу та повідомила, що докази понесених судових витрат будуть подані суду протягом п`яти днів після ухвалення рішення (т.2 зворот а.с.180).

26.05.2021 року засобами поштового зв`язку представником відповідача було подано до суду заяву про ухвалення додаткового рішення, яку було зареєстровано канцелярією суду за надходженням 07.06.2021 року (т.2 а.с. 204-207). До заяви додано копію акту про надання правничої допомоги від 26.05.2021 року, копію квитанції до прибуткового касового ордеру від 20.05.2020 року про прийняття від ОСОБА_1 30000,00 грн за надання правової допомоги, копію Договору від 02.12.2019 про надання правової допомоги №21, копію додаткової угоди від 02.12.2019 року №21 до договору про надання правової допомоги та квитанцію про направлення копії заяви з додатками на адресу позивача (т.2 а.с. 208, 209, 210, 211, 212).

12.07.2021 року, як зазначалося вище, на адресу суду засобами поштового зв`язку надійшла заява представника позивача адвоката Збіглей І.В. про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду (т.3 а.с.15).

15.07.2021 року ухвалою суду клопотання представника позивача адвоката Збіглей І.В. про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду було задоволено (т.3 а.с.21-23).

Також із матеріалів справи убачається, що в 5 (п`яти) судових засіданнях по даній справі приймали участь в якості представників відповідача ОСОБА_1 адвокати Адвокатського Бюро Кузьменко Світлани - Кузьменко С.В. та Пишна С.Ю., що підтверджується їхніми ордерами та протоколами судових засідань (т.2 а.с.12, 97, 104? 107, 109-125, 164-165, 175-180).

Загальний час участі вказаних представників у судових засіданнях склав Близько 5 годин 40 хвилин. Крім того, як убачається із акту надання правничої допомоги від 26.06.2021 року, адвокатами також виконано наступну роботу: ознайомлення з позовною заявою і додатками до неї, узгодження правової позиції, підготовка та надання відзиву і заперечень, ознайомлення та аналіз заперечень позивача, ознайомлення та правовий аналіз документів інших учасників справи, аналіз наданих позивачем доказів, підготовка заперечень щодо приєднання доказів до справи, вивчення судової практики в подібних правовідносинах тощо.

Слід зазначити, що представник позивача у своїх запереченнях посилається на те, що заяву про ухвалення додаткового рішення подано з пропуском встановленого законом п`ятиденного строку.

Втім, відповідно до приписів ст.123 ЦПК України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок. А згідно з положеннями ч.6 ст.124 ЦПК України строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

Як убачається із штемпеля на конверті, у якому на адресу суду надійшла заява про ухвалення додаткового рішення, вказану заяву було здано на пошту 26.05.2021 року, тобто на п`ятий день після ухвалення рішення суду по суті спору (т.2 а.с. 213).

Відповідно до умов п.2.2. Договору від 02.12.2019 року про надання правової допомоги клієнт зобов`язується оплатити послуги Адвокатського бюро у розмірі, порядку та строки визначені в даному договорі.

За умовами п.3.1. Договору №21 від 02.12.2019 року, за виконання послуг, передбачених п.1.1. цього договору, клієнт зобов`язується сплатити Адвокатському бюро кошти в сумі визначеній додатком до даного договору.

Пунктом 3.1. та додаткової угоди від 20.05.2020 року до договору про надання правової допомоги №21 від 02.12.2019 року передбачено, за надання правової допомоги, передбаченої в п.1.1. даного Договору, а саме: надання правової допомоги під час розгляду цивільної справи №357/1399/20 клієнт зобов`язується оплатити Адвокатському бюро винагороду в розмірі 30000,00 грн. Оплата проводиться готівкою до каси Адвокатського бюро.

Зважаючи на те, що за умовами Договору від 02.02.2019 про надання правової допомоги та додаткової угоди №21 від 20.05.2020 року до договору про надання правової допомоги від 02.05.2019 року, розмір гонорару адвоката встановлений сторонами договору у фіксованому розмірі, не залежить від обсягу послуг та часу витраченого представником відповідача, а отже є визначеним, враховуючи також те, що представником відповідача - адвокатом Кузьменко С.В. складені та підписані від імені та в інтересах відповідача ОСОБА_1 процесуальні документи, завірені копії документів, її представники - адвокати Кузьменко С.В. та Пишна С.Ю.. приймали участь у судових засіданнях, то витрати ОСОБА_1 на професійну правничу допомогу у розмірі 30000,00 грн., які вона понесла в зв`язку з розглядом даної справи є реальними і підтвердженими матеріалами справи.

У будь-якому випадку відповідно до ч.5 ст.137 ЦПК України у разі недотримання вимог ч.4 ст.137 ЦПК суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до ч.6 ст.137 ЦПК України обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Таким чином, при визначенні розміру витрат на правничу допомогу, що підлягають стягненню з позивача на користь відповідача, суд враховує обставини, визначені ст.137 ЦПК України, зокрема й те, що зменшення розміру витрат на правничу допомогу відбувається за клопотанням сторони. Втім, незважаючи на належне повідомлення про дату, час та місце розгляду заяви про ухвалення додаткового рішення, відповідне клопотання ані позивач, ані її представник на адресу суду не направили, а у клопотанні від 20.07.2021 року представник лише просив заяву про ухвалення додаткового рішення по даній справі залишити без розгляду з підстав пропуску процесуального строку.

Враховуючи вищевикладене та встановлений ст.12 ЦПК України принцип змагальності сторін, необхідне ухвалити додаткове рішення у даній справі, яким вирішити питання про судові витрати на професійну правничу допомогу та стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 понесені витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 30 000,00 грн. Вимоги представника відповідача є законними, обґрунтованими та підтверджені належними, допустимими і достовірним доказами.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 12, 123,124, 133, 137, 141, 270 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Заяву представника відповідача - адвоката Кузьменко С.В. про ухвалення додаткового рішення - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 30000,00 грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.).

Апеляційну скаргу на додаткове рішення суду може бути подано учасниками справи, а також особами, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому додаткове рішення не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому додаткового рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду безпосередньо або через Білоцерківський міськрайонний суд Київської області.

Додаткове рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги додаткове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Позивач:

ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

Відповідачі:

Білоцерківська міська рада Київської області (09117, Київська область, м.Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого 15, ЄДРПОУ 26376300).

ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ).

ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; АДРЕСА_3 ).

Громадська організація Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій (08110, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Михайлівка-Рубежівка, вул.1-го Травня 6, ЄДРПОУ 38559924).

Повне додаткове судове рішення складено 21.07.2021 року.

СуддяВ. П. Цукуров

Дата ухвалення рішення 21.07.2021
Зареєстровано 22.07.2021
Оприлюднено 22.07.2021

Судовий реєстр по справі 357/1399/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 09.11.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 14.09.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 30.08.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 13.08.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 28.07.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 21.07.2021 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 15.07.2021 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Цивільне
Рішення від 21.05.2021 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Цивільне
Рішення від 21.05.2021 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 18.06.2020 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 13.05.2020 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 16.03.2020 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 24.02.2020 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 11.02.2020 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону