Рішення
від 16.09.2021 по справі 600/358/21-а
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 р. м. Чернівці Справа № 600/358/21-а

Чернівецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Лелюка О.П., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення до Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь про анулювання ліцензії,

УСТАНОВИВ:

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулась до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь про анулювання ліцензії на мовлення НР №00657-м від 19 вересня 2018 року, виданої Товариству з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь .

Ухвалою суду від 04 лютого 2021 року позовну заяву Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення до Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь про анулювання ліцензії повернуто позивачеві.

Постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 31 травня 2021 року апеляційну скаргу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення задоволено. Ухвалу Чернівецького окружного адміністративного суду від 04 лютого 2021 року у справі за адміністративним позовом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення до Товариства з обмеженою відповідальністю "Чернівецький промінь" про анулювання ліцензії скасовано. Справу направлено до Чернівецького окружного адміністративного суду для продовження розгляду.

16 липня 2021 року дана справа надійшла до Чернівецького окружного адміністративного суду та була передана судді Лелюку О.П.

Ухвалою суду від 19 липня 2021 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами; у задоволенні вимоги позову про розгляд справи за правилами загального позовного провадження відмовлено; встановлено строки для подання заяв по суті справи.

Поданий позов обґрунтовано тим, що актом позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь зафіксовано відмову останнього від проведення уповноваженими особами позивача перевірки діяльності відповідача у зв`язку з ненаданням ним у повному обсязі документів, необхідних для здійснення перевірки. Зазначене у відповідності до пункту г частини п`ятої статті 37 Закону України Про телебачення і радіомовлення є підставою для звернення до суду з позовом про анулювання ліцензії, що була видана Товариству з обмеженою відповідальністю "Чернівецький промінь" (НР №00657-м від 19 вересня 2018 року).

У поданому до суду відзиві відповідач заперечував проти позовних вимог, зазначивши про відсутність підстав для анулювання ліцензії на підставі рішення суду. Відповідач вважає безпідставними й необґрунтованими твердження позивача як про відмову ліцензіата у проведенні перевірки його діяльності працівниками Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, так і про наявність підстав для притягнення його до відповідальності за вчинене порушення. На думку відповідача, відмова ліцензіата у проведенні перевірки передбачає вчинення з боку останнього умисних дій, які мають на меті унеможливлення проведення перевірки. Між ти, безпосередньо перед проведенням перевірки директор Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь захворіла, а дії адвоката, який прибув на перевірку як представник Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь , мали полягати у наданні ним правової допомоги згідно з ордером про надання правової допомоги, а не у заміщенні директора товариства як особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки. Крім цього, завданням адвоката було надання уповноваженим особам позивача відомостей про те, що відповідач не відмовляється від проведення перевірки, фактично перебуває і здійснює свою діяльність як телеорганізація за місцезнаходженням, вказаним у ліцензії, станом на день проведення перевірки відсутній директор Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь з наданням уповноваженим особам Національної ради з питань телебачення та радіомовлення документів, які підтверджують вказані обставини, і просити відкласти проведення перевірки до часу одужання директора для організації проведення перевірки на належному рівні. Однак уповноважені особи позивача замість вирішення питання про відкладення перевірки внаслідок неможливості її проведення за наявності поважних причин вимагали від адвоката додаткові документи з питань, що виникли під час перевірки, які були відсутні в адвоката, не маючого доступу до службового кабінету директора товариства. Разом з цим в акті про відмову в проведенні позапланової виїзної перевірки позивач не надав належної оцінки зазначеним обставинам, що, на думку відповідача, свідчить про безпідставність висновку позивача про відмову у проведенні перевірки та складення зазначеного акту в односторонньому порядку. Відповідач вважає безпідставними доводи позивача про допущення ТОВ Чернівецький промінь порушень законодавства, оскільки такі не відповідають фактичним обставинам справи. Відповідач просив суд відмовити у задоволенні позову.

Позивач подав до суду відповідь на відзив, вказавши про те, що приймаючи рішення про звернення до суду з цим позовом до відповідача Національною радою з питань телебачення та радіомовлення наразі не застосовано санкцію про анулювання ліцензії. Наголошено на тому, що перед прибуттям на перевірку позивач повідомляв директора ТОВ Чернівецький промінь про проведення перевірки і просив забезпечити умови для проведення перевірки й заздалегідь підготувати документи та їхні копії, необхідні для долучення до матеріалів перевірки, а також забезпечити явку уповноваженого працівника ТОВ Чернівецький промінь , відповідального за розміщення в телеефірі каналу передач/сюжетів, що містять приховану передвиборну агітацію, із документом, що посвідчує таку особа, та документом, який підтверджує його повноваження (посадові обов`язки), або іншими документами, що дають підстави вважати його відповідальною особою за розміщення названих вище відеоматеріалів, якщо ця особа не є директором компанії. Проте відповідачем не було вжито належних заходів для забезпечення проведення перевірки, що, на думку позивача, свідчить про умисне вчинення дій уповноваженою особою ліцензіата, спрямованих на перешкоджання проведенню перевірки уповноваженими посадовими особами позивача. Вказане, на думку позивача, спростовує доводи відповідача про допущення позивачем порушень вимог чинного законодавства, оскільки такі не відповідають фактичним обставинам справи. Наполягав на задоволенні позовних вимог.

Відповідно до частини п`ятої статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи відсутність клопотань сторін про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні за їх участю, суд вважає за можливе розглянути дану справу за правилами спрощеного позовного провадження в порядку письмового провадження в межах строку, визначеного статтею 258 Кодексу адміністративного судочинства України.

Дослідивши наявні матеріали, всебічно та повно з`ясувавши всі обставини справи, об`єктивно оцінивши докази, що мають юридичне значення для вирішення спору по суті, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 19 вересня 2018 року на підставі рішення №1253 від 22 серпня 2018 року Національною радою з питань телебачення та радіомовлення видано Товариству з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь (58010, м. Чернівці, вул. Університетська, 20, код ЄДРПОУ 37722525) ліцензію на мовлення серії НР №00657-м строком дії до 19 вересня 2025 року. Вид мовлення - багатоканальне (телебачення). Територія розповсюдження програм - регіональне. Періодичність, час, обсяги мовлення по 24 години на добу.

Як вбачається зі змісту рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення №1529 від 10 грудня 2020 року Про призначення позапланової виїзної перевірки ТОВ Чернівецький промінь м. Чернівці (НР №00657-м від 19 вересня 2018 року, багатоканальні ТБ, логотип: Чернівецький промінь (комбіноване) ), за результатами моніторингу мовлення ТОВ Чернівецький промінь , м. Чернівці (ліцензія на мовлення НР № 00657-м від 19.09.2018), за 16 листопада 2020 року, 17 листопада 2020 року, 19 листопада 2020 року, 20 листопада 2020 року, 21 листопада 2020 року, 22 листопада 2020 року та 29 листопада 2020 року (у день голосування) в телеефірі зафіксовано трансляцію передач/сюжетів, що містять приховану передвиборну агітацію, що є ознаками порушення ліцензіатом вимог частини четвертої статті 51, частини п`ятої статті 51, частини третьої статті 52, частини четвертої статті 57, частини восьмої статті 57, пункту а частини першої статті 59 Виборчого кодексу України.

Розглянувши результати вказаного моніторингу, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила призначити позапланову виїзну перевірку діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь , м. Чернівці (ліцензія на мовлення НР №00657-м від 19 вересня 2018 року), з метою перевірки дотримання вимог частини четвертої статті 51, частини п`ятої статті 51, частини третьої статті 52, частини четвертої статті 57, частини восьмої статті 57, пункту а частини першої статті 59 Виборчого кодексу України.

На виконання зазначеного рішення позивачем 11 грудня 2020 року видано наказ №5а/247 Про проведення позапланової виїзної перевірки діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь , м. Чернівці (ліцензія на мовлення НР №00657-м від 19 вересня 2018 року) та посвідчення на право проведення виїзної перевірки №186 Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь , м. Чернівці (ліцензія на мовлення НР №00657-м від 19 вересня 2018 року) на період 17 грудня 2020 року.

11 грудня 2020 року представником Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Чернівецькій області направлено на адресу директора ТОВ Чернівецький промінь Спрінчінат А.С. лист за №2/79 про проведення 17 грудня 2020 року позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь , м. Чернівці (ліцензія на мовлення НР №00657-м від 19 вересня 2018 року), у зв`язку з чим вказані прохання про забезпечення умов для проведення перевірки, завчасної підготовки документів та їх копії, необхідних для долучення до матеріалів перевірки, а також забезпечення присутності працівника, відповідального за розміщення в телеефірі Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь , м. Чернівці, 16 листопада 2020 року (о 14.14, 15.14, 17.14, 18.14), 17 листопада 2020 року (о 15 10, 20.42, 22.42), 19 листопада 2020 року (о 00.13, 20.30, 22.30), 20 листопада 2020 року (о 20.34, 22.34), 21 листопада 2020 року (о 20.38, 22.38), 29 листопада 2020 року (о 00.30, 17.00, 21.00) та 29 листопада 2020 року (о 10.58) передач/сюжетів, що містять приховану передвиборну агітацію, із документом, що засвідчує особу (паспорт), та документом, який підтверджує його повноваження/посадові обов`язки, або іншими документами, що дають підстави вважати його відповідальною особою за розміщення зазначених відеоматеріалів, якщо ця особа не є директором компанії.

Зазначений лист отримано особисто ОСОБА_1 11 грудня 2020 року, що підтверджується її підписом.

17 грудня 2020 року адвокатом Раздорським Р.А., діючого в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь на підставі Ордера про надання правничої (правової) допомоги серії СЕ №1009441 від 17 грудня 2020 року, подано представнику Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Чернівецькій області заяву з проханням про перенесення проведення перевірки ліцензіата на іншу дату у зв`язку із хворобою керівника, що підтверджується листком непрацездатності від 16 грудня 2020 року. Зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь не відмовляється від проведення перевірки. Водночас ОСОБА_2 як представник не має можливості доступу до документів ТОВ Чернівецький промінь . Вказано, що 17 грудня 2020 року представників Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення було допущено до проведення перевірки, така була розпочата, перешкод у її проведенні не вчинялось.

17 грудня 2020 року адвокатом Раздорським Р.А. подано представнику Національної рада України з питань телебачення і радіомовлення у Чернівецькій області також пояснення, зміст яких аналогічний його заяві від 17 грудня 2020 року.

17 грудня 2020 року уповноваженими особами Національної ради з питань телебачення і радіомовлення складено Акт про відмову в проведенні позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь .

У названому Акті вказано наступне.

ТОВ Чернівецький промінь , м. Чернівці, було повідомлено про проведення позапланової виїзної перевірки завчасно, 11 грудня 2020 року, шляхом безпосереднього вручення листа-повідомлення (вихідний номер №2/79 від 11 грудня 2020 року) директору телекомпанії Спрінчінат Аллі Степанівні.

Відповідно до Посвідчення на право проведення виїзної перевірки від 11 грудня 2020 року №186, уповноважені особи Національної ради представник Національної ради у Чернівецькій області Нечипорук Л.М. та спеціаліст секретаріату представника Національної ради у Чернівецькій області Стаєцька Н.В. прибули до ліцензіата, ТОВ Чернівецький промінь за його місцезнаходженням: 58010, м. Чернівці, вул. Університетська, буд. 20.

Директор ТОВ Чернівецький промінь Спрінчінат Алла Степанівна була відсутня на робочому місці. Представник Національної ради в Чернівецькій області для з`ясування ситуації зв`язалася телефоном із Спрінчінат А.С. Керівник товариства повідомила, що вона перебуває на лікарняному, та надіслала на електронну адресу Національної ради копію Листка непрацездатності (Серія АДЗ №999351 від 16 грудня 2020 року) (Листок непрацездатності надійшов на електронну адресу Національної ради 17 грудня 2020 року, о 12:39 год.).

Згідно змісту відзиву на позовну заяву, відповідачем не заперечувались вказані обставини.

Крім цього, в Акті про відмову від проведення перевірки також зазначено, що, фактично, з 16 грудня 2020 року директору компанії було відомо, що вона не зможе взяти участь у даній перевірці, при цьому про те, що перевірка буде проводитись 17 грудня 2020 року, директору стало відомо ще 11 грудня 2020 року, що підтверджується підписом на примірнику листа №2/79 від 11 грудня 2020 року, який їй було вручено особисто.

Директора ТОВ Чернівецький промінь було поінформовано, що уповноважені особи Національної ради чекають на уповноваженого представника ліцензіата для проведення позапланової виїзної перевірки.

Таким чином, з 12:30 год. уповноважені особи Національної ради перебували за місцезнаходженням ліцензіата та очікували на уповноваженого представника ТОВ Чернівецький промінь .

О 17:30 за місцезнаходженням ліцензіата прибув адвокат Раздорський Руслан Анатолійович, який пред`явив уповноваженим особам Національної ради Ордер на надання правничої (правової) допомоги ТОВ Чернівецький промінь СЕ №1009441.

Факт прибуття адвоката Раздорського Р.А. до місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь 17 грудня 2020 року о 17 год. 30 хв. також не заперечується відповідачем у відзиві.

Також в Акті від 17 грудня 2020 року зазначено наступне.

В подальшому ОСОБА_2 наголосив уповноваженим особам Національної ради, що він є уповноваженою особою ліцензіата на проведення перевірки та допустив уповноважених осіб Національної ради розпочати позапланову виїзну перевірку ТОВ Чернівецький промінь .

Такий тривалий часовий проміжок очікування уповноваженими особами Національної ради свідчить про зумисне затягування ліцензіатом часу в день позапланової виїзної перевірки та вважаються діями, що перешкоджають проведенню перевірки, враховуючи той факт що компанії було заздалегідь відомо про призначену перевірку.

Перевірку було розпочато згідно Інструкції про порядок здійснення Моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженої рішенням Національної ради від 08 лютого 2012 року №115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 року за №313/20626 у редакції рішення Національної ради від 09 листопада 2017 року №2127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України.

Разом з тим, на прохання представника Національної ради в Чернівецькій області Нечипорук Л.М. до ОСОБА_2 надати необхідні для здійснення перевірки документи з питань, що виникли під час перевірки та для складання протоколів про адміністративне правопорушення, а саме: плей-листи, ефірні сітки та витяги з журналу обліку та реєстрації передач ТОВ Чернівецький промінь за 16 листопада 2020 року, 17 листопада 2020 року, 19 листопада 2020 року, 20 листопада 2020 року, 21 листопада 2020 року, 22 листопада 2020 року та 29 листопада 2020 року уповноваженою особою ліцензіата відмовлено - з тієї причини, що в нього немає доступу до службового кабінету директора товариства, а відтак і до зазначеного переліку документів. Також ОСОБА_2 повідомив, що не має печатки ТОВ Чернівецький промінь . При цьому, директору ТОВ Чернівецький промінь як вже зазначалось вище, з 11 грудня 2020 року було відомо про те, що 17 грудня 2020 року буде проведено перевірку, однак належних заходів для забезпечення проведення даної перевірки вжито не було, що свідчить про умисне вчинення дій уповноваженою особою ліцензіата спрямованих на перешкоджання проведенню перевірки уповноваженими посадовими особами Національної ради.

Вказано, що абзацами 3, 4 пункту 16 розділу III Інструкції саме на уповноважену особу ліцензіата покладено обов`язок створити умови для проведення перевірки уповноваженими особами Національної ради та своєчасно надати уповноваженим особам Національної ради пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки.

ОСОБА_2 було повідомлено, що відповідно до пункту 15 розділу III Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, ненадання у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення перевірки та перешкоджання уповноваженим посадовим особам Національної ради проводити перевірку, вважається відмовою ліцензіата у проведенні перевірки, у разі настання цих обставини, складається Акт про відмову в проведенні перевірки телерадіоорганізації.

ОСОБА_2 повторно відмовився надати запитувані уповноваженими особами Національної ради документи.

Таким чином, цим Актом позапланової виїзної перевірки зафіксовано відмову ліцензіата у проведенні уповноваженими особами Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства, що є підставою для звернення До суду про анулювання ліцензії відповідно до пункту г частини п`ятої статті 37 Закону України Про телебачення і радіомовлення .

З матеріалів справи також вбачається, що за результатами розгляду Акту про відмову в проведенні позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь від 17 грудня 2020 року позивачем прийнято рішення від 23 грудня 2020 року №1701 Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ Чернівецький промінь м. Чернівці (НР №00657-м) від 19 вересня 2018 року, багатоканальне мовлення, логотип: Чернівецький промінь (комбіноване) ), пунктами 1, 2 якого визнано факт відмови ліцензіата ТОВ Чернівецький промінь , м. Чернівці, у проведенні уповноваженими особами Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства України та вирішено звернутись до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення ТОВ Чернівецький промінь , м. Чернівці, НР №00657-м від 19 вересня 2018 року.

За таких обставин Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до суду з даним позовом.

Вирішуючи спір, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 1 Закону України Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення від 23 вересня 1997 року №538/97-ВР (далі - Закон №538/97-ВР у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

Статтею 13 Закону №538/97-ВР передбачено, що Національна рада здійснює, зокрема, нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог законодавства у галузі телерадіомовлення; нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів; застосування в межах своїх повноважень санкцій відповідно до закону; офіційний моніторинг телерадіопрограм.

Крім цього, згідно з приписами частини першої статті 70 Закону України Про телебачення і радіомовлення від 21 грудня 1993 року №3759-XII ( далі - Закон №3759-XII у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) Національна рада здійснює контроль за дотриманням та забезпечує виконання вимог, зокрема, законодавства про вибори.

Відповідно до приписів статті 1 Закону №3759-XII ліцензія на мовлення - документ державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж; ліцензіат (власник ліцензії) - юридична або фізична особа, якій Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала відповідну ліцензію.

Статтею 27 Закону №3759-XII передбачено, зокрема, що ліцензія на мовлення видається не пізніше ніж у десятиденний строк після прийняття Національною радою рішення про видачу ліцензії за умови сплати ліцензійного збору і є єдиною законною підставою на право мовлення. Визначені ліцензією на мовлення та додатками до ліцензії організаційні, технологічні та змістовні характеристики мовлення, а також організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов`язання ліцензіата становлять умови ліцензії на мовлення. Умови ліцензії визначаються Національною радою за погодженням з претендентами на отримання ліцензії в порядку, визначеному цим Законом, та затверджуються рішенням Національної ради. Ліцензіат зобов`язаний виконувати умови ліцензії. Національна рада контролює виконання ліцензіатами умов ліцензій, а в разі їх порушення - застосовує штрафні санкції відповідно до вимог цього Закону.

Порядок анулювання ліцензії на мовлення визначений статтею 37 Закону №3759-XII

Так, відповідно до частини першої та другої названої статті анулювання ліцензії на мовлення здійснюється Національною радою у випадках, передбачених цим Законом.

Національна рада анулює ліцензію на мовлення на підставі: а) клопотання ліцензіата про анулювання ліцензії; б) рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата; в) несплати ліцензіатом ліцензійного збору у строки, встановлені відповідно до вимог цього Закону; г) відсутності передбаченого ліцензією мовлення протягом року від дня видачі ліцензії; ґ) рішення суду про втрату чинності ліцензії на мовлення.

Частиною п`ятою статті 37 Закону №3759-XII визначено, що Національна рада може звертатися до суду про анулювання ліцензії на мовлення на підставі: а) факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі-неліцензіату з метою проведення нею інформаційної діяльності; б) факту несвоєчасного подання заяви про переоформлення ліцензії у зв`язку з організаційними змінами статусу та умов діяльності ліцензіата; в) факту невиконання розпоряджень про усунення порушень законодавства та ліцензійних вимог; г) факту відмови ліцензіата у проведенні працівниками Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства України; ґ) факту невідповідності ліцензіата визначеним статтею 12 цього Закону вимогам щодо заснування телерадіоорганізацій, обмеження частки власності іноземних фізичних та юридичних осіб в акціонерному або статутному капіталі телерадіоорганізації, а також до установчих і статутних документів телерадіоорганізації.

Відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення передбачена статтею 71 Закону №3759-XII.

Відповідно до частини першої статті 71 Закону №3759-XII відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення несуть телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги, їх керівники та працівники, інші суб`єкти господарської діяльності, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Винні в порушеннях несуть цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

Згідно з положеннями частини другої статті 71 Закону №3759-XII міру відповідальності та відповідні санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення встановлює суд. У визначених цим Законом випадках санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення встановлюються Національною радою.

Відповідно до частини першої та другої статті 72 Закону №3759-XII санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення застосовуються за рішенням суду або, у встановлених цим Законом випадках, за рішенням Національної ради. Національна рада застосовує санкції до телерадіоорганізацій у разі порушення ними вимог цього Закону та/або умов ліцензії.

Згідно частини шостої статті 72 Закону №3759-XII національна рада може застосовувати до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги такі санкції: оголошення попередження; стягнення штрафу; анулювання ліцензії на підставі рішення суду за позовом Національної ради.

Крім того, суд звертає увагу, що порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, організації та проведення перевірок, оформлення результатів перевірок ліцензіатів уповноваженими особами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення регламентований Інструкцією про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради від 08 лютого 2012 року №115 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 року за №313/20626 (далі - Інструкція №115 у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин).

Так, згідно положень пункту 1 розділу ІІІ Інструкції №115 Національна рада здійснює наглядові повноваження, зокрема шляхом здійснення моніторингу телерадіопрограм, а також проведення перевірок (планових або позапланових, виїзних або безвиїзних). Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка ліцензіата уповноваженими особами Національної ради, що передбачає проведення перевірки за місцезнаходженням ліцензіата.

Відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Інструкції №115 підставами для призначення позапланових перевірок є, зокрема, виявлення Національною радою під час проведення моніторингу телерадіопрограм, а також програм, що надаються у складі програмної послуги, ознак порушення ліцензіатом вимог законодавства та/або умов ліцензії; перевірка виконання ліцензіатом рішень, розпоряджень Національної ради щодо усунення порушень вимог законодавства та/або умов ліцензії, прийнятих і виданих за результатами проведених перевірок.

Пунктом 13 розділу ІІІ Інструкції №115 передбачено, що національна рада надсилає ліцензіату рекомендованого листа про проведення перевірки (або повідомляє засобами телефонного зв`язку чи шляхом безпосереднього вручення письмового повідомлення працівником Національної ради особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під підпис) не пізніше ніж за десять днів до дати початку проведення планової перевірки та за п`ять днів до дати початку проведення позапланової перевірки.

Повідомлення містить:

дату проведення перевірки;

найменування або прізвище, ім`я, по батькові ліцензіата, щодо діяльності якого здійснюється перевірка;

найменування органу, що проводить перевірку;

тип перевірки (планова, позапланова, виїзна, безвиїзна);

номер і дату рішення Національної ради, на виконання якого здійснюється перевірка.

Згідно пункту 15 розділу ІІІ Інструкції №115 відмова ліцензіата у проведенні уповноваженими особами Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії відповідно до пункту "г" частини п`ятої статті 37 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається:

відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у ліцензії;

перешкоджання уповноваженим посадовим особам Національної ради проводити перевірку;

ненадання у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення перевірки;

відсутність за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата в період проведення перевірки;

перешкоджання в доступі уповноважених осіб Національної ради до головної станції провайдера програмної послуги для проведення перевірки та/або здійснення моніторингу такого провайдера.

У разі настання однієї або більше обставин, передбачених цим пунктом, складається акт про відмову в проведенні перевірки телерадіоорганізації/ провайдера програмної послуги (додаток 1).

Таким чином, з наведеного вбачається, що законодавчі норми, які регулюють спірні правовідносини, не передбачають застосування іншої, аніж анулювання ліцензії, санкції за відмову ліцензіата у проведенні перевірки.

При цьому під відмовою у проведенні перевірки розуміється, зокрема, перешкоджання уповноваженим посадовим особам Національної ради проводити перевірку, а також ненадання у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення перевірки.

Водночас, оскільки Закон №3759-XII визначає можливість застосування крайнього заходу впливу до ліцензіата за відмову у проведенні працівниками Національної ради перевірки його діяльності, як-то анулювання ліцензії, то поняття відмова ліцензіата у проведенні перевірки слід тлумачити не в буквальному сенсі, а з урахуванням кожного специфічного факту та аргументу, який міг вплинути на настання такої обставини.

В той же час, при вирішенні публічно-правового спору за зверненням суб`єкта владних повноважень (у випадках, коли право звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб`єкту законом), адміністративний суд наділений певним процесуальним розсудом (свободою вибору), який здійснюється через призму оцінювання фактичних обставин справи та врахування загальних і публічних інтересів.

При цьому адміністративний розсуд обумовлюється, зокрема, дотриманням принципів законності, доцільності, розумності, обґрунтованості та пропорційності. Своєю чергою, принцип пропорційності означає дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія).

Вказане судом узгоджується із висновками Верховного Суду щодо застосування наведених вище норм права, які викладені у постанові від 27 травня 2021 року по справі №640/2582/19.

Відповідно до частини п`ятої статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Як вбачається з Акту про відмову в проведенні позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь від 17 грудня 2020 року та Рішення №1701 від 23 грудня 2020 року, відмова ліцензіата (відповідача) у проведенні перевірки, на думку позивача, виразилась у ненаданні у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення перевірки.

У зв`язку з цим суд звертає увагу на те, що у листі-повідомленні від 11 грудня 2020 року №2/79, яким позивач повідомив відповідача про проведення позапланової виїзної перевірки, не наведено перелік документів, які відповідач повинен надати для здійснення перевірки. Тобто, позивачем не було конкретизовано, які саме документи має підготувати та надати відповідач при перевірці.

Зазначене, на переконання суду, унеможливило відповідача при проведенні перевірки 17 грудня 2020 року надати позивачу саме у повному обсязі запитувані документи, необхідні для здійснення перевірки .

При цьому, як вбачається з матеріалів справи, інших, окрім листа-повідмолення від 11 грудня 2020 року №2/79, запитів, листів з вимогою надати документи для здійснення перевірки позивачем відповідачу не направлялось (не видавалось).

Крім цього, з матеріалів справи вбачається та визнавалась її сторонами та обставина, що під час проведення перевірки 17 грудня 2020 року директор ТОВ Чернівецький промінь Спрінчінат А.С. була тимчасово непрацездатна (перебувала на лікарняному), про що 16 грудня 2020 року, тобто завчасно, остання повідомила позивача шляхом надсилання на електронну адресу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення відповідного листка непрацездатності.

На думку суду, вказана обставина за відсутності інших осіб, які б мали доступ до документів ТОВ Чернівецький промінь , свідчить про поважність причин неможливості надати особам, які прибули для проведення перевірки, всіх документів, необхідних для її здійснення.

У ході судового розгляду справи позивачем не надано належних доказів того, що крім директора ТОВ Чернівецький промінь Спрінчінат А.С., станом на 17 грудня 2020 року інші особи мали як право, так і реальну можливість доступу до документів ТОВ Чернівецький промінь , необхідних для здійснення перевірки.

При цьому з матеріалів справи вбачається, що згідно Ордеру про надання правничої (правової) допомоги серії СЕ №1009441 від 17 грудня 2020 року, наданого при проведенні перевірки, адвокат Раздорський Р.А. мав право лише представляти інтереси ТОВ Чернівецький промінь у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, їх представництвах. Тобто, названа особа могла лише надавати правову допомогу ТОВ Чернівецький промінь , а не заміщувати директора ТОВ Чернівецький промінь під час проведення перевірки.

Доказів уповноваження вказану вище особу мати право доступу (та реальну можливість доступу) до документів ТОВ Чернівецький промінь матеріали справи не містять. Таких позивачем в обґрунтування своєї позиції не надано.

Поряд з цим суд звертає увагу на те, що у заяві від 17 грудня 2020 року, адресованій представнику Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Чернівецькій області, адвокат Раздорський Р.А. повідомив як про перебування директора ТОВ Чернівецький промінь Спрінчінат А.С. на лікарняному, так і про відсутність у нього можливості доступу до документів ТОВ Чернівецький промінь , у зв`язку з чим просив відкласти проведення перевірки на іншу дату. Також наголосив, що ТОВ Чернівецький промінь не відмовляється від проведення перевірки.

Того ж дня адвокатом Раздорським Р.А. подано представнику Національної рада України з питань телебачення і радіомовлення у Чернівецькій області і пояснення, зміст яких аналогічний заяві від 17 грудня 2020 року.

Надаючи оцінку вказаним обставинам, суд приходить до висновку про те, що проведення 17 грудня 2020 року позапланової виїзної перевірки ТОВ Чернівецький промінь не відбулося через об`єктивні причини, які, фактично, не залежали від волі ліцензіата.

Позивачем же на підставі належних та достовірних у розумінні статей 73 та 75 Кодексу адміністративного судочинства України доказів не доведено суду вину відповідача-ліцензіата у відмові провести позапланову виїзну перевірку.

На переконання суду, обставини справи, встановлені на підставі наявних у ній письмових доказів, свідчать про те, що поведінку відповідача не варто беззаперечно розцінювати як відмову ліцензіата у проведенні перевірки, що виразилось у ненаданні у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення перевірки , що і стало підставою для звернення до суду з цим позовом.

Крім цього, твердження позивача, викладені у Акті від 17 грудня 2020 року та Рішенні №1701 від 23 грудня 2020 року, про умисне вчинення дій уповноваженою особою ліцензіата спрямованих на перешкоджання проведенню перевірки уповноваженими посадовими особами Національної ради, суд оцінює критично та вважає безпідставними, оскільки вони не підтвердженні належними доказами та спростовуються такими обставинами як перебування директора ТОВ Чернівецький промінь Спрінчінат А.С. на лікарняному станом на 17 грудня 2020 року (дата проведення перевірки) та повідомленням ліцензіата про не відмову від проведення перевірки з одночасним проханням відкласти її проведення на іншу дату.

Суд вважає, що у даному випадку відсутні достатні підстави стверджувати про вчинення відповідачем дій, які необхідно трактувати як відмову ліцензіата у проведенні перевірки в розумінні наведених вище норм, що дає право Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення звернення до суду з позовною вимогою про анулювання ліцензії на мовлення.

Так, як уже зазначалось вище, згідно пункту г частини п`ятої статті 37 Закону №3759-XII Національна рада може звертатися до суду про анулювання ліцензії на мовлення на підставі факту відмови ліцензіата у проведенні працівниками Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства України.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про наявність у Національної ради саме права, а не обов`язку, звернення до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення за умови виявлення факту відмови ліцензіата у проведенні працівниками Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства України.

Вказання законодавцем у цій нормі слова може свідчить про наявність у Національної ради можливості до вчинення указаних дій, а не встановлює для неї відповідного обов`язку.

З огляду на встановленні обставини справи, суд вважає, що висновок позивача про наявність підстав для звернення до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення ТОВ Чернівецький промінь , м. Чернівці, НР №00657-м від 19 вересня 2018 року, є передчасним і зроблений без урахування усіх обставин, що мають значення для прийняття такого рішення.

Отже, пред`явлений позов - передчасний та необґрунтований, а тому задоволенню не підлягає.

Беручи до уваги правове регулювання спірних правовідносин у співвідношенні зі встановленими судом обставинами даної справи, а також враховуючи наслідки анулювання ліцензії на мовлення, тобто, фактично, припинення господарської діяльності відповідача, суд вважає, що такий вид санкції як анулювання ліцензії є неспівмірним з тяжкістю допущеного, на думку позивача, порушення.

Зазначене виключає можливість анулювання ліцензії на мовлення в судовому порядку та, відповідно, задоволення цього позову.

Згідно частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Статтею 72 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до статті 73 Кодексу адміністративного судочинства України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно статей 74 -76 Кодексу адміністративного судочинства України суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до частини першої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Згідно частин першої - третьої статі 90 Кодексу адміністративного судочинства України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Оцінивши належність, допустимість, достовірність наявних доказів окремо, а також достатність і взаємний зв`язок цих доказів у їх сукупності, суд вважає, що позивач не довів наявності підстав для задоволення позову, натомість відповідач довів його необґрунтованість та безпідставність.

Керуючись статтями 241 - 246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В :

В задоволенні позову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення до Товариства з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь про анулювання ліцензії відмовити повністю .

Підстави для розподілу судових витрат відсутні.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана або до Чернівецького окружного адміністративного суду або безпосередньо до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня його проголошення. Датою ухвалення судового рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено - повне чи скорочене). Датою ухвалення судового рішення в порядку письмового провадження є дата складення повного судового рішення. Повне судове рішення складено 17 вересня 2021 року.

Повне найменування учасників справи: позивач - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (01601, м. Київ, вул. Прорізна, 2, ЄДРПОУ 00063928), відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю Чернівецький промінь (58010, м. Чернівці, вул. Університетська, 20, ЄДРПОУ 37722525).

Суддя О.П. Лелюк

Дата ухвалення рішення16.09.2021
Оприлюднено19.09.2021

Судовий реєстр по справі —600/358/21-а

Ухвала від 08.02.2022

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Чиркін С.М.

Постанова від 19.12.2021

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Капустинський М.М.

Ухвала від 09.11.2021

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Капустинський М.М.

Ухвала від 09.11.2021

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Капустинський М.М.

Ухвала від 31.10.2021

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Капустинський М.М.

Рішення від 16.09.2021

Адміністративне

Чернівецький окружний адміністративний суд

Лелюк Олександр Петрович

Ухвала від 18.07.2021

Адміністративне

Чернівецький окружний адміністративний суд

Лелюк Олександр Петрович

Постанова від 30.05.2021

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Капустинський М.М.

Ухвала від 04.04.2021

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Капустинський М.М.

Ухвала від 04.04.2021

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Капустинський М.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні