ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди

"15" вересня 2021 р. Справа№ 910/12885/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Ходаківської І.П.

суддів: Владимиренко С.В.

Демидової А.М.

за участю секретаря судового засідання: Зозулі Н.М.

за участю представників сторін:

від позивача: Галич І.Л.

від відповідача-1: Колесник Д.В.

від відповідача-2: Буртовий М.В.

від третьої особи: Мосунов Ю.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні спільну письмову заяву

Компанії "Ріордан Лімітед",

Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Галуа Інвест",

товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКЕРІЯ",

товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ"

про затвердження мирової угоди

апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії "Ріордан Лімітед"

на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2020 (повний текст рішення складено 28.12.2020)

у справі № 910/12885/20 (суддя Нечай О.В.)

за позовом Компанії "Ріордан Лімітед"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Галуа Інвест", яке діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Голден";

2) товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКЕРІЯ"

за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ"

про визнання правочинів удаваними, припинення правовідношення, визнання недійсним правочину і визнання права власності

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Північного апеляційного господарського суду у складі колегії суддів: Ходаківська І.П. - головуючий, Владимиренко С.В., Демидова А.М. перебуває апеляційна скарга Компанії "Ріордан Лімітед" на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2020 у справі № 910/12885/20, у розгляді якої ухвалою суду від 04.08.2021 було оголошено перерву до 15.09.2021.

14.09.2021 до Північного апеляційного господарського суду надійшла спільна письмова заява Компанії "Ріордан Лімітед", Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Галуа Інвест", товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКЕРІЯ", товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" про затвердження мирової угоди.

У судовому засіданні 15.09.2021 представники сторін підтримали спільну заяву про затвердження мирової угоди, просили її задовольнити, затвердити мирову угоду на стадії апеляційного провадження в господарській справі № 910/12885/20 на умовах, зазначених в мировій угоді, що додається.

За змістом частини 7 статті 46 Господарського процесуального кодексу України (далі з текстом - ГПК України) сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з частинами 1 - 4 статті 192 цього Кодексу мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Колегією встановлено, що мирова угода підписана уповноваженими особами: від позивача - Компанії "Ріордан Лімітед" її директорами Марією Заркос та Маріосом Ціорцісом, повноваження яких підтверджуються наявними у матеріалах справи установчими документами Компанії "Ріордан Лімітед" з офіційним перекладом на українську мову; від відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Галуа Інвест" його співзасновником (учасником) Васильєвою Л.П., повноваження якої підтверджується наявною в матеріалах справи та належним чином засвідченою копією протоколу № 6 загальних зборів учасників товариства від 13.09.2021 (оригінал протоколу оглянуто в судовому засіданні та повернуто представнику) та відомостями із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; від відповідача-2 - товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКЕРІЯ" його керівником (директором) Петровим К.В., що підтверджується відомостями із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; від третьої особи - товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" його керівником (директором) Луцяком І.М., що підтверджується відомостями із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Підписи вказаних уповноважених осіб скріплено печатками товариств.

Отже, колегія не виявила обмежень представників сторін на вчинення відповідних дій.

У зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди колегією суддів до винесення цієї ухвали роз`яснено сторонам правові наслідки затвердження такої угоди, передбачені ч. 3 ст. 231 ГПК України.

При цьому присутні представники сторін у справі підтвердили наміри і наявність підстав для укладення мирової угоди у редакції, підписаній повноважними представниками.

Статтею 274 ГПК України передбачено, що у суді апеляційної інстанції сторони мають право укласти мирову угоду відповідно до загальних правил про цю процесуальну дію незалежно від того, хто подав апеляційну скаргу.

Якщо мирова угода сторін відповідає вимогам статей 191, 192 ГПК України, суд постановляє ухвалу про затвердження мирової угоди сторін, якою одночасно визнає нечинним судове рішення першої інстанції, яким закінчено розгляд справи, та закриває провадження у справі.

Згідно з ст. 275 ГПК України, суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право, зокрема, визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково у передбачених ГПК України випадках і закрити провадження у справі у відповідній частині.

Господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом (п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України).

Колегією встановлено, що умови мирової угоди стосуються лише прав та обов`язків учасників справи щодо предмета позову, не суперечать чинному законодавству та не порушують прав і охоронюваних інтересів третіх осіб, тобто відповідають положенням ст. 192 ГПК України.

Колегія суддів дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення спільної письмової заяви учасників справи про затвердження мирової угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження" підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою рішення на підставі ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом.

Відповідно до ч.ч. 2 та 3 ст. 193 ГПК України ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

У зв`язку із затвердженням мирової угоди, провадження у справі №910/12885/20 підлягає закриттю на підставі ст.ст. 274, 275 ГПК України, а рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2020 у цій справі - визнанню нечинним.

Відповідно до частини четвертої статті 231 ГПК України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Згідно з частиною другою статті 130 ГПК України у разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку, суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним під час подання відповідної апеляційної чи касаційної скарги.

За подання апеляційної скаргу у цій справі скаржником було сплачено 39 800, 00 доларів США, що підтверджується долученим до апеляційної скарги оригіналом платіжного документа SWIFT 103 О001210113000247 від 13.01.2021 та довідкою Державної судової адміністрації України від 20.01.2021 № 11-1101/21 про підтвердження зарахування надходжень від сплати судового збору в іноземній валюті.

Враховуючи приписи вищезазначеної норми, колегія суддів вважає за можливе повернути скаржнику (платнику судового збору) - Компанії "Ріордан Лімітед" [Riordan Limited] з Державного бюджету України 50 відсотків судового збору, сплаченого ним під час подання апеляційної скарги.

Щодо поданого позивачем до суду апеляційної інстанції клопотання про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою господарського суду міста Києва від 31.08.2020 у цій справі, колегія суддів зазначає, що в розумінні ст. 145 ГПК України клопотання про скасування заходів забезпечення позову має розглядатися тим судом, яким вжиті заходи забезпечення позову, тобто, у даному випадку судом першої інстанції. За наслідками розгляду такого клопотання судом першої інстанції постановляється ухвала про скасування заходів забезпечення позову або про відмову в їх скасуванні, яка може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду першої інстанції (п. 4 ч. 1 ст. 255 ГПК України).

У зв`язку з наведеним, клопотання позивача про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою господарського суду міста Києва від 31.08.2020 у цій справі, не розглядається.

Керуючись статтями 192, 231, 234, 274-275 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

У Х В А Л И В :

1. Спільну письмову заяву Компанії "Ріордан Лімітед", Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Галуа Інвест", товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКЕРІЯ", товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" про затвердження мирової угоди задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду від 07.06.2021, укладену між Компанією "Ріордан Лімітед", Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Галуа Інвест", товариством з обмеженою відповідальністю "ЛІКЕРІЯ", товариством з обмеженою відповідальністю "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" у справі № 910/12885/20, у такій редакції:

від 07 червня 2021 року МИРОВА УГОДА У господарській СПРАВІ № 910/12885/20 про визнання правочинів удаваними, припинення правовідношення, визнання недійсним правочину і визнання права власності між компанією "ріордан лімітед" ("позивач") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Галуа Інвест" ("відповідач 1") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Лікерія" ("відповідач 2")

та Товариством з обмеженою відповідальністю "Керамблоки-ІНВЕСТ" ("третя особа")

(1) Компанія "Ріордан Лімітед" (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE242139, місцезнаходження: Продрому Авеню, 75, Уанвордл Парквью Хаус, 4-й поверх 2063, м. Нікосія, Кіпр), в особі Директорів Марії Заркос та Маріоса Ціорціс [Maria Zarkos, Marios Tziortzis], позивач у господарській справі № 910/12885/20 ("Позивач "), з однієї сторони, і

(2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ", яке діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Голден" (код за ЄДРІСІ 2331625) (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 35000863, місцезнаходження: 04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 15, корпус 1, Літера А), в особі Васильєвої Л.П. , який діє на підставі протоколу № 6 від 13/09/21 заг. зборів уч. ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" , відповідач у господарській справі №910/12885/20 ("ТОВ "Галуа Інвест "), з іншої сторони, і

(3) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ" (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 42137815, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 20В, офіс 26/3), в особі Директора Петрова Кирила Вадимовича, який діє на підставі Статуту, відповідач у господарській справі № 910/12885/20 ("ТОВ "Лікерія ") з іншої сторони, і

(4) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 32960774, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, буд. 2), в особі Директора Луцяка Іллі Михайловича, який діє на підставі Статуту, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів, у господарській справі № 910/12885/20 ("ТОВ "Керамблоки-Інвест ") (надалі разом - "Сторони ")

враховуючи:

(а) бажання Сторін на підставі взаємних поступок припинити спір у господарській справі № 910/12885/20 , яка розглядається Північним апеляційним господарським судом за апеляційною скаргою компанії "Ріордан Лімітед" на рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2020 року у справі за позовом компанії "Ріордан Лімітед" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Галуа Інвест" та товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКЕРІЯ", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" про визнання правочинів удаваними, припинення правовідношення, визнання недійсним правочину і визнання права власності,

(б) умови Угоди про Примирення, укладеної, зокрема між Сторонами 18 травня 2021 року,

керуючись статтями 46, 192, 193, 274 Господарського процесуального кодексу України,

уклали цю мирову угоду у господарській справі № 910/12885/20 ("Мирова угода ") , про наступне:

1. З метою мирного врегулювання спору на основі взаємних поступок згідно зі ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, Сторони досягли взаємної згоди припинити спір у справі № 910/12885/20 шляхом укладення цієї Мирової угоди.

2. Цією Мировою угодою Сторони погодилися врегулювати правовідносини, що виникли, зокрема із придбання іменних інвестиційних сертифікатів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Голден" у кількості 155 987 штук загальною вартістю 155 987 000 грн., які належать Позивачу на праві власності ("Інвестиційні сертифікати ") на викладених в цій Мировій угоді умовах.

3. ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (1) на дату укладення цієї угоди сплатило Позивачу 888 012 (вісімсот вісімдесят вісім тисяч дванадцять) доларів США та (2) зобов`язується сплатити Позивачу 4 000 000 (чотири мільйони) доларів США (разом, Сума Врегулювання ) не пізніше 31 травня 2025 року включно ( Дата Виконання ).

4. Позивач передасть ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ", а ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" прийме у власність Інвестиційні сертифікати з умовою оплати вартості таких сертифікатів в гривневому еквіваленті, який буде дорівнювати 4 888 012 (чотири мільйона вісімсот вісімдесят вісім тисяч дванадцять) доларів США за курсом Національного банку України на дату оплати. Зобов`язання з оплати вартості сертифікатів буде вважатися виконаним оплатою Суми Врегулювання.

5. Позивач зобов`язується передати ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" оплачені Інвестиційні сертифікати не пізніше 5 календарних днів з дати оплати Суми Врегулювання.

6. У разі несплати чи несвоєчасної сплати ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" протягом 60 днів з Дати Виконання, ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" зобов`язане додатково сплатити Позивачу неустойку у розмірі 5 % річних, що нараховуються з 30-го дня після Дати Виконання і до повного виконання зобов`язання щодо сплати Суми Врегулювання.

7. ТОВ "ЛІКЕРІЯ" та ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" несуть солідарну відповідальність за виконання зобов`язання щодо сплати Позивачу Суми Врегулювання та зазначеної неустойки.

8. У випадку несплати ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" Суми Врегулювання, Позивач має право стягнути з ТОВ "ЛІКЕРІЯ" та/або ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" Суму Врегулювання і суму неустойки у порядку примусового виконання цієї Мирової угоди. Ухвала про затвердження Мирової угоди є виконавчим документом у розумінні Закону України "Про виконавче провадження".

9. Сторони підтверджують, що умови Мирової Угоди погоджені в порядку реалізації їх процесуального права на вихід за межі предмета спору та не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

10. Сторони цієї Мирової угоди, які є учасниками справи № 910/12885/20, не мають претензій одна до одної щодо компенсації будь-яких судових витрат у даній справі, зокрема судового збору та витрат на професійну правничу допомогу.

11. Ця Мирова угода додається як Додаток 1 до спільної письмової заяви Сторін про затвердження Мирової угоди у даній справі, підписаної всіма Сторонами.

12. У зв`язку із затвердженням цієї Мирової угоди та визнанням нечинним рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2020 року Позивач просить Північний апеляційний господарський суд скасувати вжиті за його заявою у даній справі заходи забезпечення позову. Підписане Позивачем клопотання про скасування заходів забезпечення позову в даній справі додається до спільної письмової заяви Сторін про затвердження Мирової угоди у даній справі як Додаток 2.

13. ТОВ "ЛІКЕРІЯ" та ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" визнають та підтверджують, що вжиті судом заходи забезпечення позову у даній справі не заподіяли їм шкоду (збитки) і підтверджують, що не мають вимог до Позивача щодо відшкодування шкоди (збитків).

14. Сторони дійшли згоди, що виконання зобов`язань за цією Мировою угодою означає повне та остаточне врегулювання Сторонами всіх вимог (та/або претензій), які є предметом розгляду у даній справі. Ні в судовому, ні в позасудовому порядку Сторони не заявлятимуть в майбутньому одна до одної вимог (та/або претензій) майнового чи немайнового характеру, які були предметом розгляду в даній справі, в тому числі вимог про стягнення компенсації, понесених витрат тощо.

15. Позивач, ТОВ "Галуа Інвест", ТОВ "ЛІКЕРІЯ" та ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" засвідчують, що зміст даної Мирової угоди відповідає їх дійсним намірам, Мирова угода підписана ними добровільно і з метою її реального виконання та не порушує їх права та інтереси, а також права та інтереси третіх осіб, у тому числі держави, і відповідає вимогам чинного законодавства України.

16. Сторони цієї Мирової угоди підтверджують, що їм відомі та зрозумілі зміст ст.ст. 46, 192, 193, 274 Господарського процесуального кодексу України, а також наслідки укладення цієї Мирової угоди, визнання (затвердження) її судом, прийнятої внаслідок такого визнання (затвердження) ухвали та закриття у зв`язку з цим провадження в даній справі, передбачені ч. 3 статті 231 Господарського процесуального кодексу України, а саме: у разі закриття провадження у справі, у тому числі у зв`язку з укладенням цієї Мирової угоди, повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих саме підстав не допускається.

17. Дана Мирова угода складена в 5 (п`яти) автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін та один примірник для надання до Північного апеляційного господарського суду разом зі спільною заявою (клопотанням) Сторін про затвердження судом даної Мирової угоди.

18. Ця Мирова угода обов`язкова для Сторін, набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язань за нею.

19. Жодна із Сторін не має права в односторонньому порядку розірвати Мирову угоду у даній справі або змінити її умови.

20. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені Сторін дану Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на підписання даної Мирової угоди і не мають будь-яких застережень та/або обмежень зазначених повноважень та/або своєї правоздатності та/або дієздатності.

21. Ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень у випадку, якщо після затвердження цієї Мирової угоди Позивач не отримає оплату згідно з п. 4 цієї Мирової угоди у визначений умовами цієї Мирової угоди строк. Стягувачем за цим виконавчим документом є компанія "Ріордан Лімітед".

22. Боржником за цим виконавчим документом є товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ".

23. Строк пред`явлення до виконання цієї ухвали про затвердження Мирової угоди - 3 роки.

Від компанії "Ріордан Лімітед"

Директори Марія Заркос та Маріос Ціорціс

[Maria Zarkos/ Marios Tziortzis]

підписи, відтиск печатки

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Галуа Інвест"

Васильєва Л.П.

підпис, відтиск печатки

Від товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКЕРІЯ"

Директор Петров Кирило Вадимович

підпис, відтиск печатки

Від товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ"

Директор Луцяк Ілля Михайлович

підпис, відтиск печатки.

3. Рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2020 у справі №910/12885/20 визнати нечинним.

4. Провадження у справі № 910/12885/20 закрити.

5. Матеріали справи № 910/12885/20 повернути до господарського суду міста Києва.

Ухвала є виконавчим документом і може бути пред`явлена до виконання відповідно до частини першої статті 12 Закону України "Про виконавче провадження" протягом трьох років до 15.09.2024 .

СТЯГУВАЧ: Компанія "Ріордан Лімітед" [Riordan Limited]

юридична особа, за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ242139, Продрому Авеню, 75, Уанворлд Парквью Хаус, 4-й поверх 2063, м. Нікосія, Кіпр

[Prodromou Avenue, ONEWORLD PARKVIEV HOUSE, 4 th floor, 2063, Nicosia, Cyprus]

тел.: +357 22496000

адреса ел. пошти: info@oneworldweb.net.

БОРЖНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ"

Ідентифікаційний код: 32960774

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2.

Повернути з Державного бюджету України на користь Компанії "Ріордан Лімітед" [Riordan Limited] (юридична особа, за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ242139, Продрому Авеню, 75, Уанворлд Парквью Хаус, 4-й поверх 2063, м. Нікосія, Кіпр [Prodromou Avenue, ONEWORLD PARKVIEV HOUSE, 4 th floor, 2063, Nicosia, Cyprus] тел.: +357 22496000 адреса ел. пошти: info@oneworldweb.net) 19 900, 00 доларів США (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот доларів США нуль центів) судового збору, сплаченого за подання апеляційної скарги.

Ухвала набирає законної сили з дня її оголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку відповідно до статей 287, 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено - 21.09.2021 (у зв`язку з перебуванням судді Ходаківської І.П. - головуючого та судді Демидової А.М. у відпустках 20.09.2021).

Головуючий суддя І.П. Ходаківська

Судді С.В. Владимиренко

А.М. Демидова

Дата ухвалення рішення 15.09.2021
Зареєстровано 22.09.2021
Оприлюднено 23.09.2021

Судовий реєстр по справі 910/12885/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.08.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.06.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.05.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.03.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.02.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 11.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 11.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.11.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону