Опендатабот для професіоналів

130 тисяч українських юристів, підприємців та бухгалтерів використовують сервіси Опендатабот.

Про­фесій­ний

249 грн на місяць при сплаті за рік

 • Дані ЄДР в режимі реаль­ного часу 100 за­питів на день
 • Щоден­ний моніто­ринг компа­ній, ре­єстру нерухо­мості та судо­вого реєстру
 • Всі судо­ві спра­ви компа­ній
 • 10 компа­ній або влас­ників об'єктів нерухо­мості в моніто­рингу
 • 10 судо­вих справ в моніто­рингу
 • 10 пошукових запитів по судо­вих спра­вах
 •  Дос­туп по API

Придбати

Сплата 2980 грн. за рік

Зви­чай­ний

Безкоштовно

 • Дані ЄДР в режимі реаль­ного часу 1 запит в день
 • Щотижне­вий моніто­ринг компа­ній, ре­єстру нерухо­мості та судо­вого реєстру
 • 5 компа­ній або влас­ників об'єктів нерухо­мості в моніто­рингу
 • 5 судо­вих справ в моніто­рингу
 • 1 пошуковий запит по судо­вих спра­вах
Ваш поточ­ний план