ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

04 жовтня 2021 року СєвєродонецькСправа № 360/5316/21 Суддя Луганського окружного адміністративного суду Пляшкова К.О, перевіривши матеріали адміністративної справи за позовом адвоката Ткачук Олени Валеріївни в інтересах ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 ) до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Журиди Сергія Миколайовича (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 31-Б, цокольний поверх, офіс 9) про визнання протиправними та скасування постанову у виконавчому провадженні 66735893 про відкриття виконавчого провадження від 07.09.2021,

ВСТАНОВИВ:

До Луганського окружного адміністративного суду 28 вересня 2021 року надійшов адміністративний позов адвоката Ткачук Олени Валеріївни в інтересах ОСОБА_1 (далі - позивач) до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Журиди Сергія Миколайовича (далі - відповідач), в якому позивач просить:

- визнати протиправною та скасувати Постанову приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Журида Сергія Миколайовича про відкриття виконавчого провадження від 07 вересня 2021 року ВП № 66735893.

В обґрунтування зазначено, що позивач 15.09.2021 з мобільного додатку Приват-24 дізнався про те, що на грошові кошти на його картковому рахунку накладений арешт на підставі Постанови приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Журида С.М. у виконавчому провадженні № 66735893.

Позивач 22.09.2021 звернувся за правовою допомогою та з даних автоматизованої системи виконавчого провадження йому стало відомо, що 07.09.2021 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Журид С.М. було відкрито виконавче провадження № 66735893 про стягнення з нього грошових коштів на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ФК Дебт Коллекшн .

Позивачу взагалі нічого не було відомо про відкрите виконавче провадження, у якому він є боржником, оскільки ані постанову про відкриття виконавчого провадження, ані постанову про накладення арешту на грошові кошти на рахунках Позивач від приватного виконавця не отримував.

Позивач вважає постанову про відкриття виконавчого провадження від 07.09.2021 ВП № 66735893 незаконною та такою, що порушує його права, оскільки відкриття виконавчого провадження здійснено відповідачем з порушенням вимог Закону України Про виконавче провадження від 02.06.2016 № 1404-УІІІ та Закону України Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів від 02.06.2016 № 1403-VІІІ.

Відповідно до частини другої статті 171 КАС України суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі.

Зазначена позовна заява відповідає вимогам статей 160, 161, 172 КАС України, підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі не встановлено, тому вважаю за необхідне відкрити провадження у цій справі.

Оглядом позовної заяви встановлено, що позивачем заявлені такі клопотання: про розгляд справи в спрощеному провадженні; про витребування доказів.

Щодо клопотання позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи (у письмовому провадженні).

Положеннями статті 287 КАС України визначені особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.

Відповідно дана справа має бути розглянута з особливостями провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, встановлених статтею 287 КАС України, тому клопотання позивача не належить задоволенню.

Що стосується клопотання про витребування доказів суд зазначає таке.

Відповідно до частини першої статті 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

За приписами частини третьої статті 77 КАС України докази суду надають учасники справи. Суд може запропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача (частина друга статті 77 КАС України).

Відповідно до частини другої статті 79 КАС України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом із поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк. Учасник справи також повинен надати докази, які підтверджують, що він здійснив усі залежні від нього дії, спрямовані на отримання відповідного доказу (частина четверта статті 79 КАС України).

Згідно з частиною першою статті 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до частин першої, другої, четвертої, п`ятої статті 94 КАС України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

З огляду на покладений на відповідача обов`язок доказування правомірності свого рішення, суд дійшов висновку про задоволення клопотання позивача про витребування доказів.

За приписами частини третьої статті 77 КАС України докази суду надають учасники справи. Суд може запропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

З огляду на вищевикладене, суд вважає за необхідне витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає для з`ясування всіх обставин у справі.

Керуючись статтями 5, 77, 160, 168, 171, 174, 175, 257, 260, 261, 287 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Справу розглянути у судовому засіданні з викликом (повідомленням) сторін, із врахуванням особливостей провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, встановлених статтею 287 КАС України.

Призначити судове засідання для розгляду справи по суті на 12 жовтня 2021 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні Луганського окружного адміністративного суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, 18.

Клопотання про витребування доказів задовольнити.

Зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Журиду Сергія Миколайовича подати до суду у строк до 11 жовтня 2021 року такі докази:

- постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 66735893, а також документи, що стали підставою для її прийняття;

- матеріали виконавчого провадження ВП № 66735893;

- докази отримання позивачем постанови про відкриття виконавчого провадження від 07 вересня 2021 року ВП № 66735893.

Запропонувати приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва Журиді Сергію Миколайовичу надати до суду протягом 5 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше ніж до судового засідання:

- відзив на позовну заяву разом зі всіма доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, та доказами, що підтверджують надіслання (надання) позивачу копії відзиву та доданих до нього документів.

Роз`яснити відповідачу, що відповідно до частини четвертої статті 159 КАС України неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

Роз`яснити сторонам, що згідно з частинами другою, четвертою, п`ятою статті 94 КАС України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Попередити сторони, що відповідно до частини дев`ятої статті 79 КАС України копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України http://court.gov.ua/fair/sud1270/.

Повідомити сторони про можливість реєстрації в системі Електронний суд для отримання процесуальних документів в електронному вигляді, для чого потрібно:

- зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу, розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua;

- подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі.

Копію ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі надіслати учасникам справи, у відповідності до вимог статті 268 Кодексу адміністративного судочинства України, на їх електронні адреси засобами електронного зв`язку разом з витягом про їхні процесуальні права та обов`язки, встановлені статтями 44, 47 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та не може бути оскаржена окремо від рішення суду. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

СуддяК.О. Пляшкова

Дата ухвалення рішення 04.10.2021
Зареєстровано 05.10.2021
Оприлюднено 05.10.2021

Судовий реєстр по справі 360/5316/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.12.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 08.12.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.10.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.10.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.10.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 360/5316/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону