ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 212/7807/20 Головуючий у 1 й інстанції - Власенко М. Д.

22-ц/803/9674/21 Доповідач Зубакова .В. П.

У Х В А Л А

про відкриття апеляційного провадження

та призначення справи до розгляду

06 жовтня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпровський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

Головуючого - Зубакової В.П.

Суддів - Барильської А.П., Бондар Я.М.

заслухавши доповідь судді -доповідача Зубакової В.П. по апеляційній скарзі ОСОБА_1 , від імені та в інтересах якого діє адвокат Пістрюга Віктор Вікторович, на рішення Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23 червня 2021 року по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя, визнання права власності на частину квартири, -

В С Т А Н О В И В:

Форма та зміст апеляційної скарги відповідають вимогам, встановленим ст.356 ЦПК України, передбачені законом вимоги щодо сплати суми судового збору дотримано, підстав для повернення скарги особі, що її подала, залишення скарги без руху або повернення справи до суду першої інстанції не вбачається.

Разом з тим, апеляційна скарга подана після закінчення строків на апеляційне оскарження, установлених статтею 354 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 354 ЦПК України учасник справи, якому повне судове рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом пятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновленияй у разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 ЦПк України.

Згідно ч. 2 ст. 358 ЦПК України незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження, суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків: подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або незалученою до участі у ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси та (або) обов`язки; пропуску строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення обставин неперборної сили.

Як вбачається з матеріалів справи, повне рішення Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23 червня 2021 року було складено 29 червня 2021 року, тобто тридцяти денний строк на подання апеляційної скарги на рішення суду починається з 30 червня 2021 року та закінчується 30 серпня 2021 року.

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 , від імені та в інтересах якого діє адвокат Пістрюга Віктор Вікторович, на рішення Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23 червня 2021 року подано 23 вересня 2021 року, тобто з порушенням процесуального строку, у зв`язку з чим апелян звернувся до суду із клопотанням про поновлення цього строку, яке обґрунтовано тим, що він, в межах процесуальних строків, звернувся до Дніпровського апеляційного суду із апеляційною скаргою на рішення Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23 червня 2021 року. Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 09 серпня 2021 року апеляційну скаргу було повернуто, у зв`язку з її підписання неповноважним представником, та відповідна ухвала суду була тримана 09 вересня 2021 року, а тому вважає, що пропущений процесуальний строку має бути поновлений.

Відповідно до ст. 13 ЦПК України, ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення апеляційного оскарження рішення суду, а відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод таке конституційне право повинно бути забезпечене судовими процедурами, які повинні бути справедливими.

Відповідно до ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод . Високі Договірні сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією права і свободи, визначенні в розділі І Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод .

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, при визначенні цивільних прав і обовязків особи чи при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що пред`являється особі.

У справі Bellet у. France Європейський суд з прав людини зазначив, що „стаття 6 § 1 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданий національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять втручання у її права".

Як свідчить позиція Європейського суду з прав людини у багатьох справах, основною складовою права на суд є право доступу, в тому розумінні, що особі має бути забезпечена можливість звернутись до суду для вирішення певного питання, і що з боку держави не повинні чинитись правові чи практичні перешкоди для здійснення цього права.

Виходячи з наведеного, вважаю, що клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку підлягає задоволенню, що забезпечить особі, яка подає апеляційну скаргу, доступ до правосуддя.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку про відкриття апеляційного провадження у даній справі.

При цьому, у відповідності до ст. 360 ЦПК України, учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом апеляційної інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.

Відзив, у відповідності до положень ст. 278 ЦПК України, має бути поданим протягом п`ятнадцяти днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Судом проведено підготовчі дії та з`ясовано питання про склад учасників судового процесу; визначено характер спірних правовідносин і закон, який їх регулює; з`ясовано обставини, на які посилаються учасники справи як на підставу своїх вимог і заперечень; з`ясовано, які обставини визнаються чи заперечуються учасниками справи.

Відповідно до ч.1 ст. 369 ЦПК України, апеляційні скарги на рішення суду у справах з ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.

Крім того, відповідно до ч.2 ст. 369 ЦПК України, апеляційні скарги на ухвали суду, зазначені в пунктах 1, 5, 6, 9, 10, 14, 19, 37-40 частини першої статті 353 цього Кодексу, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.

Згідно ч. 13 ст. 7 ЦПК України, розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними в справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

Враховуючи предмет спору, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що розгляд апеляційної скарги в даній справі слід проводити в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними в ній матеріалами (письмове провадження).

Оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 8 ЦПК України, ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи, апеляційний суд цією ухвалою інформує учасників справи про дату розгляду справи, який відбудеться без проведення судового засідання.

Керуючись ст.ст. 359, 360,361,365,366,369 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_1 , від імені та в інтересах якого діє адвокат Пістрюга Віктор Вікторович, про поновлення пропущеного процесуального строку - задовольнити.

Поновити ОСОБА_1 пропущений процесуальний строк на апеляційне оскарження рішення Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23 червня 2021 року .

Відкрити апеляційне провадження у справі за апеляційною скаргою ОСОБА_1 , від імені та в інтересах якого діє адвокат Пістрюга Віктор Вікторович, на рішення Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23 червня 2021 року по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя, визнання права власності на частину квартири .

В порядку підготовки справи до апеляційного розгляду, надіслати учасникам справи копію ухвали про відкриття апеляційного провадження разом з копією апеляційної скарги та надати строк для подачі відзиву у письмовій формі на апеляційну скаргу протягом п`ятнадцяти днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі та докази надсилання копій відзиву і доданих до нього документів іншим учасникам справи.

Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.

Розгляд апеляційної скарги проводити без призначення судового засідання та без повідомлення учасників справи за наявними матеріалами справи.

Закінчити проведення підготовчих дій по цій апеляційній скарзі та призначити справу до апеляційного розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи, за наявними в ній матеріалами на 24 листопада 2021 року в приміщенні Дніпровського апеляційного суду .

Інформація про рух справи буде розміщена на офіційному веб-сайті Дніпровського апеляційного суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді:

Дата ухвалення рішення 06.10.2021
Оприлюднено 07.10.2021

Судовий реєстр по справі 212/7807/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.12.2021 Дніпровський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 24.11.2021 Дніпровський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 06.10.2021 Дніпровський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 09.08.2021 Дніпровський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 23.06.2021 Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу Цивільне
Рішення від 23.06.2021 Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу Цивільне
Ухвала від 08.02.2021 Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу Цивільне
Ухвала від 04.12.2020 Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу Цивільне
Ухвала від 04.11.2020 Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 212/7807/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону