ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

11.10.2021 р. Справа № 914/683/21

Господарський суд Львівської області у складі

Судді Фартушка Т.Б., розглянувши клопотання: Товариства з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» від 07.10.2021р. б/н (вх. №4057/21 від 08.10.2021р.)

про повернення судового збору

у справі № 914/683/21 за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» , м.Київ;

до Відповідача: Приватного підприємства «ТІК-В» , Львівська область, Миколаївський район, с.Верин;

про: стягнення заборгованості

ціна позову: 879821,21грн.

Представники Сторін не викликались .

ВСТАНОВИВ:

2618.03.2021р. на адресу Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» від 17.03.2021р. б/н (вх. №746) до Приватного підприємства «ТІК-В» про стягнення заборгованості; ціна позову: 879821,21грн.

Підставами позовних вимог Позивач зазначав неналежне виконання Відповідачем взятих на себе договірних зобов`язань з оплати поставленого Позивачем та прийнятого Відповідачем природного газу за Договором постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 25.06.2020р. №41АР167-905-20.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.03.2021р. у даній справі постановлено прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 20.04.2021р.; визнати явку повноважних представників Учасників справи в судове засідання обов`язковою; викликати в судове засідання повноважних представників Учасників справи.

Ухвалою суду у даній справі Львівської області від 20.04.2021р. суд постановив позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» від 17.03.2021р. (вх. №746 від 18.03.2021р.) залишити без руху; надати Товариству з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» п`ятиденний строк з моменту вручення ухвали для усунення недоліків поданої позовної заяви, а саме: надати докази скерування Позивачем Відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів; клопотання приватного підприємства «ТІК-В» від 14.04.2021р. вх. №8985/21 та від 14.04.201р. вх. №9093/21 в частині залишення позовної заяви без руху задоволити; в решті частині в задоволенні клопотань від 14.04.2021р. вх. №8985/21 та від 14.04.201р. вх. №9093/21 відмовити.

Ухвалою суду у даній справі Львівської області від 26.04.2021р. суд постановив продовжити розгляд справи; призначити підготовче засідання на 18.05.2021р.; визнати явку повноважних представників Учасників справи в судове засідання обов`язковою; викликати в судове засідання повноважних представників Учасників справи.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 18.05.2021р. у даній справі судом постановлено продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів; відкласти підготовче судове засідання на 08.06.2021р.; явка повноважних представників Учасників справи в судове засідання визнається обов`язковою; викликати повноважних представників Учасників справи в судове засідання; продовжити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» строк на подання відповіді на відзив по 17.05.2021р.

Ухвалою суду у даній справі від 08.06.2021р. суд постановив змінити відкласти підготовче судове засідання на 22.06.2021р.; явка повноважних представників Учасників справи в судове засідання не визнається обов`язковою.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.06.2021р. у даній справі судом постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті; судове засідання з розгляду спору по суті призначити на 28.07.2021р.; явка повноважних представників Учасників справи в судове засідання визнається обов`язковою; викликати повноважних представників Учасників справи в судове засідання для надання пояснень по суті спору.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 28.07.2021р. у даній справі суд постановив клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» від 28.07.2021р. вх. №17594/21 про відкладення розгляду справи задоволити; відкласти судове засідання з розгляду спору по суті на 17.08.2021р.; явка повноважних представників Учасників справи в судове засідання визнається обов`язковою; викликати повноважних представників Учасників справи в судове засідання для надання пояснень по суті спору.

Рішенням Господарського суду Львівської області від 17.08.2021р. у даній справі суд ухвалив позов задоволити частково; закрити провадження у справі в частині позовних вимог про стягнення з Приватного підприємства ТІК-В (81635, Львівська область, Миколаївський район, с.Верин, вул.Біласа і Данилишина, буд.57; ідентифікаційний код:36450226) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ЙЕ Енергія (01010, м.Київ, вул.Московська, буд.32/2; ідентифікаційний код: 38863790) 325000грн. суми основного боргу; стягнути з Приватного підприємства ТІК-В (81635, Львівська область, Миколаївський район, с.Верин, вул.Біласа і Данилишина, буд.57; ідентифікаційний код:36450226) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ЙЕ Енергія (01010, м.Київ, вул.Московська, буд.32/2; ідентифікаційний код: 38863790) 480705,27грн. суми основного боргу, 34252,45грн. пені, 8566,41грн. 3% річних, 31035,58грн. інфляційних втрат та 8318,40грн. судового збору; в решті в позові відмовити.

Рішення Господарського суду Львівської області від 17.08.2021р. у справі №914/683/21 не оскаржувалось, набрало законної сили 17.09.2021р. в порядку, встановленому статтею 241 ГПК України, та, у відповідності до приписів ч.1 ст.129 -1 Конституції України і ч.1 ст.18 ГПК України, є обов`язковим до виконання на всій території України.

08.10.2021р. за вх. №4057/21 Товариством з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» надіслано на електронну адресу суду клопотання від 07.10.2021р. б/н про повернення судового збору в розмірі 4879,10грн.

Подане клопотання Позивач обґрунтовує тим, що Позивачем при поданні позовної заяви до господарського суду сплачено 13197,50грн, а рішенням Господарського суду Львівської області від 17.08.2021р. у цій справі закрито провадження у справі в частині позовних вимог про стягнення з Відповідача на користь Позивача 325000грн суми основного боргу та присуджено до стягнення з Відповідача на користь Позивача, зокрема 8318,40грн судового збору.

З підстав наведеного на підставі п.5 ч.1 ст.7 Закону України Про судовий збір Позивач просить суд постановити ухвалу про повернення 4879,10грн сплаченого згідно Квитанції від 15.03.2021р. №4712 судового збору.

Розглянувши подане клопотання суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Приписами частини другої вказаної статті встановлено, що розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Згідно ч.1 ст.4 Закону України Про судовий збір судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до пп.1 п.2 ч.2 ст.4 Закону України Про судовий збір за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору встановлюються у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Приписами статті 7 Закону України Про Державний бюджет України на 2021 рік встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року для працездатних осіб в розмірі 2270 гривень.

Приписами ч.1 ст.124 ГПК України передбачено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

Як встановлено судом в рішенні Господарського суду від 17.08.2021р. у цій справі:

… Позивачем при поданні позовної заяви до господарського суду надано попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, згідно якого Позивач очікує понести у зв`язку із розглядом справи судові витрати в розмірі 13197,50грн. у вигляді сплаченого за подання позовної заяви до господарського суду судового збору та 10000грн. витрат на оплату послуг професійної правничої допомоги, докази в обґрунтування розміру якої буде надано по факту ухвалення рішення у даній справі.

Як доказ сплати судового збору Позивач подав Платіжне доручення від 15.03.2021р. №4712 про сплату за подання позовної заяви до господарського суду судового збору в розмірі 13197,50грн.

Суд зазначає, що ціна позову становить 879821,21грн., а відтак, сума належного до сплати за подання такої позовної заяви судового збору складає 13197,32грн.

Відтак, Позивачем здійснено переплату судового збору за подання позовної заяви до господарського суду в розмірі 0,18грн…

…З підстав наведеного, а також недоведення Позивачем в порядку, визначеному главою 8 розділу І ГПК України іншого розміру судових витрат, окрім суми сплаченого за подання позовної заяви до господарського суду судового збору в розмірі 13197,50грн., недоведення Відповідачем розміру понесених судових витрат у справі, висновків суду щодо розміру позовних вимог, які підлягають до задоволення та закриття провадження у справі суд дійшов висновків про те, що судові витрати у справі, а саме сплачений Позивачем за подання позовної заяви до господарського суду судовий збір в розмірі 13197,32грн. слід покласти на Сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, стягнути з Відповідача на користь Позивача 8318,40грн. судового збору, в решті судові витрати залишити за Позивачем….

… При цьому, з врахуванням доводів мотивувальної частини рішення щодо розміру заявлених позовних вимог, суми сплаченого за подання позовної заяви до господарського суду судового збору, а також наявності підстав до закриття провадження у справі в частині позовних вимог про стягнення з Відповідача на користь Позивача 325000грн. суми заборгованості з оплати поставленого Позивачем та прийнятого Відповідачем газу за Договором у зв`язку із відсутністю предмета спору судом встановлено, що Позивач наділений правом на повернення з Державного бюджету України 4875,18грн. сплаченого згідно Платіжного доручення від 15.03.2021р. №4712 судового збору (0,18грн. у зв`язку із внесенням судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом та 4875грн. у зв`язку із закриттям провадження у справі).

З підстав відсутності клопотання Позивача про повернення 4875,18грн. сплаченого згідно Платіжного доручення від 15.03.2021р. №4712 судового (0,18грн. у зв`язку із внесенням судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом та 4875грн. у зв`язку із закриттям провадження у справі) суд зазначає про відсутність правових підстав для такого повернення. Проте, вказане не позбавляє Позивача права на звернення до суду із відповідним клопотанням в майбутньому. … .

З врахуванням наведеного суд зазначає, що судом, при розподілі судових витрат Позивача на сплату судового збору у справі №914/683/21 встановлено обставину внесення Позивачем 0,18грн. судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом та наявність правових підстав до повернення Позивачу за його клопотанням 4875грн. судового збору у зв`язку із закриттям провадження у справі.

З підстав наведеного судом в рішенні від 17.08.2021р. у цій справі зазначено, що: …що Позивач наділений правом на повернення з Державного бюджету України 4875,18грн. сплаченого згідно Платіжного доручення від 15.03.2021р. №4712 судового збору (0,18грн. у зв`язку із внесенням судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом та 4875грн. у зв`язку із закриттям провадження у справі)… .

Згідно до п.п.1,5 ч.1 ст.7 Закону України Про судовий збір сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Відповідно до ч.2 ст.7 Закону України Про судовий збір у випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.

З підстав наведеного, беручи до уваги подане Позивачем клопотання та викладені в ньому доводи, суд дійшов висновків про наявність правових підстав до повернення Товариству з обмеженою відповідальністю ЙЕ Енергія (01010, м.Київ, вул.Московська, буд.32/2; ідентифікаційний код: 38863790) з Державного бюджету України 4875,18грн сплаченого згідно Платіжного доручення від 15.03.2021р. №4712 судового збору.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 123, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.7 Закону України Про судовий збір , суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю ЙЕ Енергія (01010, м.Київ, вул.Московська, буд.32/2; ідентифікаційний код: 38863790) з Державного бюджету України 4875,18грн сплаченого згідно Платіжного доручення від 15.03.2021р. №4712 судового збору.

2. Ухвала набирає законної сили в порядку та строк, передбачені ст.235 ГПК України.

3. Ухвала не підлягає оскарженню.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя Фартушок Т. Б.

Дата ухвалення рішення 11.10.2021
Зареєстровано 12.10.2021
Оприлюднено 13.10.2021

Судовий реєстр по справі 914/683/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.10.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 31.08.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Рішення від 17.08.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 28.07.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 22.06.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 08.06.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 18.05.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 26.04.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 20.04.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 22.03.2021 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 914/683/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону