ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

20.04.2021 р. справа № 914/683/21

Господарський суд Львівської області у складі

Головуючого судді Фартушка Т.Б. за участю секретаря судового засідання Полюхович Х.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи:

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю ЙЕ Енергія , м.Київ;

до Відповідача: Приватного підприємства ТІК-В , Львівська область, Миколаївський район, с.Верин;

про: стягнення заборгованості

ціна позову: 879821,21грн.

Представники:

Позивача: Стернюк В.А. - представник, адвокат (довіреність від 04.01.2021р. №101/21);

Відповідача: Кожухівська Г.В. - представник, адвокат (ордер від 12.04.2021р. серія ВС №1069969).

ВСТАНОВИВ:

18.03.2021р. на адресу Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ЙЕ Енергія від 17.03.2021р. б/н (вх. №746) до Приватного підприємства ТІК-В про стягнення заборгованості; ціна позову: 879821,21грн.

Підставами позовних вимог Позивач зазначає неналежне виконання Відповідачем взятих на себе договірних зобов`язань з оплати поставленого Позивачем та прийнятого Відповідачем природного газу за Договором постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 25.06.2020р. №41АР167-905-20.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.03.2021р. у даній справі постановлено прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 20.04.2021р.; визнати явку повноважних представників Учасників справи в судове засідання обов`язковою; викликати в судове засідання повноважних представників Учасників справи.

Відповідно до ст.222 ГПК України, фіксування судового процесу здійснюється з допомогою звукозаписувального технічного засобу, а саме: програмно-апаратного комплексу Акорд .

Процесуальні права та обов`язки Учасників справи, відповідно до ст.ст. 42, 46 ГПК України, як підтвердили представники Учасників справи в судовому засіданні, їм відомі, в порядку ст.205 ГПК України клопотання від Учасників справи про роз`яснення прав та обов`язків до суду не надходили.

Заяв про відвід головуючого судді чи секретаря судового засідання не надходило та не заявлялось.

Представник Позивача в судовому засіданні надав усні пояснення.

Представник Відповідача в судовому засіданні надала усні пояснення.

14.04.2021р. за вх. №8985/21 від Відповідача засобами поштового зв`язку до суду надіслано клопотання від 12.04.2021р. б/н, у якому просить суд залишити позовну заяву без руху і надати йому строку для усунення недоліків не більше пяти днів з дня вручення ухвали та встановити Відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня отримання від Позивача копії позовної заяви та доданих до неї документів для надання відзиву на позовну заяву, письмових та електронних доказів та надіслання (надання) копії відзиву та доданих до нього документів Позивачу. Вказане клопотання оглянуто судом та долучено до матеріалів справи. Ідентичний за змістом документ надійшов від Відповідача до суду електронною поштою та зареєстрований в системі електронного документообігу суду (КП ДСС ) 14.04.2021р. за вх. №9093/21.

Щодо поданих Відповідачем клопотань від 14.04.2021р. вх. №8985/21 та від 14.04.201р. вх. №9093/21 в частині залишення позовної заяви без руху суд зазначає наступне.

В обґрунтування підстав до залишення позовної заяви без руху Відповідач покликається на неотримання копії позовної заяви та доданих до неї документів, що, на думку Відповідача, свідчить про недодержання Позивачем вимог п.1 ч.1 ст.164 та ч.1 ст.172 ГПК України.

Згідно з п.61 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.2009 №270 (надалі також - Правил надання послуг поштового зв`язку), у разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв`язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник поштового зв`язку повинен зазначити номер поштового відправлення. За бажанням відправника на примірнику опису, що вкладається до поштового відправлення, вартість предметів може не зазначатися.

Відповідно до абзаців 20, 26 п.2 Правил надання послуг поштового зв`язку поштове відправлення з оголошеною цінністю - реєстровані лист, бандероль, посилка, прямий контейнер, які приймаються для пересилання з оцінкою вартості вкладення, визначеною відправником; реєстроване поштове відправлення - поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачею розрахункового документа, пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається одержувачу під розписку.

Згідно з п.42 Правил надання послуг поштового зв`язку на поштовому відправленні для юридичних осіб зазначається повне найменування підприємства, якщо відомо посада, ім`я та прізвище адресата, за наявності номер мобільного телефону адресата (для реєстрованих поштових відправлень), поштова адреса (найменування вулиці, номер будинку, найменування населеного пункту, району, області, поштовий індекс, країна призначення).

В підтвердження викладених у клопотанні обставин Відповідачем долучено Довідку Відповідача від 12.04.2021р. б/н, видану про ненадходження станом на 12.04.2021р. на адресу Відповідача поштового відправлення з копією позовної заяви і доданих до неї документів. Вказану Довідку підписано директором та завірено відтиском печатки юридичної особи-Відповідача.

Як встановлено судом із безкоштовного запиту з ЄДРЮОФОП та ГФ, розміщеного на веб-порталі Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search) за ідентифікаційним кодом 36450226 в ЄДРЮОФОП та ГФ зареєстрована юридична особа: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТІК-В" , місцезнаходження: 81635, Львівська область, Миколаївський район, с.Верин, вул.Біласа і Данилишина, буд.57; інформація про здійснення зв`язку: Телефон 1: 0672658774.

Як вбачається із долученого Позивачем до позовної заяви в підтвердження факту надіслання Відповідачу копії позовної заяви із доданими до неї документами опису вкладення до цінного листа №790390797022, який містить відтиск календарного штемпеля відділення поштового зв`язку 79039, м.Львів, 17.03.2021р. надіслано копію позовної заяви від 17.03.2021р. за адресою: 81635, Львівська область, Миколаївський район, с.Верин, вул.Біласа і Данилишина, буд.57.

Проте, із долучених до позовної заяви Поштової квитанції (касового чека) від 17.03.2021р. №7903907970022 та Поштової накладної від 17.03.2021р. №7903907970022 вбачається, що 17.03.2021р. надіслано поштове відправлення за адресою: 81635, Львівська область, Миколаївський район, с.Верин, вул.Василя Біласа, буд.57.

При цьому, судом із витягу інформації відстеження пересилання поштового відправлення за ідентифікатором №7903907970022 «Трекінг» з інтернет-порталу АТ «Укрпошта» (https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html) встановлено, що поштове відправлення за ідентифікатором №7903907970022 20.03.2021р. прямує до точки видачі/доставки .

Доказів вручення адресату поштового відправлення за ідентифікатором №7903907970022 чи його повернення відправнику Учасниками справи суду не заявлено та не подано, в матеріалах справи такі докази відсутні.

Відповідно до ч.1 ст.172 ГПК України позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

З долучених до позовної заяви Поштової квитанції (касового чека) від 17.03.2021р. №7903907970022 та Поштової накладної від 17.03.2021р. №7903907970022 вбачається, що в порушення вимог ч.1 ст.172 ГПК України 17.03.2021р. надіслано поштове відправлення за адресою: 81635, Львівська область, Миколаївський район, с.Верин, вул.Василя Біласа, буд.57 не Позивачем, а Львівгаз збут (79039, м.Львів, вул.Шевченка, 11а).

Відтак, Позивачем не виконано вимоги ч.1 ст.172 ГПК України щодо надіслання саме особою, яка звертається з позовом, до подання позовної заяви учасникам справи копії позовної заяви та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Представник Позивача не зміг пояснити чому відправником кореспонденції є не Позивач та чи саме копія поданої Позивачем позовної заяви з долученими до неї документами направлена Відповідачеві.

Згідно п.1 ч.1 ст.164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Згідно ч.11 ст.176 ГПК України суддя, встановивши, після відкриття провадження у справі, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, постановляє ухвалу не пізніше наступного дня, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п`яти днів з дня вручення позивачу ухвали.

З врахуванням наведеного суд вважає обґрунтованими доводи Відповідача щодо неодержання ним копії позовної заяви із доданими до неї документами, а відтак, наявності правових підстав до задоволення клопотань Відповідача від 14.04.2021р. вх. №8985/21 та від 14.04.201р. вх. №9093/21 в частині залишення позовної заяви без руху, залишення позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю ЙЕ Енергія від 17.03.2021р. (вх. №746 від 18.03.2021р.) без руху та надання Товариству з обмеженою відповідальністю ЙЕ Енергія п`ятиденного строку з моменту вручення ухвали для усунення недоліків поданої позовної заяви, а саме: надати докази скерування Позивачем Відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Щодо поданих Відповідачем клопотань від 14.04.2021р. вх. №8985/21 та від 14.04.201р. вх. №9093/21 в частині встановлення Відповідачу п`ятнадцятиденного строку з дня отримання від Позивача копії позовної заяви та доданих до неї документів для надання відзиву на позовну заяву, письмових та електронних доказів та надіслання (надання) копії відзиву та доданих до нього документів Позивачу суд зазначає наступне.

Як встановлено судом та вбачається із матеріалів справи, пунктом 4 резолютивної частини ухвали Господарського суду Львівської області від 22.03.2021р. про відкриття провадження у даній справі №914/683/21 постановлено Відповідачу у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали відповідно до ст.165 ГПК України надати відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; одночасно надіслати (надати) іншим Учасникам справи копію відзиву та доданих до нього документів, докази такого надіслання (надання) надати суду до початку підготовчого засідання.

Як встановлено судом та вбачається із матеріалів справи, ухвалу Господарського суду Львівської області від 22.03.2021р. про відкриття провадження у даній справі 22.03.2021р. надіслано судом на зазначену Позивачем у позовній заяві адресу місцезнаходження Відповідача: 81635, Львівська область, Миколаївський район, с.Верин, вул.Біласа і Данилишина, буд.57, що підтверджується відповідним Списком розсилки поштової кореспонденції від 22.03.2021р., та одержано Відповідачем 27.03.2021р., що підтверджується витягом інформації відстеження пересилання поштового відправлення за ідентифікатором №7901413805891 «Трекінг» з інтернет-порталу АТ «Укрпошта» (https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html).

Відтак, встановлений ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.03.2021р. про відкриття провадження у даній справі Відповідачу строк подання відзиву розпочав свій перебіг 28.03.2021р. та сплив, з урахуванням вимог ч.5 ст.254 ЦК України, 12.04.2021р.

З огляду на встановлення ухвалою суду від 22.03.2021р. про відкриття провадження у даній справі Відповідачу строку подання відзиву на позовну заяву суд зазначає про відсутність правових підстав до задоволення клопотання Відповідача від 14.04.2021р. вх. №8985/21 та від 14.04.201р. вх. №9093/21 в частині встановлення Відповідачу п`ятнадцятиденного строку з дня отримання від Позивача копії позовної заяви та доданих до неї документів для надання відзиву на позовну заяву, письмових та електронних доказів та надіслання (надання) копії відзиву та доданих до нього документів Позивачу.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, керуючись ст.ст. 13, 14, 15, 16, 120, 121, 176, 177, ч.2 ст.182, 234, 235 ГПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ЙЕ Енергія від 17.03.2021р. (вх. №746 від 18.03.2021р.) залишити без руху.

2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю ЙЕ Енергія п`ятиденний строк з моменту вручення ухвали для усунення недоліків поданої позовної заяви, а саме:

2.1) надати докази скерування Позивачем Відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів.

3 . Клопотання приватного підприємства ТІК-В від 14.04.2021р. вх. №8985/21 та від 14.04.201р. вх. №9093/21 в частині залишення позовної заяви без руху задоволити.

4 . В решті частині в задоволенні клопотань від 14.04.2021р. вх. №8985/21 та від 14.04.201р. вх. №9093/21 відмовити.

5 . Ухвала набирає законної сили в порядку та строк, визначені ст.235 ГПК України.

6. Строк та порядок оскарження ухвал визначено главою 1 розділу IV Господарського процесуального кодексу України.

Згідно ч.13 ст.176 ГПК України якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, позовна заява залишається без розгляду.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

Повний текст ухвали складено 21.04.2021р.

Головуючий суддя Т.Б. Фартушок

Дата ухвалення рішення 20.04.2021
Зареєстровано 23.04.2021
Оприлюднено 26.04.2021

Судовий реєстр по справі 914/683/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.10.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 31.08.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Рішення від 17.08.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 28.07.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 22.06.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 08.06.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 18.05.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 26.04.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 20.04.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 22.03.2021 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 914/683/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону