ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

18.05.2021 Справа № 914/683/21

Господарський суд Львівської області у складі

Головуючого судді Фартушка Т.Б. за участю секретаря судового засідання Полюхович Х.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи:

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» , м.Київ;

до Відповідача: Приватного підприємства «ТІК-В» , Львівська область, Миколаївський район, с.Верин;

про: стягнення заборгованості

ціна позову: 879821,21грн.

Представники:

Позивача: Стернюк В.А. - представник, адвокат (довіреність від 04.01.2021р. №101/21);

Відповідача: Кожухівська Г.В. - представник, адвокат (ордер від 12.04.2021р. серія ВС №1069969).

ВСТАНОВИВ:

18.03.2021р. на адресу Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» від 17.03.2021р. б/н (вх. №746) до Приватного підприємства «ТІК-В» про стягнення заборгованості; ціна позову: 879821,21грн.

Підставами позовних вимог Позивач зазначає неналежне виконання Відповідачем взятих на себе договірних зобов`язань з оплати поставленого Позивачем та прийнятого Відповідачем природного газу за Договором постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 25.06.2020р. №41АР167-905-20.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.03.2021р. у даній справі постановлено прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 20.04.2021р.; визнати явку повноважних представників Учасників справи в судове засідання обов`язковою; викликати в судове засідання повноважних представників Учасників справи.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 20.04.2021р. у даній справі суд постановив позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» від 17.03.2021р. (вх. №746 від 18.03.2021р.) залишити без руху; надати Товариству з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» п`ятиденний строк з моменту вручення ухвали для усунення недоліків поданої позовної заяви, а саме: надати докази скерування Позивачем Відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів; клопотання приватного підприємства «ТІК-В» від 14.04.2021р. вх. №8985/21 та від 14.04.201р. вх. №9093/21 в частині залишення позовної заяви без руху задоволити; в решті частині в задоволенні клопотань від 14.04.2021р. вх. №8985/21 та від 14.04.201р. вх. №9093/21 відмовити.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 26.04.2021р. у даній справі суд постановив продовжити розгляд справи; призначити підготовче засідання на 18.05.2021р.;визнати явку повноважних представників Учасників справи в судове засідання обов`язковою; викликати в судове засідання повноважних представників Учасників справи.

Відповідно до ст.222 ГПК України, фіксування судового процесу здійснюється з допомогою звукозаписувального технічного засобу, а саме: програмно-апаратного комплексу «Акорд» .

Процесуальні права та обов`язки Учасників справи, відповідно до ст.ст. 42, 46 ГПК України, як підтвердили представникиУчасників справи в судовому засіданні, їм відомі, в порядку ст.205 ГПК України клопотання про роз`яснення прав та обов`язків до суду не надходили.

Заяв про відвід головуючого судді чи секретаря судового засідання не надходило та не заявлялось.

Представник Позивача в судове засідання з`явився, в судовому засіданні надав усні пояснення.

17.05.2021р. за вх. №11318/21 Позивачем надіслано на електронну адресу суду Відповідь на відзив, у якій наводить свої доводи та міркування з приводу викладених Відповідачем у відзиві заперечень проти позовних вимог і просить суд поновити строк подання відповіді на відзив і задоволити позов у повному обсязі.

В обґрунтування підстав до поновлення строку на подання відповіді на відзив Позивач зазначає, що представник Позивача, який веде дану справу - адвокат Стернюк В.А., в період з 05.05.2021р. по 07.05.2021р. перебував у щорічній основній відпустці, що підтверджується наказом від 19.04.2021р. №26-в, а в період з 01.05.2021р. по 11.05.2021р. була велика кількість вихідних та святкових днів.

Окрім того, в обґрунтування поважності причин пропуску строку на подання відповіді на відзив Позивач зазначає, що постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. №1236 запроваджено на території України карантинні заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної інфекції до 30.06.2021р.

Відповідно до ч.1 ст.166 ГПК України у відповіді на відзив позивач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення.

Згідно ч.3 ст.166 ГПК України до відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу.

Приписами ч.4 ст.166 ГПК України передбачено, що відповідь на відзив подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання відповіді на відзив, який дозволить позивачу підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази, іншим учасникам справи - отримати відповідь на відзив завчасно до початку розгляду справи по суті, а відповідачу - надати учасникам справи заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.

Відповідно до ч.1 ст.116 ГПК України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Згідно ч.4 ст.116 ГПК України у випадку, якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

Приписами ч.7 ст.116 ГПК України передбачено, що строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

Пунктом 4 резолютивної частини ухвали Господарського суду Львівської області від 22.03.2021р. про відкриття провадження у даній справі судом постановлено Позивачуу п`ятиденний строк з моменту отримання відзиву на позовну заяву надати відповідь на відзив та докази надіслання (надання) іншим Учасникам справи відповіді на відзив.

Як встановлено судом та вбачається із матеріалів справи, Відповідачем надіслано Позивачу відзив на позову заяву 29.04.2021р., та одержано Позивачем 05.05.2021р., що підтверджується витягом інформації відстеження пересилання поштового відправлення за ідентифікатором №8170006444603 «Трекінг» з інтернет-порталу АТ «Укрпошта» (https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html).

Відтак, встановлений ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.03.2021р. про відкриття провадження у даній справіПозивачу строк на подання відповіді на відзив розпочав свій перебіг 06.05.2021р. та сплив з урахуванням приписів ч.4 ст.116 ГПК України та ч.5 ст.254 ЦК України 11.05.2021р.

Приписами ч.ч.1,2 ст.119 ГПК України передбачено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення; встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Згідно ч.3 ст.119 ГПК України якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи.

З врахуванням наведеного суд дійшов висновків про поважність пропуску Позивачем строку подання відповіді на відзив, а відтак, наявності правових підстав до продовження Товариству з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія» строк на подання відповіді на відзив по 17.05.2021р.

Представник Відповідача в судове засідання з`явилась, в судовому засіданні надала усні пояснення, зазначила про можливість врегулювання спору між Сторонами шляхом укладення мирової угоди.

30.04.2021р. за вх. №10396/12 від Відповідача засобами поштового зв`язку надійшов відзив на позовну заяву, у якому наводить свої заперечення проти заявлених позовних вимог, зазначає про часткову сплату суми боргу, стягнення якої є предметом спору у даній справі в розмірі 325000грн. і визнає суму основного боргу в розмірі 480705,27грн. і наводить свої заперечення проти позовних вимог позовних вимог про стягнення інфляційних втрат, 3% річних та пені. Відповідач просить визнати поважними причини пропуску строку подання відзиву,прийняти відзив до розгляду, закрити провадження у справі в частині позовних вимог про стягнення 325000грн. основного боргу та відмовити в позові в частині позовних вимог про стягнення інфляційних втрат, 3% річних та пені.

В обґрунтування причин пропуску строку подання відзиву на позовну заяву Відповідач зазначає, що станом на дату проведення судового засідання 20.04.2021р. у даній справі ним не одержано копію позовної заяви із доданими до неї документами, що, в свою чергу, унеможливило подання Відзиву, оскільки Відповідач не був обізнаний із змістом позовної заяви і доданих до неї доказів.

Пунктом 4 резолютивної частини ухвали Господарського суду Львівської області від 22.03.2021р. про відкриття провадження у даній справі судом постановлено Відповідачу у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали відповідно до ст.165 ГПК України надати відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; одночасно надіслати (надати) іншим Учасникам справи копію відзиву та доданих до нього документів, докази такого надіслання (надання) надати суду до початку підготовчого засідання.

Відповідно до ч.1 ст.165 ГПК України у відзиві відповідач викладає заперечення проти позову.

Приписами ч.8 ст.165 ГПК України передбачено, що відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

Відповідно до ч.1 ст.116 ГПК України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Згідно ч.4 ст.116 ГПК України у випадку, якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

Приписами ч.7 ст.116 ГПК України передбачено, що строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

Як вбачається із долученої Позивачем до заяви від 22.04.2021р. вх. №9720/21 Поштової накладної від 21.04.2021р. №7900730768849, Позивачем копію позовної заяви та доданих до неї документів надіслано 21.04.2021р. Відповідачем вказане поштове відправлення одержано 24.04.2021р., що підтверджується витягом інформації відстеження пересилання поштового відправлення за ідентифікатором №7900730768849«Трекінг» з інтернет-порталу АТ «Укрпошта» ( https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html ).

В той же час, як вбачається із відмітки календарного штемпеля відділення поштового зв`язку про прийняття до пересилки поштового відправлення за ідентифікатором №8170006444590, Відповідачем відзив подано 29.04.2021р.

З врахуванням наведеного суд дійшов висновків про поважність причин неподання Відповідачем відзиву на позовну заяву у встановлені ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.03.2021р. у даній справі строки, а відтак, наявності правових підстав до поновлення строку на подання відзиву та долучення відзиву до матеріалів справи.

Відповідно до ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Окрім того, суд звертає увагу на те, що рішенням Вищої ради правосуддя від 01.04.2021р. №763/0/15-21 Про надання уніфікованих рекомендацій для судів усіх інстанцій та юрисдикцій щодо безпечної роботи в умовах карантину вирішено рекомендувати судам усіх інстанцій та юрисдикцій застосовувати у діяльності уніфіковані рекомендації щодо безпечної роботи в умовах карантину, що додаються.

Пунктом 4 уніфікованих рекомендацій щодо безпечної роботи в умовах карантину встановлено довести до відома учасників судових процесів можливість відкладення розгляду справ у зв`язку із карантинними заходами. При цьому відкладення розгляду справи можливе лише у крайньому разі, лише коли його проведення з використанням електронних засобів зв`язку неможливе через процедурні та технічні причини.

Враховуючи вищенаведене, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, керуючись ст.ст. 13, 14, 15, 16, 42, 46, 116, 118, 119, 120, 121, 177, 182, 183, 202, 234, 235 ГПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

2. Відкласти підготовче судове засідання на 08.06.2021 р. о 11:00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: м.Львів, вул.Личаківська, 128. Інформація про номер зали судового засідання буде розміщена на дошці оголошень суду.

3. Явка повноважних представників Учасників справи в судове засідання визнається обов`язковою.

4. Викликати повноважних представників Учасників справи в судове засідання.

5. Продовжити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЙЕ Енергія»строк на подання відповіді на відзив по 17.05.2021р.

6. Ухвала набирає законної сили в порядку та строк, визначені ст.235 ГПК України.

7. Строк та порядок оскарження ухвал визначено главою І розділу IV Господарського процесуального кодексу України.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

Повний текст ухвали складено 19.05.2021р.

Головуючий суддя Т.Б. Фартушок

Дата ухвалення рішення 18.05.2021
Зареєстровано 23.05.2021
Оприлюднено 24.05.2021

Судовий реєстр по справі 914/683/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.10.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 31.08.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Рішення від 17.08.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 28.07.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 22.06.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 08.06.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 18.05.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 26.04.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 20.04.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 22.03.2021 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 914/683/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону