ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2021 р. Справа№200/13323/21

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Логойди Т.В.,

розглянувши в порядку письмового провадження (за правилами спрощеного позовного провадження) адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Національної комісії зі стандартів державної мови про визнання протиправним рішення в частині та зобов`язання вчинити певні дії,

в с т а н о в и в:

У жовтні 2021 року ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним адміністративним позовом, в якому просила:

- визнати протиправним рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 20.08.2021 року №108 в частині визначення її такою, що володіє державною мовою на рівні вільного володіння державною мовою першого ступеня;

- зобов`язати Національну комісію зі стандартів державної мови змінити рішення в цій частині, визначивши володіння нею державною мовою на рівні вільного володіння державною мовою другого ступеня з внесенням відповідних змін до Списку осіб, які володіють державною мовою на рівні вільного володіння державною мовою першого ступеня (додаток 6 до рішення відповідача від 20.08.2021 року №108), виключенням з нього пункту №2412 та включення позивача відповідно до Списку осіб, які володіють державною мовою на рівні вільного володіння другого ступеня;

- зобов`язати Національну комісію зі стандартів державної мови видати ОСОБА_1 державний сертифікат про володіння державною мовою на рівні вільного володіння другого ступеня, про що внести відповідні зміни до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою.

Позов обґрунтовувала тим, що при прийнятті оскарженого рішення в частині визначення рівня володіння нею державною мовою, на її думку, відповідачем неправомірно застосовані положення розд. IV Порядку перевірки рівня володіння державною мовою, єдиних вимог до процедури проведення іспитів та критеріїв оцінювання, що затверджений рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 13.05.2021 року № 20 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.07.2021 року за № 897/36519, в редакції, яка діяла на час прийняття оскарженого нею в частині рішення.

На думку позивача, відповідач мав застосувати вказаний нормативно-правовий акт в редакції, що діяла на час складання нею іспиту.

Такі дії відповідача призвели до визначення рівня володіння нею державною мовою на рівні вільного володіння першого, а не другого (тобто більш вищого) ступеня.

Відзив на позовну заяву подано не було.

Судом встановлено, що 16.08.2021 року ОСОБА_1 в центрі іспитування - Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (м. Краматорськ, вул. В. Стуса, 47) на підставі поданої нею заяви № 10151 склала іспит на визначення рівня володіння державною мовою 2.0 (для виконання службових обов`язків).

Національною комісією зі стандартів державної мови прийнято рішення від 20.08.2021 року № 108 Про встановлення результатів іспиту на рівень володіння державною мовою, визначення рівня володіння державною мовою та видачу державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою (рішення розміщено на офіційному веб-сайті Комісії: https://mova.gov.ua).

Пунктами 1, 6, 7 вказаного рішення:

- встановлено результати складення іспиту на рівень володіння державною мовою особами, які зобов`язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов`язків, згідно з додатком 1;

- визначено, що особи, зазначені у списку згідно з додатком 6, володіють державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня;

- визначено, що особи, зазначені у списку згідно з додатком 7, володіють державною мовою на рівні вільного володіння другого ступеня.

До додатку №1 під №3814 внесено позивача зі встановленим результатом 86 %.

Додатком 6 до цього рішення визначено Список осіб, які володіють державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня. До цього Списку під № 2412 внесено позивача.

20.08.2021 року на підставі рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 20.08.2021 року № 108 позивачу видано державний сертифікат про рівень володіння державною мовою серії УМД № 00006241, в якому зазначено, що позивач володіє державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня.

Інформація про видачу цього сертифікату занесена до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою (https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/reyestr-sertifikativ ).

Дослідивши матеріали справи, вирішивши питання чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, які правові норми належить застосувати до цих правовідносин, суд дійшов висновку, що позов не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 6 - ст. 43 Закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної опрацювання та утвердження стандартів української мови як державної здійснює Національна комісія зі стандартів державної мови (далі - Комісія).

Завданням Комісії є збереження та розвиток державної мови через встановлення стандартів державної мови і методів перевіряння рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства чи зайняття визначених законами посад.

Комісія має офіційний веб-сайт, який є офіційним джерелом інформації про роботу Комісії.

Статтею 44 вказаного Закону визначені повноваження Національної комісії зі стандартів державної мови, згідно з ч. 1 якої Комісія, зокрема:

- напрацьовує з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української мови Національної академії наук України, інших наукових та освітніх установ і затверджує стандарти державної мови, зокрема: а) правопис української мови та зміни до нього; б) українську термінологію; в) стандарти транскрибування і транслітерації (п. 1);

- затверджує вимоги до рівнів володіння державною мовою особами, визначеними частинами першою і другою статті 9 цього Закону (п. 3);

- затверджує порядок перевірки рівня володіння державною мовою (п. 4);

- затверджує форму державного сертифіката (п. 5);

- організовує іспити для визначення рівня володіння державною мовою та призначає спеціально уповноважені державою установи (організації), які проводять іспити (п. 8);

- видає державні сертифікати (п. 9);

- веде Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою (далі - Реєстр) та є його адміністратором (п. 10).

Частиною 2 ст. 44 вказаного Закону визначено, що рішення Комісії є обов`язковими до виконання на всій території України і можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Згідно з ч. 1 ст. 48 цього Закону рівень володіння державною мовою підтверджує: 1) державний сертифікат; 2) витяг з Реєстру, що підтверджує видачу особі державного сертифіката та містить відомості, передбачені цією статтею; 3) документ про повну загальну середню освіту у випадках, визначених частиною третьою статті 10 цього Закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 48 цього Закону іспит на рівень володіння державною мовою організовує та проводить Комісія. Перевірка та оцінювання результатів іспиту здійснюються апаратом Комісії.

Комісія своїм рішенням може делегувати повноваження з проведення іспиту на рівень володіння державною мовою та/або з перевірки та оцінювання результатів іспиту спеціально уповноваженій державою установі (організації), що проводить зовнішнє незалежне оцінювання відповідно до Закону України "Про освіту". Результати такого іспиту можуть бути оскаржені до Комісії відповідно до частини дев`ятої цієї статті.

Частинами 7 - 9 ст. 48 цього Закону визначено, що з метою отримання державного сертифіката вперше або підвищення підтвердженого рівня володіння державною мовою особа може повторно складати іспит на рівень володіння державною мовою необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці.

Складення іспиту на рівень володіння державною мовою для громадян України є безкоштовним.

Результати іспиту на рівень володіння державною мовою, проведеного відповідно до абзацу другого частини другої цієї статті, можуть бути оскаржені до Комісії.

Відповідно до ч. 10 ст. 48 вказаного Закону Комісія видає особі державний сертифікат за умови, якщо за результатами складення іспиту на рівень володіння державною мовою особа підтвердила володіння державною мовою на одному з рівнів, визначених статтею 11 цього Закону.

Результати іспиту встановлюються не пізніше 15 календарних днів від дати складення іспиту. Запис про видачу державного сертифіката заноситься Комісією до Реєстру не пізніше наступного дня після встановлення результатів іспиту. Державний сертифікат вважається виданим у момент внесення до Реєстру відповідного запису.

Якщо запис до Реєстру не був внесений упродовж трьох календарних днів від дати встановлення рівня володіння державною мовою, який надає право на отримання відповідного державного сертифіката, такий державний сертифікат вважається виданим.

Згідно з ч. 13 ст. 48 вказаного Закону доступ до інформації, що міститься у Реєстрі (прізвище, ім`я, по батькові власника державного сертифіката, рівень володіння державною мовою, серійний номер і дата видачі державного сертифіката), є відкритим онлайн на офіційному веб-сайті Комісії.

Відповідно до ст. 11 вказаного Закону класифікація рівнів володіння державною мовою розробляється і затверджується Національною комісією зі стандартів державної мови з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).

За результатами проведеного іспиту на визначення рівня володіння державною мовою особа отримує державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (далі - державний сертифікат), що засвідчує один з рівнів за шкалою, встановленою частиною третьою цієї статті.

Шкала рівнів володіння державною мовою визначає три загальні рівні навичок: початковий рівень А, середній рівень В та рівень вільного володіння мовою С.

Так, Державний сертифікат рівня вільного володіння першого ступеня (С1) засвідчує, що особа може розуміти широкий спектр складних і великих за обсягом текстів та розпізнавати в них прихований зміст; може висловлюватися швидко і спонтанно без помітних ускладнень, пов`язаних з пошуком засобів вираження, легко і точно використовувати українську мову у спілкуванні, навчанні та для досягнення професійних цілей; може чітко, структуровано і докладно висловлюватися зі складних тем, демонструючи володіння знаннями правил граматики.

Державний сертифікат рівня вільного володіння другого ступеня (С2) засвідчує, що особа легко розуміє практично все, що чує або читає, може узагальнити інформацію з різних усних чи письмових джерел, зробити аргументований виклад у логічній, послідовній формі, а також висловлюватися спонтанно, швидко і точно, передаючи найтонші відтінки смислу навіть у складних ситуаціях.

Рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 13.05.2021 року № 20 затверджено Порядок перевірки рівня володіння державною мовою, єдиних вимог до процедури проведення іспитів та критеріїв оцінювання (рішення зареєстровано у Міністерстві юстиції України 08.07.2021 року за № 897/36519).

Цей Порядок визначає механізм перевірки рівня володіння державною мовою та єдині вимоги до процедури проведення іспитів з метою забезпечення виконання вимог Закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної (п. 1 розд. I).

Згідно з п. 12 розд ІІІ Порядку за результатами іспиту на визначення рівня володіння державною мовою претендент отримує Державний сертифікат.

Пунктом 3 розд. IV Встановлення результатів цього Порядку визначено, що рівень володіння державною мовою визначається на основі підрахунку балів за письмову та усну частини та перетворення їх у відсотки від 0 % до 100 %.

Згідно з п. 10 розд. IV цього Порядку в редакції, яка була чинною до 20.08.2021 року, було визначено, що державний сертифікат рівня вільного володіння другого ступеня отримує особа, яка набрала 80 % +1 бал від загальної кількості балів.

20.08.2021 року набрало чинності рішення Національної комісія зі стандартів державної мови від 13.08.2021 року № 86 Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 13 травня 2021 року № 20 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.08.2021 року за № 1086/36708, https://ips.ligazakon.net/document/RE36708?an=2), яким внесені зміни до Порядку перевірки рівня володіння державною мовою, єдиних вимог до процедури проведення іспитів та критеріїв оцінювання, що затверджений рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 13.05.2021 року № 20.

Цим рішенням, зокрема, п.п. 7 - 12 розд. IV Порядку викладено в іншій редакції, згідно з якою п. 12 розд. IV Порядку визначено, що особа, яка зобов`язана володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов`язків, отримує державний сертифікат рівня вільного володіння другого ступеня, якщо за результатами складення відповідного іспиту вона набрала від 90 % до 100 % від загальної кількості балів.

Позивач склала іспит на визначення рівня володіння державною мовою 16.08.2021 року. Результати такого іспиту вона не оскаржувала.

Відповідачем правомірно застосовані положення нормативно-правового акту, який визначає повноваження Національної комісії зі стандартів державної мови з перевірки рівня володіння державною мовою (Порядку перевірки рівня володіння державною мовою, єдиних вимог до процедури проведення іспитів та критеріїв оцінювання, що затверджений рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 13.05.2021 року № 20), в редакції, яка була чинною на час прийняття оскарженого рішення від 20.08.2021 року №108.

Застосування такого нормативно-правового акту в попередній - бажаній для позивача редакції, яка діяла на час складання нею іспиту, суперечило би вимогам законодавства.

Суб`єкт владних повноважень діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством, яке було чинним на час прийняття оскарженого рішення, і не порушив права та законні інтереси позивача в сфері публічно-правових відносин.

Крім того, позивач не позбавлена права повторно складати іспит на рівень володіння державною мовою необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці (ч. 7 ст. 48 Закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної ).

З огляду на наведене підстави для задоволення позову із зазначених в ньому підстав відсутні.

Виходячи з вимог ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України при відмові в задоволенні позову понесені позивачем судові витрати стягненню за рахунок бюджетних асигнувань відповідача - суб`єкта владних повноважень не підлягають.

Керуючись статтями 32, 139, 243 - 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

в и р і ш и в:

В задоволенні позову ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до Національної комісії зі стандартів державної мови (01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 10, код ЄДРПОУ 43510755) про визнання протиправним рішення в частині та зобов`язання вчинити певні дії відмовити.

Рішення набирає законної сили у строк та у порядку, що визначені статтею 255 КАС України, і може бути оскаржене до Першого апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення судом складено 17 листопада 2021 року.

Суддя Т.В. Логойда

Дата ухвалення рішення 17.11.2021
Зареєстровано 18.11.2021
Оприлюднено 18.11.2021

Судовий реєстр по справі 200/13323/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.01.2022 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.12.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.12.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 17.11.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.10.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону