БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/4994/16-а провадження № 2-а/361/72/21

20.12.2021

У Х В А Л А

20 грудня 2021 року м.Бровари Київської області

Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого - судді Василишина В.О.,

за участю секретаря судових засідань - Шаварин С.С.,

розглянувши адміністративну справу за позовом адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю СИНЕРГІЯ ГАЗ до Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області, Броварської міської ради Броварського району Київської області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - товариство з обмеженою відповідальністю СИНЕРГІЯ ОІЛ , про визнання протиправним та скасування припису, зобов`язання вчинити певні дії та відшкодування матеріальної шкоди,

в с т а н о в и в:

У серпні 2016 року товариство з обмеженою відповідальністю СИНЕРГІЯ ГАЗ (далі - ТОВ СИНЕРГІЯ ГАЗ ) звернулося до суду із позовом про визнання протиправним та скасування припису, зобов`язання вчинити певні дії та відшкодування матеріальної шкоди.

Постановою Броварського міськрайонного суду Київської області від 05 жовтня

2016 року позовні вимоги ТОВ СИНЕРГІЯ ГАЗ задоволено.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 15 листопада

2016 року постанову Броварського міськрайонного суду Київської області від 05 жовтня

2016 року скасовано, та ухвалено нову постанову, якою у задоволенні адміністративного позову

ТОВ СИНЕРГІЯ ГАЗ відмовлено.

Постановою Верховного Суду від 11 серпня 2020 року постанову Броварського міськрайонного суду Київської області від 05 жовтня 2016 року та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 15 листопада 2016 року скасовано, справу

№ 361/4994/16-а направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвалою Броварського міськрайонного суду Київської області від 03 вересня 2020 року дану справу прийнято до розгляду у спрощеному провадженні, враховуючи висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 11 вересня 2020 року, до участі у даній справі залучено відповідача - Броварську міську раду Броварського району Київської області.

Ухвалою суду, занесеною до протоколу судового засідання від 15 червня 2021 року, до участі у даній справі залучено правонаступника відповідача Спеціального відділу контролю за станом благоустрою за зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради Київської області - Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області.

У судове засідання учасники справи не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися у визначеному процесуальним законодавством порядку. Причини неявки суду неповідомлені.

Перевіривши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

При новому розгляді у даній справі призначалося десять судових засідань.

Чергове судове засідання у даній справі призначено на 03 грудня 2021 року.

03 грудня 2021 року позивач ТОВ СИНЕРГІЯ ГАЗ у судове засідання представника не направив, про дату, час і місце розгляду даної справи повідомлялася у визначеному процесуальним законодавством порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа. Позивач не повідомив суд про причини своєї неявки. З підстав неявки позивача судове засідання відкладено на 20 грудня 2021 року.

20 грудня 2021 року позивач ТОВ СИНЕРГІЯ ГАЗ у судове засідання представника повторно не направив, про дату, час і місце розгляду даної справи повідомлялася у визначеному процесуальним законодавством порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа. Позивач повторно не повідомив суд про причини своєї неявки, заява про розгляд справи за його відсутності до суду не надходила.

Відповідно до частини п`ятої статті 205 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) у разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду, якщо неявка перешкоджає розгляду справи. Якщо відповідач наполягає на розгляді справи по суті, справа розглядається на підставі наявних у ній доказів. До позивача, який не є суб`єктом владних повноважень, положення цієї частини застосовуються лише у разі повторної неявки.

При цьому, суд звертає увагу, що для унеможливлення залишення позовної заяви без розгляду, якщо неявка перешкоджає розгляду справи, позивач має обґрунтувати поважність причин неявки або подати заяву про розгляд справи за його відсутності з додержанням принципу гласності судового процесу відповідно до частини першої статті 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, пункту 6 частини другої статті 129 Конституції України, статті

10 Кодексу адміністративного судочинства України, практики Європейського суду з прав людини (§ 63 рішення у справі Podbielski and PPU Polpure v. Poland , рішення у справі Мельхоус проти Чеської республіки , § 27 рішення у справі Ріпан проти Австрії ).

Згідно із пунктом 4 частини першої статті 240 КАС України суд своєю ухвалою залишає позов без розгляду, якщо позивач не прибув (повторно не прибув, якщо він не є суб`єктом владних повноважень) у підготовче засідання чи у судове засідання без поважних причин або не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;

Суд дійшов висновку, що неявка позивача у даному випадку перешкоджає розгляду справи відповідно до частини п`ятої статті 240 КАС України, а зазначене позбавляє суд можливості встановити всі обставини справи, необхідні для її розгляду. При цьому суд враховує, що у даній справі було відкрито спрощене провадження без виклику сторін, однак за клопотанням позивача, здійснено перехід із спрощеного без виклику сторін у спрощене із викликом сторін.

У постанові ВП ВС від 27 травня 2020 № 9901/11/19(11-122заі20) зазначено: згідно із частиною першою статті 45 КАС України учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. Зловживання цими правами не допускається.

Частиною другою статті 131 КАС України встановлено, що учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не можуть з поважних причин прибути до суду, зобов`язані завчасно повідомити про це суд.

У контексті наведеного, позивач - це особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до адміністративного суду. Як ініціатор судового розгляду справи, позивач насамперед має активно, не зловживаючи, використовувати власні процесуальні права. При цьому визначальними процесуальними обов`язками позивача є забезпечення представництва власних інтересів при розгляді адміністративної справи.

Загальнообов`язкові процесуальні правила статті 205 КАС України є певною формою реалізації гарантій особи (кожного) на звернення до суду за захистом свого порушеного права чи обмеження свобод. У них презюмується, що кожен, хто звертається до суду за захистом свого права, відповідно до принципів верховенство права, рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, гласності і відкритості судового процесу, змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з`ясування всіх обставин у справі, буде активним учасником судового провадження, зможе безпосередньо чи опосередковано через свого представника отримати судовий захист свого права.

Правила цієї статті встановлюють умови та підстави, які спрямовані на те, щоб учасники судового процесу й, зокрема, суд не могли свавільно обмежити право особи на судовий розгляд справи по суті заявлених вимог через ухвалення будь-якого виду судового рішення, що припинить провадження у справі. Водночас правила цієї статті прописують наслідки та умови, які можуть настати для особи, яка не дотримується правил (процесу) судового провадження.

Частина п`ята статті 205 КАС України сконструйована таким чином, що дає суду можливість не розглядати позовну заяву особи і повернути її без розгляду її автору, що має вигляд застосування до особи, яка ініціювала позовне провадження, своєрідної форми відповідальності за дії, пов`язані з неявкою на засідання суду.

Законодавче формулювання частини п`ятої статті 205 КАС України … якщо неявка перешкоджає розгляду справи означає, що суд може розглянути позов по суті, однак не зобов`язаний цього робити. Це законодавче формулювання змістовно викладено у вигляді умови, яка в кожному конкретному випадку (правовій ситуації, казусові) повинна оцінюватися окремо в межах відповідних спірних правовідносин, які диктують її застосування . Правовий висновок викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 18 грудня 2019 року у справі

№ 9901/949/18 (провадження № 11-1179заі19).

Зважаючи на викладені обставини, другу поспіль неявку позивача у судове засідання без поважних причин, беручи до уваги, що неявка позивача у судове засідання перешкоджає розгляду справи та від позивача не надходило заяви про розгляд справи за його відсутності, суд дійшов висновку про необхідність залишення позовної заяви без розгляду.

Керуючись статтями 205, 240 КАС України, суд

у х в а л и в:

Позовну заяву - залишити без розгляду.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Шостого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя В.О.Василишин

Дата ухвалення рішення 20.12.2021
Зареєстровано 23.12.2021
Оприлюднено 24.12.2021

Судовий реєстр по справі 361/4994/16-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.12.2021 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне
Ухвала від 03.09.2020 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне
Постанова від 11.08.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 11.08.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.07.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 23.06.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 361/4994/16-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону