БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

справа № 361/4994/16-а

провадження № 2-а/361/361/16

05.10.2016

Постанова

Іменем України

5 жовтня 2016 року Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

судді - Сердинського В.С.

при секретарі - Латенко Л.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «СИНЕРГІЯ ГАЗ» до Спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради Київської області, треті особи: Броварська міська рада Київської області, Товариство з обмеженою відповідальністю «СИНЕРГІЯ ОІЛ» про визнання протиправним та скасування припису, зобов'язання вчинити певні дії та відшкодування матеріальної шкоди,

установив:

ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ» звернулося з позовом до Спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради Київської області, треті особи: Броварська міська рада Київської області, ТОВ «СИНЕРГІЯ ОІЛ» про визнання протиправним та скасування припису, зобов'язання вчинити певні дії та відшкодування матеріальної шкоди.

Позивач в своїй позовній заяві зазначав, що 25 червня 2014 року між Броварською міською радою (орендодавець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (орендар) укладено договір оренди земельної ділянки, відповідно до п. 1.1. якого орендодавець, відповідно до рішення сесії Броварської міської ради Київської області від 22 травня 2014 року № 1236-45-06 надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку площею 0,1998 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій - землі транспорту, по АДРЕСА_1

Згідно з планом землекористування, що є невід'ємною частиною цього договору та витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, виданого відділом Держземагентства у м. Бровари Київської області від 05 червня 2014 року за № НВ-3202820692014, ця земельна ділянка рахується в землях промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення в межах Броварської міської ради Київської області. Кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1.

Строк дії договору визначений п. 3.1. та діє до 22 травня 2019 року.

Відповідно до витягу з рішення Броварської міської ради Київської області «Про надання в оренду земельних ділянок юридичній особі, надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду» від 28 січня 2016 року № 105-06-07 та на підставі заяви директора ТОВ «СИНЕРГІЯ ОІЛ» ОСОБА_4 від 14 грудня 2015 року, рада вирішила надати згоду фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 на передачу в суборенду частини земельної ділянки площею 0,0150 га із загальної площі 0,1998 га, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1, для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій - землі транспорту, по АДРЕСА_1 ТОВ «СИНЕРГІЯ ОІЛ» без зміни її цільового призначення.

На виконання зазначеного вище рішення, 26 березня 2016 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (орендар) та ТОВ «СИНЕРГІЯ ОІЛ» (суборендар) укладено договір суборенди земельної ділянки, у відповідності до п. 1.1. якого орендар зобов'язується за плату передати орендареві частину земельної ділянки, площею 0,0150 га із загальної площі 0,1998 га, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, у строкове платне користування без зміни цільового призначення для розміщення та експлуатації будівель та споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (розміщення АГЗП) - землі транспорту, а суборендар зобов'язується прийняти і використовувати земельну ділянку, відповідно до умов цього договору та вимог земельного законодавства.

Пунктом 1.2. договору суборенди визначено, що земельна ділянка, що передається в суборенду знаходиться у користуванні орендаря у відповідності до договору оренди земельної ділянки між орендарем і Броварською міською радою Київської області, право оренди зареєстроване реєстраційною службою Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області від 09 липня 2014 року за № 6447127.

Надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду орендарем передбачено п. 2 рішення Броварської міської ради Київської області від 28.01.2016р. № 105-06-07 «Про надання в оренду земельних ділянок юридичній особі, надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду».

Строк дії договору суборенди до 22 травня 2019 року (п. 2.1. договору суборенди).

Зазначена земельна ділянка повинна бути передана в суборенду по акту прийому-передачі, який оформляється в день підписання цього договору (п. 4.1. договору суборенди).

Акт прийому-передачі підписаний сторонами 26 березня 2016 року.

Також, 01 квітня 2016 року між ТОВ «СИНЕРГІЯ ОІЛ» (орендодавець) та ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ» (орендар) укладений договір оренди обладнання, відповідно до п. 1.1. якого, в порядку та на умовах, визначених цим договором орендодавець зобов'язується передати орендареві, а орендар зобов'язується прийняти в строкове платне користування обладнання та зобов'язується сплачувати орендодавцеві плату.

Пунктом 1.2.1. договору визначене найменування майна, що орендується, а саме: модуль для заправки автомобілів зрідженим газом, обладнаний відповідно до вимог ТУ У 29.1 - 30838462-006:2009; світловий двосторонній вказівник; протипожежний щит з вогнегасником.

У відповідності до п. 2.1. договору визначена мета оренди - для використання майна за призначенням для заправки автомобілів на АГЗП, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, на підставі договору суборенди земельної ділянки від 26 березня 2016 року.

Згідно з п. 3.2. договору, передання майна, що орендується здійснюється сторонами за Актом прийому-передачі, який було підписано сторонами 01 квітня 2016 року.

02 серпня 2016 року т.в.о. головного спеціаліста Спеціалізованого відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради Київської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 проведено перевірку порушення Правил благоустрою м. Бровари.

На підставі проведеної перевірки складено Припис від 02 серпня 2016 року №370, яким відповідач зобов'язав позивача - ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ» демонтувати незаконно розміщені автомобільні газозаправні станції до 07 серпня 2016 року.

Вказаний припис видано ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ», як користувачу майна за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору оренди обладнання від 01 квітня 2016 року.

Оскаржуваний Припис прийнятий всупереч вимог чинного законодавства України, є протиправним та підлягає скасуванню.

В якості підстави для демонтажу АГЗП, відповідачем у Приписі не зазначено, який саме пункт Правил благоустрою міста Бровари порушено позивачем, тобто підстава демонтажу фактично відсутня.

Крім того, 11 серпня 2016 року комісією у складі представників Спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та представника земельного відділу ОСОБА_9 було демонтовано автомобільний газозаправний пункт за адресою: АДРЕСА_1 про що складено відповідний акт. Матеріальні цінності передані на зберігання ТОВ «Україна Бізнес Груп».

18 серпня 2016 року між ТОВ «Синергія ГАЗ» (замовник) та ТОВ «Україна Бізнес Груп» (виконавець) складено Акт № ОУ-0000012 здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо послуг за зберігання спеціалізованого обладнання. Загальна вартість робіт без ПДВ складає 90 000,00 грн. (дев'яносто тисяч грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 15 000,00 грн. Позивачем оплачено ТОВ «Україна Бізнес Груп» 90 000,00 грн. за зберігання спецобладнання, а також за послуги по наданню спецтехніки для перевезення демонтованого майна у розмірі 44 532,00 грн. в т.ч. ПДВ, що підтверджується платіжними документами, що додаються до позову.

Вважає дії відповідача щодо демонтажу автомобільного газозаправного пункту за адресою: АДРЕСА_1 на підставі оскаржуваного Припису від 02.08.2016р. № 370 протиправними.

Посилаючись на викладене, позивач просив суд визнати протиправним та скасувати Припис Спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради Київської області від 02 серпня 2016 року № 370, зобов'язати відповідача вчинити дії щодо відновлення стану, який існував до порушення прав позивача шляхом повернення передчасно демонтованого майна позивача на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 та стягнути із відповідача витрати, понесені позивачем за демонтаж автомобільного газозаправного пункту за адресою: АДРЕСА_1, а саме: послуги по наданню спецтехніки у розмірі 44 532,00 грн. в т.ч. ПДВ за зберігання обладнання у розмірі 90 000,00 грн. в т.ч. ПДВ, а всього 134 532,00 грн..

Крім того, відповідно до заяви про збільшення позовних вимог, поданої до суду 15 вересня 2016 року, позивач просив стягнути з відповідача суму 56 064,00 грн. за газ вуглеводний зріджений паливний, оскільки ТОВ «СИНЕРГІЯ ОІЛ» було поставлено ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ» товар газ вуглеводний зріджений паливний на загальну суму 56 064,00 грн. на підставі видаткової накладної № 139 від 27 липня 2016 року, товарно-транспортної накладної № Р139 від 27 липня 2016 року (у кількості 2,815 т) на суму 33 780,00 грн. та видаткової накладної № 164 від 10 серпня 2016 року, товарно-транспортної накладної № Р164 від 10 серпня 2016 року (у кількості 1,857 т) на суму 22 284,00 грн..

Таким чином, позивач просив суд стягнути з відповідача кошти у сумі 56 064,00 грн. за газ вуглеводний зріджений паливний, що належить позивачу.

В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_11 позовні вимоги підтримала, надала пояснення аналогічні позовній заяві, просила суд про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

В судове засідання представник відповідача Спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради Київської області та третьої особи Броварської міської ради Київської області Сенько О.В. не з'явилася, про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином, направила до суду клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв'язку із залученням її до участі в розгляді іншої справи.

В судове засідання представник третьої особи ТОВ «СИНЕРГІЯ ОІЛ» не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлялося належним чином.

Судом встановлено, що 25 червня 2014 року між Броварською міською радою Київської області (орендодавець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (орендар) укладено договір оренди земельної ділянки, відповідно до п. 1.1. якого орендодавець, відповідно до рішення сесії Броварської міської ради Київської області від 22 травня 2014 року № 1236-45-06 надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку площею 0,1998 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій - землі транспорту, по АДРЕСА_1 Строк дії договору визначений п. 3.1. та діє до 22 травня 2019 року (а.с.9-10).

Згідно з планом землекористування, що є невід'ємною частиною цього договору та витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, виданого відділом Держземагентства у м. Бровари Київської області від 05 червня 2014 року за № НВ-3202820692014, ця земельна ділянка рахується в землях промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення в межах Броварської міської ради Київської області. Кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 (а.с.13-14).

Відповідно до Акту прийому-передачі земельної ділянки від 25 липня 2014 року, Броварська міська рада Київської області передала, а ФОП ОСОБА_2 прийняла земельну ділянку площею 0,1998 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій - землі транспорту, по АДРЕСА_1. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 22 травня 2014 року №1236-45-06 на умовах оренди терміном до 22 травня 2019 року (а.с.11).

Згідно Акту від 02 червня 2014 року визначено межі вищезазначеної земельної ділянки в натурі (на місцевості) (а.с.12).

Відповідно до витягу з рішення Броварської міської ради Київської області «Про надання в оренду земельних ділянок юридичній особі, надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду» від 28 січня 2016 року № 105-06-07 та на підставі заяви директора ТОВ «СИНЕРГІЯ ОІЛ» ОСОБА_4 від 14 грудня 2015 року, Броварська міська рада вирішила надати згоду фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 на передачу в суборенду частини земельної ділянки площею 0,0150 га із загальної площі 0,1998 га, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1, для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій - землі транспорту, по АДРЕСА_1 ТОВ «СИНЕРГІЯ ОІЛ» без зміни її цільового призначення (а.с.15-16).

26 березня 2016 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (орендар) та ТОВ «СИНЕРГІЯ ОІЛ» (суборендар) укладено договір суборенди земельної ділянки, у відповідності до п. 1.1. якого орендар зобов'язується за плату передати орендареві частину земельної ділянки, площею 0,0150 га із загальної площі 0,1998 га, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у строкове платне користування без зміни цільового призначення для розміщення та експлуатації будівель та споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (розміщення АГЗП) - землі транспорту, а суборендар зобов'язується прийняти і використовувати земельну ділянку, відповідно до умов цього договору та вимог земельного законодавства (а.с.17-18).

Пунктом 1.2. договору суборенди визначено, що земельна ділянка, що передається в суборенду знаходиться у користуванні орендаря у відповідності до договору оренди земельної ділянки між орендарем і Броварською міською радою Київської області, право оренди зареєстроване реєстраційною службою Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області від 09 липня 2014 року за № 6447127.

Строк дії договору суборенди до 22 травня 2019 року (п. 2.1. договору суборенди).

Акт прийому-передачі земельної ділянки в суборенду підписаний сторонами 26 березня 2016 року (а.с.19).

01 квітня 2016 року між ТОВ «СИНЕРГІЯ ОІЛ» (орендодавець) та ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ» (орендар) укладений договір оренди обладнання, відповідно до п. 1.1. якого, в порядку та на умовах, визначених цим договором орендодавець зобов'язується передати орендареві, а орендар зобов'язується прийняти в строкове платне користування обладнання та зобов'язується сплачувати орендодавцеві плату (а.с.20-22).

Пунктом 1.2.1. договору визначене найменування майна, що орендується, а саме: модуль для заправки автомобілів зрідженим газом, обладнаний відповідно до вимог ТУ У 29.1 - 30838462-006:2009; світловий двосторонній вказівник; протипожежний щит з вогнегасником.

У відповідності до п. 2.1. договору визначена мета оренди - для використання майна за призначенням для заправки автомобілів на АГЗП, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, на підставі договору суборенди земельної ділянки від 26 березня 2016 року.

Згідно з п. 3.2. договору, передання майна, що орендується здійснюється сторонами за Актом прийому-передачі, який було підписано сторонами 01 квітня 2016 року (а.с.23).

За результатами ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки автомобільний газозаправний пункт модульного типу ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ», розташований на території автомобільної стоянки по АДРЕСА_1 визнано потенційно небезпечним об'єктом (а.с.25).

02 серпня 2016 року т.в.о. головного спеціаліста Спеціалізованого відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради Київської області ОСОБА_5 складено Припис від 02 серпня 2016 року №370, яким відповідач зобов'язав позивача - ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ» демонтувати незаконно розміщені автомобільні газозаправні до 07 серпня 2016 року (а.с.26).

11 серпня 2016 року комісією у складі представників Спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради Київської області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та представника земельного відділу ОСОБА_9 було демонтовано автомобільний газозаправний пункт за адресою: АДРЕСА_1 про що складено відповідний акт. Матеріальні цінності передані на зберігання ТОВ «Україна Бізнес Груп» (а.с.31-34).

18 серпня 2016 року між позивачем ТОВ «Синергія ГАЗ» (замовник) та ТОВ «Україна Бізнес Груп» (виконавець) складено Акт № ОУ-0000012 здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо послуг за зберігання спеціалізованого обладнання. Загальна вартість робіт без ПДВ складає 90 000,00 грн. (дев'яносто тисяч грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 15 000,00 грн. (а.с.35).

Позивачем оплачено ТОВ «Україна Бізнес Груп» 90 000,00 грн. за зберігання спецобладнання, а також за послуги по наданню спецтехніки для перевезення демонтованого майна у розмірі 44 532,00 грн. в т.ч. ПДВ, що підтверджується платіжними документами (а.с.36-37).

ТОВ «СИНЕРГІЯ ОІЛ» було поставлено ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ» товар: газ вуглеводний зріджений паливний на загальну суму 56 064,00 грн. на підставі видаткової накладної №139 від 27.07.2016р., товарно-транспортної накладної №Р139 від 27.07.2016р. (у кількості 2,815 т) на суму 33 780,00 грн. та видаткової накладної №164 від 10.08.2016р., товарно-транспортної накладної №Р164 від 10.08.2016р. (у кількості 1,857 т) на суму 22 284,00 грн. (а.с.58-61).

ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ» 23 серпня 2016 року зверталось з рекомендованим листом з описом (вих. №22/08 2016 від 22.08.2016р.) до в.о. начальника Спеціалізованого відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради Київської області ОСОБА_6 з проханням повідомити адресу тимчасового майданчика зберігання вилученого майна, що належить позивачу, а саме: модуль АГЗП, заводський номер 1645, скраплений газ, в кількості 5200 л (п'ять тисяч двісті літрів) (а.с.55-56).

Згідно листа-відповіді в.о. начальника Спеціалізованого відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради Київської області ОСОБА_6 №Б-096 від 05 вересня 2016 року, вилучене майно, а саме: модуль АГЗП, заводський номер 1645 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Згідно статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, цим та іншими законами, які не повинні суперечити положенням цього Закону.

Частиною 1 статті 144 Конституції України визначено, що органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямування на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини визначає Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005р. №2807-ІV.

Згідно до ч. 1 ст. 1 Закону №2807-ІV благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Відповідно до статті 5 Закону №2807-ІV, управління у сфері благоустрою населених пунктів здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та інші органи влади в межах їх повноважень.

До повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів, згідно частини 1 статті 10 Закону №2807-ІV, належить: затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів; затвердження правил благоустрою територій населених пунктів; створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб); визначення на конкурсних засадах підприємств, установ та організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об'єктів благоустрою.

Згідно частини 4 статті 20 Закону №2807-ІV, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо благоустрою території певного населеного пункту є обов'язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які проживають.

На підставі рішення Броварської міської ради Київської області від 05 липня 2002 року № 68-04-24 створено Спеціалізований відділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради Київської області, основними завданнями і функціями якого є: - здійснення контролю зовнішнього благоустрою території, технічного і санітарного стану об'єктів інфраструктури, правомірності їхнього розміщення згідно чинного законодавства; - виявлення недоліків зовнішнього благоустрою на території міста та виконання організаційних, адміністративних та економічних заходів щодо їх усунення; - проведення планових комплексних перевірок благоустрою і санітарного стану території міста та місць масового перебування громадян з залученням представників необхідних служб міста; - контроль за виконанням умов та термінів аварійних та планових ордерів виданих відділом; - надання приписів службам, підприємствам і організаціям міста, незалежно від форм класності і підпорядкування про демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм, рекламоносіїв та інших самовільно розміщених об'єктів; - організація проведення місячників, суботників, санітарних п'ятниць з метою покращення технічного і санітарного стану,благоустроєм території міста.

Відповідно до частин першої та другої статті 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», правила благоустрою території населеного пункту (далі - Правила) - це нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту.

Рішенням Броварської міської ради Київської області від 22 квітня 2010 року № 1498-82-05 затверджені Правила благоустрою міста Бровари (далі - Правила благоустрою).

Пунктом 3 зазначеного рішення уповноважено начальника, заступника начальника та спеціалістів спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста, відповідно до п. 2 ст. Кодексу України про адміністративні правопорушення, складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152, 153, 159, 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення при виявленні порушень Правил благоустрою міста Бровари.

Відповідно до положень пункту 8.3.6. розділу 8 Правил благоустрою, стаціонарні тимчасові споруди та пересувні тимчасові споруди, які розміщені (встановлені або збудовані) без відповідної, оформленої в установленому порядку, дозвільної документації, з відхиленням від проекту, вважаються самочинно розміщеними стаціонарними тимчасовими спорудами та пересувними тимчасовими спорудами і підлягають демонтажу за кошти особи, що здійснила встановлення, у терміни, визначені в приписі спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста.

З наведених норм Правил благоустрою вбачається застосування заходів демонтажу лише у відношенні до самовільно встановлених тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд.

Згідно з Інструкцією щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій, затвердженою наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 06.12.2005р. № 376, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20.03.2006р. за № 291/12165, автомобільна газозаправна станція (АГЗС)- автозаправна станція, технологічне обладнання якої призначене для заправлення автотранспорту тільки скрапленими вуглеводневими газами. Стаціонарний автомобільний газозаправний пункт (АГЗП) - автозаправна станція, технологічне обладнання якої призначене для заправлення автотранспорту тільки скрапленим вуглеводневим газом із стаціонарних резервуарів ємністю відповідно до ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання».

Отже, відповідно до визначень АГЗП - це по суті автозаправна станція (АЗС), технологічне обладнання якої призначене для заправлення автотранспорту скрапленим вуглеводневим газом.

25 травня 2016 року ДСНС України позивачу ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ», відповідно до вимог законодавства України, а саме: постанов Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. №808, від 04 серпня 2000 р. № 1214, від 26 жовтня 2011 р. № 1107 та від 11 липня 2002 р. № 956, затверджено План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на автомобільний газозаправний пункт модульного типу (АГЗП), розташований на території автомобільної стоянки по АДРЕСА_1

Крім того, згідно з п. 13.3.1. Правил благоустрою, спеціальний відділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста має право залучати спеціалістів структурних підрозділів виконавчих органів Броварської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань у сфері благоустрою території міста, виносити приписи з вимогою усунення порушень Закону України «Про благоустрій населених пунктів» і цих Правил, складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В оскаржуваному Приписі від 02 серпня 2016 року №370 не зазначено, який саме пункт Правил благоустрою міста Бровари порушено позивачем ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ» і в чому полягає це порушення.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.69 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Докази суду надають особи, які беруть участь у справі.

Згідно із ч 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

У ч. 2 ст. 71 КАС України встановлено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Із наявних документів вбачається, що позивач ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ» на законних підставах та відповідно до вимог чинного законодавства України веде діяльність за адресою: АДРЕСА_1

Також, в якості підстави для демонтажу АГЗП відповідачем у Приписі не зазначено який саме пункт Правил благоустрою міста Бровари порушено позивачем, тобто підстава демонтажу фактично відсутня.

Таким чином, суд вважає, що Припис від 02 серпня 2016 року №370, складений т.в.о. головного спеціаліста Спеціалізованого відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради Київської області ОСОБА_5, є незаконним та підлягає скасуванню.

У відповідності до ст. 56 Конституції України, кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Статтею 1173 ЦК України визначено, що шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної публіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державною, Автономною Республікою Крим або органами місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дослідивши письмові матеріали справи, судом було встановлено, що позивач ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ» поніс наступні матеріальні витрати: на послуги по наданню спецтехніки у розмірі 44 532,00 грн., на послуги за зберігання спеціалізованого обладнання на загальну суму 90 000,00 грн. (дев'яносто тисяч грн. 00 коп.), а також витрати за газ вуглеводний зріджений паливний на загальну суму в розмірі 56 064,00 грн.

Таким чином, матеріальний збиток, який підлягає відшкодуванню ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ», становить 190 596 грн.

За таких обставин, суд приходить до обґрунтованого висновку про задоволення позову в повному обсязі.

Крім того, відповідно до ч.1 ст.94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

З огляду на вищевикладене, суд вважає за необхідне стягнути із надходжень місцевого бюджету міста Бровари Київської області на користь ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ» витрати по сплаті судового збору в розмірі 6189 грн.

Керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.6, 10, 69, 71, 158 - 160, 162, 163 КАС України, суд

постановив:

Позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати Припис Спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради Київської області від 02 серпня 2016 року № 370.

Зобов'язати Спеціальний відділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради Київської області вчинити дії щодо відновлення стану, який існував до порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю «СИНЕРГІЯ ГАЗ» шляхом повернення передчасно демонтованого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «СИНЕРГІЯ ГАЗ» на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1

Стягнути із надходжень місцевого бюджету міста Бровари Київської області на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СИНЕРГІЯ ГАЗ», ідентифікаційний код 40305214, понесені матеріальні витрати на загальну суму в розмірі 190 596 (сто дев'яносто тисяч п'ятсот дев'яносто шість) грн..

Стягнути із надходжень місцевого бюджету міста Бровари Київської області на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СИНЕРГІЯ ГАЗ», ідентифікаційний код 40305214, витрати по сплаті судового збору в розмірі 6 189 (шість тисяч сто вісімдесят дев'ять) грн..

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення до Київського апеляційного адміністративного суду. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя Сердинський В. С.

Дата ухвалення рішення 05.10.2016
Зареєстровано 18.10.2016
Оприлюднено 20.10.2016

Судовий реєстр по справі 361/4994/16-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.12.2021 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне
Ухвала від 03.09.2020 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне
Постанова від 11.08.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 11.08.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.07.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 23.06.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 05.10.2016 Броварський міськрайонний суд Київської області Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 361/4994/16-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону