Ухвала
від 28.12.2021 по справі 905/1279/20
СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження та призначення справи до розгляду

29 грудня 2021 року м. Харків Справа № 905/1279/20

Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Тихий П.В., суддя Геза Т.Д., суддя Терещенко О.І.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (вх.№3993Д/1-43) на ухвалу господарського суду Донецької області від 18.10.2021 (суддя П.В.Демідова, повна ухвала складена 19.10.2021) у справі №905/1279/20

за позовом Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» , м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» , м. Бахмут Донецької області

про стягнення 1 844 804,92 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Донецької області від 21.10.2020 у справі №905/1279/20, за позовом Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бахмут - Енергія" про стягнення заборгованості в розмірі 1 844 804,92 грн., у тому числі: 952 831,56 грн. - пені, 283 629,03 грн. - 3% річних, 608 344,33 грн. - інфляційних втрат - задоволено позовні вимоги частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бахмут-Енергія" на користь Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 891973,36грн боргу, з яких: 283629,03грн. - 3% річних, 608344,33 грн. - інфляційні втрати, та судовий збір у розмірі 13379,59грн.

Ухвалою суду від 10.12.2020р виконання рішення Господарського суду Донецької області по справі №905/1279/20 від 21.10.2020р відстрочено до 01.06.2021р.

На виконання зазначеного рішення видано відповідний наказ від 15.12.2020р.

08.10.2021 на адресу суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Бахмут-Енергія" від 06.10.2021 вих.№юр/1488 про визнання наказу у справі №905/1279/20 таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою господарського суду Донецької області від Донецької області від 18.10.2021 у справі №905/1279/20 (П.В.Демідова) заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Бахмут-Енергія" від 06.10.2021 вих.№юр/1488 про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню задоволено частково.

Визнано таким, що не підлягає виконанню наказ Господарського суду Донецької області від 15.12.2020 у справі № 905/1279/20 в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бахмут-Енергія" на користь Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 3 % річних у розмірі 283629,03 грн., інфляційних витрат у розмірі 608344,33 грн.

В іншій частині вимог відмовлено.

Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з ухвалою господарського суду першої інстанції не погодилось, звернулось до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, вважає ухвалу незаконною та необґрунтованою, посилається на порушення судом норм матеріального та процесуального права. Просить скасувати ухвалу господарського суду Донецької області від 18.10.2021 у справі №905/1279/20 та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Бахмут-Енергія" від 06.10.2021 вих.№юр/1488 про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 23.11.2021 апеляційну скаргу залишено без руху з метою усунення скаржником впродовж 10 днів з моменту отримання ухвали допущених при її поданні недоліків, а саме зобов`язано сплатити судовий збір у розмірі 2.270,00грн. та надати до Східного апеляційного господарського суду оригінал платіжного доручення про сплату судового збору, надати до Східного апеляційного господарського суду докази направлення копії апеляційної скарги у межах справи №905/1279/20 на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Бахмут - Енергія" м.Бахмут Донецької області, разом з документами, що у останнього відсутні, а саме: оригінал опису вкладення з відповідними відмітками поштової організації та оригінал фіскального чеку (або належним чином оформлені копії).

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 13.12.2021 повернуто апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" м.Київ, на ухвалу господарського суду Донецької області від 18.10.2021р.(повний текст складено та підписано 19.10.2021р. у м.Харкові) у справі №905/1279/20 заявникові.

Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повторно звернулось з до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою та просить скасувати ухвалу господарського суду Донецької області від 18.10.2021 у справі №905/1279/20 та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Бахмут-Енергія" від 06.10.2021 вих.№юр/1488 про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню.

Крім того, апелянт звернувся із клопотанням, в якому просить поновити строк на подання апеляційної скарги, в обґрунтування якого зазначає, що неналежне виконання ухвали Східного апеляційного господарського суду №905/1279/20 від 23.11.2021, в частині надання доказів направлення апеляційної скарги на адресу інших учасників справи допущено із суб`єктивних причин, оскільки оригінал апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Донецької області від 18.10.2021 по справі 905/1279/20 надісланий на адресу суду апеляційної інстанції, та разом з ухвалою про залишення без руху апеляційної скарги, на адресу Апелянта не надходив, відповідно виготовлення Апелянтом копії та надіслання такої копії сторонам було не можливим, у зв`язку з відсутністю оригіналу документу, що є суб`єктивною обставиною не виконання ухвали суду.

Зазначає, що у період з 29.11.2021 до 09.12.2021, тобто у період виконання ухвали Східного апеляційного господарського суду №905/1279/20 від 23.11.2021, на території України та у тому числі у м.Києві, встановлений підвищений рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, що є суб`єктивною обставиною, яка виключила можливість ознайомлення з матеріалами справи та виготовлення відповідних копій апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Донецької області від 18.10.2021 по справі 905/1279/20.

Вважає, що виконання Апелянтом ухвали Східного апеляційного господарського суду №905/1279/20 від 23.11.2021 потрапило в залежність від суб`єктивних обставин, що відповідно до п. З ст. 256 ГПК України та просить поновити строку на апеляційне оскарження судового рішення.

24.12.2021 системою автоматизованого розподілу судових справ між суддями для розгляду справи №905/1279/20 визначено колегію суддів Східного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя (суддя-доповідач) Тихий П.В., суддя Геза Т.Д., суддя Терещенко О.І.

Колегія суддів розглянула зазначене клопотання, перевірила матеріали справи і дійшла висновку про наявність поважних причин для відновлення строку на подання апеляційної скарги з огляду на наступне.

Відповідно до статті 256 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:

1) рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;

2) ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 261 цього Кодексу.

Статтею 129 Конституції України передбачено, що однією із основних засад судочинства є забезпечення апеляційного оскарження, частини 2 статті 124 Конституції України передбачає право особи на захист судом його прав.

Частиною 1 статті 119 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Господарський процесуальний кодекс України не пов`язує право суду відновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку. Поважними причинами пропуску процесуального строку визнаються лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними, незалежними від волевиявлення сторони та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для вчинення процесуальної дії. Отже, у кожному випадку суд повинен з урахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінити доводи, що наведені на обґрунтування клопотання про його відновлення, та зробити мотивований висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску строку.

При розгляді питання про відновлення процесуального строку на апеляційне оскарження ухвали господарського суду Донецької області 18.10.2021 у справі №905/1279/20, колегія суддів вважає наявними підстави для відновлення строку, оскільки причини, наведені скаржником визнаються поважними.

Апеляційна скарга Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відповідає вимогам статті 258 Господарського процесуального кодексу України, підстав для її повернення та відмови у відкритті апеляційного провадження не встановлено.

Відповідно до вимог статті 262 Господарського процесуального кодексу України судова колегія визначилась про можливість відкриття апеляційного провадження у справі №905/1279/20 та призначення справи до розгляду. Заперечень проти відкриття апеляційного провадження на час постановлення ухвали до суду не надійшло.

Керуючись ст.ст. 254, 255, 256, 263, 267, 268 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» про поновлення строку на подання апеляційної скарги задовольнити, строк на подання апеляційної скарги поновити.

2. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на ухвалу господарського суду Донецької області 18.10.2021 у справі №905/1279/20.

3. Встановити строк відповідачу (боржнику) для подання відзиву на апеляційну скаргу протягом 10 днів (з урахуванням вимог ст. 263 ГПК України) з дня вручення даної ухвали.

4. Призначити справу до розгляду на "31" січня 2022 р. о 15:00 годині у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, проспект Незалежності, 13, 1-й поверх, в залі засідань № 115 .

5. Довести до відома учасників апеляційного провадження, що нез`явлення їх представників в судове засідання не є перешкодою розгляду апеляційної скарги по суті.

Інформацію у справі, що розглядається, можна отримати за веб-адресою http://court.gov.ua/fair/

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя П.В. Тихий

Суддя Т.Д. Геза

Суддя О.І. Терещенко

Дата ухвалення рішення28.12.2021
Оприлюднено29.12.2021

Судовий реєстр по справі —905/1279/20

Ухвала від 07.02.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Демідова Поліна Віталіївна

Ухвала від 07.07.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Демідова Поліна Віталіївна

Ухвала від 06.07.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Демідова Поліна Віталіївна

Ухвала від 15.02.2022

Господарське

Господарський суд Донецької області

Демідова Поліна Віталіївна

Постанова від 01.02.2022

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Тихий Павло Володимирович

Постанова від 31.01.2022

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Тихий Павло Володимирович

Ухвала від 28.12.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Тихий Павло Володимирович

Ухвала від 12.12.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Зубченко Інна Володимирівна

Ухвала від 23.11.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Зубченко Інна Володимирівна

Ухвала від 18.10.2021

Господарське

Господарський суд Донецької області

Демідова Поліна Віталіївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні