Ухвала
від 16.01.2022 по справі 135/1956/16-ц
ЛАДИЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 135/1956/16-ц

Провадження № 6/135/2/22

У Х В А Л А

іменем України

17.01.2022 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі:

головуючого судді Волошиної Т.В.,

за участі секретаря Ступак Ю.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ладижин заяву адвоката Кириченка Леоніда Олександровича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю Голден Фінанс Груп про заміну сторону у виконавчому провадженні №59471270,

ВСТАНОВИВ:

Представник заявника ТОВ Голден Фінанс Груп звернувся до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження, в якій просить суд замінити сторону у виконавчому провадженні №59471270, визначити стягувачем у виконавчому провадженні №59471270 ТОВ Голден Фінанс Груп , код ЄДРПОУ 38545466, зареєстроване за адресою: 04107, м. Київ, вул. Татарська, 21а.

Заяву обґрунтовує тим, що рішенням Ладижинського міського суду Вінницької області від 29.08.2017 позовну заяву ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості задоволено. Стягнуто солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ РАДИКАЛ БАНК заборгованість за Кредитним договором 11401/1-980 від 15.04.2014 у сумі 805 119 (вісімсот п`ять тисяч сто дев`ятнадцять) грн 87 коп., з яких: строкова заборгованість за кредитним договором щодо повернення суми кредиту - 324 796 грн 10 коп. прострочена заборгованість за кредитним договором щодо повернення суми кредиту - 244 118 грн 79 коп. прострочені відсотки за кредитним договором щодо повернення суми прострочених відсотків - 89 668 грн 83 коп. нараховані відсотки за кредитним договором щодо повернення суми нарахованих відсотків - 11 541 грн 51 коп.; прострочена комісія за кредитним договором - 32 997, 06 гривень; пеня за несвоєчасне погашення простроченого кредиту - 66 284 грн 73 коп.; пеня за несвоєчасне погашення прострочених процентів - 26 518 грн 96 коп.; пеня за несвоєчасне погашення простроченої комісії - 9 193 грн 89 коп.. Стягнуто солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" витрати на сплату судового збору в сумі 12 076 (дванадцять тисяч сімдесят шість) гривень 80 копійок.

30.01.2018 Ладижинським міським судом Вінницької області було видано виконавчий лист №135/1956/16 щодо стягнення з ОСОБА_2 солідарно з ОСОБА_1 на користь ПАТ РАДИКАЛ БАНК боргу за кредитним договором 11401/1-980 в сумі 805 119 грн 87 коп.

На виконання вказаного листа Ладижинським міським відділом державної виконавчої служби було відкрито ВП №59471270 (ідентифікатор Б9Б6ЕЕ875В1Е).

02.07.2020 право вимоги за кредитним договором 11401/1-980 від 15.04.2014, договором застави транспортного засобу за №1858 від 15.04.2014, договором поруки №11401-ФП-1 від 15.04.2014 було відступлено від ПАТ РАДИКАЛ БАНК до ТОВ КУА Аста-Капітал , що діє від імені та в інтересах Пайового Венчурного Закритого Недиверсифікованого Інвестиційного фонду Лайт-Інвест .

27.07.2020 право вимоги за кредитним договором 11401/1-980 від 15.04.2014, договором застави транспортного засобу за №1858 від 15.04.2014, договором поруки №11401-ФП-1 від 15.04.2014 було відступлено від ТОВ КУА Аста-Капітал , що діє від імені та в інтересах Пайового Венчурного Закритого Недиверсифікованого Інвестиційного фонду Лайт-Інвест до ТОВ ФК Женева Фінанс .

22.09.2021 право вимоги за кредитним договором 11401/1-980 від 15.04.2014, договором застави транспортного засобу за №1858 від 15.04.2014, договором поруки №11401-ФП-1 від 15.04.2014 було відступлено від ТОВ ФК Женева Фінанс до ТОВ Голден Фінанс Груп .

Представник заявника просив замінити сторону у виконавчому провадженні № 59471270. Визначити стягувачем у виконавчому провадженні №59471270: Товариство з обмеженою відповідальністю Голден Фінанс Груп , код ЄДРПОУ 38545466, зареєстроване за адресою: 04107, м. Київ, вул. Татарська, 21а.

Представник заявника ТОВ Голден Фінанс Груп подав до суду заяву, в якій просив розглянути дану заяву за відсутності заявника.

17.01.2022 учасники на виклик суду не з`явилися, хоча про судове засідання були повідомлені у визначеному законом порядку, що підтверджується документально.

Згідно з ч. 3 ст. 442 ЦПК України суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб, неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

З огляду на викладене суд вважає можливим провести розгляд заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні без участі сторін в письмовому провадженні.

Оцінивши наявні у справі докази у їх сукупності, перевіривши наведені заявником підстави для заміни сторони виконавчого провадження, суд приходить до наступного.

Порядок і умови виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, регулюються Законом України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 року № 1404-VIII (далі Закон № 1404-VIII).

Відповідно до статті 1 Закону № 1404-VIII виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі рішення) це сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно з частиною 1, 2, 5 статті 15 Закону № 1404-VIII сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник.

Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.

Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення.

У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника всі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Під правонаступництвом у виконавчому провадженні необхідно розуміти заміну однієї зі сторін (стягувача або боржника) з переходом прав та обов`язків від правопопередника до іншої особи (правонаступника), що раніше не брали участі у виконавчому провадженні. Правонаступництво може бути універсальним (до правонаступника переходять усі права і обов`язки того суб`єкта, якому вони належали раніше) або частковим (від одного до іншого суб`єкта переходять лише окремі суб`єктивні права або обов`язки, зокрема, у результаті відступлення права вимоги).

Підставами правонаступництва є смерть громадянина, що був стороною виконавчого провадження, оголошення його померлим, реорганізація юридичної особи, відступлення права вимоги, переведення боргу (глава 47 ЦК України).

Згідно із частиною першою статті 510 ЦК України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Відповідно до статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 ЦК України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до частини першої статті 517 ЦК України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Аналізуючи зазначені норми, зокрема пунктів 1, 2 частини першої статті 512 ЦК України, суд доходить висновку, що у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

По своїй суті заміна кредитора в зобов`язанні внаслідок відступлення права вимоги є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу. У зв`язку заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, і її заміна новим кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону № 1404-VIII за заявою заінтересованої особи.

Судом встановлено, що 02.07.2020 право вимоги за кредитним договором 11401/1-980 від 15.04.2014, договором застави транспортного засобу за №1858 від 15.04.2014, договором поруки №11401-ФП-1 від 15.04.2014 було відступлено від ПАТ Радикал Банк до ТОВ КУА Аста-Капітал , що діє від імені та в інтересах Пайового Венчурного Закритого Недиверсифікованого Інвестиційного фонду Лайт-Інвест .

27.07.2020 право вимоги за кредитним договором 11401/1-980 від 15.04.2014, договором застави транспортного засобу за №1858 від 15.04.2014, договором поруки №11401-ФП-1 від 15.04.2014 було відступлено від ТОВ КУА Аста-Капітал , що діє від імені та в інтересах Пайового Венчурного Закритого Недиверсифікованого Інвестиційного фонду Лайт-Інвест до ТОВ ФК Женева Фінанс .

22.09.2021 право вимоги за кредитним договором 11401/1-980 від 15.04.2014, договором застави транспортного засобу за №1858 від 15.04.2014, договором поруки №11401-ФП-1 від 15.04.2014 було відступлено від ТОВ ФК Женева Фінанс до ТОВ Голден Фінанс Груп .

Виходячи зі змісту ст. ст. 512 , 514 ЦК України , ст. 442 ЦПК України , ст. 15 Закону України Про виконавче провадження заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Така правова позиція висловлена Верховним Судом України в постанові від 20.11.2013 (справа № 6-122 цс 13.)

Отже, судом встановлено, що ТОВ Голден Фінанс Груп є правонаступником ПАТ Радикал Банк , а тому заява підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись вимогами ст.ст. 512 , 514 Цивільного кодексу України , ст. 8 Закону України Про виконавче провадження , ст.ст. 259 , 260 , 442 Цивільного процесуального кодексу України , суд

ПОСТАНОВИВ :

Заяву адвоката Кириченка Леоніда Олександровича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю Голден Фінанс Груп про заміну сторону у виконавчому провадженні №59471270 задовольнити.

Замінити сторону у виконавчому провадженні №59471270 та визначити стягувачем у виконавчому провадженні №59471270 ТОВ Голден Фінанс Груп , код ЄДРПОУ 38545466, зареєстроване за адресою: 04107, м. Київ, вул. Татарська, 21а.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Вінницького апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Ухвалу складено та підписано суддею 17.01.2022.

Суддя

Дата ухвалення рішення16.01.2022
Оприлюднено23.01.2022

Судовий реєстр по справі —135/1956/16-ц

Ухвала від 21.01.2022

Цивільне

Ладижинський міський суд Вінницької області

Волошина Т. В.

Ухвала від 05.01.2022

Цивільне

Ладижинський міський суд Вінницької області

Волошина Т. В.

Ухвала від 29.12.2021

Цивільне

Ладижинський міський суд Вінницької області

Волошина Т. В.

Ухвала від 02.11.2017

Цивільне

Апеляційний суд Вінницької області

Рибчинський В. П.

Ухвала від 02.11.2017

Цивільне

Апеляційний суд Вінницької області

Рибчинський В. П.

Ухвала від 26.09.2017

Цивільне

Апеляційний суд Вінницької області

Рибчинський В. П.

Ухвала від 26.09.2017

Цивільне

Апеляційний суд Вінницької області

Рибчинський В. П.

Ухвала від 17.09.2017

Цивільне

Апеляційний суд Вінницької області

Рибчинський В. П.

Рішення від 03.09.2017

Цивільне

Ладижинський міський суд Вінницької області

Патраманський І. О.

Рішення від 03.09.2017

Цивільне

Ладижинський міський суд Вінницької області

Патраманський І. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні