Рішення
від 28.08.2017 по справі 135/1956/16-ц
ЛАДИЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 135/1956/16-ц

Провадження № 2/135/31/17

РІШЕННЯ

іменем України

29.08.2017 року м. Ладижин

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі:

головуючого судді Патраманського І.О.,

при секретарі

судових засідань Ступак Ю.О.,

за участі представника

позивача за первісним позовом

та представника відповідача

за зустрічним позовом ОСОБА_2,

представника ОСОБА_3,

який є відповідачем

за первісним позовом,

а також представника

ОСОБА_4, яка є відповідачем

за первісним позовом

і позивачем

за зустрічним ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у м. Ладижин Вінницької області, у залі суду, цивільну справу за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДИКАЛ БАНК" до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості та за зустрічним позовом ОСОБА_4 до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДИКАЛ БАНК", інші особи, які беруть участь у справі: відповідач за первісним позовом ОСОБА_3, про визнання припиненим договору поруки,-

ВСТАНОВИВ:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДИКАЛ БАНК", через уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ РАДИКАЛ БАНК Савельєву А.М., звернулося до суду із цим позовом до ОСОБА_3 і ОСОБА_4, посилаючись на те, що 15 квітня 2014 року між ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" та ОСОБА_3 був укладений кредитний договір № 11401/1-980, згідно якого Банк надав позичальнику грошові кошти у сумі 649 592,00 гривень - кредит, на умовах, визначених цим договором та додатковими умовами до нього, що складають невід'ємну частину Договору. Цільове призначення кредиту - придбання транспортного засобу, процентна ставка за користування кредитом складає 16, 5% річних, термін остаточного повернення Кредиту 15.04.2019 року. У забезпечення виконання своїх зобов'язань за Кредитним договором між Банком (Кредитодавець), ОСОБА_3 (Позичальник) та ОСОБА_4 (Поручитель), 15.04.2014р. укладено Договір поруки № 11401-ФП-1, згідно до якого Поручитель зобов'язався перед Банком у повному обсязі солідарно відповідати за виконання Позичальником зобов'язань щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, комісій та інших платежів, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та випадках, передбачених Кредитним договором. Крім того, в якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань щодо погашення Кредиту, 15.04.2014р. між Банком (Заставодержатель) та ОСОБА_3 (Заставодавець), укладено Договір застави транспортного засобу б/н, предметом якого є транспортний засіб, марки Lexus, моделі ES 350 типу СЕДАН-В ЛЕГКОВИЙ, номер шасі НОМЕР_4, білого кольору, 2014 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить Заставодавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 09.04.2014р. У зв'язку з порушенням Позичальником взятих на себе грошових зобов'язань, передбачених Кредитним договором, Банком на адресу Відповідача було надіслано вимогу 927/16 від 31.03.2016р. про сплату кредитної заборгованості, яка останнім була залишена без відповіді та задоволення.

Позичальник не виконав взяті на себе зобов'язання згідно до Кредитного договору в частині своєчасного виконання ним своїх зобов'язань за користування Кредитом, внаслідок чого станом на 15.11.2016 року утворилася заборгованість перед Банком у сумі 805 119, 87 гривень, з яких:

строкова заборгованість за Кредитним договором щодо повернення суми кредиту - 324 796, 10 гривень;

прострочена заборгованість за Кредитним договором щодо повернення суми Кредиту - 244 118, 79 гривень;

прострочені відсотки за Кредитним договором щодо повернення суми прострочених відсотків - 89668, 83 гривень;

нараховані відсотки за Кредитним договором щодо повернення суми нарахованих відсотків - 11 541, 51 гривень;

прострочена комісія за Кредитним договором - 32 997, 06 гривень; пеня за несвоєчасне погашення простроченого кредиту - 66 284, 73 гривень;

пеня за несвоєчасне погашення прострочених процентів - 26 518, 96 гривень;

пеня за несвоєчасне погашення простроченої комісії - 9 193, 89 гривень.

У зв'язку з чим, позивач просив стягнути дану заборгованість на його користь.

У судовому засіданні представник позивача ОСОБА_2 позовні вимоги підтримав та просив задовольнити позов у повному обсязі.

Представник ОСОБА_3, який є відповідачем за первісним позовом, та

ОСОБА_4, яка є відповідачем за первісним позовом і позивачем за зустрічним - ОСОБА_5, позов не визнав та просив відмовити у його задоволенні, зазначивши при цьому, що відповідач не отримував коштів за спірним договором кредиту.

Згідно раніше поданих письмових заперечень у позові слід відмовити, оскільки платежі за кредитним договором сплачувались щомісячно, однак вони не враховані до розрахунку суми заборгованості, відсутні правові підстави для пред'явлення вимоги про дострокове погашення заборгованості, а також те, що у банку були відсутні правові підстави для включення у розрахунок заборгованості штрафних санкцій та інших нарахувань, крім відсотків за користування кредитом, оскільки з дня початку процедури ліквідації банку припиняються нарахування відсотків, комісійних, штрафів, інших очікуваних доходів за активними операціями банку.

Дослідивши докази та надавши їм належну правову оцінку, суд вважає, що позов про стягнення заборгованості обґрунтований та підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 509 ЦК України, зобов'язанням є правовідносини, в яких одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або триматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Статтями 525, 526 ЦК України визначено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів вільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна умов не допускається.

Статтею 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк термін його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно з ч.1 ст.626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим до виконання.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що невиконання або неналежне виконання зобов'язання визнається порушенням зобов'язання.

Відповідно до статей 546, 549 ЦК України виконання зобов'язання може

забезпечуватися, в тому числі неустойкою. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

За змістом ст. 543 ЦК України, у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 37 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб , на Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб покладено повноваження заявляти від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду.

Відповідно до кредитного договору № 11401/1-980 від 15.04.2014року визначено відповідальність сторін, зокрема у вигляді сплати відсотків та пені.

У судовому засіданні встановлено, що 15.04.2014 року між ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" та ОСОБА_3 був укладений кредитний договір № 11401/1-980, згідно якого Банк надав позичальнику грошові кошти у сумі 649 592,00 гривень - кредит, на умовах, визначених цим договором та додатковими умовами до нього, що складають невід'ємну частину Договору. Цільове призначення кредиту - придбання транспортного засобу, процентна ставка за користування кредитом складає 16, 5% річних, термін остаточного повернення Кредиту 15.04.2019 року. У зв'язку з порушенням Позичальником взятих на себе грошових зобов'язань, передбачених Кредитним договором, Банком на адресу Відповідача було надіслано вимогу 927/16 від 31.03.2016р. про сплату кредитної заборгованості, яка останнім була залишена без відповіді та задоволення. Позичальник не виконав взяті на себе зобов'язання згідно до Кредитного договору в частині своєчасного виконання ним своїх зобов'язань за користування Кредитом, внаслідок чого станом на 15.11.2016 року утворилася заборгованість перед Банком у сумі 805 119, 87 гривень, з яких:

строкова заборгованість за Кредитним договором щодо повернення суми кредиту - 324 796, 10 гривень;

прострочена заборгованість за Кредитним договором щодо повернення суми Кредиту - 244 118, 79 гривень;

прострочені відсотки за Кредитним договором щодо повернення суми прострочених відсотків - 89668, 83 гривень;

нараховані відсотки за Кредитним договором щодо повернення суми нарахованих відсотків - 11 541, 51 гривень;

прострочена комісія за Кредитним договором - 32 997, 06 гривень; пеня за несвоєчасне погашення простроченого кредиту - 66 284, 73 гривень;

пеня за несвоєчасне погашення прострочених процентів - 26 518, 96 гривень;

пеня за несвоєчасне погашення простроченої комісії - 9 193, 89 гривень.

Дані факти підтверджуються сукупністю доказів, що не викликають сумнівів у своїй достовірності та допустимості.

Із заяви на отримання кредиту від 15 квітня 2014 року видно, що ОСОБА_3. просить у ПАТ РАДИКАЛ БАНК надати йому кредит в сумі 649 592,00грн. для придбання автомобіля Lexus.

Із кредитного договору № 11401/1-980 від 15.04.2014 року видно, що між ПАТ РАДИКАЛ БАНК та ОСОБА_3 укладено договір на умовах, визначених цим Договором та додатковими договорами, термін остаточного повернення кредиту 15.04.2019 року, річна процентна ставка складає 16,5% річних та є фіксованою, у якості забезпечення виконання позичальником своїх зобов'язань виступатимуть застава транспортного засобу, марки Lexus, моделі ES 350 типу СЕДАН-В ЛЕГКОВИЙ, номер шасі НОМЕР_4, білого кольору, 2014 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та порука ОСОБА_4 Договір підписано сторонами.

Відповідно до п. 2.1 кредитного договору кредитодавець відкриває позичальнику позичковий рахунок, на якому буде враховуватися кредит, наданий за цим договором, погашення та дострокове погашення кредиту, якщо таке буде. Такий позичковий рахунок є для позичальника остаточним і обов'язковим для обліку руху сум, які позичальник повернути кредитодавцю.

Пункт 2.2 кредитного договору передбачає, що видача кредиту на цілі, визначені п. 1.2 цього договору, проводиться шляхом перерахування кредитних коштів з позичкового рахунку позичальника на поточний рахунок позичальника. Цим договором позичальник доручає банку здійснити перерахування зі свого поточного рахунку на рахунок автосалону ТОВ ВІДІ Еліт за договором купівлі - продажу № ЕЛюА - 0001/014 від 14.01.2014року.

Із платіжного доручення № 878 від 15 квітня 2014 року видно, що ПАТ РАДИКАЛ БАНК від імені ОСОБА_3 на рахунок ТОВ ВІДІ ЕЛІТ перераховано кошти в сумі 649 592,00грн., призначення платежу: доплата до суми за авто Lexus.

Із загальної інформації про умови кредитування фізичних осіб в ПАТ РАДИКАЛ БАНК , видно, що вона є додатком № 1 до кредитного договору № 11401/1-980 від 15.04.2014 року, та підписана ОСОБА_3 і ПАТ РАДИКАЛ БАНК .

Із додатку № 2 до кредитного договору № 11401/1-980 від 15.04.2014 року видно, що цей додаток підписано ОСОБА_3 та ПАТ РАДИКАЛ БАНК , датою надання кредиту є 15.04.2014року, щомісячні платежі очікуються до 20 числа кожного місяця, номінальна процентна ставка 16,50% річних, строк надання кредиту до 15.04.2019року.

Із витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 44003507 від 15.04.2014 року, виданого приватним нотаріусом Семчук М.А., видно, що підставою обтяження є договір застави рухомого майна, об'єктом обтяження є Lexus, моделі ES 350 типу СЕДАН-В ЛЕГКОВИЙ, номер шасі НОМЕР_4, білого кольору, 2014 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1.

Із договору застави транспортного засобу від 15.04.2014 року, видно, що він укладений між ПАТ РАДИКАЛ БАНК та ОСОБА_3, заставою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань за кредитним договором № 11401/1-980 від 15.04.2014року; предметом застави є транспортний засіб, марки Lexus, моделі ES 350 типу СЕДАН-В ЛЕГКОВИЙ, номер шасі НОМЕР_4, білого кольору, 2014 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1.

Із вимоги ПАТ РАДИКАЛ БАНК від 31.03.2016року видно, що банк вимагав у ОСОБА_3 протягом 30 днів з моменту утримання згідно кредитного договору № 11401/1-980 від 15.04.2014року погасити прострочену заборгованість.

Із розрахунку заборгованості від 15.11.2016року, видно, що загальна заборгованість за кредитним договором № 11401/1-980 від 15.04.2014року, станом на 15.11.2016року складає 805 119 (вісімсот п'ять тисяч сто дев'ятнадцять) гривень 87 копійок.

Ці докази суд приймає до уваги, оскільки вони зібрані із дотриманням вимог законів, не суперечать один одному та ніким не оскаржуються.

Судом не приймається до уваги посилання відповідача за первісним позовом про те, що ОСОБА_3 не отримував кошти за кредитним договором, адже згідно п. 21 та п. 2.2 кредитного договору ці кошти були перераховані банком на рахунок автосалону за придбання ОСОБА_3 автомобіля.

Разом з тим, суд не приймає до уваги заперечення відповідачів на позов, зокрема, про те, що у позивача відсутні правові підстави для пред'явлення вимоги про дострокове погашення заборгованості, адже це спростовується пунктом 2.6 кредитного договору, де кредитодавець має право вимагати дострокового погашення заборгованості за цим Договором у повному обсязі у разі затримання сплати частини кредиту та/або процентів/комісій щонайменше на один календарний місяць (п. 2.6.1 Кредитного договору).

Відповідно до п. 3.2.4 кредитного договору, кредитодавець має право вимагати дострокового повернення кредиту, сплати процентів за користування ним, комісій та інших платежів за цим договором та/або звернути стягнення на майно, що передане в заставу, у випадках, визначених умовами цього договору та/ або чинним законодавством. Вимагати від позичальника сплатити штрафні санкції у випадках передбачених цим договором.

Не приймаються до уваги судом також посилання на те, що платежі не було зараховано, адже це спростовано наданими представником позивача доказами, де видно, що кошти на рахунок банку надходили та були зараховані.

Не приймаються до уваги судом посилання відповідачів на те, що ОСОБА_3 був власником автомобіля і до отримання кредиту, оскільки, існує саме така процедура отримання кредиту на придбання автомобіля, як у даному випадку, що підтверджено доказами, що надані суду.

Не приймається до уваги також посилання відповідачів у запереченнях на те, що відповідно до ст. 46 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб з дня початку процедури ліквідації банку припиняються нарахування відсотків, комісійних, штрафів…, адже даний Закон стосується вкладів - коштів, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти; а також вкладників - фізичних осіб (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката, і ніяким чином не стосується кредитних договорів.

Щодо зустрічного позову про визнання припиненим договору поруки, то суд вважає його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На обґрунтування даного позову ОСОБА_4 зазначено, що у позивача відсутні правові підстави для пред'явлення вимоги до поручителя, оскільки порука припиняється після закінчення строку, встановленого у договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Тому, вважаючи, що такий строк закінчився просить визнати припиненим договір поруки № 11401- ФП -1 від 15 квітня 2014 року, укладений між ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Представник ОСОБА_4 ОСОБА_5 у судовому засіданні зустрічний позов підтримав та проси задовольнити.

ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" заперечує проти задоволення зустрічного позову, посилаючись на те, що ОСОБА_4 погодилася на те, що договір поруки буде діяти до повного виконання зобов'язань за кредитним договором, при цьому загальний термін користування кредитом до 15 квітня 2019року, а тому просить відмовити у задоволенні зустрічного позову.

Відповідно до ст. 554 Цивільного кодексу України, у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України, порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців з дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя, якщо інше не передбачено законом. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року з дня укладення договору поруки, якщо інше не передбачено законом.

Із договору поруки № 11401-ФП - 1 від 15.04.2014року видно, що він укладений 15.04.2014 року між ПАТ РАДИКАЛ БАНК (кредитодавець), ОСОБА_3 (позичальник) та ОСОБА_4 (поручитель) та підписаний сторонами.

Із квитанцій № 0.0.662324674.1 від 01.12.2016 року, видно, що останній платіж від ОСОБА_3 за кредитним договором № 1140/1-980 від 15.04.2014 року було здійснено 01.12.2016 року.

Отже, перебіг строку позовної давності починається з моменту настання строку з погашення кожного чергового платежу, адже умовами договору кредиту передбачені окремі самостійні зобов'язання боржника про повернення боргу щомісяця частинами, що повністю підтверджено і самою позивачкою за позовом про визнання припиненим договору поруки.

За таких обставин є шестимісячний термін, на який посилається представник позивача, не закінчився, а тому в задоволенні зустрічного позову слід відмовити.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України, суд вважає за необхідне стягнути солідарно з відповідачів за первісним позовом на користь позивача за первісним позовом 12 076,80 грн. судового збору.

На підставі ст. ст. 6 - 15, 88, 174, 208, 215 ЦПК України, керуючись ст.ст.11, 16, 251,261, 509, 525, 526, 530, 546, 549, 554, 559, 610, 611, 629, 1048-1050, 1054 Цивільного кодексу України, статтею 37 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб , суд -

В И Р І Ш И В:

Позов ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДИКАЛ БАНК" до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути солідарно із ОСОБА_3 (24320, АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_2) та ОСОБА_4 (АДРЕСА_3 реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_3) на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДИКАЛ БАНК" (юридична адреса: 08130, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-в, код ЄДРПОУ 36964568) заборгованість за Кредитним договором 11401/1-980 від 15.04.2014р. у сумі 805 119 (вісімсот п'ять тисяч сто дев'ятнадцять) гривень 87 копійок, з яких: строкова заборгованість за кредитним договором щодо повернення суми кредиту - 324 796, 10 гривень; прострочена заборгованість за кредитним договором щодо повернення суми кредиту - 244 118, 79 гривень; прострочені відсотки за кредитним договором щодо повернення суми прострочених відсотків - 89668, 83 гривень; нараховані відсотки за кредитним договором щодо повернення суми нарахованих відсотків - 11 541, 51 гривень; прострочена комісія за кредитним договором - 32 997, 06 гривень; пеня за несвоєчасне погашення простроченого кредиту - 66 284, 73 гривень; пеня за несвоєчасне погашення прострочених процентів - 26 518, 96 гривень; пеня за несвоєчасне погашення простроченої комісії - 9 193, 89 гривень.

Стягнути солідарно із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДИКАЛ БАНК" витрати на сплату судового збору в сумі 12 076 (дванадцять тисяч сімдесят шість) гривень 80 копійок.

У задоволенні зустрічного позову ОСОБА_4 до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДИКАЛ БАНК", інші особи, які беруть участь у справі: відповідач за первісним позовом ОСОБА_3, про визнання припиненим договору поруки - відмовити.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Вінницької області через Ладижинський міський суд протягом десяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя

Дата ухвалення рішення28.08.2017
Оприлюднено03.09.2017

Судовий реєстр по справі —135/1956/16-ц

Ухвала від 21.01.2022

Цивільне

Ладижинський міський суд Вінницької області

Волошина Т. В.

Ухвала від 05.01.2022

Цивільне

Ладижинський міський суд Вінницької області

Волошина Т. В.

Ухвала від 29.12.2021

Цивільне

Ладижинський міський суд Вінницької області

Волошина Т. В.

Ухвала від 02.11.2017

Цивільне

Апеляційний суд Вінницької області

Рибчинський В. П.

Ухвала від 02.11.2017

Цивільне

Апеляційний суд Вінницької області

Рибчинський В. П.

Ухвала від 26.09.2017

Цивільне

Апеляційний суд Вінницької області

Рибчинський В. П.

Ухвала від 26.09.2017

Цивільне

Апеляційний суд Вінницької області

Рибчинський В. П.

Ухвала від 17.09.2017

Цивільне

Апеляційний суд Вінницької області

Рибчинський В. П.

Рішення від 03.09.2017

Цивільне

Ладижинський міський суд Вінницької області

Патраманський І. О.

Рішення від 03.09.2017

Цивільне

Ладижинський міський суд Вінницької області

Патраманський І. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні