ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

25.01.2022 м. ДніпроСправа № 904/9677/21

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Фещенко Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання Михайлової К.В.

та представників:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку підготовчого провадження справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Голден Фінанс Груп" (м. Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровська агропромислова компанія" (Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Василівка)

про стягнення грошових коштів у розмірі 1 416 176 грн. 34 коп. Суддя Фещенко Ю.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Голден Фінанс Груп" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровська агропромислова компанія" (далі - відповідач) грошові кошти у сумі 1 416 176 грн. 34 коп.

Також, позивач просить суд судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 21 424 грн. 66 коп. та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 20 000 грн. 00 коп. покласти на відповідача.

Позовні вимоги обґрунтовані наступним:

- між Товариством з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровська агропромислова компанія" та Публічним акціонерним товариством "Радикал банк" був укладений кредитний договір № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015;

- 09.07.2015 між Публічним акціонерним товариством "Радикал банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "АРБ Інвестментс" був укладений договір про відступлення права вимоги;

- 15.07.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровська агропромислова компанія" та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "АРБ Інвестментс" був укладений договір про заміну сторони у кредитному договорі № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015, за яким новим кредитором відповідача стало Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "АРБ Інвестментс";

- за період з 06.08.2015 по 26.10.2015 відповідачем була здійснена оплата за кредитним договором № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015, у зв`язку з чим листом № 216/11/15-1 від 16.11.2015 Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "АРБ Інвестментс" повідомило відповідача про те, що заборгованість за кредитним договором № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015 відсутня;

- у подальшому, рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 25.06.2020 у справі № 904/5329/19 встановлено таке: на момент вирішення спору у справі №904/5392/19 Публічне акціонерне товариство "Радикал Банк" залишається належним кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровська агропромислова компанія" за № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015. Докази погашення ТОВ "Дніпропетровська агропромислова компанія" заборгованості за кредитним договором № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015 на користь саме банку у справі відсутні. Крім того, у справі відсутні докази того, що банк отримав за кредитним договором № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015 від Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "АРБ Інвестменс", замість ТОВ "Дніпропетровська агропромислова компанія", будь-які грошові кошти. Досліджені судом банківські виписки, надані ТОВ "Дніпропетровська агропромислова компанія", такої інформації не містять. Рішення суду набрало законної сили;

- у зв`язку з викладеним, не підлягає доведенню факт, що станом на 25.06.2020 (на момент вирішення спору судом першої інстанції у справі № 904/5392/19) відповідач мав заборгованість за кредитним договором № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015 перед ПАТ "Радикал банк";

- за договором про відступлення права вимоги № 220921/1 від 22.09.2021 позивач набув майнові права, зокрема, за кредитним договором № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015;

- позивач зазначає, що ПАТ "Радикал банк" відступив свої права кредитора за кредитним договором № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015 після 25.06.2020, тобто після дати, станом на яку судом було зафіксовано факт, що відповідач має заборгованість за вказаним кредитним договором саме перед ПАТ "Радикал банк", тому станом на дату подання даного позову єдиним кредитором за кредитним договором № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015 є позивач;

- з урахуванням суми боргу за відсотками, яка існувала станом на 01.08.2019, позивачем здійснено розрахунок за відсотками, на підставі якого позивач просить суд стягнути з відповідача загальну суму боргу за відсотками у розмірі 1 416 176 грн. 34 коп.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.12.2021 прийнято позовну заяву до розгляду , відкрито провадження у справі, її розгляд призначено у підготовчому засіданні за правилами загального позовного провадження на 25.01.2022.

Від відповідача надійшла заява (вх. суду № 2029/22 від 17.01.2022), в якій він просить суд відкласти розгляд справи у зв`язку з відрядженням представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровська агропромислова компанія".

Від позивача засобами електронного зв`язку надійшла заява (вх. суду № 3269/22 від 21.01.2022), в якій він просить суд провести підготовче засідання без участі представника ТОВ "Голден Фінанс Груп" та призначити розгляд справи по суті.

Від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вх. суду № 3435/22 від 24.01.2022), в якому він просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, посилаючись на таке:

- з розділу 4 позовної заяви вбачається, що позовні вимоги заявлені позивачем виходячи з суми ліміту кредитної лінії у розмірі 2 400 000 грн. 00 коп. за кредитним договором № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015 із застосуванням положень кредитного договору, які встановлюють розмір та порядок нарахування та сплати процентів за користування кредитом виходячи із ставки 26% річних за період з 01.09.2019 по 31.10.2021;

- сторони договору погодили строк повернення кредиту до 07.10.2015;

- за умовами договору сторони погодили щомісячну сплату процентів за користування кредитом, виходячи із розміру процентної ставки - 26% на суму залишку заборгованості за кредитом (пункт 1.1.3., пункт 2.7. кредитного договору), який наданий до 07.10.2015, відтак, у межах строку кредитування, а саме до 07.10.2015 відповідач мав, зокрема, сплачувати банку проценти за користування кредитом та до 07.10.2015 (включно) відповідач мав обов`язок повернути всю суму кредиту;

- враховуючи те, що проценти за користування кредитом нараховані в період після закінчення строку кредитування за кредитним договором № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015, відповідно вимоги щодо стягнення з відповідача відсотків за користування кредитом за період з 01.09.2019 по 31.10.2021 (з урахуванням заборгованості, яка існувала станом на 01.08.2019) у сумі 1 416 176 грн. 34 коп. є безпідставними та такими, що підлягають відхиленню;

- оскільки строк позовної давності за вимогами про стягнення за кредитом закінчився 07.10.2018, а позивач звернувся лише у грудні 2021, позовні вимоги, згідно з частиною 4 статті 267 Цивільного кодексу України, заявлені після спливу позовної давності, що є підставою для відмови у позові.

У підготовче засідання 25.01.2022 представники позивача та відповідача не з`явились, при цьому судом враховані клопотання позивача про проведення підготовчого засідання без участі його представника та клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, які були задоволені судом.

Крім того, судом було відзначено, що відзив на позовну заяву був надісланий позивачу 19.01.2022 та надійшов до суду лише 24.01.2022, тому строк для надання відповіді на відзив на позовну заяву не закінчився.

Відповідно до частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Також судом враховано, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Враховуючи наведені вище правові норми та обставини справи, суд дійшов висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання, оскільки суд позбавлений можливості вирішити питання, передбачені частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, а також з метою надання можливості сторонам скористатися процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України, та з метою дотримання принципів господарського судочинства, а саме: рівності усіх учасників перед законом і судом та змагальності.

На підставі викладеного, керуючись статтями 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 08.02.2022 о 14:40 год., яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-207 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. Викликати представників учасників справи в судове засідання, визнавши їх явку обов`язковою.

3. Надати учасникам справи можливість виконати пропозиції суду, викладені в ухвалі про відкриття провадження у справі.

4. Повідомити учасників справи про те, що інформація у цій справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 25.01.2022 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали виготовлений та підписаний - 25.01.2022.

Суддя Ю.В. Фещенко

Дата ухвалення рішення 25.01.2022
Оприлюднено 27.01.2022

Судовий реєстр по справі 904/9677/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.09.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.09.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.09.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.08.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.06.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.06.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 25.04.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.04.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.02.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.01.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.01.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.12.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/9677/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону