ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

10.05.2022м. ДніпроСправа № 904/5858/20

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" з грошовими вимогами в розмірі 38 784 963,12 грн

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680)

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: Бакуліна М.С., довіреність б/н від 25.01.2021

від боржника: Кропов А.В., ордер срія АЕ №1042939 від 09.11.2020

від кредитора ТОВ "Регіонінвестгруп": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 10.01.2022

від кредитора ПП "Цесія": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 03.01.2022

від ТОВ "Феміда 2013": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 06.09.2021

арбітражний керуючий: Зімниця О.І., посвідчення №19 від 01.02.2013

СУТЬ СПРАВИ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.2020 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" у справі №904/5858/20 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" на суму: 21 020,00 (судовий збір) 1 черга задоволення, 24 517 622,20 грн (основний борг, 3% річних, інфляційні нарахування) 4 черга задоволення, 13 618 626,39 грн (пеня, штраф) 6 черга задоволення. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 29.04.2020. Призначено попереднє засідання суду на 12.01.2021 о 10:40.

На виконання ухвали суду від 10.11.2020, господарський суд 11.11.2020 опублікував оголошення на веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за №65453 від 11.11.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680).

07.12.2020 від товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" надійшла заява б/н від 04.12.2020 про визнання грошових вимог в загальній сумі 38 784 963,12 грн, з яких 38 500 000,00 грн - сума боргу з повернення (погашення) кредиту; 284 963,12 грн - заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом, що нараховані на дату повернення (погашення) основної суми заборгованості позичальника по кредиту.

Ухвалою суду від 09.12.2020 заяву ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" з грошовими вимогами до товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" в загальній сумі 38 784 963,12 грн, з яких 38 500 000,00 грн - сума боргу з повернення (погашення) кредиту; 284 963,12 грн - заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом, що нараховані на дату повернення (погашення) основної суми заборгованості позичальника по кредиту у справі про банкрутство №904/5858/20 прийнято до розгляду в попередньому засіданні, призначеному на 12.01.2021 о 10:40 год.

В попереднє засідання, призначене на 12.01.2021, з`явились представники кредиторів, боржника та арбітраж ний керуючий.

Представник кредитора підтримав грошові вимоги в повному обсязі.

Боржник визнав заявлені грошові вимоги. В матеріалах справи міститься відзив б/н від 16.12.2020, в якому ТОВ «Дніпромлин» не заперечує проти заявлених грошових вимог в розмірі 38 784 963, 12 грн та визнає їх в помному обсязі.

Арбітражний керуючий Зімниця О.І. визнав заявлені грошові вимоги ТОВ «ІТ ТЕХНОСЕРВІС». В матеріалах справи міститься повідомлення вих..№02-10/17/190 від 19.12.2020, в якому зазначено, що розпорядник майна розглянув заявлені грошові вимоги і визнав їх повністю в розмірі 38 784 963,12 грн, з яких 38 500 000,00 грн сума боргу з повернення (погашення) кредиту, 284 963,12 грн заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом, що нараховані на дату повернення (погашення) основної суми заборгованості позичальника по кредиту, а також додатково було визнано 4 204,00 грн судовий збір за подання заяви у справі про банкрутство№904/5858/20.

Ухвалою суду від 12.01.2021 відкладено розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" з грошовими вимогами до товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" в загальній сумі 38 784 963,12 грн у попередньому засіданні.

09.02.2021 від ТОВ "Агрофірма Орільська" надійшли заперечення від 09.02.2021 щодо грошових вимог ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС".

12.03.2021 ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" подано відзив на заперечення ТОВ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" щодо грошових вимог ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС", в якому зазначає, що ТОВ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" не доведено зазначені в своєму запереченні обставини, заява ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" та додані до неї документи засвічені належним чином, заборгованість ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" визнана боржником та розпорядником майна в повному обсязі, ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" надало усі належні та достатні докази на підтвердження існування грошового зобов`язання боржника перед Кредитором.

09.08.2021 від ТОВ "Агрофірма Орільська" надійшла заява від 29.07.2021 про залишення без розгляду поданих заперечень від 09.02.2021 щодо визнання вимог кредиторів з проханням прийняти відмову ТОВ "Агрофірма Орільська" від Заперечень від 09.02.2021 щодо визнання вимог кредиторів у справі №904/5858/20.

Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" заявлено не було.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Між АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Кредитор або Банк) та ТОВ "ДНІПРОМЛИН" (Позичальник) було укладено в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д4-КБ/320 від 25.07.2018 (зі змінами та доповненнями) Кредитний договір №010/Д4-КБ/447 від 12.07.2019 (зі змінами та доповненнями) з урахуванням Повідомлення про продовження строку траншів та їх об`єднання №010/Д4-КБ/447/2/01 від 31.08.2020 та від 29.09.2020, разом надалі "Кредитний договір".

Кінцевий термін строку траншу 30.10.2020 відповідно до повідомлення про продовження строку траншу від 29.09.2020.

20.10.2020 між АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Кредитор або Банк), ТОВ "ДНІПРОМЛИН" (Позичальник) та ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" (Третя особа) укладено Договір про виконання зобов`язання третьою особою.

Відповідно до п. 1 Договору сторони встановлюють, що виконання грошових зобов`язань Позичальника, які випливають з Повідомлення про продовження строку траншів та їх об`єднання №010/Д4-КБ/447/2/01 від 31.08.2020 до Кредитного договору №010/Д4-КБ/447 від 12.07.2019 в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д4-КБ/320 від 25.07.2018 із змінами та доповненнями, укладеного між Банком та Позичальником (разом надалі "Кредитний договір"), зокрема зобов`язань:

- з повернення (погашення) основної суми заборгованості по кредиту у розмірі 38 500 000,00 грн. (тридцять вісім мільйонів п`ятсот тисяч гривень 00 копійок);

- зі сплати процентів за користування кредитом, що нараховані на дату повернення (погашення) основної суми заборгованості Позичальника по кредиту, у розмірі 284 963,12 грн. (двісті вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот шістдесят три гривні 12 копійок);

покладається Позичальником на Третю особу і буде здійснюватися Третьою особою замість Позичальника у повному обсязі. Третя особа виконує вищезазначені зобов`язання Позичальника в день підписання Сторонами даного Договору.

Відповідно до п. 2 Договору виконання грошових зобов`язань Позичальника і погашення заборгованості за Кредитним договором здійснюється Третьою особою шляхом безготівкового перерахування Банку грошових коштів в національній валюті України гривні, в наступному порядку:

- повернення (погашення) основної суми заборгованості по кредиту у розмірі 38 500 000,00 гривень (Тридцять вісім мільйонів п`ятсот тисяч гривень 00 копійок) здійснюється шляхом сплати коштів за наступними реквізитами: Одержувач: ТОВ "ДНІПРОМЛИН"; код ЄДРПОУ одержувача: 37987680; Банк одержувача: Дніпропетровська ОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Дніпро; МФО: 305653; Рахунок одержувача: № UA713056530000000206332150803; Призначення платежу: повне погашення за позичальника ТОВ "ДНІПРОМЛИН" заборгованості за основною сумою кредиту, згідно Повідомлення №010/Д4-КБ/447/2/01 від 31.08.2020 до Кредитного договору №010/Д4-КБ/447 від 12.07.2019 в рамках ГКД №01/Д4-КБ/320 від 25.07.2018, та договором про виконання зобов`язання третьою особою від 20.10.2020.

- сплата процентів за користування кредитом, що нараховані на дату повернення (погашення) основної суми заборгованості Позичальника по кредиту, у розмірі 284 963,12 гривень (Двісті вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот шістдесят три гривні 12 копійок) здійснюється шляхом сплати коштів за наступними реквізитами: Одержувач: ТОВ "ДНІПРОМЛИН"; код ЄДРПОУ одержувача: 37987680; Банк одержувача: Дніпропетровська ОД АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Дніпро; МФО: 305653; Рахунок одержувача: № UA033056530000000206852150888; Призначення платежу: повне погашення за позичальника ТОВ "ДНІПРОМЛИН" заборгованості за процентами, згідно Повідомлення №010/Д4-КБ/447/2/01 від 31.08.2020 до Кредитного договору №010/Д4-КБ/447 від 12.07.2019 в рамках ГКД №01/Д4-КБ/320 від 25.07.2018, та договором про виконання зобов`язання третьою особою від 20.10.2020.

Відповідно до п. 5. Третя особа та Позичальник домовились, а Банк (Кредитор) не заперечує проти того, що у момент виконання на умовах цього Договору Третьою особою зобов`язань Позичальника перед Банком за Кредитним договором припиняються зобов`язання Позичальника перед Банком у відповідній сумі виконання, а Третя особа набуває прав вимоги до Позичальника за Кредитним договором та стає новим кредитором Позичальника у розмірі виконаних Третьою особою за Позичальника грошових зобов`язань, якщо це не суперечить чинному законодавству України. При цьому, в зв`язку з виконанням цього Договору Третя особа набуває права вимоги за Кредитним договором до Позичальника.

Відповідно до п. 6. Сторони погодили, а Третя особа додатково підтверджує, що вона усвідомлює та розуміє, що платежі за Кредитним договором, внесені нею в рахунок виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором, визначеними в п. 1 Договору, остаточні та не підлягають поверненню їй Кредитором за будь-яких обставин. Третя особа також усвідомлює, що за фактом виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором Третя особа не набуває будь-яких прав чи вимог по відношенню до Банку та не може мати будь-яких претензій до Банку з приводу виконання нею зобов`язань Позичальника.

Відповідно до п.7 Договору Зобов`язання Позичальника перед Банком за Кредитним договором припиняються в повному обсязі в частині, виконаній Третьою особою.

Відповідно до п. 8 Договору підписанням цього Договору Позичальник доручає Третій особі і покладає на неї обов`язок виконання, в тому числі дострокового, всіх зобов`язань Позичальника, які визначені в п. 1 цього Договору, на користь Кредитора.

Відповідно до п. 9 Договору підписанням цього Договору Третя особа приймає на себе обов`язок виконання на користь Кредитора всіх зобов`язань Позичальника, які визначені в п. 1 цього Договору. У разі невиконання або неналежного виконання таких зобов`язань Третьою особою Кредитор не вправі вимагати від Третьої особи виконання зазначених зобов`язань, в такому випадку ці зобов`язання Позичальник повинен виконати сам.

З заяви кредитора вбачається, що мотивом виконання заявником договору замість боржника слугувало те, що ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" орендує нерухоме майно у ТОВ "ДНІПРОМЛИН" на підставі Договору оренди №0109/20 від 01.09.2020, яке є критично важливим для господарської діяльності ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС", адже до складу орендованого майна входять приміщення, в яких заявник змонтував та налаштував своє обладнання, а також під`їзна залізнична колія. Орендоване нерухоме майно перебувало в іпотеці Банку та забезпечувало виконання генерального кредитного договору на здійснення кредитних операцій №01/Д4-КБ/320 від 25.07.2018 (зі змінами та доповненнями) Кредитний договір №010/Д4-КБ/447 від 12.07.2019 (зі змінами та доповненнями) з урахуванням Повідомлення про продовження строку траншів та їх об`єднання №010/Д4-КБ/447/2/01 від 31.08.2020.

21.09.2020 ТОВ "ДНІПРОМЛИН" звернувся до ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" з повідомленням про те, що не здатний виконати зобов`язання за кредитом з огляду на що втратить передане в оренду майно через звернення на нього стягнення Банком.

ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" запропонувало виконати грошове зобов`язання.

ТОВ "ДНІПРОМЛИН" відмовився від виконання зобов`язання, керуючись тим, що ТОВ "ДНІПРОМЛИН" зацікавлено у високому скоринговому рейтингу позичальника, який формуються з урахуванням суб`єкта кредитора. Поряд з цим ТОВ "ДНІПРОМЛИН" вказало, що не може заборонити вчиняти нашому підприємству будь-які фінансово-господарські операції адже не є кредитором у цих правовідносинах і готове підписати договір у якості третьої сторони. Підписання буде значити виключно прийняття цих правовідносин до відома, а сам текст договору потребує виключення формулювань, що свідчать про згоду ТОВ "ДНІПРОМЛИН".

Таким чином, ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" виконало зобов`язання замість ТОВ "ДНІПРОМЛИН" на підставі Договору про виконання зобов`язання третьою особою від 20.10.2020, що підтверджується платіжним дорученням №102 від 20.10.2020, відповідно до якого ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" сплатило на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль" суму у розмірі 284 963,12 грн., та платіжним дорученням №103 20.10.2020, відповідно до якого ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" сплатило на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль" суму у розмірі 38 500 000,00 грн.

Повідомленням від 20.11.2020 №188/2/1145 АТ "Райффайзен Банк Аваль" підтвердив виконання обов`язку боржника ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" та прийняття такого виконання, вказав на повне припинення зобов`язань перед ТОВ "ДНІПРОМЛИН" за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Д4-КБ/320 від 25.07.2018 та укладеним в його рамках Кредитним договором №010/Д4-КБ/447 від 12.07.2019.

Відповідно до ст. ст. 173, 174, Господарського кодексу України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Господарський договір є підставою виникнення прав і обов`язків.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу, зокрема договорів та інших правочинів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок виконання обов`язку боржника третьою особою.

За змістом ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України та ст.. 193 Господарського кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного (господарського) законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до приписів 528 ЦК України, виконання обов`язку може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства або суті зобов`язання не випливає обов`язок боржника виконати зобов`язання особисто. У цьому разі кредитор зобов`язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Частина 1 ст. 626 Цивільного кодексу України визначає договір як домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Таким чином, на підставі приписів статті 512, 528 ЦК України та пункту 5 Договору про виконання зобов`язання третьою особою від 20.10.2020 ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" набуло право вимоги до ТОВ "ДНІПРОМЛИН" по сплаті грошових коштів у розмірі 38 784 963,12 грн.

Кінцевий термін строку траншу - 30.10.2020, що підтверджується повідомлення про продовження строку траншу від 29.09.2020, отже строк виникнення боржником грошового зобов`язання є таким, що настав.

Отже, господарським судом встановлено, що заборгованість ТОВ "ДНІПРОМЛИН" перед ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" складає 38 500 000,00 грн. основний борг із повернення (погашення) суми боргу по кредиту, 284 963,12 грн. основний борг зі сплати процентів за користування кредитом.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Станом на подання заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.

З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ ТЕХНОСЕРВІС", яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до ТОВ "ДНІПРОМЛИН" на загальну суму 9 339 731,96 грн, з яких:

1 черга задоволення вимог кредиторів - 4 204, 00 грн - сума судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника;

2 черга задоволення вимог кредитрів - 38 784 963,12 (38 500 000,00 грн основний борг із повернення (погашення) суми боргу по кредиту по Договору про виконання зобов`язання третьою особою від 20.10.2020, 284 963,12 грн основний борг зі сплати процентів за користування кредитом по Договору про виконання зобов`язання третьою особою від 20.10.2020)

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38361877) в загальній сумі 38 789 167,12 грн, з яких: 4 204,00 грн (судовий збір) 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 38 784 963,12 грн (38 500 000,00 грн основний борг із повернення (погашення) суми боргу по кредиту по Договору про виконання зобов`язання третьою особою від 20.10.2020, 284 963,12 грн основний борг зі сплати процентів за користування кредитом по Договору про виконання зобов`язання третьою особою від 20.10.2020) 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття 10.05.2022.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання ухвали 12.05.2022.

Суддя А.Є. Соловйова

Дата ухвалення рішення 09.05.2022
Оприлюднено 22.06.2022

Судовий реєстр по справі 904/5858/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.01.2023 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.12.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.11.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.07.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.07.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 06.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 31.05.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 30.05.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.05.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.05.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.05.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.05.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.04.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 11.04.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 13.03.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 21.02.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 10.02.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Рішення від 27.01.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.01.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.01.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/5858/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону