ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

10.05.2022м. ДніпроСправа № 904/5858/20

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОВОЛОДАР" з грошовими вимогами в загальній сумі 9 339 731,96 грн

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680)

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: Бакуліна М.С., довіреність б/н від 25.01.2021

від боржника: Кропов А.В., ордер срія АЕ №1042939 від 09.11.2020

від кредитора ТОВ "Регіонінвестгруп": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 10.01.2022

від кредитора ПП "Цесія": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 03.01.2022

від ТОВ "Феміда 2013": Бакуліна М.С., довіреність б/н від 06.09.2021

арбітражний керуючий: Зімниця О.І., посвідчення №19 від 01.02.2013

СУТЬ СПРАВИ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.2020 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" у справі №904/5858/20 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" на суму: 21 020,00 (судовий збір) 1 черга задоволення, 24 517 622,20 грн (основний борг, 3% річних, інфляційні нарахування) 4 черга задоволення, 13 618 626,39 грн (пеня, штраф) 6 черга задоволення. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 29.04.2020. Призначено попереднє засідання суду на 12.01.2021 о 10:40.

На виконання ухвали суду від 10.11.2020, господарський суд 11.11.2020 опублікував оголошення на веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за №65453 від 11.11.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680).

16.12.2020 від товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОВОЛОДАР" надійшла заява б/н від 10.12.2020 про визнання грошових вимог в загальній сумі 9 339 731,96 грн, з яких: 8 404 394,10 грн - основна заборгованість, 491 545,80 грн - пеня, 179 610,14 грн - 3% річних, 259 977,92 грн - інфляційні втрати, а також 4 204, 00 грн - сума судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою суду від 21.12.2020 заяву товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОВОЛОДАР" з грошовими вимогами до товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" в загальній сумі 9 339 731,96 грн, з яких: 8 404 394,10 грн - основна заборгованість, 491 545,80 грн - пеня, 179 610,14 грн - 3% річних, 259 977,92 грн - інфляційні втрати, а також 4 204, 00 грн - сума судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника прийнято до розгляду в попередньому засіданні, призначеному на 12.01.2021 о 10:40 год.

Боржник визнав заявлені грошові вимоги частково, в матеріалах справи міститься відзив б/н від 14.12.2020, в якому ТОВ «Дніпромлин» не заперечує проти заявлених грошових вимог в розмірі 8 404 394,10 грн за основновним зобов`язанням з поставки та заперечує проти пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ в розмірі 491 545,80 грн, трьох відсотків річних в розмірі 179 610,14 грн, інфляційні нарахування у розмірі 259 977,92 грн.

Арбітражний керуючий Зімниця О.І. визнав заявлені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроволодар» частково, в матеріалах справи міститься повідомлення вих.№02-10/17/174 від 19.12.2020, в якому зазначено, що розпорядник майна розглянув заявлені грошові вимоги і визнав їх частково в загальній сумі 8 408 598,10 грн, з яких: 8 404 394,10 грн - основний борг по Договору поставки №155 від 16.07.2019, з віднесенням до 4-ї черги задоволення вимог кредиторів, 4 204,00 грн судовий збір за подання заяви у справі про банкрутство №904/5858/20, з віднесенням до 1-ї черги задоволення вимог кредиторів.

Вимоги кредитора до боржника на суму 931 133,86 грн розпорядником майна відхилені.

Ухвалою суду від 12.01.2021 відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроволодар» з грошовими вимогами до товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" в загальній сумі 9 339 731,96 грн у попередньому засіданні.

25.01.2021 від ТОВ "АГРОВОЛОДАР" подано відповідь на відзив б/н від 23.01.2021.

25.01.2021 від ТОВ "АГРОВОЛОДАР" подані письмові пояснення б/н від 23.01.2021 на повідомлення арбітражного керуючого про розгляд заяви кредитора з грошовими вимогами до Боржника.

Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог ТОВ "ІТ ТЕХНОСЕРВІС" заявлено не було.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «Агроволодар» (надалі - «Кредитор») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпромлин» (надалі - «Боржник») було укладено Договір поставки № 155 від 16 липня 2019 року, (надалі - Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору, постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупцеві товар (партію товару) у відповідному асортименті, кількості та по цінам в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити товар.

Пунктом 1.2. Договору передбачено, що за цим Договором визначення асортименту, кількості товару, строку поставки, оплати, уточнення умов поставки щодо термінології Інкотермс 2010 та іншого, що узгоджується Сторонами, зазначається у Специфікації та підтверджується товарною (товарно - транспортною накладною) або видатковою накладною. Специфікація (Специфікації) є невід`ємною частиною Договору, у разі її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками.

Датою поставки вважається дата передачі Постачальником товару на складі Покупця. Право власності на товар переходить до Покупця з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної на товар (товарно-транспортної накладної або видаткової накладної) (п. 1.5 Договору).

За пунктом 1.5 Договору, датою поставки вважається дата передачі Постачальником товару на складі Покупця. Право власності на товар переходить до Покупця з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін накладної на товар (товарно - транспортної накладної або видаткової накладної).

Згідно із п. 1.6 Договору, предметом Договору є передача у власність Покупця товару (партії товару), виробленого (вирощеного) Постачальником - пшениця продовольча урожаю 2019 року - жито продовольче урожаю 2019.

Пунктом 3.1 Договору визначено, що поставка Товару Покупцю здійснюється на умовах EXW чи DDP (за місцезнаходженням зерноскладу Покупця за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, б. 10/14, або за місцезнаходженням зерноскладу ТОВ «Орільський об`єднаний елеватор», за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Губиниха, вул. Шосейна, 1) у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс» (в редакції 2010 року).

Остаточне визначення асортименту, кількості товару та інших його характеристик відбувається у товарній (товарно-транспортній) або видатковій накладній (п. 3.8 Договору).

Згідно із п. 5.2 Договору, оплата здійснюється Покупцем в національній грошовій одиниці України. Оплата товару здійснюється шляхом оплати вартості кожної окремої партії товару протягом шести місяців з моменту передачі Постачальником Покупцю кожної окремої партії товару.

Для зручності розрахунків Сторони проводять звірку взаєморозрахунків кожного 1 (першого) числа місяця, наступного за звітним або, по домовленості Сторін, один раз у квартал. Дані, підтверджені Сторонами в акті звірки взаємних розрахунків, є підставою для проведення остаточних розрахунків (п. 5.4 Договору).

ТОВ «Агроволодар» та ТОВ «Дніпромлин» 17 липня 2019 року підписали Специфікацію до договору поставки № 155 від 16.07.2019 року на поставку пшениці 3 класу урожаю 2019 року у кількості 3 364,300 тон на загальну вартість 17 729 861,00 грн. (сімнадцять мільйонів сімсот двадцять дев`ять тисяч вісімсот шістдесят одну гривню).

На підставі видаткової накладної № РН-0000025 від 17.07.2019 року ТОВ «Агроволодар» поставило, а ТОВ «Дніпромлин» прийняло товар, а саме пшеницю 3 класу у кількості 3 364,300 тон на загальну вартість 17 729 861,00 грн. (сімнадцять мільйонів сімсот двадцять дев`ять тисяч вісімсот шістдесят одну гривню.

ТОВ «Агроволодар» та ТОВ «Дніпромлин» 17 грудня 2019 року підписали Специфікацію до договору поставки № 155 від 16.07.2019 року на поставку пшениці 3 класу урожаю 2019 року у кількості 307.730 тон на загальну вартість 1 230 920,00 грн. (один мільйон двісті тридцять тисяч дев`ятсот двадцять гривень) та пшениці 4 класу урожаю 2019 року у кількості 125.120 тон, загальною вартістю 458 773,33 грн. (чотириста п`ятдесят вісім тисяч сімсот сімдесят три грн. 33 коп.).

На підставі видаткової накладної № РН-0000039 від 17.12.2019 року ТОВ «Агроволодар» поставило, а ТОВ «Дніпромлин» прийняло товар, а саме пшеницю 3 класу у кількості 307.730 тон на загальну вартість 1 230 920,00 грн. (один мільйон двісті тридцять тисяч дев`ятсот двадцять гривень) та пшеницю 4 класу урожаю 2019 року у кількості 125.120 тон, загальною вартістю 458 773,33 грн. (чотириста п`ятдесят вісім тисяч сімсот сімдесят три грн, 33 коп.).

На виконання свої зобов`язань по Договору поставки № 155 від 16.07.2019 року, ТОВ «Агроволодар» здійснило поставку продукції, а ТОВ «Дніпромлин» здійснило приймання відповідної продукції на загальну вартість 19 757 493 (дев`ятнадцять мільйонів сімсот п`ятдесят сім тисяч чотириста дев`яносто три) гривні.

ТОВ «Дніпромлин» здійснило часткову оплату прийнятого по договору № 155 від16.07.2019року товару в розмірі 11 353 098,90 грн.

Станом на 31.10.2019 заборгованість ТОВ «Дніпромлин» перед ТОВ «Агроволодар» складала 9 376 762,10 грн., що підтверджується підписаним Сторонами актом звірки взаємних розрахунків.

Станом на день пред`явлення заяви сума заборгованості ТОВ «Дніпромлин» перед ТОВ «Агроволодар» по Договору поставки № 155 від 16.07.2019 зменшилась та склала 8 404 394,10 грн. (вісім мільйонів чотириста чотири тисячі триста дев`яносто чотири грн. 10 коп.), що не заперечується боржником.

Частиною 1 статті 692 ЦК України встановлено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

За приписами статей 525, 526 ЦК України, статті 193 ГК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог даних кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутністю таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 712 ЦК України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч. 1 ст. 692 ЦК України, покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Згідно із статтею 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 612 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов 'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Так згідно п. 5.2 Договору, оплата здійснюється Покупцем в національній грошовій одиниці України. Оплата товару здійснюється шляхом оплати вартості кожної окремої партії товару протягом шести місяців з моменту передачі Постачальником Покупцю кожної окремої партії товару.

17.07.2019 ТОВ «Дніпромлин» отримало від ТОВ «Агроволодар» товар на загальну вартість 17 729 861 грн. на підставі видаткової накладної № РН-0000025 від 17.07.2019 і платити Боржник був зобов`язаний за отриманий товар в строк до 18.01.2020, проте свої зобов`язання ТОВ «Дніпромлин» не виконав у повному обсязі.

17.12.2019 ТОВ «Дніпромлин» отримало від ТОВ «Агроволодар» товар на загальну вартість 2 027 632,00 грн. на підставі видаткової накладної № РН-0000039 від 17.12.2019 і сплатити Боржник був зобов`язаний за отриманий товар в строк до 18.06.2020 року, проте свої зобов`язання ТОВ «Дніпромлин» не виконав у повному обсязі.

Зважаючи на викладене, загальна сума боргу ТОВ «Дніпромлин» перед ТОВ «Агроволодар» за Договором поставки № 155 від 16.07.2019 складає 8 404 394,10 грн. (вісім мільйонів чотириста чотири тисячі триста дев`яносто чотири грн. 10 коп.).

Щодо нарахування штрафних санкцій.

Пунктом 6.6 Договору передбачено, що у випадку порушення Покупцем строків оплати за товар Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від несвоєчасно сплаченої суми, за кожний день такого прострочення.

Згідно із ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретній вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо іншого розміру процентів не встановлено договором або законом. Передбачене законом право кредитора вимагати стягнення боргу, враховуючи індекс інфляції та трьох відсотків річних є способом захисту майнових прав та інтересів кредитора. їхня суть полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора та знеціненні грошових коштів внаслідок інфляційних процесів, а також отриманні компенсації (плати) від боржника за користування ним грошовими коштами, які належать до сплати кредитору.

Пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ розраховується за формулою: Сума санкції = С х 20 х Д/100,

де: С - сума боргу, 20 - подвійна облікова ставка НБУ, Д - кількість прострочених днів.

Пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ складає - 491 545,80 грн.

Таким чином, на підставі ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання щодо сплати остаточної вартості поставки товарів у розмірі 8 404 394,140 грн., зобов`язаний сплатити на користь Кредитора 3 % річних від простроченої суми за період часу починаючи з 18.01.2020 по 10.11.2020, що складає грошову суму коштів у розмірі 179 610,14 грн., інфляційні нарахування складають 259 977,92 грн.

Враховуючи викладені обставини, сума боргу Боржника перед Кредитором за отриманий товар по договору поставки № 155 від 16.07.2019 складає 8 404 394,10 грн, пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ - 491 545,80 грн., З % річних складають - 179 610,14 грн., інфляційні нарахування - 259 977,92 грн, а загалом 9 335 527,96 грн.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Станом на подання заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.

З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві ТОВ "АГРОВОЛОДАР", яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до ТОВ "ДНІПРОМЛИН" на загальну суму 9 335 527,96 грн., яка підлягає погашенню у наступному порядку:

1 черга задоволення вимог кредиторів - 4 204,00грн (витрати по сплаті судового збору);

4 черга задоволення вимог кредиторів 8 843 982,16 грн. ( 8 404 394,10 грн - основна заборгованість, 179 610,14 грн - 3% річних, 259 977,92 грн - інфляційні втрати).

6 черга задоволення вимог кредиторів - 491 545,80 грн - (пеня).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроволодар» (код ЄДРПОУ 40419480) до товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680) в сумі 4 204,00 грн (витрати по сплаті судового збору) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 8 843 982,16 грн (8 404 394,10 грн - основна заборгованість, 179 610,14 грн - 3% річних, 259 977,92 грн - інфляційні втрати) - 4 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 491 545,80 грн (пеня) 6 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 10.05.2022.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання ухвали 16.05.2022.

Суддя А.Є. Соловйова

Дата ухвалення рішення 09.05.2022
Оприлюднено 25.06.2022

Судовий реєстр по справі 904/5858/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.01.2023 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.12.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.11.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.07.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.07.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 06.06.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 31.05.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 30.05.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.05.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.05.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.05.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.05.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.04.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 11.04.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 13.03.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 21.02.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 10.02.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Рішення від 27.01.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.01.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.01.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/5858/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону