Ухвала
від 10.07.2022 по справі 910/9599/20
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без руху

"11" липня 2022 р. Справа№ 910/9599/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Полякова Б.М.

Грека Б.М.

Розглянувши матеріали апеляційної скарги Акціонерного товариства «Правекс Банк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20

за заявою ОСОБА_1

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20 клопотання керуючого реалізацією арбітражного керуючого Вегери Андрія Анатолійовича про виключення майнових об`єктів із складу ліквідаційної маси задоволено, виключено зі складу ліквідаційної маси банкрута квартиру (розмір частки - 25 %), загальною площею 45,20 (кв.м.), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_2 на праві спільної власності, виключено зі складу ліквідаційної маси банкрута фізичної особи ОСОБА_1 корпоративні права на частку у статутному капіталі ПП «Нова Хата» (код ЄДРПОУ 34260375, розмір частки - 100 %).

Не погоджуючись із вищевказаною ухвалою суду, Акціонерне товариство «Правекс Банк» звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, відстрочити сплату судового збору та скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20 у повному обсязі.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.06.2022 апеляційну скаргу Акціонерного товариства «Правекс Банк» передано для розгляду колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Поляков Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.06.2022 року витребувано з Господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/9599/20 за заявою ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Відкладено розгляд питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження, повернення без розгляду апеляційної скарги або залишення апеляційної скарги без руху за апеляційною скаргою Акціонерного товариства «Правекс Банк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20 до надходження до Північного апеляційного господарського суду матеріалів справи № 910/9599/20.

06.07.2022 від Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи № 910/9599/20.

Дослідивши матеріали апеляційної скарги та додані до неї документи, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що подана апеляційна скарга не відповідає вимогам Глави 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України), з огляду на наступне.

Ухвала у справі № 910/9599/20 постановлена Господарським судом міста Києва 23.02.2022 (повний текст - 13.04.2022) та згідно відмітки на зворотній стороні останнього аркушу судове рішення було відправлене сторонам по справі 02.05.2022 та було отримано Акціонерним товариством «Правекс Банк» 20.05.2022, що підтверджується трек-номером 0105492179732.

Відповідно до ч. 1 ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з приписами ч. 2 ст. 256 ГПК України учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: 1) рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; 2) ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Всупереч нормам ГПК України, апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20, була надіслана скаржником 06.06.2022, про що свідчить відповідна відмітка на поштовому конверті.

Згідно ст. 119 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України N 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України», суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Клопотання про відновлення строку подання апеляційної скарги з огляду на приписи статті 119 ГПК України повинно містити обґрунтування поважності причин пропуску такого строку (за необхідності - з посиланням на відповідні докази, які подаються апеляційному господарському суду на загальних підставах).

В апеляційній скарзі скаржник просив поновити строк на апеляційне оскарження. Дану вимогу суд апеляційної інстанції приймає за клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження.

В обґрунтування поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження скаржник зазначає, що 24 лютого 2022 почалося відкрите вторгнення Російської Федерації на територію України на підставі указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 та від 14.03.2022 №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затверджених Законами Украхни від 24.02.2022 №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні» та від 15.03.2022 №2119-ІХ «про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Разом з тим, зазначені скаржником підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження, суд апеляційної інстанції вважає необґрунтованими, оскільки до апеляційної скарги не додано належних доказів поважності пропуску строку на апеляційне оскарження.

Господарський процесуальний кодекс України не пов`язує право суду відновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку. Отже, у кожному випадку суд повинен з урахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінити доводи, що наведені на обґрунтування клопотання про його відновлення, та зробити мотивований висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску строку.

Окрім того, в апеляційній скарзі скаржник просить відстрочити сплату судового збору за подання даної апеляційної скарги, оскільки банки не отримують кошти позичальників за кредитними зобов`язаннями, в наслідок чого, останній позбавлений можливості зібрання коштів та сплати судового збору.

Однак, скаржником до даної апеляційної скарги не надано жодних доказів, які б підтверджували вказані у клопотанні про відстрочення сплати судового збору обставини.

Відповідно до норм ст. 8 Закону України «Про судовий збір» враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Згідно п. 3.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України» № 7 від 21.02.2013 єдиною підставою для вчинення господарським судом дій, зазначених у статті 8 Закону, є врахування ним майнового стану сторін. Клопотання про відстрочення (розстрочення) сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати може бути викладене в заяві чи скарзі, які подаються до господарського суду, або окремим документом. Особа, яка заявляє відповідне клопотання, повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому порядку і розмірі.

Таким чином, відстрочення сплати судового збору є правом суду, а відповідна заява сторони розглядається виходячи із визначених обставин, що унеможливлюють своєчасну сплату судового збору та підтвердження цих обставин належними доказами.

Звертаючись до суду апеляційної інстанції із клопотанням про відстрочення сплати судового збору, скаржник не навів обґрунтованих підстав, які б підтверджували можливість сплати судового збору протягом визначеного процесуальним законом строку розгляду апеляційної скарги до ухвалення рішення у справі.

Оцінивши доводи скаржника, наведені в обґрунтування поважності підстав для відстрочення сплати судового збору за подання апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції не знаходить правових підстав для задоволення клопотання про відстрочення сплати судового збору.

Таким чином, закон встановлює рівні можливості для сторін і гарантує їм право на захист своїх інтересів. Принцип рівності учасників судового процесу перед законом і судом є важливим засобом захисту їх прав і законних інтересів, що унеможливлює ущемлення будь-чиїх процесуальних прав. Це дає змогу сторонам вчиняти передбачені законодавством процесуальні дії, реалізовувати надані їм законом права і виконувати покладені на них обов`язки. Особи, які беруть участь у справі, вправі вільно розпоряджатися своїми процесуальними правами, в тому числі подавати докази на підтвердження обставин, на які вони посилаються.

Доступ до правосуддя в контексті пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини не може бути абсолютним і підлягає державному регулюванню й обмеженню. Кожна держава встановлює правила судової процедури, зокрема й процесуальні заборони та обмеження, зміст яких - не допустити судовий процес у безладний рух. Доступ до правосуддя здійснюється шляхом точного, послідовного і неухильного дотримання процесуального алгоритму, що передбачений Господарським процесуальним кодексом України.

Згідно з п. 3 ст. 260 ГПК України апеляційна скарга залишається без руху у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 256 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції із заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку.

Крім того, ст. 129 Конституції України як одну із засад судочинства визначено рівність усіх учасників процесу перед законом і судом.

З врахуванням викладеного, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження, слід запропонувати скаржнику надати інші підстави для поновлення строку та надати докази сплати судовий збір у розмірі 2 481 грн.

Керуючись статтями 174, 234, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Відхилити клопотання Акціонерного товариства «Правекс Банк» про відстрочення сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20.

2. Апеляційну скаргу Акціонерного товариства «Правекс Банк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20 - залишити без руху.

2. Роз`яснити Акціонерному товариству «Правекс Банк», що протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали особа має право усунути недоліки шляхом надання інших підстав для поновлення строку та надати докази сплати судовий збір у розмірі 2 481 грн.

3. Попередити Акціонерне товариство «Правекс Банк», що якщо не буде усунено недоліки в зазначений строк шляхом подання відповідної заяви, суд апеляційної інстанції не приймає таку апеляційну скаргу до розгляду та повертає скаржнику.

Всі документи та письмові докази подаються виключно через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 1, літера А.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді Б.М. Поляков

Б.М. Грек

Дата ухвалення рішення10.07.2022
Оприлюднено14.07.2022

Судовий реєстр по справі —910/9599/20

Ухвала від 23.11.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 22.11.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 19.10.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 29.08.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 24.08.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 10.07.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 19.06.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 22.02.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

Ухвала від 22.02.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

Ухвала від 22.02.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні