Ухвала
від 29.08.2022 по справі 910/9599/20
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без руху

"30" серпня 2022 р. Справа№ 910/9599/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Полякова Б.М.

Сотнікова С.В.

Розглянувши матеріали апеляційної скарги Акціонерного товариства «Правекс Банк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20 (суддя Мандичев Д.В., повний текст - 13.04.2022)

за заявою ОСОБА_1

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 постановленео наступне:

- задоволено клопотання арбітражного керуючого Вегери А.А. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування витрат керуючого реалізацією майна у справі № 910/9599/20 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 за період з 19.04.2021 по 30.09.2021;

- затверджено звіт керуючого реалізацією арбітражного керуючого Вегери А.А. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат за період з 19.04.2021 по 30.09.2021 у розмірі 39 392,25 грн., з яких 38 539,80 грн. - грошова винагорода, 852,45 грн. - витрати.

- стягнуто з Акціонерного товариства «Правекс Банк» на користь арбітражного керуючого Вегери Андрія Анатолійовича грошову винагороду та витрати керуючого реалізацією майна у справі № 910/9599/20 за період з 19.04.2021 по 30.09.2021 у розмірі 39 057 (тридцять дев`ять тисяч п`ятдесят сім) грн. 41 коп.

Не погоджуючись із вищевказаною ухвалою суду, Акціонерне товариство «Правекс Банк» звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження та скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20.

Відповідно до протоколу передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) (складу суду) від 25.08.2022 апеляційну скаргу Акціонерного товариства «Правекс Банк передано для розгляду колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М, Поляков Б.М.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/2543/22 від 30.08.2022 у зв`язку з відпусткою судді Грека Б.М. призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/9599/20.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.08.2022 апеляційну скаргу Акціонерного товариства «Правекс Банк» передано для розгляду колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Сотніков С.В., Поляков Б.М.

Дослідивши матеріали апеляційної скарги та додані до неї документи, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що подана апеляційна скарга не відповідає вимогам Глави 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України), з огляду на наступне.

Статтею 258 ГПК України встановлено вимоги до форми і змісту апеляційної скарги.

Ухвала у справі № 910/9599/20 постановлена Господарським судом міста Києва 23.02.2022 та згідно відмітки на зворотній стороні останнього аркушу судове рішення було відправлене сторонам по справі 02.05.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з приписами ч. 2 ст. 256 ГПК України учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: 1) рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; 2) ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Всупереч нормам ГПК України, апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20, була надіслана скаржником 19.07.2022, про що свідчить відповідна відмітка на поштовому конверті.

Згідно ст. 119 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України N 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Клопотання про відновлення строку подання апеляційної скарги з огляду на приписи статті 119 ГПК України повинно містити обґрунтування поважності причин пропуску такого строку (за необхідності - з посиланням на відповідні докази, які подаються апеляційному господарському суду на загальних підставах).

В апеляційній скарзі скаржник просив поновити строк на апеляційне оскарження. Дану вимогу суд апеляційної інстанції приймає за клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження.

В обґрунтування поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження скаржник зазначає, що ухвала Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20 не була отримана ним та останній ознайомився на сайті ЄДРСР 18.07.2022.

Однак, дане клопотання про поновлення строку вважається не обґрунтованим з огляду на наступне.

Суд апеляційної інстанції зазначає, що як вбачається із відстеження поштового відправлення на офіційному сайті Укрпошти за трек-номером № 0105492179732 про вручення копії ухвали Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20 була отримана апелянтом 10.05.2022.

Разом з тим, заявник скарги є юридичною особою та рівноправним учасником судового процесу, тому недотримання скаржником вимог процесуального закону в частині своєчасності подання апеляційної скарги є суто організаційним питанням суб`єкта господарювання.

Господарський процесуальний кодекс України не пов`язує право суду відновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку. Отже, у кожному випадку суд повинен з урахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінити доводи, що наведені на обґрунтування клопотання про його відновлення, та зробити мотивований висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску строку.

Доступ до правосуддя в контексті пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини не може бути абсолютним і підлягає державному регулюванню й обмеженню. Кожна держава встановлює правила судової процедури, зокрема й процесуальні заборони та обмеження, зміст яких - не допустити судовий процес у безладний рух. Доступ до правосуддя здійснюється шляхом точного, послідовного і неухильного дотримання процесуального алгоритму, що передбачений Господарським процесуальним кодексом України.

Згідно з п. 3 ст. 260 ГПК України апеляційна скарга залишається без руху у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 256 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції із заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку.

Крім того, ст. 129 Конституції України як одну із засад судочинства визначено рівність усіх учасників процесу перед законом і судом.

З врахуванням викладеного, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження, слід запропонувати скаржнику надати інші підстави для поновлення строку.

Керуючись статтями 174, 234, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Акціонерного товариства «Правекс Банк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20 - залишити без руху.

2. Надати скаржнику строк десять днів з дня отримання копії даної ухвали для усунення недоліків апеляційної скарги шляхом подання до Північного апеляційного господарського суду інших підстав для поновлення строку.

3. Попередити Акціонерне товариство «Правекс Банк», що якщо не буде усунено недоліки в зазначений строк шляхом подання відповідної заяви, суд апеляційної інстанції не приймає таку апеляційну скаргу до розгляду та повертає скаржнику.

Всі документи та письмові докази подаються виключно через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 1, літера А.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді Б.М. Поляков

С.В. Сотніков

Дата ухвалення рішення29.08.2022
Оприлюднено01.09.2022

Судовий реєстр по справі —910/9599/20

Ухвала від 22.11.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 21.11.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 18.10.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 29.08.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 24.08.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 10.07.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 19.06.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 22.02.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

Ухвала від 22.02.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

Ухвала від 22.02.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні