Ухвала
від 24.08.2022 по справі 910/9599/20
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про відмову у відкритті апеляційного провадження

"25" серпня 2022 р. Справа№ 910/9599/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Полякова Б.М.

Грека Б.М.

Розглянувши матеріали апеляційної скарги Акціонерного товариства «Правекс Банк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20

за заявою ОСОБА_1

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20 клопотання керуючого реалізацією арбітражного керуючого Вегери Андрія Анатолійовича про виключення майнових об`єктів із складу ліквідаційної маси задоволено, виключено зі складу ліквідаційної маси банкрута квартиру (розмір частки - 25 %), загальною площею 45,20 (кв.м.), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_1 на праві спільної власності, виключено зі складу ліквідаційної маси банкрута фізичної особи ОСОБА_1 корпоративні права на частку у статутному капіталі ПП "Нова Хата" (код ЄДРПОУ 34260375, розмір частки - 100 %).

Не погоджуючись із вищевказаною ухвалою суду, Акціонерне товариство «Правекс Банк» звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, відстрочити сплату судового збору та скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20 у повному обсязі.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.06.2022 апеляційну скаргу Акціонерного товариства «Правекс Банк» передано для розгляду колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Поляков Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.06.2022 року витребувано з Господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/9599/20 за заявою ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Відкладено розгляд питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження, повернення без розгляду апеляційної скарги або залишення апеляційної скарги без руху за апеляційною скаргою Акціонерного товариства «Правекс Банк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20 до надходження до Північного апеляційного господарського суду матеріалів справи № 910/9599/20.

06.07.2022 від Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи № 910/9599/20.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.07.2022 у справі № 910/9599/20 апеляційну скаргу Акціонерного товариства «Правекс Банк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20 залишено без руху, надано скаржнику строк десять днів з дня отримання копії даної ухвали для усунення недоліків апеляційної скарги шляхом подання до Північного апеляційного господарського суду доказів сплати судового збору у розмірі 2 481,00 грн та надання інших підстав поновлення строку на апеляційне оскарження; роз`яснено скаржнику, що в разі невиконання зазначеної ухвали суду апеляційна скарга буде вважатися неподаною та повернута скаржнику.

19.07.2022 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Акціонерного товариства «Правекс Банк» надійшли документи на виконання вимог ухвали Північного апеляційного господарського суду від 11.07.2022 у справі № 910/9599/20, відповідно до яких, зокрема, скаржник просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20. Дану вимогу суд апеляційної інстанції приймає за клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Згідно ст. 119 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України N 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Клопотання про відновлення строку подання апеляційної скарги з огляду на приписи статті 119 Господарського процесуального кодексу України повинно містити обґрунтування поважності причин пропуску такого строку (за необхідності - з посиланням на відповідні докази, які подаються апеляційному господарському суду на загальних підставах).

У вищевказаному клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20, скаржник посилається на те, що підставою пропуску строку є введений 24.02.2022 воєнний стан на всій території України, який супроводжується нестабільною роботою усіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб.

До того, як зазначає скаржник, значна кількість працівників із міста Києва була переведена на дистанційну роботу, були звільнені або ж перебувають у відпустці, а отже після отримання оскаржуваної ухвали не було кому писати апеляційну скаргу, у зв`язку із відсутністю юристів, відповідальних за оскарження судових рішень та ухвал.

Однак, суд апеляційної інстанції визнає підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20 неповажними з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з приписами ч. 2 ст. 256 ГПК України учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: 1) рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; 2) ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Так, оскаржувана ухвала у справі № 910/9599/20 постановлена Господарським судом міста Києва 23.02.2022 (повний текст - 13.04.2022) у справі № 910/9599/20, тобто останнім днем подання апеляційної скарги є 23.04.2022.

Всупереч нормам ГПК України, апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20, була подана Акціонерним товариством «Правекс Банк» 06.06.2022, про що свідчить відповідна відмітка суду.

Слід врахувати, що Акціонерне товариство «Правекс Банк» є юридичною особою та рівноправним учасником судового процесу, а тому недотримання скаржником вимог процесуального закону в частині своєчасності подання апеляційної скарги є суто організаційним питанням суб`єкта господарювання.

Однак, скаржником не надано докази відновлення роботи Акціонерного товариства «Правекс Банк» в штатному режимі, а посилання останнього про переведення працівників на дистанційний режим роботи є суто організаційним питанням скаржника, відтак, отримана 20.05.2022 оскаржувана ухвала суду мала б бути передана відповідному працівнику, якого переведено на дистанційний режим роботи.

Крім того, скаржником не надано доказів відсутності юристів відповідальних за оскарження судових рішень.

Отже, посилання скаржника, які наведені у клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження є не обґрунтованими, оскільки не вчинено жодних дій для забезпечення безперервного робочого процесу.

Інших підстав, які можуть свідчити про поважність підстав пропуску процесуального строку скаржником не наведено, доказів, які свідчили-б про те, що він не мав можливості вчасно здійснити відповідні процесуальні дії - не додано, оскільки можливість вчасного подання апеляційної скарги залежала виключно від волевиявлення самого скаржника, тобто мала суб`єктивний характер, а тому підстав для відновлення пропущеного процесуального строку у даному випадку не вбачається.

За змістом ст. 119 ГПК України поважними причинами визнаються лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними та пов`язані з дійсними істотними труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій.

Господарський процесуальний кодекс України не пов`язує право суду відновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку. Отже, у кожному випадку суд повинен з урахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінити доводи, що наведені на обґрунтування клопотання про його відновлення, та зробити мотивований висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску строку.

Доступ до правосуддя в контексті пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини не може бути абсолютним і підлягає державному регулюванню й обмеженню. Кожна держава встановлює правила судової процедури, зокрема й процесуальні заборони та обмеження, зміст яких - не допустити судовий процес у безладний рух. Доступ до правосуддя здійснюється шляхом точного, послідовного і неухильного дотримання процесуального алгоритму, що передбачений Господарським процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч. 4 ст. 261 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними.

З врахуванням викладеного, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Акціонерного товариства «Правекс Банк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 119, 174, 234, ч. 4 ст. 261 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні клопотання Акціонерного товариства «Правекс Банк» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20.

2. Відмовити Акціонерному товариству «Правекс Банк» у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у справі № 910/9599/20.

3. Повернути апеляційну скаргу Акціонерному товариству «Правекс Банк» та додані до неї документи без розгляду.

4. Копію даної ухвали надіслати учасникам у справі.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді Б.М. Поляков

Б.М. Грек

Дата ухвалення рішення24.08.2022
Оприлюднено29.08.2022

Судовий реєстр по справі —910/9599/20

Ухвала від 23.11.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 22.11.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 19.10.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 29.08.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 24.08.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 10.07.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 19.06.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 22.02.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

Ухвала від 22.02.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

Ухвала від 22.02.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандичев Д.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні