ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа №522/5458/16-к

Провадження № 1-кс/522/11351/16

У Х В А Л А

в порядку ст. 380 КПК України

22 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

представника заявника адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Одесі заяву директора ТОВ «Грін-Порт» ОСОБА_5 про роз`яснення ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.06.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «Грін-Порт» ОСОБА_5 звернувся до Приморського районного суду м. Одеси із заявою про роз`яснення ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 21.06.2016р. по справі №522/5458/16-к, мотивуючи його наступним.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.06.2016 року по справі №522/5458/16-к, задоволено клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №32016160000000017 від 17.02.2016р. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної перевірки, та надано дозвіл слідчому на проведення позапланової виїзної документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Грін-Порт» з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Катерина», ПП «Рідний Беріг», ПП «Діна», ТОВ «Юніал», ТОВ «Євротехноком Плюс» за період з 01.06.2013р. по 01.05.2016р.

ТОВ «Грін-Порт» та її представники не приймали участь при розгляді судом вищезазначеного клопотання слідчого, а саму ухвалу отримали лише 04.08.2016 року.

Підставою для надання дозволу на проведення перевірки стало наявність «інформації» ГУ ДФС в Одеській області, відповідно до якої службові особи ТОВ «Грін-Порт» у період з 01.06.2013р. по 01.04.2016р. нібито безпідставно сформували податковий кредит та занизили об`єкт оподаткування податку на прибуток.

Відповідно до резолютивної частини ухвали від 21.06.2016р. слідчий суддя встановив строк проведення позапланової виїзної документальної перевірки в межах 15 днів, при цьому не зазначив дату її початку та дату закінчення, що робить рішення суду не зрозумілим з огляду на те, що з моменту набрання чинності ухвалою (21.06.2016р.) до моменту звернення її до виконання органами досудового розслідування (04.08.2016р.) минуло 44 дня.

На підставі чого, заявник вважає, що строк проведення перевірки минув ще 13.07.2016р., у зв`язку зі спливом 15 робочих днів проведення перевірки та просить роз`яснити ухвалу Приморського районного суду м.Одеси від 21.06.2016р. по справі №522/5458/16-к та повідомити дату початку та дату закінчення позапланової виїзної документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Грін-Порт» з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Катерина», ПП «Рідний Беріг», ПП «Діна», ТОВ «Юніал», ТОВ «Євротехноком Плюс» за період з 01.06.2013р. по 01.05.2016р.

У судовому засіданні адвокат підтримав доводи заяви та просив задовольнити її з наведених підстав.

Прокурор з доводами, викладеними в заяві, не погодився, зазначивши, що встановлення п`ятнадцятиденного строку на проведення перевірки відповідає вимогам закону, та даний строк вважається розпочатим з моменту допуску до проведення перевірки.

Розглянувши заяву, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, про наступне.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно із положеннями викладеними в п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя, в порядку передбаченому цим Кодексом, здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя при прийнятті заяви до провадження виходить із вищевикладеного та вимог ч.6 ст.9 КПК України, відповідно до яких, у випадках коли положення цього кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч.1 ст.7 цього Кодексу.

Аналіз вищезазначених норм, дає слідчому судді право, прийти до висновку, що вказана заява підлягає прийняттю до розгляду, оскільки вона стосується питання щодо дотримання законності та верховенства права під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.380 КПК України, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

За змістом викладеної норми закону роз`ясненню підлягає лише незрозуміле судове рішення, зумовлене його нечіткістю за змістом, можливістю неоднакового тлумачення висновків суду, коли воно є неясним та незрозумілим для осіб, стосовно яких воно ухвалене, так і для тих, що будуть здійснювати його виконання.

Роз`яснення рішення - це викладення рішення у більш ясній і зрозумілій формі.Здійснюючи роз`яснення судового рішення, суд викладає більш повно і зрозуміло ті частини рішення, розуміння яких викликає труднощі, при цьому не вносячи змін до рішення по суті і не торкаючись тих питань, які не були предметом судового розгляду. У ході роз`яснення рішення суд повинен тлумачити юридичні терміни, а не загальновживані слова. Роз`яснення судового рішення є одним із способів усунення його недоліків, які стосуються недотримання його ясності та визначеності. Вимоги, які пред`являє кримінальний процесуальний закон до змісту ухвали або вироку, містяться у ст.372і374 КПК.

Зазначення в резолютивній частині ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 21.06.2016р. по справі №522/5458/16-к лише строку проведення перевірки без вказівки на дату її початку та закінчення робить рішення суду не зрозумілим для учасників процесуальної дії та створює перепони для її здійснення.

Відповідно до ст.113 КПК України, процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Згідно із ч.5 ст.532 КПК України, ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Відповідно до ч.5 ст.115 КПК України, при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк.

Таким чином, перебіг п`ятнадцятиденного строку на проведення перевірки ТОВ «Грін-Порт», встановлений в резолютивній частині ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 21.06.2016р. по справі №522/5458/16-к, починається з наступного дня після постановлення ухвали.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.2, 3, 7-9, 318-380 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Заяву директора ТОВ «Грін-Порт» ОСОБА_5 про роз`яснення ухвали Приморського районного суду м.Одеси від 21.06.2016р. по справі №522/5458/16-к - задовольнити.

Роз`яснити ухвалу Приморського районного суду м.Одеси від 21.06.2016р. по справі №522/5458/16-к в частині встановлення дати початку та дати закінчення позапланової виїзної документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Грін-Порт» з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Катерина», ПП «Рідний Беріг», ПП «Діна», ТОВ «Юніал», ТОВ «Євротехноком Плюс» за період з 01.06.2013р. по 01.05.2016р.

Зазначити, що перебіг п`ятнадцятиденного строку на проведення перевірки саме ТОВ «Грін-Порт», встановлений в резолютивній частині ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 21.06.2016р. по справі №522/5458/16-к, починається з наступного дня після постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її постановлення.

Слідчий суддя

22.08.2016

Дата ухвалення рішення21.08.2016
Оприлюднено14.03.2023

Судовий реєстр по справі —522/5458/16-к

Ухвала від 17.08.2022

Кримінальне

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Попревич В. М.

Ухвала від 16.08.2022

Кримінальне

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Попревич В. М.

Ухвала від 16.08.2022

Кримінальне

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Попревич В. М.

Ухвала від 04.12.2019

Кримінальне

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Толкаченко О. О.

Ухвала від 27.11.2019

Кримінальне

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Прібилов В. М.

Постанова від 21.10.2019

Кримінальне

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Кишакевич Лев Юрійович

Ухвала від 15.08.2019

Кримінальне

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Іванов В. В.

Ухвала від 12.07.2019

Кримінальне

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Куцаров В. І.

Ухвала від 13.05.2019

Кримінальне

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Кишакевич Лев Юрійович

Ухвала від 16.01.2019

Кримінальне

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Попревич В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні