ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 4/107/22

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

05.09.2022 Справа № 908/1583/22

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя господарського суду Запорізької області Зінченко Н.Г., розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «СТИМУЛ-СІТІ», (69005, м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, буд. 10/22)

до відповідача Фізичної особи-підприємця Основи Ілони Юріївни, ( АДРЕСА_1 )

про стягнення 319596,15 грн.

УСТАНОВИВ

31.08.2022 до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява вих. № б/н від 30.08.2022 (вх. № 1741/08-07/22 від 31.08.2022) Товариства з обмеженою відповідальністю «СТИМУЛ-СІТІ», м. Запоріжжя до Фізичної особи-підприємця Основи Ілони Юріївни, м. Запоріжжя про стягнення 319596,15 грн. заборгованості за договором оренди № 210920/51-Б від 21.09.2020, в тому числі 132388,52 грн. заборгованості з орендної плати, 148122,99 грн. заборгованості зі сплати компенсації комунальних витрат, 14874,55 грн. пені, 2248,21 грн. 3 % річних та 21961,88 грн. інфляційних втрат.

Згідно Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 31.08.2022 справу № 908/1583/22 за вищевказаною позовною заявою розподілено судді Зінченко Н.Г.

За приписами ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162 ГПК України. Підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 250 ГПК України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Приписами ч. 1 ст. 247 ГПК України встановлено, що у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно з ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Частиною 5 ст. 12 ГПК України унормовано, що для цілей цього кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (248100,00 грн.); 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1240500,00 грн.).

Предметом спору у даній справі є стягнення з відповідача 319596,15 грн. заборгованості за договором оренди № 210920/51-Б від 21.09.2020. Вказана сума перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, проте, як вбачається з позовних матеріалів, справа не є складною, стосується стягнення лише заборгованості з орендної плати, заборгованості зі сплати компенсації комунальних витрат та нарахованих штрафних санкцій на суму боргу за несвоєчасну оплату платежів з орендної плати та компенсації комунальних витрат, правовідносини сторін врегульовані договором оренди № 210920/51-Б від 21.09.2020, а тому така справа визнається судом малозначною.

Приписами частини 5 статті 252 ГПК України встановлено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи, що до позовної заяви наданні документи, на яких ґрунтуються позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 319596,15 грн. заборгованості за договором оренди № 210920/51-Б від 21.09.2020, суд ухвалює проводити розгляд цієї справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи, що не потребує окремого клопотання сторін.

Частиною 2, 3 ст. 252 ГПК України передбачено, що розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд визнав їх достатніми для прийняття до розгляду та відкриття провадження у справі № 908/1583/22.

Керуючись ст., ст. 12, 174, 176, 234, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 908/1583/22 в порядку спрощеного позовного провадження. Присвоїти справі номер провадження 4/107/22.

2. Здійснювати розгляд справи без повідомлення (виклику) учасників справи.

Телефон контакт-центру 0-800-501-492.

У разі наявності обґрунтованого клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін, учасники справи мають право подати відповідне клопотання, відповідач - в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

У строк для подання відзиву на позовну заяву відповідач також має право подати заяву із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

3. Розгляд справи по суті розпочнеться через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі № 908/1583/22.

4. Запропонувати відповідачу відповідно до ст., ст. 165, 251 ГПК України у строк до 20.09.2022, але не пізніше 15 днів з дня отримання ухвали суду, подати до суду відзив на позовну заяву із його документальним обґрунтуванням і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову або його визнання; у разі незгоди з нарахованою сумою заборгованості навести свій контррозрахунок. Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду направити копію відзиву та доданих до нього документів позивачу та докази направлення/надання надати суду (додати до відзиву).

Згідно ч. 2 ст. 178 ГПК України в разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

5. Запропонувати позивачу, у разі отримання від відповідачів відзиву на позовну заяву, у строк до 05.10.2022, але не пізніше 10 днів з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву, відповідно до ст. 251 ГПК України направити на адресу відповідача та суду письмову відповідь на відзив на позовну заяву, оформлену згідно вимог ст. 166 ГПК України, разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтується відповідь позивача, якщо такі докази не надані відповідачем, а також надіслати на адресу суду докази, що підтверджують надіслання відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу.

Суд роз`яснює позивачу що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 46 ГПК позивач вправі збільшити або зменшити розмір вимог до початку першого судового засідання а також відповідно до ч. 3 ст. 46 ГПК позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Відповідно до ч. 3 ст. 252 ГПК України якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

6. Запропонувати відповідачу, у разі отримання від позивача відповіді на відзив на позовну заяву, у строк до 24.10.2022, але не пізніше 10 днів з дня отримання від позивача відповіді на відзив на позовну заяву, подати до суду відповідно до ст. 251 ГПК України та направити на адресу позивача заперечення на відповідь на відзив, оформлені відповідно до ст. 167 ГПК України, разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтується заперечення відповідача, якщо такі докази не надані відповідачем, а також надіслати на адресу суду докази, що підтверджують надіслання заперечення на відповідь на відзив і доданих до нього доказів позивачу.

7. Суд зазначає, що відповідно до ч. 8 ст. 80 ГПК України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

8. Суд звертає увагу сторін, що відповідно до ч. 5 ст. 46 ГПК України у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Роз`яснити учасникам справи, що заяви і клопотання по справі необхідно оформлювати згідно вимог ст. 170 ГПК України і надавати їх суду лише у письмовій формі та завчасно до засідань (в строки встановлені судом).

9. Суд наголошує, що з метою максимального використання засобів електронного зв`язку для надсилання процесуальних документів сторонам у справі пропонується використовувати підсистему «Електронний суд» (для чого необхідно здійснити відповідну реєстрацію), або подати до суду заяву про надсилання процесуальних документів, судових викликів і повідомлень на електронну пошту, зазначивши при цьому актуальну адресу електронної пошти. На сайті суду в розділі «Громадянам» - вкладка «Бланки заяв» розміщено зразок відповідної заяви на отримання процесуальних документів в електронному вигляді. Заява доступна для скачування.

10. Направити копію ухвали сторонам по справі.

11. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

12. Ухвала підписана 05.09.2022.

13. Отримати інформацію про стан розгляду справи можливо на офіційному веб-порталі Судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/sud5009/. Ознайомитись з процесуальними документами у справі в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя Н.Г.Зінченко

Попередити сторони про відповідальність передбачену ст. 135 ГПК України.

Відповідно до ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Дата ухвалення рішення04.09.2022
Оприлюднено07.09.2022

Судовий реєстр по справі —908/1583/22

Ухвала від 13.09.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Іванов Олексій Геннадійович

Ухвала від 13.09.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Іванов Олексій Геннадійович

Ухвала від 04.08.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Зінченко Н.Г.

Судовий наказ від 02.05.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Зінченко Н.Г.

Рішення від 16.03.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Зінченко Н.Г.

Ухвала від 04.09.2022

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Зінченко Н.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні