ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

06 жовтня 2022 року м. Київ№ 640/4854/22Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Кармазін О.А., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами

Державного реєстратора прав на нерухоме майно, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1до Міністерства юстиції Українипро визнання протиправним та скасування пункту 6 наказу,-В С Т А Н О В И В:

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) звернулася до суду з позовом до Міністерства юстиції України (01601, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 13; код ЄДР: 00015622), в якому просить суд: визнати протиправним та скасувати пункт 6 наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2021 № 4167/5, яким тимчасово блоковано доступ приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на 3 (три) місяці.

Підставою для звернення до суду з даним позовом, є протиправність пункту 6 наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2021 № 4167/5, яким тимчасово блоковано доступ приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на 3 (три) місяці, оскільки останній порушує права та інтереси позивача.

Ухвалою судді від 16.02.2022 позовну заяву залишено без руху у зв`язку з її невідповідністю вимогам, встановленим статтями 160, 161 КАС України.

Ухвалою від 01.06.2022 позовну заяву повернуто заявнику.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 08.09.2022 апеляційну скаргу Державного реєстратора прав на нерухоме майно, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 задоволено та скасовано ухвалу від 01.06.2022 про повернення позовної заяви, а справу направлено на продовження розгляду до суду першої інстанції.

Вказана справа надійшла до суду 23.09.2022 та відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду 23.09.2022 була передана судді Кармазіну О.А.

Спір виник із публічно-правових відносин у яких відповідач є суб`єктом владних повноважень. Зазначений спір згідно з вимогами ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України (далі по тексту - КАС України) належить до компетенції адміністративних судів та має розглядатися в порядку адміністративного судочинства.

При ознайомленні з позовною заявою суддею встановлено, що позивачем пред`явлено вимогу, яка згідно п. 10 ч. 6 ст. 12 КАС України належить до справ незначної складності (п. 20 ч. 1 ст. 4; ч. 2 ст. 12 КАС України) та у відповідності до ч. 1 ст. 257, ч. 5 ст. 262 КАС України підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 260 КАС України питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 9 ст. 171 КАС України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій, відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 171 КАС України, зазначаються, крім іншого, дата, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті, якщо справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

У той же час, враховуючи предмет і підстави позову, а також положення ст. 262 КАС України, суддя дійшов до висновку про можливість розгляду даної адміністративної справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Також, згідно з ч. 2 ст. 49 КАС України якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Як видно з матеріалів позову, рішення по справі може вплинути на права та обов`язки ТОВ «АК Консалтинг» (01015, м. Київ, вул. Московська, 41/8, код ЄДР: 38944428), оскільки на підставі скарги ТОВ «АК Консалтинг» прийнято оскаржуваний наказ від 18.11.2021 № 4167/5, пунктом 6 якого тимчасово блоковано доступ приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на 3 (три) місяці, з урахуванням чого, суддя дійшов висновку про наявність підстав для залучення ТОВ «АК Консалтинг» до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Керуючись вимогами п. 20 ч. 1 ст.4, ст. ст. 12, 49, 160-162, 171, 257, 258, 260-262, ч. 4 ст. 9, ч.ч. 1 - 4 ст. 77, ч.ч. 3, 6 ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі.

2. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «АК Консалтинг» (01015, м. Київ, вул. Московська, 41/8, код ЄДР: 38944428).

3. Справа буде розглядатись одноособово суддею Кармазіним О.А. в порядку спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи та проведення судового засідання.

4. Звернути увагу відповідача, що відповідно до вимог п. 12. ч. 9 ст. 171 КАС України відповідач може отримати копію позову та доданих до нього матеріалів - лише безпосередньо у суді.

6. Запропонувати відповідачу надати з дотриманням вимог ст. 162 КАС України відзив на позов протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення відповідачу ухвали про відкриття провадження у справі (ч. 1 ст. 261 КАСУ) із наданням доказів на підтвердження правомірності рішення, вчинених дій / допущеної бездіяльності або заяву про визнання позову.

7. Витребувати у Міністерства юстиції України належним чином засвідчені копії всіх документів які брались до уваги та на підставі яких прийнято пункт 6 наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2021 № 4167/5, яким тимчасово блоковано доступ приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на 3 (три) місяці, у тому числі матеріали реєстраційної справи № 297999880000 щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56.

8. Відповідач може подати заперечення, передбачені ч. 4 ст. 260 КАС України протягом п`яти днів з дати отримання копії даної ухвали (ч. 12. ст. 171 КАС України).

9. Відповідач має право подати клопотання, передбачене ч. 7 ст. 262 КАС України, в строк для подання відзиву, а позивач - не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

10. Позивач має право подати до суду, з дотриманням вимог ч.ч. 2- 4 ст. 162 КАС України, - відповідь на відзив, а відповідач, з дотриманням вимог ч.ч. 2 - 4 ст. 162 КАСУ, - заперечення (пояснення, міркування та аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень) протягом п`яти днів з дати отримання відповідно, відзиву/заперечень (ч. 2 ст. 261 КАСУ).

11. Третя особа має право подати, з дотриманням вимог ч.ч. 2 - 4 ст. 162 КАС України, - пояснення щодо позову протягом десяти днів з дня вручення третій особі ухвалу про відкриття провадження у справі, а щодо відзиву - протягом десяти днів з дня його отримання (ч. 3 ст. 261 КАСУ).

12. Звернути увагу учасників справи, що подання інших заяв по суті, крім тих, що зазначені вище - статтею 261 КАС України - не передбачено та, відповідно, судом не приймаються.

13. У порядку ч. 4. ст. 9, ч. 1 та ч. 3 ст. 77 КАС України запропонувати позивачу надати суду протягом п`яти днів з дати отримання даної ухвали:

- всі наявні документи та пояснення, які на думку позивача мають значення для розгляду даної справи та підтверджують доводи позивача, крім тих, що вже надані з позовною заявою.

14. Звернути увагу учасників справи, що копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 79 КАС України).

15. На підставі ч. 3 ст. 166 КАС України встановити, що заяви з процесуальних питань подаються до суду з наданням доказів їх направлення іншим учасникам справи.

16. Роз`яснити учасникам справи, що веб-адресою сторінки в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, є http://court.gov.ua/fair/sud2670/.

17. Копію даної ухвали направити учасникам справи. Копію позовної заяви з додатками до неї такої надіслати на адресу третьої особи.

В силу вимог ч. 2 ст. 256 КАС України набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Звернути увагу учасників справи, що відповідно до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя 17 серпня 2021 року N 1845/0/15-21 (далі - Положення):

особам, які зареєстрували Електронний кабінет, суд надсилає документи у справах, в яких такі особи беруть участь, в електронній формі шляхом їх надсилання до Електронного кабінету таких осіб або в інший спосіб, передбачений процесуальним законодавством, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою (п. 17);

особам, які не мають зареєстрованих Електронних кабінетів, документи можуть надсилатися засобами підсистем ЄСІТС на адресу електронної пошти, вказану такими особами під час подання документів до суду (п. 37 Положення випадках).

відповідно до п. 113 р. V "Перехідні положення" Положення - до забезпечення початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС справи розглядаються (формуються та зберігаються), в паперовій формі. Беручи відсутність фінансування для роздруківки документів (в електронній формі), документи подаються до суду у паперовій формі.

відповідно до п. 111 р. V "Перехідні положення" Положення - до початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС суд надсилає документи у справах або на офіційну електронну адресу (п. 5.8. Положення - сервіс Електронного кабінету ЄСІТС, адреса електронної пошти, вказана користувачем в Електронному кабінеті ЄСІТС, адреса електронної пошти, вказана в одному з державних реєстрів) або на адресу електронної пошти, з якої надійшли до суду документи, засвідчені кваліфікованим електронним підписом.

Суддя О.А. Кармазін

Дата ухвалення рішення 06.10.2022
Оприлюднено 11.10.2022

Судовий реєстр по справі 640/4854/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.10.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 07.09.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.06.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.05.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 15.02.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/4854/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону