ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________

_______________________________________________________________

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2022 р. м. Житомир Справа № 906/626/22

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Шніт А.В.,

секретар судового засідання Шундрик Т.В.

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився;

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі заяву приватного підприємства "РУДПОЛ" про стягнення судових витрат на професійну правничу допомогу у справі за позовом приватного підприємства "РУДПОЛ"

до Приватного підприємства "Вода України"

про стягнення 137 095,99грн

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 04.10.2022 позов задоволено. Стягнуто з Приватного підприємства "Вода України" на користь приватного підприємства "РУДПОЛ" 131280,00грн заборгованості, 798,47грн 3% річних, 5017,52грн інфляційних втрат, 2481,00грн судового збору.

11.10.2022 суд отримав від представника ПП "РУДПОЛ" електронною поштою копію заяви від 10.10.2022 про стягнення з ПП "Вода України" витрат на правничу допомогу в розмірі 10000,00 грн. До вказаної заяви долучено копії: договору про надання правової допомоги №13 від 11.02.2022, додатку №1 до договору №13 від 11.02.2022, акта №1 приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг) від 10.10.2022 до договору №13 від 11.02.2022, докази направлення копії заяви від 10.10.2022 з додатками ПП "Вода України".

Ухвалою від 12.10.2022 суд прийняв до розгляду заяву представника ПП"Рудпол" про стягнення судових витрат на професійну правничу допомогу від 10.10.2022 та призначив судове засідання для її розгляду на 20.10.2022 о 09:30.

Представник позивача в засідання суду не з`явилась, 17.10.2022 електронною поштою надіслала заяву з проханням здійснювати розгляд справи без її участі, а також задовольнити в повному обсязі заяву про стягнення витрат на професійну правничу допомогу.

20.10.2022 до суду повернулася копія ухвали від 12.10.2022 у справі №906/626/22, яка надсилалася ПП "Вода України" за адресою: 10003, м. Житомир, провулок Метеорологічний, б12 кв. 2, з відміткою відділення поштового зв`язку "адресат відсутній за вказаною адресою".

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за пошуковими параметрами ідентифікаційний код 36548910 зареєстровано Приватне підприємство "Вода України", місцезнаходження якого: 10003, м. Житомир, провулок Метеорологічний, буд. 12 кв. 2 (а.с. 65).

У ст.7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" зазначено, що Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців з Єдиного державного реєстру.

Згідно з ч.2 ст.9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", до реєстру вносяться відомості про місцезнаходження юридичної особи(пункт 10).

Як визначено ч.1 ст.10 Закону, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Відповідно до п. 5 ч. 6 ст. 242 ГПК України, днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Отже, суд вжив всіх заходів для належного повідомлення ПП "Вода України" про розгляд заяви ПП "РУДПОЛ" про стягнення витрат на професійну правничу допомогу у справі №906/626/22.

Варто зазначити, що 24.10.2022 суд отримав поштою клопотання представника позивача, до якого долучено заяву ПП "РУДПОЛ" від 10.10.2022 про стягнення з ПП"Вода України" витрат на правничу допомогу в розмірі 10 000,00 грн з додатками. Водночас в клопотанні наявне прохання про повернення оригіналів документів, а саме: договору про надання правової допомоги №13 від 11.02.2022, додатку №1 до договору №13 від 11.02.2022, акта №1 приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг) від 10.10.2022 до договору №13 від 11.02.2022.

Дослідивши матеріали справи та заяви приватного підприємства "РУДПОЛ" про стягнення витрат на правничу допомогу від 10.10.2022, суд

ВСТАНОВИВ:

11.02.2022 між адвокатом Керницькою Оксаною Вікторівною та Приватним підприємством "Рудпол" укладено договір №13 про надання правової допомоги (а.с.75-76), за умовами якого адвокат бере на себе зобов`язання усіма законними методами та способами надавати необхідну правничу допомогу клієнту у всіх справах, що пов`язані із захистом та відновленням його порушених, оспорюваних, невизнаних прав та законних інтересів, а клієнт зобов`язується оплатити послуги адвоката (гонорар) та компенсувати фактичні витрати на надання правової допомоги в обсязі та умовах, визначених цим договором (п. 1.1. договору).

За п. 1.2. договору адвокат надає правову допомогу клієнту у вигляді, зокрема, надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правового супроводу його діяльності в будь-якому статусі; складання документів правового характеру (заяв, листів, скарг, претензій тощо); представництва інтересів у всіх судових органах.

Відповідно до п. 3.2. договору, винагорода адвоката за надання правової допомоги (гонорар) обчислюється, виходячи з витрачених годин роботи адвоката (погодинна оплата). Вартість однієї години адвоката встановлюється сторонами у додатку до цього договору.

За п. 3.3. договору, у будь-якому випадку гонорар адвоката не може бути меншим фіксованого розміру гонорару, який встановлюється сторонами у додатку до цього договору.

Як визначено в п. 3.4. договору, у разі, якщо після розрахунку гонорару, відповідно до п. 3.2. цього договору (за погодинною оплатою), розмір гонорару буде більший, ніж фіксований розмір гонорару, встановлений сторонами у відповідному додатку, оплаті підлягає гонорар, який розрахований відповідно до п.3.2.договору.

Факт надання адвокатом правової допомоги клієнту підтверджується актом приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), у якому має міститись опис виконаних адвокатом робіт (наданих послуг) та здійснення ним витрат. У відповідному акті може міститися посилання на конкретну судову справу (номер справи, назва суду), в межах якої адвокатом надавалася правова допомога клієнту (п.3.6 договору).

У додатку 1 до договору визначено, що вартість однієї години роботи адвоката, відповідно до п. 3.2. договору про надання правової допомоги встановлено в розмірі, серед іншого, 1300,00грн за представництво інтересів клієнта в суді першої інстанції та надання іншої правничої допомоги, пов`язаної зі справою в суді першої інстанції, включаючи її підготовку до розгляду, збір доказів, підготовку процесуальних документів та заяв по суті справи тощо, а також під час досудового врегулювання спору. Водночас гонорар адвоката, відповідно до п. 3.3. договору про надання правової допомоги, не може бути меншим фіксованого розміру гонорару, який становить 10 000,00 грн (п. 2 додатку №1 до договору).

10.10.2022 адвокат Керницька О.В. та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУДПОЛ" підписали акт №1 приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) до договору про надання правової допомоги №13 від 11.02.2022, в якому зазначено, що в період з 11.02.2022 до 10.10.2022 на підставі договору про надання правової допомоги, адвокат надав такі послуги:

1) підготовка та подання позовної заяви від 17.08.2022 про стягнення заборгованості, за якою Господарський суд Житомирської області відкрив провадження у справі №906/626/22 4 год 30 хв, 5 850,00 грн;

2) підготовка письмових пояснень від 29.08.2022 на виконання вимог ухвали суду від 23.08.2022 1 год 30 хв, 1 950,00 грн;

3) представництво інтересів ПП "РУДПОЛ" у судових засіданнях у Господарському суді Житомирської області під час розгляду справи №906/626/22 1 год, 1300,00 грн.

Загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) адвокатом при обрахунку за погодинною оплатою становить 9 100,00 грн (п. 2 акта №1 від 10.10.2022).

У п. 3 акта №1 від 10.10.2022 вказано, що винагорода адвоката (гонорар) за надання правової допомоги клієнту у визначений період становить 10 000,00 грн, враховуючи пункти 3.3., 3.4. договору про надання правової допомоги, укладеного між сторонами, та пункти 2,3 додатку №1 до договору.

Згідно з п. 5 акта №1 від 10.10.2022, гонорар у розмірі 10 000,00 грн в обов`язковому порядку сплачується клієнтом протягом 10-ти календарних днів з моменту підписання сторонами цього акта.

Частиною 1 статті 244 ГПК України унормовано, що суд, який ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо, зокрема, судом не вирішено питання про судові витрати.

Відповідно до ч. 3 ст. 123 ГПК України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Учасники справи мають право користуватися правничою допомогою (ч. 1 ст. 16 ГПК України).

Представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом (ч.2 ст. 16 ГПК України).

Частинами 1, 2 статті 126 ГПК України визначено, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи (частини 3, 4 ст. 126 ГПК України).

Як передбачено частинами 5, 6 цієї статті у разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Згідно з ч. 1. ст. 124 ГПК України, разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

В тексті позовної заяви вказано, що за результатами розгляду справи позивач очікує понести 10 000,00 грн витрат на правову допомогу.

У заяві про стягнення витрат на правову допомогу представник, посилаючись на висновки Верховного Суду, зазначає, що витрати за надання правової допомоги у цій справі у розмірі 10 000,00 грн підлягають розподілу, оскільки гонорар адвоката сплачений в повному обсязі, що підтверджується відповідними довідками.

Однак до копії заяви ПП "РУДПОЛ" про стягнення витрат на правничу допомогу від 10.10.2022, а також до заяви ПП "РУДПОЛ" про стягнення судових витрат, яка скерована до Господарського суду Житомирської області 16.10.2022, не надано документів про сплату ПП "РУДПОЛ" гонорару адвоката.

Відповідно до ч. 8 ст. 129 ГПК України, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Згідно з позицією, яка викладена у постановах Верховного Суду у справах №923/560/17, №329/766/18, №178/1522/18, витрати на надану професійну правничу допомогу у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною/третьою особою чи тільки має бути сплачено.

Водночас суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості, пропорційності та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг (правова позиція Верховного Суду справі №922/3812/19).

Варто зазначити, що справа за позовом приватного підприємства "РУДПОЛ" до Приватного підприємства "Вода України" про стягнення 137095,99 грн заборгованості за поставлений товар за своєю правовою природою є малозначною в розумінні п.1 ч.5 ст.12 ГПК України, тому за клопотанням представника ПП "РУДПОЛ" розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження. Позовні вимоги заявлені в межах суми боргу у розмірі 131 280, 00 грн, яка виникла на підставі видаткових накладних №РН-0000116 від 13.12.2021 і №РН-0000005 від 21.01.2022, а також нараховані інфляційні та 3% річних за несвоєчасне виконання зобов`язання.

Отже, справа не є складною, а обсяг та характер доказів у справі незначним. Крім того, подання письмових пояснень від 29.08.2022 на виконання вимог ухвали суду від 23.08.2022, які адвокат вказує у акті №1 приймання-передачі виконаних робіт як наданий вид послуг, обумовлено невідповідністю обставин, викладених у позовній заяві з документам, які долучені до позовної заяви. Водночас судове засідання 04.10.2022 у справі тривало 30 хв, що підтверджується відеофіксацією судового засідання в програмному забезпеченні: https://vkz.court.gov.ua.

Відповідно до ч. 5 ст.129 ГПК України, суд може відступити від загального правила при вирішенні питання про розподіл витрат на правову допомогу та не розподіляти такі витрати повністю або частково на сторону, не на користь якої ухвалено рішення, а натомість покласти їх на сторону, на користь якої ухвалено рішення.

За вказаних обставин, суд вважає за доцільне розподілити витрати на професійну правничу допомогу між сторонами, а саме: покласти на Приватне підприємство "Вода України" витрати на оплату послуг адвоката у справі №906/626/22 у розмірі 6500,00 грн, що включає підготовку та подання позовної заяви від 17.08.2022 про стягнення заборгованості, за якою Господарський суд Житомирської області відкрив провадження у справі №906/626/22 (5 850,00 грн), та участь представника у судовому засіданні 04.10.2022 (30 хв - 650,00 грн); витрати правничу допомогу у сумі 3 500,00 грн (10000,00 - 6 500,00) покладаються на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУДПОЛ".

Керуючись ст. 123, 129, 233, 244 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Заяву приватного підприємства "РУДПОЛ" про стягнення судових витрат на професійну правничу допомогу від 10.10.2022 у справі №906/626/22 задовольнити частково.

2. Стягнути з Приватного підприємства "Вода України" (10003, м.Житомир, пров.Метеорологічний, буд.12, кв.2, ідентифікаційний код 36548910) на користь приватного підприємства "РУДПОЛ" (29021, м.Хмельницький, вул.Кам`янецька, буд.257, ідентифікаційний код 32889325):

- 6 500,00 грн витрат на професійну правничу допомогу.

3. У частині стягнення 3 500,00 грн витрат на професійну правничу допомогу відмовити.

Додаткове рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складення повного додаткового рішення.

Додаткове рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне додаткове рішення складено: 25.10.22

Суддя Шніт А.В.

Віддрукувати:

1 - в справу;

2 -- позивачу на електронну пошту: budzinskyi.vitalii@gmail.com

3- представнику позивача на електронну пошту: oksana.storoshchuk@gmail.com;

4 - відповідачу (10003, м. Житомир, провулок Метеорологічний, буд. 12, кв.2) (рек)

Дата ухвалення рішення 20.10.2022
Оприлюднено 27.10.2022

Судовий реєстр по справі 906/626/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.12.2022 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.11.2022 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.10.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Рішення від 20.10.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 12.10.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Рішення від 04.10.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 30.08.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 22.08.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 906/626/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону